Byla 2-759-744/2011
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjas Laisvydas Zederštremas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo B. kaimo bendruomenės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3Pareiškėjas B. kaimo bendruomenė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti faktą, kad pareiškėjas įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į inžinierinius tinklus – vandentiekio trasą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Pareiškime nurodyta, kad 2001 m. balandžio 17 d. pareiškėjas iš ŽŪB „Naujas ūkis“ nusipirko inžinierinius tinklus – vandenvietę (skydinę, artezinį gręžinį, vandentiekio bokštą), kurios unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Nuo to paties momento, tai yra nuo 2001 m. balandžio 17 d., pareiškėjas valdo ir inžinierinį statinį – vandentiekio trasą, esančią ( - ), statinio reikšmė – skirstomoji, bendras ilgis 9153,91 m., pradėtą statyti 1974 metais, baigtą statyti 1984 metais. 2008 metais buvo atlikti vandentiekio trasos kadastriniai matavimai, jai suteiktas unikalus Nr. ( - ). Pareiškėjas nori atlikti jam priklausančio nekilnojamo daikto, - vandentiekio trasos, unikalus Nr. ( - ), teisinę registraciją, tačiau neturi dokumentų patvirtinančių nuosavybės teisę į juos. Šiaulių apskrities archyve nėra duomenų, patvirtinančių šios vandentiekio trasos įsigijimą. Pareiškėjas nurodo, kad yra visos sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose – pareiškėjas daugiau nei 10 metų sąžiningai valdo inžinierinį statinį – vandentiekio trasą, daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu, visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai, daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, kiti asmenys neturi daugiau teisų į valdomą daiktą. Nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į šį daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu (b.l. 1-3).

4Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad sutinka su pareikštu reikalavimu, nes mano, kad yra visos sąlygos, numatytos Lietuvos Respublikos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose, kurios būtinos nustatant nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą (b.l. 54).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Pakruojo vandentiekis“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad sutinka su pareikštu reikalavimu (b.l. 55).

6Rengiantis bylą nagrinėti teisme 2011 m. spalio 24 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt buvo paskelbtas pranešimas apie bylos nagrinėjimą, tačiau iki teismo posėdžio dienos nebuvo ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, todėl pareiškimas išnagrinėtinas rašytinio proceso tvarka (CPK 533 str. 1 d.).

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų arba kilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip trejus metus, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą (CK 4.68 str. 1 d.). Įgyjamoji senatis yra savarankiškas nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 str. 11 p.). Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki sueinant terminams, numatytiems Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnio 1 dalyje, o prašo teismo konstatuoti, kad yra visos CK 4.68 - 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos. Teismui šias sąlygas konstatavus, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę t.y. pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos. Vadinasi, šiuo atveju teisminio nagrinėjimo dalykas yra Lietuvos Respublikos CK 4.58 - 4.71 straipsniuose numatytų aplinkybių, patvirtinančių valdymo teisėtumą, sąžiningumą, atvirumą ir nepertraukiamumą, konstatavimas ir nuosavybės teisės įgijimo fakto pripažinimas, o nuosavybės teisės įgijimo faktas pagal įgyjamąją senatį yra taikomas tik tada, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu Lietuvos Respublikos CK 4.47 straipsnyje numatytu būdu, ir yra visos Lietuvos Respublikos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos:

9a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai;

10b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu, nepriklauso valstybei ar savivaldybei;

11c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai;

12d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą;

13e) valdymas tęsėsi Lietuvos Respublikos CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

14Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų faktų, byloje esančių dokumentų – juridinio asmens registravimo pažymėjimo (b.l. 1), B. kaimo bendruomenės įstatų (b.l. 6-8), 2001 m. balandžio 17 d. pirkimo – pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 1444 (b.l. 13), PVM sąskaitų – faktūrų (b.l. 14-32), nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimo bylos Nr. 7871, registro Nr. 44/1236764, dokumentų (b.l. 33-40), Šiaulių apskrities archyvo pažymos (b.l. 41), VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendimų (b.l. 42-43), VĮ Valstybės turto fondas pažymos (b.l. 56), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos pažymos (b.l. 57), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 58-61) nustatyta, kad vandentiekio trasą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), pareiškėjas įgijo sąžiningai, ją perimdamas iš tuometinės ŽŪB „Naujas ūkis“, iš kurios 2001 m. balandžio 17 d. įsigijo (nupirko) vandenvietę (skydinę, artezinį gręžinį, vandentiekio bokštą), kurios unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ). Pareiškėjo sąžiningumas įgyjant vandentiekio trasą pasireiškė tuo, kad užvaldydamas šį nekilnojamą daiktą jis buvo pagrįstai įsitikinęs, kad niekas neturi daugiau už jį teisių į užvaldomus daiktus. Nėra jokių duomenų, kad vandentiekio trasa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), priklauso valstybei ar savivaldybei (b.l. 56-57), kadangi, sprendžiant iš jos statybos metų (1974-1984), darytina išvada, kad ji buvo pastatyta Pakruojo rajono kolūkio „Naujas ūkis“ lėšomis, o po to ją valdė ŽŪB „Naujas ūkis“. Vandentiekio trasa, unikalus Nr. ( - ), nėra įregistruota ir kito asmens vardu. Kadangi pareiškėjas vandentiekio trasos, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), neįgijo kokiu nors kitu CK 4.47 straipsnyje numatytu pagrindu, sąžiningai, teisėtai, atvirai ir nepertraukiamai kaip savo ją valdė nuo valdymo teisės į šį daiktą įgijimo momento (2001 m. balandžio 17 d.), tai yra daugiau kaip dešimt metų, iki teismo posėdžio dienos nebuvo ginčijamas šio nekilnojamo turto valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas, suinteresuoti asmenys Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ sutiko su pareikštu reikalavimu, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 4.68 -4.71 straipsniais, pareiškėjo prašymas tenkintinas visiškai.

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 530 – 533 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pareiškėjo B. kaimo bendruomenės, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), pareiškimą tenkinti ir nustatyti faktą, kad pareiškėjas B.kaimo bendruomenės įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į inžinierinius tinklus – vandentiekio trasą, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ).

17Teismo sprendimo patvirtintas kopijas nedelsiant nusiųsti pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims.

18Įsiteisėjusio teismo sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos nusiųsti Valstybės įmonei Registrų centras.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka, skundą paduodant šiame teisme.

Proceso dalyviai