Byla e2VP-7853-901/2018
Dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys S. Č., L. Č. ir antstolis A. S

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura Spalvienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Julianus Inkaso“ pareiškimą dėl turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo, suinteresuoti asmenys S. Č., L. Č. ir antstolis A. S..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja prašo nustatyti S. Č. nuosavybės teisėmis priklausančią dalį sutuoktinės L. Č. darbo užmokesčio bei kito turto (pagal turto arešto aktus: Nr. S1c-34342, S1c-34347, S1c-34348, S1c-34352). Nurodo, jog antstolio žinioje yra vykdomoji byla pagal Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2017-11-23 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-3624-1071/2017 dėl 2451,18 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. Č., išieškotojos UAB „Julianus Inkaso“ naudai.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai dokumentai dalyvaujantiems byloje asmenims išsiųsti pareiškime nurodytais jų gyvenamosios vietos adresais, be to, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka.

6Teismas konstatuoja:

7bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų 2017-11-23 išduotą teismo įsakymą Nr. eL2-3624-1071/2017, dėl 2 451,18 Eur skolos išieškojimo iš skolininko S. Č. (vykdomoji byla Nr. 0010/18/01025), išieškotojos UAB „Julianus Inkaso“ naudai. Vykdymo metu nustatyta, jog skolininkas S. Č. yra sudaręs santuoką su L. Č.. 2018 m. balandžio 24 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-34342 areštuotas skolininkui priklausantis turtas – neregistruotina transporto priemonė VW Passat, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. 4715141, VIN kodas WVWZZZ31ZME106598, transporto priemonė Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. 5685004, VIN kodas VF1JA0FL520602918, ir transporto priemonė Renault Espace, valst. Nr. ( - ) unikalus identifikacinis Nr. 4001567, VIN kodas VF8J635550R533164.

82018 m. balandžio 24 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-34347 areštuotas skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – žemės sklypas, bendras plotas 0,0631 ha, esantis Lazdynų g. 36, Derceklių k., Klaipėdos r. sav., unikalus Nr. 5513-0019-0025.

92018 m. balandžio 24 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-34348 areštuotas skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – darbo užmokestis, mokamas sutuoktinei L. Č. įmonėje UAB „G4S Lietuva“, įmonės kodas 122887029, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70% gaunamų pajamų dalies viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA ir ½ dalį ( - ) str. nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA.

102018 m. balandžio 24 d. turto arešto aktu Nr. S1c-34352 areštuotas skolininkui bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas – nuolatinė išmoka, mokama sutuoktinei Loretai Č. V. socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus Gargždų skyriuje, įmonės kodas 193180814, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70% gaunamų pajamų dalies viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA ir ½ dalį ( - ) str. nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA.

11Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos šios prievolės: 1) prievolės, susijusios su turto, įsigyto sutuoktinių bendrojon nuosavybėn, suvaržymais, buvusiais iki šio turto įsigijimo momento arba atsiradusias po jo įsigijimo; 2) prievolės, susijusios su bendro turto tvarkymo išlaidomis; 3) prievolės, susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu; 4) prievolės, susijusios su teismo išlaidų atlyginimu, jeigu byla buvo susijusi su sutuoktinių bendru turtu arba šeimos interesais; 5) prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais; 6) solidariosios sutuoktinių prievolės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.109 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas sutuoktinis turi teisę sudaryti sandorius, būtinus išlaikyti šeimos namų ūkį ir užtikrinti vaikų auklėjimą bei švietimą; pagal prievoles, kylančias iš tokių sandorių, sutuoktiniai atsako solidariai, nesvarbu, koks jų turto teisinis režimas, išskyrus atvejus, kai sandorio kaina yra aiškiai per didelė ir neprotinga (CK 3.109 straipsnio 2 dalis).

12Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo atsiradusios prievolės (CK 3.110 straipsnio 1 dalis), iš dovanojimo sutarčių ir paveldėjimo kylančios prievolės, išskyrus atvejus, kai dovana ar palikimas buvo gauti kaip bendras turtas (CK 3.111 straipsnis), baudos už vieno iš sutuoktinių padarytus teisės pažeidimus, taip pat žala, padaryta vieno iš sutuoktinių veiksmais (CK 3.115 straipsnio 1 dalis), kito asmens išlaikymo, mokestinės ir kitos prievolės. Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte. Išieškojimas pagal asmenines prievoles nukreipiamas į dalį bendrame turte tik po to, kai kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė (CK 3.112 straipsnio 1 dalis).

13Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 straipsnio 1 dalis). CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Gavęs šį skolininko sutikimą, antstolis, priėmęs sprendimą nukreipti išieškojimą į areštuotą turtą, patvarkymu visiems patvarkymo priėmimo dieną vykdomuosius dokumentus pateikusiems vykdyti išieškotojams pasiūlo per dvidešimt dienų nuo patvarkymo priėmimo dienos pateikti antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Jeigu nė vienas išieškotojas per šį terminą nepateikia antstoliui nurodyto prieštaravimo, antstolis patvarkymu pasiūlo skolininkui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams per trisdešimt dienų pateikti antstoliui notarine tvarka patvirtintą susitarimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo. Šis terminas skaičiuojamas nuo antstolio patvarkymo, kuriuo nustatytas bendraturčių susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo pateikimo terminas, priėmimo dienos ir motyvuotu antstolio patvarkymu gali būti pratęstas ne daugiau kaip trisdešimt dienų.

14Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

15Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolio padėjėja 2018 m. balandžio 24 d. Turto arešto aktuose ir 2018 m. balandžio 24 d. siūlymu Nr. S1c-34358 siūlė skolininkui pateikti sutikimą dėl turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Skolininkui neįgyvendinus siūlymo, antstolio padėjėja 2018 m. gegužės 15 d. surašė Siūlymą kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo Nr. S1c-39604 ir pateikė išieškotojai.

16Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis rėžimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 straipsnio 1 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas yra pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe. Pažymėtina, bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitos išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta vienam sutuoktiniui, ir kita) (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 straipsnio 2 dalis, 3.100 straipsnis).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos nebuvo, turto padalijimo faktų nėra įregistruota, todėl turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė (CK 3.87 straipsnis). Teismas pažymi, jog byloje nėra pateikta duomenų, kad iš skolininko sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio ir nuolatinės išmokos išieškoti negalima (( - ) - 739 straipsniai). CK 3.117 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios.

18Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad skolininkui S. Č. priklauso ½ dalis sutuoktinės L. Č. gaunamo darbo užmokesčio, nuolatinės išmokos, bei ½ dalis žemės sklypo, bendras plotas 0,0631 ha, esančio Lazdynų g. 36, Derceklių k., Klaipėdos r. sav., unikalus Nr. 5513-0019-0025, ir ½ dalis transporto priemonių, įgytų santuokos metu (CPK 667 straipsnis).

19Remdamasis CPK 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas

Nutarė

20prašymą tenkinti.

21Nustatyti, kad S. Č., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės L. Č., asmens kodas ( - ) gaunamo darbo užmokesčio, ½ dalis nuolatinės išmokos, bei ½ dalis žemės sklypo, bendras plotas 0,0631 ha, esančio Lazdynų g. 36, Derceklių k., Klaipėdos r. sav., unikalus Nr. 5513-0019-0025, ½ dalis transporto priemonių VW Passat, valst. Nr. ( - ) Renault Megane Scenic, valst. Nr. ( - ) ir Renault Espace, valst. Nr. ( - )

22Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

23Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Laura... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja prašo nustatyti S. Č. nuosavybės teisėmis priklausančią... 5. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į prašymą nepateikė. Procesiniai... 6. Teismas konstatuoja:... 7. bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis A. S. vykdo Klaipėdos apylinkės... 8. 2018 m. balandžio 24 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-34347... 9. 2018 m. balandžio 24 d. antstolio padėjėjos turto arešto aktu Nr. S1c-34348... 10. 2018 m. balandžio 24 d. turto arešto aktu Nr. S1c-34352 areštuotas... 11. Iš bendro sutuoktinių turto vykdomos šios prievolės: 1) prievolės,... 12. Asmeninėmis prievolėmis pripažįstamos iki santuokos įregistravimo... 13. Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų... 14. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1... 15. Iš vykdomosios bylos duomenų nustatyta, kad antstolio padėjėja 2018 m.... 16. Pažymėtina, jog jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad vedybų ar povedybinė sutartys sudarytos... 18. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų turto... 19. Remdamasis CPK 290-291 straipsniais, 667 straipsniu, teismas... 20. prašymą tenkinti.... 21. Nustatyti, kad S. Č., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės L.... 22. Įsiteisėjus nutarčiai grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.... 23. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...