Byla 2-309-239/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po savo senelio A. J., mirusio ( - ) mirties priėmė jo palikimą – žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), malkinę, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), daržinę, unikalus numeris ( - ), esančius adresu ( - ), faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėjas paaiškino, jog jo senelis 1996 m. liepos 15 d. sudarė testamentą, kurį patvirtino Kietaviškių seniūnas, kuriuo turtą – žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), malkinę, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), daržinę, unikalus numeris ( - ), esančius adresu ( - )., paliko pareiškėjui. Pareiškėjo senelis mirė ( - ). Pareiškėjas po senelio mirties kreipėsi į Kietaviškių seniūną, patvirtinusį pareiškėjo senelio sudarytą testamentą, kuris testamente padarė įrašą, jog testamentas nepakeistas ir nepanaikintas. Kietaviškių seniūnas 2001 m. sausio 3 d. išdavė pareiškėjui pažymėjimą, kuriame nurodė, jog pareiškėjas yra priėmęs senelio palikimą ir jį valdo. Pareiškėjas, manydamas, jog nurodytas Kietaviškių seniūno pažymėjimas patvirtina palikimo, atsiradusio po pareiškėjo senelio mirties, priėmimo faktą, nesikreipė į notarą dėl senelio palikimo priėmimo. Pareiškėjas paaiškino, jog po senelio mirties jis priėmė pastarojo testamentu pareiškėjui paliktą turtą, faktiškai pradėjęs šį turtą valdyti. Pareiškėjas tvarkė ir prižiūrėjo senelio paliktus žemės sklypą ir pastatus, žemės sklype augino daržoves ir vaisius, mokėjo už į pastatus patiektą elektros energiją.

5Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, bylos duomenys patvirtina, jog suinteresuotam asmeniui yra tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, suinteresuotas asmuo prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byla nagrinėjama suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

6Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą į nagrinėjamoje byloje pareikštą pareiškimą, kuriame nurodė, jog su nagrinėjamoje byloje pareikštu pareiškimu sutinka.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Bylos duomenimis (b. l. 11, 13-16) nustatyta, jog A. J. 1996 m. liepos 15 d. sudarė testamentą, kurį patvirtino Kietaviškių seniūnas (registro numeris 94), kuriuo turtą – žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), malkinę, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), daržinę, unikalus numeris ( - ), esančius adresu ( - ). (toliau tekste – ir Palikimas), paliko pareiškėjui. Bylos duomenimis – 1999 m. birželio 3 d. mirties liudijimu Nr. 032464 (b. l. 10) – nustatyta, jog A. J. (toliau tekste – ir Palikėjas) mirė ( - ).

9Kaip žinia, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. P. P. mirties momentui aktualios Civilinio kodekso redakcijos nuostatas palikimas galėjo būti priimtas dvejais būdais: pirma, faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti, antra, padavus palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (1964 metų Civilinio kodekso 587 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, jog nurodyti įpėdinio veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, kuria, kaip žinia, laikoma palikėjo mirties diena (1964 metų Civilinio kodekso 587 straipsnio 3 dalis, 569 straipsnio 1 dalis).

10Bylos duomenimis – Elektrėnų savivaldybės 2-ojo notaro biuro notaro Č. T. 2011 m. kovo 1 d. liudijimu (notarinio registro numeris 954) (b. l. 17) – nustatyta, jog, pirma, pareiškėjas įstatymo nustatytu terminu nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarą dėl Palikimo priėmimo, antra, paveldėjimo byla, mirus Palikėjui, nėra pradėta.

11Sisteminė bylos duomenų – pareiškėjo bylos nagrinėjimo teisme metu duotų ir nagrinėjamoje byloje pareikštame pareiškime (b. l. 1-2) išdėstytų paaiškinimų, Kietaviškių seniūno 2001 m. sausio 3 d. pažymėjimo Nr. 3 (b. l. 12), kuriame inter alia nurodyta, jog pareiškėjas priėmė Palikimą ir jį valdo, AB LESTO 2012 m. liepos 31 d. pažymos apie apmokėjimą už suvartotą elektros energiją Nr. 52324-34 (b. l. 19), patvirtinančios, jog pareiškėjas mokėjo ir moka už į pastatus, sudarančius Palikimo sudėtį, patiektą elektros energiją, liudytojų J. J. ir R. M. parodymų, patvirtinančių, jog pareiškėjas tiek iki Palikėjo mirties, tiek pastarajam mirus tvarkė ir prižiūrėjo turtą, sudarantį Palikimo sudėtį, remontavo pastatus, mokėjo už į pastatus patiektą elektros energiją, žemės sklype augino žemės ūkio kultūras, – analizė sudaro pagrindą išvadai, jog pareiškėjas šešių mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo (Palikėjo mirties) dienos pradėjo valdyti turtą, sudarantį Palikimo sudėtį, rūpintis juo kaip savo turtu, kitaip tariant, valdė, naudojo turtą, sudarantį Palikimo sudėtį, ir juo disponavo, prižiūrėjo. Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog pareiškėjas įstatymo nustatytu terminu priėmė Palikimą, faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

12Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjo nagrinėjamoje byloje pareikštas pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

14Nagrinėjamoje byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 9,63 Lt, todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, nurodytos bylinėjimosi išlaidos valstybei neatlyginamos.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 92, 96, 177-178, 270, 442-443, 444-448 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti:

17nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. J., asmens kodas ( - ) po A. J., asmens kodas ( - ) mirusio ( - )., mirties priėmė jo palikimą – žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), malkinę, unikalus numeris ( - ), ūkinį pastatą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), daržinę, unikalus numeris ( - ), esančius adresu ( - ) faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

19Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai