Byla 1-33-564/2013
Dėl trauminio apkvaitimo, galvos sumušimo, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką

1sekretoriaujant Giedrei Arbačiauskaitei,

2dalyvaujant prokurorui Giedriui Šalaševičiui,

3nukentėjusiajai-civilinei ieškovei R. P., nukentėjusiajai J. K.,

4viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Alytuje, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 138 str. 2d., 284 str. 1d., 140 str. 1d.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6E. V. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą iš chuliganiškų paskatų bei pažeidė viešą tvarką, tai yra 2012 m. gegužės 3 d. apie 18.15 val., viešoje vietoje - Beržų g., prie 15 ir 17 daugiabučių namų, Marijampolės mieste, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, iš chuliganiškų paskatų, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties, ignoruodamas žmonių tarpusavio bendravimo taisykles, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sudavė vieną smūgį kumštimi į galvos sritį greitosios medicinos pagalbos felčerei R. P., atvykusiai suteikti E. V. medicininę pagalbą bei po to mėgino suduoti jai dar vieną smūgį kumštimi, tačiau kartu su R. P. atvykęs G. P. pagavo jo rankas, tuo pat metu R. P. ir kitų, kartu su ja atvykusių asmenų atžvilgiu, vartojo necenzūrinius žodžius bei grasino susidoroti. Tokiu savo chuliganišku elgesiu E. V. padarė R. P. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl trauminio apkvaitimo, galvos sumušimo, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimo bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Be to kaltinamasis E. V. nežymiai sutrikdė sveikatą kitam žmogui, tai yra 2012 m. liepos 25 d. apie 23.00 val., bute, esančiame Beržų g. 19-220, Marijampolės m., būdamas neblaivus, asmeninio konflikto metu sugyventinei J. K. sudavė ne mažiau 5 kartus kumščiais į veidą bei rankomis suėmęs už kaklo smaugė, tokiu būdu nukentėjusiajai padarė kraujosruvas kairės akies vokuose, skruoste, kairės akies obuolyje ir kairės šlaunies srityje, kas vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu.

8NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS DĖL CHULIGANIŠKŲ PASKATŲ BEI VIEŠOSIOS TVARKOS SUTRIKDYMAS

9Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino visiškai, tačiau paaiškino, kad įvykio aplinkybių gerai neatsimena, nes tuo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Prisimena, kad su J. K. grįžo iš draugų, jis atsisėdo prie Beržų g. 15 namo ir užmigo ir po to atvažiavę policijos pareigūnai jam uždėjo antrankius. Jeigu nukentėjusioji ir liudytojai sako, kad jis uždavė felčerei, tai taip ir buvo. Atrodo, kad tai buvo pirmas kartas, kai savęs nekontroliavo, buvo toks agresyvus. Kai jau buvo paleistas iš policijos, sesuo sakė, kad jis girtas gulėjo ar sėdėjo, kažkokia moteris iškvietė jam greitąją med. pagalbą ir jis felčerei, atvykusiai suteikti pagalbos, uždavė. Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo pripažįsta visiškai, taip pat sutinka atlyginti nukentėjusiajai R. P. 5000 litų neturtinei žalai atlyginti.

