Byla B2-784-390/2012
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Jada“ administratoriaus įgalioto asmens prašymą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

2Teisme gautas RUAB „Jada“ administratoriaus įgalioto asmens prašymas nutraukti RUAB „Jada“ restruktūrizavimo bylą, kadangi restruktūrizavimo planas nėra vykdomas.

3Prašymas tenkintinas.

4Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartimi UAB „Jada“ iškelta restruktūrizavimo byla. 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas 2011 – 2015 metams. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1 d. 4 p. numatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Esminiais įmonės veiklos rodikliais restruktūrizavimo procese, pagal kuriuos sprendžiama, ar įmonė tinkamai įgyvendina restruktūrizavimo planą, yra įmonės perspektyvi, nenuostolinga ūkinė – komercinė veikla, įmonės konkurencingumas rinkoje, atkurtas jos mokumas, taip pat kiti restruktūrizavimo plane nurodyti pasiekti įmonės rodikliai. Iš RUAB „Jada“ administratoriaus prašyme nurodytų aplinkybių matyti, kad įmonė pajamų iš pagrindinės veiklos negavo, patyrė 136 383,38 Lt išlaidų, restruktūrizavimo plane numatyti tikslai neįvykdyti. 2012 m. lapkričio 8 d. vykusiame kreditorių susirinkime kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių pateikti prašymą teismui dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Jada“ nutraukimo.

5RUAB „Jada“ nevykdant restruktūrizavimo plano, nutrauktina UAB „Jada“ restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

6Vadovaudamasis CPK 290 str., ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas

Nutarė

7Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Jada“ (kodas 300660027, buveinės adresas Kauno r. sav. Užliedžių k. Ledos g. 27E-4) restruktūrizavimo bylą.

8Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Jada“ vadovą per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytoms institucijoms ir asmenims apie teismo nutartį nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Jada“ restruktūrizavimo bylą.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai