Byla T-XX-47-11

1Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo, atliekančio Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas, Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjos L. U. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Valstybiniam žemėtvarkos institutui ir akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“, dėl įsakymo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir nuostolio priteisimo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėja skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymo „Dėl servitutų nustatymo L. U. žemės sklype (kadastrinis Nr. ( - )), esančiame Klaipėdos rajono savivaldybės ( - ) kaime“ 2 punktą, kuriuo pareiškėjai už nuosavybės teise valdomame žemės sklype nustatytą 0,0667 ha servitutą (teisė tiesti, aptarnauti ir naudoti požemines bei antžemines komunikacijas; naudotojas AB „Lietuvos dujos“) numatyta 111 Lt nuostolių vienkartinė kompensacija iš AB „Lietuvos dujos“; 2) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrių perskaičiuoti dėl servitutų ir apsauginės zonos nustatymo atsirandančius nuostolius; 3) įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyrių pažymėti žemės sklype dujotiekio magistralės servitutams ir apsauginei zonai reikalingo ploto ribas riboženkliais; 4) priteisti iš AB „Lietuvos dujos“ 5 000 Lt nuostolį dėl nustatytų dujotiekio magistralės servitutų, įskaitant apsauginės zonos ribojimus.

5Pareiškėja nurodė, kad, siekiant užtikrinti magistralinio dujotiekio Tauragė – Klaipėda statybą, ginčijamu įsakymu jos žemės sklype AB „Lietuvos dujos“ naudai buvo nustatyti servitutai. Kadangi servitutai skirti nacionalinės svarbos objekto statybai, jų nustatymo pareiškėja neginčija, tačiau negali sutikti su tuo, kaip ketinama atlyginti dėl servitutų nustatymo atsirandančius nuostolius. Vadovaujantis valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto atliktais paskaičiavimais, ginčijamu įsakymu nustatyta tik 111 Lt vienkartinė kompensacija už sunaikinamus pasėlius. Toks nuostolių dydis yra aiškiai per mažas. Dėl servitutų nustatymo yra apribojama pareiškėjos žemės ūkio veikla dalyje jos sklypo, todėl ji nebegalės realizuoti savo planų auginti bulves ir nebegaus atitinkamų pajamų. Be to, pareiškėjos veiklą sklype apribos ne tik servitutai, bet ir prie dujotiekio turėsianti atsirasti apsauginė zona. Taip pat problemų kelia tai, kad kol kas servitutams reikalingo žemės ploto ribos nėra vietoje pažymėtos riboženkliais ir pareiškėja dėl to negali planuoti savo veiklos.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Klaipėdos apygardos administracinis teismas nurodo, kad nors pareiškėja ginčija administracinį aktą, tačiau pagrindinis keliamas klausimas yra dėl nuostolių atlyginimo, susijęs su atitinkamais santykiais tarp pareiškėjos ir AB „Lietuvos dujos“. Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad servituto nustatymo atveju ginčai dėl nuostolių dydžio ir atlyginimo sprendžiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, todėl aptariamas ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Pirmuoju savo skundo reikalavimu pareiškėja ginčija dalį administracinio akto, kuriuo nustatyti servitutai. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, toks reikalavimas laikytinas administracinio pobūdžio reikalavimu, teismingu administraciniam teismui. Taip pat administracinio pobūdžio yra ir skundo antrasis bei trečiasis reikalavimai dėl įpareigojimų perskaičiuoti nuostolius bei vietoje pažymėti nustatytiems servitutams reikalingą žemės plotą, nes jie susiję su ginčijamu administraciniu aktu ir jo vykdymu. Tačiau ketvirtasis skundo reikalavimas dėl nuostolių priteisimo iš AB „Lietuvos dujos“ kyla iš santykių tarp privatinės teisės subjektų, todėl yra civilinio pobūdžio ir turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (Žemės įstatymo 23 straipsnio 8 dalis).

10Visumoje vertinant aptariamą ginčą, matyti, kad jis yra susijęs tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Esant tokioms aplinkybėms, aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė ir apima tuos atvejus, kai ginčai nėra grynai administraciniai (Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalis).

11Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2-4 dalimis, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

12Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

13Bylą pagal pareiškėjos L. U. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Valstybiniam žemėtvarkos institutui ir akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“, dėl įsakymo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir nuostolio priteisimo perduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

14Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. Civilinių bylų skyriaus teisėjas,

Proceso dalyviai
Ryšiai