10Nukentėjusioji R. P. parodė, jog Greitosios medicinos pagalbos stotyje buvo gautas kvietimas, kad Beržų gatvėje nukritęs žmogus. Ji, vairuotojas G. P. ir pagalbinis darbuotojas R. N. nuvykę į vietą, rado šalia gatvės ant pievos gulintį žmogų, aplinkui taip pat buvo susirinkę daug žmonių. Ji, patikrinusi akių vyzdžius, darbuotojams pasakiusi, kad išsitrauktų neštuvus, atsistojo į šalį maždaug už dviejų metrų nuo šio žmogaus, paprašė, kad visi susirikusieji pasitrauktų ir pajuto iš nugaros stiprų smūgį į galvos kairę pusę apatinę dalį- į kairės pusės pakaušį. Toks smūgis, kad suskambėtų galvos kaulai, nebūna iš mosto iš nugaros, tai būna stiprus smūgis suduodant iš priekio. Nuo smūgio ji apsvaigo, tačiau tvirtai stovėdama išlaikė pusiausvyrą. Kaltinamasis norėjo suduoti dar vieną smūgį į veidą, tačiau kažkas pagavo jo ranką ir jis smūgio nesudavė. Ji, būdama apsvaigusi, nuėjo į mašiną ir atsisėdo, norėjo iškviesti pagalbą, tačiau nesugebėjo paskambinti telefonu. Link jos vėl atbėgo kaltinamasis, tačiau G. P. jį pagavo ir prispaudė prie automobilio. Jie visi trys buvo su tarnybine apranga, kaltinamojo tokiam elgesiui neišprovokavo. Tą pačią dieną iš pradžių dar tęsė darbą, tačiau bevežant kitą ligonį į Kauną pajuto, kad tinsta veidas, nesuvokė, kaip elgtis. Kolegos pristatė ją į priėmimo skyrių, po to gydėsi ambulatoriškai. Jai buvo konstatuotas galvos smegenų sukrėtimas. Svaigo galva, sutriko -nusilpo regėjimas ( akiniai 0,75 dioptrijų skaitymui, nors prieš tai nereikėjo), ilgai strigo kalba. Nedarbinga buvo apie du mėnesius, vartojo ir šiuo metu dar kartais vartoja vaistus, dėl vaistų pirkimo patyrė 318 litų turtinę žalą. Šiuo metu dirba tą patį darbą,. Prašo priteisti 20000 litų neturtinei žalai atlyginti.

11Liudytojas R. N. parodė, kad su felčere R. P. ir sanitaru G. P. pagal iškvietimą atvyko į Beržų g., kur rado gulintį vaikiną. Visi trys priėjo prie šio vaikino, pradėjo jį kalbinti, tačiau jis nereagavo, matėsi, kad neblaivus. Atsinešė neštuvus ir kai tik jį norėjo dėti ant neštuvų, vaikinas pats atsistojo ir jis išgirdo smūgio garsą, R. P. sudejavo, nes smūgį gavo nuo ligonio. Tai buvo kaltinamasi. Jis pasakė vaikinui ‚ką darai?", šis užsimojo dar kartą, tačiau smūgio nesudavė. R. P. dejuodama nuėjo į mašiną pranešti policijai. Jis pamatė, kad kaltinamasis vėl ištrūkęs iš G. P. pro automobilio priekį bėgo link R. P., tačiau G. P. jį sugavo. Kaltinamasis nelabai suvokė ką daro, jo akys buvo pasruvusios, blaškėsi, norėjo ištrūkti, grasino. Jie dviese užspaudę laikė kaltinamąjį, kol atvyko policijos pareigūnai. Aplinkui buvo daug žmonių, taip pat buvo atėję ir kaltinamojo artimieji. Tą pačią dieną R. P. nuvežė į ligoninės priėmimo skyrių, nes jai smarkiai skaudėjo galvą.

12Liudytojas G. P. parodė, kad pagal iškvietimą, jog guli nukritęs žmogus, jis, felčerė R. P. ir vairuotojas R. N. greitosios med. pagalbos automobiliu nuvyko į Beržų g., kur tarp 15 ir 17 namų gulėjo kaltinamasis. Felčerė jį apžiūrėjo ir sakė, kad reikia dėti ant neštuvų ir vežti į gydymo įstaigą. Kai jau ruošėsi dėti jį ant neštuvų, šis šoko ir sudavė ranka felčerei per galvą. Jokios priežasties tam nebuvo, nebent raudona uniformos spalva sukėlė jam agresiją. Jiems visiems buvo šokas. Po sudavimo felčerė bėgo į mašiną, kaltinamasis bėgo link jos, tuomet jis prispaudė kaltinamąjį prie mašinos kapoto ir abu su vairuotoju jį laikė, kol atvyko policijos pareigūnai. Kaltinamasis buvo agresyvus ir stiprus, išvadino juos visokiais negražiai žodžiais, aplink buvo daug žmonių, tačiau niekas jiems nepadėjo.

13Liudytoja E. B. parodė, kad per balkono langą pamačiusi, kad Beržų g. ant žolės guli žmogus ir pamaniusi, kad tai jos brolis E. V., nuėjo pažiūrėti. Kai ji atėjo, privažiavo greitoji med. pagalba. Su E. V. ji nekalbėjo. Kai greitosios med. pagalbos darbuotojai norėjo E. V. kelti ant neštuvų, tuo momentu jis atsibudo ir nesuprasdamas, kas čia vyksta, atbula ranka netyčia sudavė moteriai, kuri stovėjo prie neštuvų, per galvą. Kartu buvę vyrai šią moterį palydėjo į automobilį, po to sulaikė E. V., paguldė ant žemės ir stipriai laikė, prie automobilio prispaudę nebuvo. E. V. felčerės nesivijo. Mano, kad E. V. nekaltas.

14Liudytoja J. K. parodė, kad Su E. V. gegužės pradžioje grįžo iš kaimo į namus, E. V. buvo neblaivus. Ji išėjo į parduotuvę ir po to tik matė, kad E. V. išsivežė policija.

15Iš specialisto išvados Nr. G 376/12 (09) seka, kad R. P. konstatuota trauminis apkvaitimas, galvos sumušimas, lengvo laipsnio galvos smegenų sukrėtimas, lengvas bendras sumušimo sindromas buvo padaryti kietu buku daiktu, galimai 2012-05-03 vienu poveikiu, kas vertinama nesunkiu sveikatos sutrikdymu (11-12 b.l.).

16Iš neblaivumo nustatymo akto seka, E. V. tikrinimo 2012-05-03 18.52 val. rezultatas-2,84 prom. alkoholio ( b. l. 82 ).

17Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo seka, kad E. V. parodė vietą Beržų g. prie namo Nr. 15 b, kur jis 2012-05-03, būdamas neblaivus, prigulė pailsėti ir užmigo, o vėliau buvo pažadintas greitosios med. pagalbos darbuotojų. Paaiškino, kad įvykių tiksliai neatsimena, todėl daugiau ką nors parodyti negali ( b. l. 94-97 ).

18Aptartais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis E. V. viešoje vietoje, dienos metu, matant pašaliniams asmenims ir tai ignoruodamas, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai- be jokios pateisinamos priežasties ir motyvo, iš chuliganiškų paskatų vartojo nukentėjusiosios atžvilgiu smurtą- tyčia sudavė vieną smūgį ranka nukentėjusiajai R. P. į galvą, kėsinosi suduoti dar vieną smūgį, bet buvo sulaikytas, viešoje vietoje vartojo necenzūrinius žodžius, grasino susidoroti su jį sulaikiusiais asmenimis. Dėl kaltinamojo smurtinio veiksmo nukentėjusiajai padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas ir sutrikdyta viešoji rimtis ir tvarka. Netikėti nukentėjusiosios ir liudytojų R. N. bei G. P. parodymais teismas neturi jokio pagrindo. Jie anksčiau su kaltinamuoju nebuvo pažįstami, jokių priežasčių apkalbėti kaltinamąjį jie neturi. Iš nukentėjusios parodymų seka, kad kaltinamasis jai sudavė labai stiprų smūgį į galvos sritį, iš nukentėjusiosios ir liudytojų parodymų seka, kad kaltinamasis kėsinosi suduoti dar vieną smūgį, tačiau buvo sugauta jo ranka, kaltinamasis agresyviai nusiteikęs bėgo link į greitosios med. pagalbos automobilį atsisėdusios nukentėjusiosios, vartojo necenzūrinius žodžius ir grasinimus. Šios aplinkybės rodo kaltinamojo kryptingą elgesį dėl smurto naudojimo, o ne, kaip nurodo liudytoja E. B., netyčinį užkliudymą ranka. Liudytoja E. B. yra kaltinamojo sesuo, todėl ji yra suinteresuota bylos baigtimi ir turi pagrindą padėti kaltinamajam išvengti atsakomybės už tyčinių veiksmų padarymą. Vertinanat šios liudytojos parodymus, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad aiškindama dėl kitos kaltinamajam inkriminuotos nusikalstamos veikos- fizinio smurto naudojimo J. K. atžvilgiu, taip pat nurodė, jog mano, kad ir šiuo atveju E. V. nekaltas, nors pats kaltinamasis savo kaltę pripažįsta visiškai. Chuliganiškais motyvais laikoma, kai veika padaroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Byloje jokių duomenų, kad nukentėjusioji ar su ja buvę kiti greitosios medicinos pagalbos darbuotojai būtų išprovokavę tokį kaltinamojo elgesį, nėra, tarp jų jokių priešiškų santykių nebuvo, taigi, jokios dingsties kaltinamajam naudoti fizinį smurtą nebuvo, todėl neabejotinai pripažintina, kad kaltinamasis smurtą panaudojo iš chuliganiškų paskatų. Aptartų įrodymų visumos ir nustatytų faktinių įvykio aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad nukentėjusiajai- moteriai, atvykusiai suteikti medicininę pagalbą, nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo padarytas kaltinamojo E. V. tyčiniais veiksmais, be to viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, iš chuliganiškų paskatų, demonstruojant nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdant visuomenės rimtį ir tvarką. Jo veika atitinka nusikaltimų, numatytų LR BK 138 str. 2d. 8 p. ir 284 str. 1d. požymius.

19Nukentėjusiosios R. P. civilinis ieškinys dėl 318 Lt turtinės žalos ( už vaistų pirkimą ) atlyginimo pagrįstas, įrodytas ( b. l. 19-26 ), kaltinamasis ieškinį pripažįsta visiškai, todėl tenkintinas ir priteistinas iš kaltinamojo E. V.. ( LR CK 6.283str., BPK 109 str.).

20Nukentėjusioji R. P. pareiškusi 20000 litų ieškinį neturtinei žalai atlyginti, ieškinį grindžia tuo, kad buvo sužalota tyčiniais veiksmais- kaltinamasis panaudojo smurtą prieš moterį viešoje vietoje, įvykio metu ir tuo po jo ji patyrė didžiulį šoką, vėliau atsirado sužalojimo poveikis sveikatai –nuolat svaigsta galva, kalbant sunku sukoncentruoti dėmesį į išsakomas mintis, jaučia bendrą organizmo silpnumą, atsirado baimė, kurią nuolat jaučia vykdama į iškvietimus, nes buvo sužalota vykdydama savo darbo funkcijas. Kiekvienas asmuo, turi teisę į neturtinės žalos atlyginimą, kai ji padaryta dėl nusikalstamos veikos, todėl nukentėjusiosios R. P. ieškinys tenkintinas ( CK. 6.250 str.2d., BPK 109 str.). Pagal CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, individualias nukentėjusiojo savybes, kaltinamojo neteisėtų veiksmų pobūdį, nukentėjusiojo elgesį, kuris turėjo įtakos žalos atsiradimui, žalą padariusio asmens elgesį po veikos padarymo ir kt., taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Vadovaujantis CK 6.282str. 3d. teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Nustatant neturtinės žalos dydį sveikatos sužalojimo atveju, lemiamu kriterijumi pripažįstama neteisėtos veikos pasekmės. Atsižvelgiant į įrodymų tyrimo metu nustatytas nukentėjusiosios R. P. sužalojimo aplinkybes bei pasekmes, neabejotinai aišku, kad nukentėjusioji patyrė didelį fizinį skausmą, didelį dvasinį sukrėtimą ir išgyvenimus bei pažeminimą - smurtas prieš moterį, suduodant smūgį į galvą, buvo panaudotas viešoje vietoje, jai atliekant darbo funkcijas, netikėtai, matant pašaliniams asmenims. Tačiau ypatingai sunkių sveikatos pakenkimo pasekmių nukentėjusiajai nekonstatuota. Nustatant neturtinės žalos dydį, būtina įvertinti pasekmes ne vien įvykusio fakto, bet ir ateities požiūriu, t. y. kaip jos paveiks tolesnį nukentėjusiosios gyvenimą. Byloje nėra pagrįstų duomenų, kad dėl patirto sužalojimo nukentėjusiajai ateityje neabejotinai atsiras neigiamų pasekmių, tačiau dėl įvykio aplinkybių neabejotinai aišku, kad jai išlieka baimė dėl savo saugumo vykdant darbines funkcijas. Nors kaltinamasis šiuo metu jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi, nedirba, tačiau jis yra jauno amžiaus, darbingas, byloje esančiais duomenimis jokios fizinės ar psichinės negalios neturintis asmuo ir šios aplinkybės yra svarbios jo galimai turtinei padėčiai ateityje. Šių aptartų duomenų visumos pagrindu bei vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas sprendžia, kad nukentėjusios R. P. ieškinys mažintinas, jos prašoma priteisti 20000 litų suma yra žymiai neadekvati padarytos neturtinės žalos dydžiui ir ji mažintina. Teismas sprendžia, kad nukentėjusiajai R. P. padarytos neturtinės žalos dydį atitinka 5000 litų suma, kuri priteistina iš kaltinamojo.

21Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius prašo priteisti iš kaltinamojo E. V. 5384,03 Lt padarytos turtinės žalos atlyginimo dėl R. P. išmokėtos ligos pašalpos atlyginimo. R. P. dėl tyčinių kaltinamojo E. V. veiksmų, atliktų jos atžvilgiu jai vykdant darbo funkcijas buvo laikinai nedarbinga ir jai buvo paskirta 5384,03 ligos pašalpa, dėl to Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, išmokėdamas šią pašalpą, patyrė tokio dydžio turtinę žalą( b.l. 41-65 ). Kaltinamasis ieškinį dėl turtinės žalos pripažino visiškai, ieškinys įrodytas ir pagrįstas, tenkintinas visiškai, šią sumą priteisiant iš kaltinamojo E. V. ( LR CK 6.263 str., 6.280 str., 6.290 str., LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1d., nelaimingų atsitikimų darbe įstatymo 31 str. ).

22Valstybinės ligonių kasos 511,44 Lt. civilinis ieškinys dėl nukentėjusiosios gydymo pagrįstas ir įrodytas ( b. l. 30-33) , kaltinamasis ieškinį pripažįsta, todėl civilinis ieškinys tenkinamas, priteisiant šią sumą iš kaltinamojo E. V. ( LR CK 6.283str., 6.280str.).

23NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

24Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012m. liepos 25 d. namuose, Beržų g. 19-220, Marijampolėje, kartu su J. K. išgėrė po pora butelių alaus. Kai J. K. papriekaištavo dėl per garsiai leidžiamos muzikos, jie susikivirčijo ir jis susinervavęs kambaryje sudavė 4-5 kartus J. K. kumščiu per veidą, ją smaugė. Kai J. K. pasakė, kad laukiasi vaiko, daugiau jai nieko nedarė. Matė, kad nuo suduotų smūgių J. K. buvo kraujosruva akies srityje, patinimas.

25Nukentėjusioji J. K. parodė, 2012-07-25 vakare, kai jau buvo išgėrę alaus, E. V., su kuriuo tuo metu gyveno kartu, garsiai ledo muziką balkone. Kai E. V. jos prašomas muzikos nepritildė, ji pati muziką išjungė. Tuomet įbėgo į kambarį įpykęs E. V., ir, parvertęs per lovos atlošą, ją smaugė bei kumščiais penkis kartus sudavė į veido sritį. Ji sukniubo, pasakė, kad laukiasi kūdikio ir E. V. išėjo. Nuo suduotų smūgių ištino veidas, paraudo akis. Sesuo ją nuvežė į ligoninės priėmimo skyrių. Po apžiūros ji buvo išleista į namus. E. V. jos atsiprašė, šiuo metu su juo nebendrauja.

26Liudytoja E. B. parodė, jog ji mano, kad E. V. J. K. nesmaugė, o susimušė jie abu. Jie abu seniai kartu gyveno, skolindavosi iš jos pinigų, kartu gerdavo, mušdavosi.

27Iš prokuroro reikalavimo seka, kad vadovaujantis LR BPK 167 str., 2011-06-14 Lietuvos Respublikos „Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo“ 6 str. 1 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 1d. dėl to, kad 2012-07-25 apie 23 val. bute, esančiame Beržų g. 19-220, Marijampolė, J. K. smaugė, po to sudavė apie 5 smūgius į veidą kartu su ja gyvenantis E. V. ( b. l. 101 ).

28Iš specialisto išvados Nr. G 633/12 (09) seka, jog J. K. konstatuota kraujosruva kairės akies vokuose, pereinanti į skruostą ir kaktą kairės akies obuolyje ir kairės šlaunies srityje. Konstatuoti kūno sužalojimai J. K. sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, galėjo būti padaryti 2012-07-25 ( b. l. 114 ).

29Iš įvykio vietos apžiūros protokolo seka, kad bute, esančiame Beržų g. 19-220, Marijampolėje, ant grindų numesti du televizoriai, ant sofos-lovos sukuista patalynė ir netvarkingai sumesti rūbai ( b.l. 102-106).

30Iš neblaivumo nustatymo akto seka, E. V. tikrinimo 2012-07-26 0.50 val. rezultatas-2,24 prom. alkoholio ( b. l. 116 ).

31Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, jog neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis E. V. panaudojo fizinį smurtą kartu su juo gyvenančios J. K. atžvilgiu ( t. y. panaudojo smurtą artimoje aplinkoje )- sudavė jai smūgius ranka ir suėmęs už kaklo smaugė, šiais jo tyčiniais veiksmais nukentėjusiajai J. K. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamojo veika atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 1d, požymius.

32Bausmių skyrimo motyvai

33Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis nusikalstamas veikas padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui, atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi.

34Kaltinamasis E. V. neteistas, administracine tvarka baustas už viešosios tvarkos pažeidimus, Marijampolės PK VP miesto policijos nuovados charakterizuojamas patenkinamai. nedirba. Įvertinus jo padarytų nusikaltimų pobūdį, pavojingumą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę sunkinančią aplinkybę teismas sprendžia, kad jam turi būti skiriama sankcijose numatyta arešto ir laisvės atėmimo bausmės, o įvertinus atsakomybę lengvinančią aplinkybę- mažesnės negu sankcijos vidurkis. Atžvelgiant į tai, kad kaltinamasis teisimas pirmą kartą, yra pagrindas spręsti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, jos vykdymą atidedant.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-305 str., 307 str. teismas

Nutarė

36E. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 1d., ir paskirti laisvės atėmimą 6 ( šešiems ) mėnesiams.

37Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir paskirti 30 ( trisdešimt ) parų arešto. Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2d. 8 p. ir paskirti laisvės atėmimą 1 ( vieneriems ) metams. LR BK 63 str. 2d., 5 d. 1 p. pagrindusias bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 ( vieneriems ) metams.

38LR BK 63 str. 1d., 4d. pagrindu prie subendrintos bausmės pridėti dalį pagal LR BK 140 str. 1d. paskirtos bausmės ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1 ( vieneriems ) metams ir 1 ( vienam ) mėnesiui.

39Taikyti LR BK 75 str. 1d., 2d., 3 d. ir bausmės vykdymą atidėti 1 ( vieneriems ) metams, LR BK 70 str. pagrindu skirti baudžiamojo poveikio priemonę- 70 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, nustatyti, kad šiuos darbus privalo atlikti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. BK 66 str. pagrindu į bausmės laiką įskaityti sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką nuo 2012-07-26 iki 2012-07-27 ir nuo 2012-12-18 iki 2012-12-19.

40Kardomosios priemonės –įpareigojimo periodiškai registruotis policijos įstaigoje -iki nuosprendžio įsiteisėjimo nekeisti, nuosprendžiui įsiteisėjus-panaikinti.

41Priteisti iš kaltinamojo E. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ):

42- civiliniam ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, buveinės adresas Europos a. 1, Vilnius, įmonės kodas 191351679, a. s. LT 217300010002484333 AB “ Swedbank”, 511,43 ( penkis šimtus vienuolika litų ir 43 centus ) Lt nukentėjusiosios R. P. gydymo išlaidų atlyginimo.

43- civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, įstaigos kodas 188677622, Jono Dailidės g. 5/A. V. g. 2, Marijampolės, a.s. LT 58 4010 0424 0349 5020, AB DNB bankas, 5384,03 ( penkis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt keturis litus ir 03 centus ) nusikaltimu padarytai turtinei žalai dėl R. P. išmokėtos ligos pašalpos atlyginti.

44- civilinei ieškovei R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 318 ( tris šimtus aštuoniolika ) litų nusikaltimu padarytai turtinei žalai ir 5000 ( penkis tūkstančius ) litų nuskatimu padarytai neturtinei žalai atlyginti.

45Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. sekretoriaujant Giedrei Arbačiauskaitei,... 2. dalyvaujant prokurorui Giedriui Šalaševičiui,... 3. nukentėjusiajai-civilinei ieškovei R. P., nukentėjusiajai J. K.,... 4. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E.... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. E. V. nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą iš chuliganiškų paskatų... 7. Be to kaltinamasis E. V. nežymiai sutrikdė sveikatą kitam žmogui, tai yra... 8. NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS DĖL CHULIGANIŠKŲ PASKATŲ BEI VIEŠOSIOS... 9. Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino visiškai, tačiau paaiškino, kad... 10. Nukentėjusioji R. P. parodė, jog Greitosios medicinos pagalbos stotyje buvo... 11. Liudytojas R. N. parodė, kad su felčere R. P. ir sanitaru G. P. pagal... 12. Liudytojas G. P. parodė, kad pagal iškvietimą, jog guli nukritęs žmogus,... 13. Liudytoja E. B. parodė, kad per balkono langą pamačiusi, kad Beržų g. ant... 14. Liudytoja J. K. parodė, kad Su E. V. gegužės pradžioje grįžo iš kaimo į... 15. Iš specialisto išvados Nr. G 376/12 (09) seka, kad R. P. konstatuota... 16. Iš neblaivumo nustatymo akto seka, E. V. tikrinimo 2012-05-03 18.52 val.... 17. Iš parodymų patikrinimo vietoje protokolo seka, kad E. V. parodė vietą... 18. Aptartais įrodymais neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis E. V. viešoje... 19. Nukentėjusiosios R. P. civilinis ieškinys dėl 318 Lt turtinės žalos ( už... 20. Nukentėjusioji R. P. pareiškusi 20000 litų ieškinį neturtinei žalai... 21. Civilinis ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 22. Valstybinės ligonių kasos 511,44 Lt. civilinis ieškinys dėl... 23. NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS... 24. Kaltinamasis E. V. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2012m. liepos... 25. Nukentėjusioji J. K. parodė, 2012-07-25 vakare, kai jau buvo išgėrę alaus,... 26. Liudytoja E. B. parodė, jog ji mano, kad E. V. J. K. nesmaugė, o susimušė... 27. Iš prokuroro reikalavimo seka, kad vadovaujantis LR BPK 167 str., 2011-06-14... 28. Iš specialisto išvados Nr. G 633/12 (09) seka, jog J. K. konstatuota... 29. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo seka, kad bute, esančiame Beržų g.... 30. Iš neblaivumo nustatymo akto seka, E. V. tikrinimo 2012-07-26 0.50 val.... 31. Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, jog neabejotinai nustatyta, kad... 32. Bausmių skyrimo motyvai... 33. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 34. Kaltinamasis E. V. neteistas, administracine tvarka baustas už viešosios... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 301-305 str., 307... 36. E. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 1d.,... 37. Pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir... 38. LR BK 63 str. 1d., 4d. pagrindu prie subendrintos bausmės pridėti dalį pagal... 39. Taikyti LR BK 75 str. 1d., 2d., 3 d. ir bausmės vykdymą atidėti 1 (... 40. Kardomosios priemonės –įpareigojimo periodiškai registruotis policijos... 41. Priteisti iš kaltinamojo E. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ):... 42. - civiliniam ieškovui Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos... 43. - civiliniam ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 44. - civilinei ieškovei R. P., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 318 ( tris šimtus... 45. Nuosprendis per 20d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...