Byla e2-24581-994/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį atsakovams J. M., L. M., V. P. (V. P.) ir J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų 1 597,46 Eur skolą už būsto nuomą, 105,62 Eur delspinigius už būsto nuomą, 843,54 Eur užmokestį už šilumos energiją ir su tuo susijusias išlaidas, 5 proc. metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise perdavė valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. 2001-05-17 UAB „Naujoji Pilaitė“ ir J. M. pasirašė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu nuomotojas suteikė gyvenamąsias patalpas nuomininkei ir jos šeimos nariams. Šia sutartimi šalys susitarė, kad nuomotojas išnuomoja J. M. bei jos šeimos nariams butą, esantį „( - )“, Vilnius, o J. M. įsipareigojo mokėti nuomos ir kitus sutartyje nustatytus mokesčius. Atsakovai nevykdė savo prievolių mokėti nuomos mokestį už gyvenamąsias patalpas nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31, todėl susidarė 1 597,46 Eur įsiskolinimas bei priskaičiuoti 105,62 Eur delspinigiai. Atsakovai nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31 už pateiktą šilumos energiją ir su tuo susijusias paslaugas taip pat nemokėjo, todėl susidarė 843,54 Eur skola.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas V. P. ir J. K. įteikti 2016-07-11 darboviečių adresais, remiantis CPK 123 str. 3 d. A. L. M. ieškinys bei teismo pranešimas atsiliepimui pateikti taip pat įteikti per darbovietę – 2016-06-27 (2016-06-23 pažyma). J. M. teismo procesiniai dokumentai įteikti 2016-07-15 viešo paskelbimo būdu CPK 130 straipsnio nustatyta tvarka, neįteikus procesinių dokumentų žinomu gyvenamosios vietos adresu. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2008-05-28 sprendimu Nr. 1-474 perdavė savivaldybės įmonei „Vilniaus miesto būstas“ patikėjimo teise valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas. 2004-04-26 UAB „Naujoji Pilaitė“ ir L. M. pasirašė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurios pagrindu nuomotojas suteikė gyvenamąsias patalpas, esančias „( - )“, Vilnius, nuomininkei ir jos šeimos nariams. Minėtos sutarties 2.2 p., nuomininkė L. M. įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius (e. b. l. 7-9). 2010-10-08 tarp UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ buvo sudaryta trišalė Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu UAB „Vilniaus energija“ įsipareigojo teikti šilumos energiją bei karštą vandenį Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms (e. b. l. 32-37). Būstas, esantis „( - )“, Vilnius, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei (e. b. l. 5). Iš į bylą pateikto Gyventojų registro tarnybos išrašo matyti, kad atsakovė L. M. bei kiti solidarūs atsakovai, L. M. šeimos nariai, savo gyvenamąją vietą deklaruoja „( - )“, Vilnius (e. b. l. 6). Atsakovai nevykdė savo prievolių mokėti nuomos mokestį už gyvenamąsias patalpas nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31, todėl susidarė 1 597,46 Eur įsiskolinimas (e. b. l. 11) bei buvo priskaičiuoti 105,62 Eur delspinigiai (e. b. l. 12). Atsakovai taip pat nevykdė kitų sutartinių įsipareigojimų – mokėjimo už šildymą, karštą vandenį bei su tuo susijusias paslaugas, todėl laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31 susidarė 843,54 Eur skola (e. b. l. 15-17).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.576 str. nuostatas, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Mokestis už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), kai nuomojamos valstybės ar savivaldybių gyvenamosios patalpos, imamas atskirai nuo buto nuompinigių (CK 6.584 str.). Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka (6.583 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.).

8Pagrindinė nuomininko pareiga pagal nuomos sutartį yra mokėti nuomos mokestį. Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas (6.589 str. 1 d.). Atsakovai, naudodamasi gyvenamosiomis patalpomis, esančiomis „( - )“, Vilnius, privalo už tai mokėti ieškovui mokestį, tačiau šią pareigą vykdė netinkamai, todėl nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31 susidarė įsiskolinimas (skola – 1 597,46 Eur, delspinigiai – 105,62 Eur) (e. b. l. 11). Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovai būtų atsiskaitę su ieškovu dėl reikalaujamos priteisti sumos (CPK 178, 185 str.). Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų 1 597,46 Eur skolą už būsto nuomą yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.583 str., 6.589 str. 1 d., 6.6 str. 3 d.).

9Vadovaujantis 2010-10-08 Šilumos pirkimo pardavimo sutartimi, sudaryta tarp šilumos tiekėjo UAB „Vilniaus energija“, Vilniaus miesto savivaldybės ir SĮ „Vilniaus miesto būstas“ (e. b. l. 32-37), atsižvelgiant į tai, kad šilumos pirkimo pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir atsakovų nebuvo sudaryta, už atsakovams nuomotoms patalpoms patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį moka ieškovas, todėl atsakovai turi pareigą sumokėti už šilumos energiją bei karštą vandenį ieškovui (CK 6.38). Byloje duomenų, kad atsakovai šią skolą būtų padengę, nėra (CPK 178, 185 str.). Todėl ieškovo reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistinas 843,54 Eur įsiskolinimas už šilumos energiją, karštą vandenį bei su tuo susijusias paslaugas, patiektas gyvenamosioms patalpoms nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31 (e. b. l. 15).

10Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str.). CK 6.71 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 105,62 Eur delspinigius. Kaip matyti iš pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės, minėti delspinigiai paskaičiuoti taikant 0,05 procento delspinigių dydį (e. b. l. 12). 1995-01-26 Įstatymo dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims Nr. I-775 2 straipsnyje (redakcija, galiojanti nuo 2013-10-19) nustatyta, kad fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, delspinigių dydis, pagal kurį ieškovas paskaičiavo prašomus priteisti delspinigius, mažintinas nuo 0,05 procento iki 0,02 procento dydžio, todėl ieškovui iš atsakovų priteistini 42,23 Eur delspinigiai už delspinigių paskaičiavimo lentelėse nurodytus laikotarpius, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas.

11CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 2 483,23 Eur, t. y. 98 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas 60,97 Eur žyminis mokestis bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (57,00 Eur+5,22 Eur x 98 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d., 96 str. 1 d.)

13Atsakovams išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jie privalo sumokėti pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui SĮ „Vilniaus miesto būstas“, kodas 124568293, iš atsakovų J. M., a. k. ( - ) V. P. (V. P.), a. k. ( - ) J. K., a. k. ( - ) L. M., a. k. ( - ) solidariai 1 597,46 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų devyniasdešimt septynių eurų 46 ct) skolą už būsto nuomą laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31, 42,23 Eur (keturiasdešimt dviejų eurų 23 ct) delspinigius, 843,54 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų eurų 54 ct) skolą už šilumos energiją, karštą vandenį ir su tuo susijusias paslaugas laikotarpiu nuo 2015-05-01 iki 2016-03-31, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (2 483,23 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti iš atsakovų lygiomis dalimis 60,97 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei, t. y. iš atsakovės J. M., a. k. ( - ) 15,25 Eur (penkiolika eurų 25 ct), iš V. P. (V. P.), a. k. ( - ) 15,24 Eur (penkiolika eurų 24 ct), J. K., a. k. ( - ) 15,24 Eur (penkiolika eurų 24 ct), L. M., a. k. ( - ) 15,24 Eur (penkiolika eurų 24 ct).

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkančius CPK 287 straipsnio reikalavimus.

19Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai