Byla I-8760-580/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, susipažinusi su UAB „AiZet“ skundu,

Nustatė

2UAB „AiZet“ 2014-06-17 paštu išsiuntė teismui skundą, įvardytą prašymu, kuriame prašė nenutraukti 2013-11-11 mokestinės paskolos sutarties Nr. (23.24-08)-327-8064.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas UAB „AiZet“.

4Pareiškėjos pateiktas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2014-06-25 nutartimi nustatė terminą iki 2014-08-18 skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui 3 skundo egzempliorius su tinkamai suformuluotais reikalavimais bei patikslintomis administracinės bylos proceso šalimis ir prie skundo pridėti mokėjimo dokumentą, patvirtinantį žyminio mokesčio sumokėjimą. Nustačius, kad teismo 2014-06-25 nutartis UAB „AiZet“ nebuvo įteikta, 2014-08-26 nutartimi pareiškėjai buvo pakartotinai nustatytas terminas iki 2014-09-09 skundo trūkumams pašalinti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėja teismo 2014-06-25 ir 2014-08-26 nutartyse nustatytų skundo trūkumų per teismo nustatytus terminus nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas UAB „AiZet“. Pareiškėjai nepašalinus skundo trūkumų, teismas neturi galimybės išnagrinėti jos skundo.

7Iš Vilniaus apygardos administracinio teismo siuntų sąrašų bei AB Lietuvos pašto duomenų matyti, kad teismo 2014-06-25 ir 2014-08-26 nutartys UAB „AiZet“ nebuvo įteiktos. Nepavykus pristatyti siuntų gavėjai, jai 2014-06-26 ir 2014-08-27 buvo išrašyti siuntų gavimo pranešimai ir jie pristatyti į šio asmens korespondencijos dėžutę. Nesidomėdama jai siunčiama korespondencija, pareiškėja prisiėmė riziką bei atsakomybę už tokius veiksmus. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 77 straipsnio 1 dalimi, teismo procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu buveinės adresu ir laikomi įteiktais, nors adresatas būtų pakeitęs savo buveinę.

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, 105–106 straipsniais, 149 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

9UAB „AiZet“ skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti UAB „AiZet“.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai