Byla 2-6740-949/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Genlinsta“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „CCM Baltic“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Genlinsta“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ 8247,78 Eur skolos, 257,33 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 255,00 Eur žyminį mokestį ir 200,00 Eur išlaidas už teisinę pagalbą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui patikslintas ieškinys su priedais buvo įteikti tinkamai – atsakovo darbuotojui (49 b. l.), tačiau atsakovas per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į patikslintą ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, patikslintas ieškinys tenkintinas.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad šalys sudarė 2015-04-03 subrangos sutartį Nr. 2015/03-02 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti suspausto oro vamzdyno, įrangos montavimo darbus ir parengti darbo projektą objekte „Sandėlio su gamybinėmis patalpomis ( - ) rekonstrukcija“, o atsakovas įsipareigojo už ieškovo atliktus darbus (pasirašius atliktų darbų aktus ir ieškovui pateikus PVM sąskaitas – faktūras) sumokėti 8247,78 Eur (be PVM) per 5 dienas nuo dienos, kai į atsakovo sąskaitą įplaukia statytojo lėšos už ataskaitinio mėnesio atliktus darbus, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų aktų pasirašymo dienos (6-12 b. l.). Ieškovas nurodytame objekte atliko sutartyje nurodytus darbus, atsakovas šiuos darbus priėmė pasirašydamas pažymas apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir atliktų darbų aktus (15, 16-17, b. l.), ieškovas pateikė atsakovui apmokėti2015-12-02 PVM sąskaitą – faktūrą serija Nr. GEN0001850 (18 b. l.), kurią atsakovas taip pat pasirašė, tačiau už atliktus darbus atsakovas su ieškovu neatsiskaitė ir liko jam skolingas 8247,78 Eur. Be to, vadovaujantis Sutarties 8.1.1 punktu ieškovas už laikotarpį nuo 2016-01-02 iki 2016-06-06 paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 257,33 Eur delspinigių.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.1 straipsnį, prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. CK 6.681 straipsnio 1 dalis numato, jog statybos rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai, o atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – už atliktus darbus su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė. Atsakovas pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.650 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, 6.655 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui už statybos rangos sutarties pagrindu atliktus darbus. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 8247,78 Eur skola.

7CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Sutarties 8.1.1 punkte yra numatyta, kad atsakovui nepagrįstai uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus, jis moka ieškovui 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Šiuo pagrindu ieškovas paskaičiavo ir prašo priteisti iš atsakovo 257,33 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2016-01-02 iki 2016-06-06. Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminus piniginėms prievolėms įvykdyti, priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 8505,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016-06-13 iki visiško sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

9Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 255,00 Eur žyminis mokestis ir 200,00 Eur išlaidos už advokato teisinę pagalbą (CPK 80 str.1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d., 5, 22-24 b. l.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“, į. k. 145417921, ieškovui UAB „Genlinsta“, į. k. 136028223, 8247,78 Eur (aštuonių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt septynių eurų, 78 centų) skolą, 257,33 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt septynių eurų, 33 centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 8505,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-06-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 255,00 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį ir 200,00 Eur (dviejų šimtų eurų) išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai