Byla 2S-736-569/2018
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys R. J., UAB „Ostoberta“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, J. S

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės D. P. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės D. P. pareiškimą dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys R. J., UAB „Ostoberta“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“, J. S..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja antstolė D. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 126 straipsniu teismo siuntą priėmusiam, bet nepranešusiam apie ją ir jos neperdavusiam asmeniui R. J. skirti baudą, nurodytą CPK 126 straipsnyje.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. liepos 24 d. nutartimi pareiškėjos antstolės D. P. pareiškimo netenkino.

103.

11Teismas sprendė, kad R. J. nėra uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ostoberta“ vadovas, taip pat nėra duomenų, kad jis šioje įmonėje dirba, teismui nėra pateikta duomenų, kad jis yra kartu su fiziniu asmeniu gyvenantis šeimos narys, todėl vertino, jog negalima konstatuoti, kad suinteresuotas asmuo R. J. turėjo pareigą pranešti apie gautus procesinius dokumentus ar perduoti juos UAB „Ostoberta“ vadovei. Nors antstolė nurodo, kad R. J. yra UAB „Ostoberta“ direktorės tėvas, tačiau teismui tokie duomenys nėra pateikti. Teismas darė išvadą, jog byloje nebuvo pateikta neginčijamų įrodymų, kad R. J. turėjo pareigą pranešti apie gautus dokumentus ar juos įteikti UAB „Ostoberta“ pagal CPK 126 straipsnį.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė D. P. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Teismas nepagrįstai sprendė, jog antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo suinteresuotam asmeniui R. J. už antstolės įpareigojimų nevykdymą skirti baudą, nurodytą CPK 126 straipsnyje. Tačiau 2018-07-05 pareiškimu antstolė kreipėsi į teismą skirti baudą R. J. ne už antstolės įpareigojimų nevykdymą, bet dėl atsakomybės už pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nevykdymą.

174.2.

18CPK 123 straipsnio 5 dalis numato, jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne pačiam adresatui, priėmęs dokumentą asmuo privalo esant pirmai galimybei perduoti jį adresatui. Pažymėtina, kad UAB „Ostoberta“ yra registruota adresu: ( - ). Tuo pačiu adresu gyvenamąją vietą deklaravusi UAB „Ostoberta“ direktorė K. L. ir jos tėvas R. J.. Patvarkymas dėl išskaitų iš J. S. gaunamo darbo užmokesčio buvo išsiųstas adresu ( - ), tai yra įmonės ir įmonės direktorės K. L. deklaruotu adresu ir įteiktas įmonės direktorės tėvui R. J.. Dokumentų įteikimas buvo tinkamas, todėl teismas turėjo R. J. skirti baudą už pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nevykdymą.

195.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutartį ir tenkinti atskirąjį skundą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

215.1.

22Skundžiama nutartis yra priimta nepagrįstai, tinkamai neatsižvelgus bei neįvertinus įstatymo nuostatų bei faktinių bylos aplinkybių.

235.2.

24Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Ostoberta“ registracijos adresas sutampa su šios įmonės direktorės K. L. ir jos tėvo R. J. deklaruotu gyvenamosios vietos adresu. Priėmęs antstolės siųstus dokumentus R. J. privalėjo vykdyti imperatyvias CPK 123 straipsnio 5 dalyje numatytas nuostatas ir esant pirmai galimybei perduoti dokumentus adresatui., t. y. UAB „Ostoberta“ vadovei K. L. (dukrai). Kadangi nurodytų asmenų gyvenamosios vietos adresas yra tas pats, akivaizdu, kad šią pareigą R. J. turėjo galimybę įvykdyti nedelsiant.

25Teismas

26k o n s t a t u o ja :

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

286.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

307.

31Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos pareiškimas dėl baudos skyrimo CPK 126 straipsnio pagrindu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

328.

33Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolių R. A. ir D. P. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 279566,85 Eur skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės J. S. išieškotojos UAB „Baltic Agro“ naudai. 2018 m. vasario 15 d. antstolė D. P. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 274330,19 Eur skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės J. S. gaunamo darbo užmokesčio UAB „Baltic Agro“ naudai. Antstolės patvarkymas 2018 m. vasario 20 d. įteiktas pasirašytinai vadovui R. J.. Kadangi antstolės patvarkymas buvo nevykdomas 2018-05-18 antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl UAB „Ostoberta“ vadovės K. L. nubaudimo pagal CPK 585 straipsnį. Paaiškėjus, kad antstolės patvarkymas buvo įteiktas UAB „Ostoberta“ vadovės K. L. tėvui R. J., kuris galimai jo neperdavė vadovei, Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai netenkino antstolės pareiškimo ir neskyrė baudos bendrovės vadovei K. L.. Dėl to antstolė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė vadovaujantis CPK 126 straipsniu teismo siuntą priėmusiam, bet nepranešusiam apie ją ir jos neperdavusiam asmeniui R. J. skirti baudą, nurodytą CPK 126 straipsnyje.

349.

35Pagal CPK 605 straipsnį šiame Kodekse numatytais atvejais antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo. Pagal CPK 604 straipsnį procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Antstolio procesinių dokumentų įteikimui gali būti taikomos ir bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsnis).

3610.

37CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamosios vietos ar kitu nurodytu procesinių dokumentų įteikimo adresu ar darbo vietoje, procesinis dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai.

3811.

39Kai dalyvaujančio byloje asmens atstovas, kartu su fiziniu asmeniu gyvenantis pilnametis šeimos narys, įgaliotas asmuo su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, juridinio asmens vadovas, kitas juridinių asmenų registre nurodytas valdymo organo narys, juridinio asmens atstovas teisme, juridinio asmens raštinės darbuotojas ar darbovietės administracija, sukarintos organizacijos ar jos padalinio vadas arba budėtojas, laisvės atėmimo vietos administracija be svarbių priežasčių atsisako priimti pagal šio Kodekso nuostatas įteikiamus procesinius dokumentus arba, priėmę procesinius dokumentus, pagal šio Kodekso reikalavimus nepraneša apie gautus procesinius dokumentus ar neperduoda jų adresatui, arba nevykdo kitų šiame Kodekse nustatytų pareigų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, teismas turi teisę skirti jiems baudą iki trijų šimtų eurų (CPK 126 straipsnis).

4012.

41Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškimą, motyvuodamas tuo, kad R. J. nėra UAB „Ostoberta“ vadovas, nėra duomenų, kad dirba šioje įmonėje, taip pat teismui nėra pateikta duomenų, kad R. J. yra kartu su fiziniu asmeniu gyvenantis šeimos narys.

4213.

43Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas šioje byloje atmetė antstolio pareiškimą neišsiaiškinęs, ar R. J. turėjo pareigą perduoti patvarkymą K. L., t.y. ar jis yra šeimos narys (pavyzdžiui užklausos civiliniam metrikacijos skyriui, Gyventojų registrui), neįpareigojo antstolės pateikti jai visus žinomus duomenis apie R. J.. Taip pat netikslinta K. L. gyvenamoji vieta. Dėl šių priežasčių yra pagrindas spręsti, jog pirmosios instancijos teisme nėra nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 339 straipsnis).

4414.

45Pažymėtina, jog su atskiruoju skundu apeliantės pateikti duomenys nėra išsamūs, todėl jų nepakanka daryti išvadą, kad R. J. yra K. L. tėvas.

4615.

47Taip pat atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad suinteresuotu asmeniu nėra įtraukta K. L., kuri, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, turėtų būti įtraukta į bylą suinteresuotu asmeniu, kadangi ši byla yra susijusi su jos teisėmis ir pareigomis.

4816.

49Atsižvelgiant į tai, jog byloje nustatytas procesinės teisės normų pažeidimas, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nenustatė ir neištyrė bylai reikšmingų aplinkybių, negalima daryti išvadų dėl priimtos nutarties pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju bylos nagrinėjimas iš esmės apeliacinės instancijos teisme reikštų jos nagrinėjimą visa apimtimi iš naujo, o po jos išsprendimo būtų suvaržyta teisė į apeliaciją, todėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutartis naikintina ir antstolės pareiškimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 339 straipsnis).

50Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

51Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutartį panaikinti ir antstolės pareiškimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

52Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja antstolė D. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai 2018 m. liepos 24 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas sprendė, kad R. J. nėra uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu pareiškėja antstolė D. P. prašo panaikinti Šiaulių... 15. 4.1.... 16. Teismas nepagrįstai sprendė, jog antstolė kreipėsi į teismą su... 17. 4.2.... 18. CPK 123 straipsnio 5 dalis numato, jeigu procesinis dokumentas įteikiamas ne... 19. 5.... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Agro“... 21. 5.1.... 22. Skundžiama nutartis yra priimta nepagrįstai, tinkamai neatsižvelgus bei... 23. 5.2.... 24. Iš į bylą pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Ostoberta“ registracijos... 25. Teismas... 26. k o n s t a t u o ja :... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 6.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. 7.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 32. 8.... 33. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolių R. A. ir D. P. kontoroje vykdoma... 34. 9.... 35. Pagal CPK 605 straipsnį šiame Kodekse numatytais atvejais antstolio... 36. 10.... 37. CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta, kai procesinį dokumentą pristatantis... 38. 11.... 39. Kai dalyvaujančio byloje asmens atstovas, kartu su fiziniu asmeniu gyvenantis... 40. 12.... 41. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškimą,... 42. 13.... 43. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas šioje... 44. 14.... 45. Pažymėtina, jog su atskiruoju skundu apeliantės pateikti duomenys nėra... 46. 15.... 47. Taip pat atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad suinteresuotu... 48. 16.... 49. Atsižvelgiant į tai, jog byloje nustatytas procesinės teisės normų... 50. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 51. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutartį... 52. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....