Byla 2S-726-280/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Sankauskaitės,

2kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Romualdo Januškos,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininkės UAB „Ilgašilis“ ir įkeisto turto savininkės R. B. atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1738-839/2012 pagal kreditoriaus AB SEB bankas pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo ir

Nustatė

4Kreditorius AB SEB bankas pakartotiniu pareiškimu prašė teismo išieškoti iš skolininkės UAB „Ilgašilis“ 506 893,98 Lt dydžio skolą, 100 Lt dydžio žyminį mokestį, išieškojimą nukreipiant į hipoteka įkeistą UAB „Ilgašilis“ ir R. B. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, priimti nutartį parduoti iš varžytinių skolininko įsipareigojimų užtikrinimui įkeistą turtą: transformatorinę, unikalus Nr. ( - ); 45/100 dalį administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ); administracinį pastatą, unikalus Nr. ( - ); mechanines dirbtuves, unikalus Nr. ( - ); sandėlį, unikalus Nr. ( - ); sandėlį, unikalus Nr. ( - ); katilinę, unikalus Nr. ( - ); katilinę, unikalus Nr. ( - ); praleidimo punktą, unikalus Nr. ( - ); sandėlį, unikalus Nr. ( - ); arkinį sandėlį, unikalaus Nr. ( - ); kiemo statinius – aikštelę, tvorą, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), priimti nutartį perduoti kreditoriui AB SEB bankas reikalavimus, kylančius iš įkeitimo lakštu Nr. 10/2/2007/0001449 įkeistos prievolinės teisės pagal Valstybinės žemės nuomos sutartį, sudarytą tarp Lietuvos Respublikos ir R. B.. Kreditorius nurodė, kad skolininkė nevykdo prievolių pagal 2007-08-30 Kreditavimo sutartį Nr.0750704170100-20.

5Utenos rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi kreditoriaus prašymą tenkino, nutarė kreditoriaus AB SEB bankas naudai priverstinai iš skolininkės UAB „Ilgašilis“ išieškoti 506 893,98 Lt skolą ir 100 Lt žyminio mokesčio. Nusprendė parduoti iš varžytinių hipotekos lakštais – id. kodas 10/1/2009/0001483, id. kodas 10/1/2007/0001450, id. kodas 10/1/2008/0000055, įkeistą aukščiau paminėtą nekilnojamąjį turtą bei perduoti kreditoriui reikalavimus, atsirandančius iš įkeitimo lakštu, id. kodas 10/2/2007/0001449, įkeistų turtinių teisių – žemės sklypo nuomos teisę į 1,5000 ha sklypo ploto dalį 4,6906 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ). Teismas pažymėjo, kad skolininkė nesilaikė sutarties sąlygų ir iki sutarto termino 2010-03-14 negrąžino 233 500 Lt dalies kredito, taip pat skolininkė nemokėjo sutartais terminais ir tvarka likusios skolos dalies, todėl kreditorius įspėjo skolininkę ir įkeisto turto savininkus dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir priverstinio skolos išieškojimo. Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo įteiktas skolininkei ir įkeisto turto savininkams, duomenų, kad per įspėjimo laikotarpį ženkliai būtų sumažintas įsiskolinimas, nėra. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditavimo sutartis nutraukta pagrįstai ir yra pagrindas pradėti priverstinį skolos ir sumokėto žyminio mokesčio išieškojimą. Utenos rajono apylinkės teismas nurodė, kad, tenkinant kreditoriaus pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka, Utenos rajono apylinkės teismo hipotekos teisėjo 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-893-839/2012 buvo areštuotas įkeistas UAB „Ilgašilis“ ir R. B. priklausantis nekilnojamasis turtas. Skolininkė ir įkeisto turto savininkė buvo įspėti, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo įspėjimo įteikimo dienos, įkeistas nekilnojamas turtas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. Minėta teismo nutartis įsiteisėjo 2012-06-12, Panevėžio apygardos teismui išnagrinėjus R. B. ir UAB „Ilgašilis" atskirąjį skundą. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad įpareigojimas atsiskaityti su kreditoriumi turėjo būti įvykdytas per mėnesį nuo nutarties įsiteisėjimo. Skola per šį laiką nebuvo grąžinta ar sumažinta.

6Skolininkė UAB „Ilgašilis“ ir įkeisto turto savininkė R. B. atskiruoju skundu prašė panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį. Apeliantai nurodė, kad teismas, spręsdamas dėl skolos išieškojimo pagal kreditoriaus pareiškimą, neįvertimo aplinkybės, kad įsiskolinimą lėmė ekonominė krizė, kurios padarinių skolininkas negalėjo kontroliuoti. Apeliantai pažymėjo, kad nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja LR CK 4.192 straipsnio redakcija, kuria buvo pakeista išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto tvarka, todėl išieškojimas turi būti vykdomas pagal naujas nuostatas per notarą. Nurodė, kad skolos išieškojimas, parduodant įkeistą turtą varžytinėse yra neproporcingas ir finansiškai žalingas tiek kreditoriui, tiek ir skolininkui. Apeliantų teigimu, UAB „Ilgašilis“ ieško būdų skoloms grąžinti, sudarė sutartį, kuri užtikrino įmonės veiklos stabilumą.

7Pareiškėjas AB SEB bankas atsiliepimu prašė apeliantų UAB „Ilgašilis“ ir R. B. pareikštą atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti Utenos rajono apylinkės teismo 2012-08-14 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1738-839/2012 nepakeistą. Kreditorius nurodė, kad skolininkas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog jis vykdo, ketina vykdyti ar jau būtų įvykdęs savo skolinius įsipareigojimus bankui. Pažymėjo, jog apeliantų nurodyta aplinkybė, kad skolininkas ieško būdų skoloms grąžinti, nepanaikina kreditoriaus teisės imtis priverstinio išieškojimo veiksmų.

8Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337str. 1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Civilinio kodekso (toliau - CK) 4.192 straipsnio 1 dalis (redakcija galiojusi iki 2012-07-01) įtvirtina hipotekos kreditoriaus teisę kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo, jei skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui ir taip patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 straipsnio 1 dalį (redakcija galiojusi iki 2012-07-01) hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priverstinio išieškojimo iš hipoteka įkeisto turto procedūra iki LR CPK pakeitimų, įsigaliojusių 2012-07-01, buvo reglamentuota LR CPK 558 straipsnyje. CPK 558 straipsnio 1 dalyje (redakcija galiojusi iki 2012-07-01) nustatyta, kad pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, todėl teismas, priėmęs kreditoriaus pareiškimą, priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą. Kartu hipotekos teisėjas praneša skolininkui ir įkeisto turto savininkui, kad kreditorius kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka ir kad yra pradėtas procesas dėl hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo nevykdymo bei įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Minėto CPK 558 straipsnio 2 dalyje (redakcija galiojusi iki 2012-07-01) numatyta, kad, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos negrąžinta, hipotekos kreditorius pakartotinai kreipiasi su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo arba įkeisto daikto perdavimo administruoti ir kartu pateikia hipotekos lakštą. Gavęs pareiškimą, hipotekos teisėjas priima nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti.

11Pažymėtina, kad hipotekos kreditorius prie prašymo pradėti išieškojimą privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinę prievolę nustatanti sutartis pasibaigė ją vienašališkai nutraukus prieš terminą. Hipotekos teisėjui tenka pareiga patikrinti, ar prašantis pradėti išieškojimą iš įkeisto turto asmuo pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad pagrindinė sutartis buvo nutraukta laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2012-06-12 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-436-212/2012, Panevėžio apygardos teismas patvirtino, kad tarp šalių sudaryta kreditavimo sutartis nutraukta nepažeidžiant sutartyje ar įstatyme nustatytos tvarkos.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad nuo 2012-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 551, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XI-1843 ir kitų teisės aktų pakeitimai, kuriais įgyvendinama hipotekos reforma Lietuvoje. Minėto įstatymo 34 straipsnio 3 d. įtvirtinta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Byloje nustatyta, kad kreditorius AB SEB bankas pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto teismui pateikė 2012-04-20 (Civilinės bylos Nr 2-893-839/2012, 2 psl.). Atsižvelgiant į tai, kad išieškojimo procedūros nagrinėjamoje byloje pradėtos iki CPK pakeitimų įsigaliojimo, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto turi būti vykdomas LR CPK 558 straipsnyje (redakcija galiojusi iki 2012-07-01) numatyta tvarka.

13Teismas pažymi, kad skolininkas nepateikė jokių patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad ėmėsi priemonių skolai sumažinti ar, kad yra reali tikimybė, jog įsiskolinimas bus padengtas greitu metu, todėl laikytina, kad vykdomas priverstinis skolos išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto nepažeidžia šalių teisių ir interesų pusiausvyros.

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškimo išsprendimui svarbias aplinkybes, pateiktus įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą – parduoti iš varžytinių hipoteka įkeistą turtą. Priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kurios keisti ar naikinti nėra pagrindo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmos dalies pirmu punktu,

Nutarė

16Utenos rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai