Byla 2-2953-813/2014

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjasDarius Kantaravičius, rašytinio proceso tvarka Z. B. ieškinio atsakovui UAB „( - ) “vienintelio akcininko sprendimo pripažinimo negaliojančiu (pagal actio Pauliana) priėmimo klausimą,

Nustatė

22014-10-30Kėdainių rajono apylinkės teisme gautas ieškovo Z. B. atsakovui UAB „( - ) “, kurio ieškovas prašo atsakovo vienintelio akcininko D. V. 2014-10-20 sprendimą pripažinti negaliojančiu ta apimtimi, kiek būtina ieškovo (kreditoriaus) teisių pažeidimui pašalinti. Ieškovas nurodo, kad vienintelio akcininko D. V. 2014-10-20 sprendimas pripažintinas sandoriu, kuris pažeidžia jo kaip kreditoriaus teises, nes ieškovo teisinis statusas atsakovo atžvilgiu yra aiškiai apibrėžtas lyginant ieškovą kaip kreditorių su kitais kreditoriais, kurie savo reikalavimo teisę nėra kokiu nors būdu įgyvendinę.Vienintelio akcininko D. V. 2014-10-20 sprendimą ginčija actio Pauliana pagrindu.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Prieš iškeldamas civilinę bylą teismas turi nustatyti, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį (CPK 137 str.).CPK 5 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.Įstatyme įtvirtinta teisminės gynybos garantija reiškia ne tik asmens teisę kreiptis į teismą su ieškiniu, skundu, prašymu ar pareiškimu, bet ir teismo pareigą išnagrinėti tokį procesinį dokumentą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad CPK5 straipsnyje įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas nėra absoliutus ir negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Pažymėtina, kad teisės kreiptis į teismą prielaidų bei tinkamo įgyvendinimo sąlygų buvimą ar nebuvimą teismas turi aiškintis ex officio ieškinio priėmimo metu.

5CK 6.66 straipsnio 1 dalyje nurodyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Siekiant tokiu būdu (actio Pauliana pagrindu) ginti kreditoriaus teises, ginčo objektas neabejotinai turi būti sandoris ir tik nustačius sandorio buvimo aplinkybę, gali būti tiriamas sandorio atitikimas CK 6.66 straipsnyje bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtoms actio Pauliana taikymo sąlygoms. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog sandoriu gali būti pripažintas ne bet koks juridinis faktas (asmens veiksmas), o tik toks, kuriam būdingi tam tikri bruožai, o jų visuma leidžia tą juridinį faktą pripažinti sandoriu. Sandoris iš tiesų yra dažniausias civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas, tačiau ne vienintelis – civilinės teisės ir pareigos atsiranda ir iš kitų juridinių faktų (įvykių, veiksmų), kurie nėra sandoriai (CK 1.136 straipsnis). Taigi ne kiekvienas juridinis faktas (juridinis veiksmas) gali būti kvalifikuojamas kaip sandoris, o tik toks, kuris turi visus būdingus sandoriui požymius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2008). Tai, jog ginčijamas vienintelio akcininko sprendimas yra valinis veiksmas, dar nėra pagrindas nagrinėjamu atveju vertinti šį teisinį veiksmą kaip sandorį. Ne kiekvienas valinis veiksmas yra sandoris. Ta aplinkybė, kad akcininko sprendimu siekiama tam tikrų teisinių pasekmių, taip pat nėra pagrindas pripažinti nurodytą veiksmą sandoriu. ABĮ 20 straipsnio 1 d. 21 p. yra nurodyta, jog priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejaisyra visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija. Todėl teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju juridinio asmens dalyvio – vienintelio akcininko priimtas sprendimas dėl įmonės restruktūrizavimo, yra teisiškai reikšmingas jo valinis veiksmas, taip įgyvendint įstatymu jam suteiktą išimtinę teisę priimti tokį sprendimą (ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 21 p.). Nagrinėjamu atveju vienintelės akcininkės D. V. 2014-10-20 sprendimas dėl įmonės restruktūrizavimo negali būti vertinamas kaip juridinio asmens sudarytas sandoris, nes tai yra juridinio asmens valdymo organo sprendimas, kaip vidinis juridinio asmens veiksmas. Nustačius aplinkybę, kad ginčijamas sprendimas nėra sandoris, nėra iractio Pauliana dalyko.

6LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2014-10-27 yra priimtas UAB „( - ) “ direktoriaus pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimoUAB „( - ) “, teismo posėdis, klausimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo/atsisakymo ją iškelti, paskirtas 2014-11-27. Ieškovas kelia reikalavimą dėl vienintelio akcininko D. V. 2014-10-20 sprendimo pripažinimo negaliojančiu ta apimtimi, kiek būtina ieškovo (kreditoriaus) teisių pažeidimui pašalinti, t.y. ieškovas nekvestionuoja minėto sprendimo teisėtumo, o siekia patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turtopirmiau nei kiti kreditoriai,todėlsavo teises ir interesus turėtųginti teisme nagrinėjančiame klausimądėl restruktūrizavimo bylos iškėlimoUAB „( - ) “ (CPK 27 str. 7 p.).

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas pagrindų, kuriems esant teismas atsisako priimti ieškinį. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktą, kai ieškinys neteismingas tam teismui, ieškinį atsisakoma priimti.

8Vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9Z. B. ieškinį atsakovui UAB „( - ) “vienintelio akcininko D. V. 2014-10-20 sprendimo pripažinimo negaliojančiu (pagal actio Pauliana) atsisakyti priimti.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai