Byla B2-753-372/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietrusa“; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Deska“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lietrusa“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-753-372/2015 pagal pareiškėjosuždarosios akcinės bendrovės „Sodbeta“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietrusa“; trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Deska“.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja UAB „Sodbeta“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti atsakovei UAB „Lietrusa“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė skolinga 11 165 Eur įsiteisėjusio ir priverstinai vykdomo teismo sprendimo pagrindu. Pareiškėja paaiškino, kad vykdymo procese skolos nepavyksta išieškoti ilgiau nei metus. Pareiškėja nurodė įspėjusi atsakovę apie ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Jos nuomone, atsakovė yra nemoki.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo1 d. nutartimi atsakovei UAB „Lietrusa“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto vizija“. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja tinkamai įspėjo atsakovę apie ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Įvertinęs atsakovės finansinės atskaitomybės duomenis, teismas nustatė, kad pradelsti finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgęs į tai, kad pastaraisiais metais atsakovės veikla buvo nuostolinga, o įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo biudžetui didėjo, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atsakovės finansinė padėtis atitinka nemokumo kriterijus ir nuosekliai blogėja.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovė UAB „Lietrusa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo1 d. nutartį ir pareiškėjo UAB „Sodbeta“ bei trečiojo asmens UAB „Deska“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91.

10Pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovės įsiskolinimo pareiškėjai dydžio nepagrįstos. Atsakovo duomenimis, vykdymo procese išieškotina skola sumažėjo iki 6 441,98 Eur. Nurodytą aplinkybę patvirtina kartu su atskiruoju skundu pateikti finansinės apskaitos duomenys. Neteisingi duomenys dėl įsiskolinimo dydžio lėmė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė yra nemoki.

112.

12Pareiškėja nesilaikė įstatyme numatytos išankstinio bylos sprendimo tvarkos. Pareiškėjos pateikti įrodymai nesudaro pagrindo išvadai, jog atsakovui buvo išsiųstas ir tinkamai įteiktas pranešimas dėl ketinimo inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

133.

14Pareiškėjas nepateikė duomenų, jog su 2014 m. spalio 23 d. pranešimu atsakovei buvo siųstos ir pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo bei jo priedų kopijos.

154. Trečiasis asmuo UAB „Deska“ nepateikė duomenų, kadlaikėsi ikiteisminės tvarkos, t. y. jog atsakovė buvo informuota apie skolą ir ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Sodbeta“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėja nesutiko su atsakovės pateiktu įsiskolinimo apskaičiavimu. Pažymėjo, kad atsakovės balanse nurodyta turto vertė abejotina. Tvirtino išsiuntusi atsakovei įspėjimą apie ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB „Lietrusa“ iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog išankstinė neteisminė ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarka nustatyta siekiant išspręsti ginčą nekeliant bankroto bylos, o kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultimaratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-30249/2010).

20Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalies nuostatas kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip trisdešimties dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

21Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar kreditoriaus pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui buvo išsiųstas, ar jis yra įteiktas nepažeidžiant ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja pranešimą (pretenziją) apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei išsiuntė registruotu laišku 2014 m. spalio 25 d. Siunta atsakovei įteikta nebuvo, tačiau pareiškėjos nurodytoje siuntos pristatymo vietoje atsakovei buvo paliktas pranešimas, jog siuntą galima atsiimti pašto skyriuje. Apeliacinis teismas, pritardamas pirmosios instancijos teismo išvadai, konstatuoja, jog pareiškėjos pateikti duomenys nesudaro pagrindo abejonėms, jog pranešimas 2014 m. spalio 23 d. atsakovei esą galėjo būti neišsiųstas. Pagrindo tokioms abejonėms nesuteikia ir deklaratyvūs atsakovės teiginiai, jog pridėtame voke galėjo būti siunčiamas kitokio turinio dokumentas ir pan. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog pareiškėjos siųstas pranešimas, įspėjantis apie jos ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą, atsakovei nebuvo įteiktas, o pašto siunta buvo grąžinta pareiškėjai. Apeliacinis teismas akcentuoja, jog pagal bendrąją ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą taisyklę, kreditoriui apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nepavykus pranešti registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį, kreditorius turi išsiųsti pakartotinį pranešimą įmonės (skolininkės) buveinės adresu, kuris laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo, o kreditorius laikomas įvykdęs ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Tačiau aptariamu atveju byloje nėra duomenų, jog pranešimas atsakovės buveinės adresu buvo pakartotinai išsiųstas. Būtina pažymėti ir tai, jog atsakovė apie tokį pranešimo trūkumą pirmosios instancijos teismą informavo dar 2015 m. birželio 26 d., be to, tokios pozicijos ji laikėsi ir vėlesniuose procesiniuose dokumentuose, tačiau pirmosios instancijos teismas šio atsakovės argumento nevertino. Kadangi pareiškėja pirmosios instancijos teismui nepateikė duomenų, pagrindžiančių pakartotinio pranešimo išsiuntimą, o priešingai – laikėsi nuoseklios pozicijos, jog pranešimas atsakovei buvo išsiųstas vieną kartą ir neįteiktas, apeliacinis teismas daro išvadą, jog aptariamu atveju buvo pažeista ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinė neteisminė ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarka.

22Minėta, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skirtas paraginti skolininką sugrąžinti skolą, informuoti apie klaidą, apsvarstyti tolesnės veiklos rinkoje galimybes, ginti savo teises kitais įstatymuose nustatytais būdais (pvz., kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo). Todėl vertinant įstatymo nustatytą terminą informuoti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikia atsižvelgti į tokio reguliavimo tikslus. Nagrinėjamoje byloje pareiškėja kreipėsi į teismą praėjus septyniems mėnesiams po pranešimo skolininkui išsiuntimo. Toks ilgas terminas neatitinka nurodytų pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą teikimo tikslų, taip pat rodo, kad pats pareiškimą paduodantis asmuo, išsiųsdamas pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą, nebuvo tvirtai apsisprendęs dėl tokio kreipimosi.Tiek nurodyta aplinkybė, tiek tai, jog byloje iš tiesų nėra duomenų apie ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies nuostatos (pateikti įmonei pareiškimo teismui su priedais nuorašus) įvykdymą, ankstesnėje šios nutarties dalyje analizuoto informavimo apie ketinimą inicijuoti bankroto bylos iškėlimą pažeidimo kontekste apeliacinis teismas konstatuoja, jog pareiškimas teismui dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo buvo pateiktas nesilaikant įstatyme nustatytos išankstinėsneteisminės ginčo dėl bankroto bylos iškėlimo sprendimo tvarkos.

23Apeliacinis teismas pažymi, jog tuo atveju, kai pareiškimas iškelti bankroto bylą jau yra priimtas teisme ir iki bankroto bylos iškėlimo paaiškėja, kad kreditorius nesilaikė pareigos iš anksto informuoti įmonę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įstatyme nustatyta tvarka, teismas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintu pagrindu – ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Pažymėtina, kad šios aplinkybės egzistuoja jau paduodant pareiškimą teismui ir tai reiškia, kad asmuo teisę kreiptis į teismą įgyvendina netinkamai, tad pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti pareiškimą, kai jis buvo paduotas arba teismas turėjo nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Šiais pagrindais pareiškimą palikus nenagrinėtą, yra ištaisoma teisinė klaida, padaryta priimant pareiškimą nagrinėti, kurią galėjo lemti tam tikros informacijos, pateikiant pareiškimą, stoka arba teisėjo klaida(Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1889/2014). Byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pareiškėjos UAB „Sodbeta“ pareiškimą palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu.

24Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi UAB „Deska“ buvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. CPK 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turi visas ieškovo teises ir pareigas. Kadangi ankstesnėje nutarties dalyje apeliacinės instancijos teismo konstatuotos aplinkybės dėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos pažeidimo lemia išvadą, jog teisminis procesas pagal pareiškėjos UAB „Sodbeta“ pareiškimą buvo pradėtas neteisėtai(neteisėtai priimtas pareiškimas iškelti bankroto bylą), todėl ir į tokį procesą ketinančio įstoti trečiojo asmens reikalavimas iškelti atsakovei bankroto byląnegalėjo būti priimtas ir nagrinėjamas. Esant tokiai išvadai, trečiojo asmens UAB „Deska“ reikalavimas taip pat paliekamas nenagrinėtas.

25Byloje nustatytos aplinkybės ir analizuotas teisinis reguliavimas sudaro pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsakovei UAB „Lietrusa“ iškelta bankroto byla, panaikinti, o pareiškėjos UAB „Sodbeta“ pareiškimą ir trečiojo asmens UAB „Deska“ reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Lietrusa“ palikti nenagrinėtus (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Nustačius, kad aptariamu atveju egzistuoja savarankiškas pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir pareiškėjo pareiškimą bei trečiojo asmens reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtus, teisinės reikšmės netenka atskirojo skundo argumentai, kuriais apeliuojama į kitus bankroto teisės procesinių normų pažeidimus ir įteismo išvadas dėl atsakovės nemokumo, todėl apeliacinis teismas tų argumentų pagrįstumo nevertina.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo1 d. nutartį panaikinti.

29Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Sodbeta“ pareiškimą ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Deska“ reikalavimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lietrusa“ iškėlimo palikti nenagrinėtus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja UAB „Sodbeta“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. rugsėjo1 d. nutartimi atsakovei UAB... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovė UAB „Lietrusa“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 9. 1.... 10. Pirmosios instancijos teismo išvados dėl atsakovės įsiskolinimo... 11. 2.... 12. Pareiškėja nesilaikė įstatyme numatytos išankstinio bylos sprendimo... 13. 3.... 14. Pareiškėjas nepateikė duomenų, jog su 2014 m. spalio 23 d. pranešimu... 15. 4. Trečiasis asmuo UAB „Deska“ nepateikė duomenų, kadlaikėsi... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Sodbeta“ prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovei UAB... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 20. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6... 21. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar kreditoriaus pranešimas apie ketinimą... 22. Minėta, kad pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos... 23. Apeliacinis teismas pažymi, jog tuo atveju, kai pareiškimas iškelti bankroto... 24. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1... 25. Byloje nustatytos aplinkybės ir analizuotas teisinis reguliavimas sudaro... 26. Nustačius, kad aptariamu atveju egzistuoja savarankiškas pagrindas pirmosios... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. rugsėjo1 d. nutartį panaikinti.... 29. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Sodbeta“ pareiškimą ir...