Byla e2-12903-545/2016
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo P. R., -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo P. R., -

Nustatė

2ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo P. R. 614,73 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,21 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinys buvo priimtas 2016-02-26, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (CPK 137 str. 1 d.).

3Ieškinyje ieškovas nurodo, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ) Vilniuje, nuosavybės teise priklauso atsakovui. Atsakovui taip pat dalinės nuosavybės teise priklauso Šv. ( - ), Vilniuje, namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovas privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Atsakovas turėjo pareigą laiku mokėti mokestį už namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendrosios nuosavybės objektų administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Atsakovas nevykdė pareigos ir liko skolingas ieškovui 614,73 Eur. Ieškovas ragino atsakovą apmokėti skolą, tačiau atsakovas šių raginimų nepaisė. Dėl šių faktinių pagrindų ieškovas prašo tenkinti ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, kas vadovaujantis CPK 130 str., yra pripažįstama tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), Vilniuje, atsakovui priklauso asmeninės nuosavybės teise. Atsakovas nemokėjo mokesčių už bendrosios nuosavybės objektų administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas, todėl laikotarpiu nuo 2015-04-01 iki 2015-12-31 susidarė 614,73 Eur dydžio skola. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad yra įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 4.82 str. 3 d. nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Kadangi atsakovas iki šiol skolos ieškovui nesumokėjo, todėl susidariusi 614,73 Eur skola priteistina iš atsakovo ieškovo naudai (CK 4.76, 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str.).

9CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 5 proc. metinių palūkanų nuo prašomos priteisti sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovas prašo jo naudai iš atsakovo priteisti sumokėtas bylinėjimosi išlaidas –15 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje, 54,50 Eur už teisines paslaugas, viso 71,21 Eur.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-05-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687 išaiškino, kad CPK 56 str. nustatyti procesinio atstovavimo apribojimai ir reikalavimai iš esmės lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskirtinos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 str. 1 d. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, t.y. kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. CPK 88 str. 1 d. 9 p. nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 str. 1 d. 1 – 8 p., tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Atsižvelgiant į tai, kreditoriaus prašymas priteisti iš skolininko 54,50 Eur už UAB „SKOLOS.LT“ suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, yra nepagrįstas, todėl negali būti tenkintinas, kadangi šios išlaidos nepriskirtinos prie kitų būtinųjų išlaidų. Todėl ieškovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkintinas iš dalies, iš atsakovo priteistina 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje, 0,84 Eur už Gyventojų registro duomenų paiešką, viso 16,71 Eur.

12Valstybė patyrė 1,62 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo pakeitime Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2015-01-01) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovo.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo P. R., a.k. ( - ) ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, į.k. 121446576, naudai 614,73 Eur (šešis šimtus keturiolika eurų 73 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 614,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-02-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 16,71 Eur (šešiolika eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusios ieškinio dalies netenkinti.

17Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai