Byla 2VP-10019-1028/2017
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Silvijus Balčytis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo,

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismas 2017-08-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-9035-1028/2017 patvirtino pareiškėjų UAB „Vaivorykštė“, UAB „Ametus“ ir A. B. sudarytą taikos sutartį.

3Teisme gautas pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-9035-1028/2017, kadangi nėra mokamos įmokos.

4Apie prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta teismo pranešimu, prašymų papildyti bylos medžiagą teisme negauta.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

7Byloje nenustatyta, kad UAB „Ametus“ ir A. B. būtų pateikę rašytinius įrodymus, jog tinkamai vykdė Šiaulių apylinkės teismo 2017-08-04 nutartimi patvirtintos šalių taikos sutarties 2 punktą dėl skolos grąžinimo atliekant periodinius mokėjimus. Atsižvelgdamas į pareiškėjos prašymą, teismas sprendžia, kad UAB „Ametus“ ir A. B. geruoju savo įsipareigojimo grąžinti skolą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį nevykdo, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas.

8LR CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 straipsnis, 587 straipsnio 1 dalies 1 punktu).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

10prašymą tenkinti.

11Išduoti pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-9035-1028/2017 UAB „Ametus“ ir A. B. atžvilgiu dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017-08-04 nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų nevykdymo, išieškant 3646,40 Eur skolos likutį ir 0,5 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo 6146,40 Eur įsiskolinimo sumos, delspinigius skaičiuojant už kiekvieną vėluojamą atlikti einamąjį mokėjimą dieną iki skolos padengimo.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai