Byla 2-407-124/2011

1Šiauliu apygardos teismo teiseja Laisve Aleknaviciene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves S. G. ieškini atsakovams UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ ir K. J. del sandoriu pripažinimo negaliojanciais, ir n u s t a t e :

2Ieškove, pateikusi ieškini, praše priimti sprendima už akiu, jei atsakovai nustatytu laiku nepateiks atsiliepimo i pareikšta ieškini ar kitu parengiamuju procesiniu dokumentu. Ieškove S. G. ieškiniu prašo pripažinti negaliojanciomis ieškoves atstovo K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ pasirašytas šias sutartis:

3- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 31 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

4- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 20,6 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarti,

5- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 7,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarti,

6- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 26,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarti, - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 12,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ), pirkimo-pardavimo sutarti, - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 43,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti, - taikyti restitucija natura, kaip aukšciau nurodytu sutarciu negaliojimo pasekme, - priteisti iš atsakovo bylinejimosi išlaidas.

7Ieškove nurode, kad 2005 m. gegužes men. 24 d. K. J. išdave igaliojima, kuriuo igaliojo ji ieškoves vardu iteisinti 94 ha žeme (miška), registruoti šia žeme ir ieškoves teises i ja VI Registru centre, šia žeme valdyti ir parduoti už kaina ir salygas igaliotinio nuožiura, sudaryti sutarti su pirkeju, gauti priklausancius pinigus už parduota turta ir perduoti juos ieškovei.

8Telšiu apskrities viršininko 2008 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. ( - ) jai buvo atkurtos nuosavybes teises i 4 žemes sklypus, esancius ( - ), ir i 2 žemes sklypus, esancius ( - ). Atkurtas nuosavybes teises i nurodytus žemes sklypus viešame nekilnojamojo turto registre registravo igaliotinis K. J.. Iki pastarojo momento igaliotinis veike ieškoves interesais taip, kaip ir buvo numatyta igaliojime.

92008 m. spalio 29 d. K. J. su atsakovu UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ sudare šešias žemes sklypo pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis igaliotinis ieškoves vardu atsakovui UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ pardave 31 ha žemes sklypa už 341000 Lt, ( - ), 20,6 ha žemes sklypa ( - ), pardave už 61800 Lt, 7,4 ha žemes sklypa ( - )- už 22200 Lt, 26,5 ha žemes sklypa, ( - ) - už 79500 Lt, 12,4 ha žemes sklypa, ( - ) - už 117800 Lt, 43,5 ha žemes sklypa( - ) - už 478500 Lt. Sudarydamas šias sutartis, igaliotinis veike ne ieškoves, o savo interesais, kadangi gincijamomis sutartimis ieškovei priklauses turtas buvo piktavališkai užvaldytas igaliotinio.

10Atsakovas UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ yra ieškoves igaliotinio K. J. isteigta bendrove, nuo pat bendroves isteigimo dienos K. J. yra UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ vienintelis akcininkas ir direktorius. Tai reiškia, kad igaliotinis aukšciau nurodytus sandorius sudare budamas abieju sandoriu šaliu atstovu, t. y. esant akivaizdžiam interesu konfliktui. Nors visose 2008 m. spalio 29 d. sudarytose žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartyse yra nurodyta, kad pinigus ieškoves atstovas K. J. iš pirkejo UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ gavo prieš tu sutarciu pasirašyma, taciau šios sutarciu salygos laikytinos fiktyviomis, nes igaliotinis K. J. niekada nera perdaves ieškovei nurodytu pinigu. Be to, igaliotinis negalejo tureti tokiu pinigu (1 100 800 Lt). Visa tai rodo, kad igaliotinis K. J., sudarydamas žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartis, šiuos žemes sklypus per atsakova užvalde pats, veike piktavališkai susitares su atsakovu.

11Procesiniai dokumentai atsakovams K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ buvo iteikti pasirašytinai (139, 140 b. l.), todel laikytina, kad jie iteikti tinkamai (LR CPK 117 str. 1d., 123 str. 3d., 124 str. 2 d.). Kadangi atsakovai buvo tinkamai informuoti apie jiems pareikštus ieškininius reikalavimus, taciau nustatytu terminu atsiliepimo nepateike, todel ju atžvilgiu priimtinas sprendimas už akiu (LR CPK 246 str. 2 d.).

12Ieškinys tenkintinas.

13Iš teismui pateiktu irodymu matyti, kad 2005 m. gegužes 24 d. Igaliojimu iteisinti, valdyti ir parduoti žeme ieškove S. G. igaliojo K. J. iteisinti 94 ha žeme (miška), ja valdyti ir parduoti, gautus pinigus už parduota turta perduoti ieškovei (6 b. l.). Iš žemes sklypu pirkimo – pardavimo sutarciu matyti, kad 2008 m. spalio 29 d. tarp K. J. ir UAB “Tikvaldos nekilnojamasis turtas” buvo pasirašytos žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartys: 31 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio ( - ) (22 b. l.), 20,6 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ) (23 b. l.), esancio ( - ), 7,4 ha žemes sklypo unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ) (24 b. l.), 26,5 ha žemes sklypo unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ) (25 b. l.), 12,4 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esancio ( - ) (26), 43,5 ha žemes sklypo, unikalus Nr( - ), esancio ( - ) (27 b. l.). Šie žemes sklypai buvo parduoti atitinkamai už 341 000 Lt, 61 800 Lt, 22 200 Lt, 79 500 Lt, 117 800 Lt, 478 500 Lt, viso už 1 100 800 Lt.

14Iš byloje pateikto LR Juridiniu asmenu registro išplestinio išrašo su istorija (28 b. l.) matyti, kad atsakovas K. J. nuo 2006-09-05 yra UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ akcininkas ir jos vadovas. Taigi, sudarant žemes sklypo pirkimo –pardavimo sutartis, ieškoves igaliotinis K. J. šiuos sandorius sudare budamas abieju šaliu atstovu, t.y. esant akivaizdžiam interesu konfliktui. LR CK 2. 134 straipsnio 1 dalis numato, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandoriu nei su paciu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tevais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaiciais. Asmuo tuo pat metu negali buti abieju sandorio šaliu atstovu (LR CK 2. 135 str. 2 d.). Asmuo, kuriam pavesta parduoti kito asmens daikta, neturi teises to daikto pirkti nei tiesiogiai, nei per tarpininkus (LR 6.308 str. 1 d.). Tokie sandoriai gali buti pripažinti negaliojanciais atstovaujamojo reikalavimu.

15Nors žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta, kad igaliotinis K. J. pinigus iš UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ gavo, taciau byloje tokiu irodymu nera.

16Prieš tai nurodytos aplinkybes rodo, kad atsakovas K. J., 2008-10-29 sudarydamas žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartis, šiuos žemes sklypus užvalde pats, veike piktavališkai, susitares su UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“, žinant apie tuo metu egzistavusi interesu konflikta.

17Atsakovas K. J. savo veiksmais pažeide imperatyvias istatymo normas – 2.134 str. 1 dali, 2.135 str. 2 dali, 6.308 str. 1 dali. LR CK 1.80 straipsnio 1 dalis numato, kad imperatyvioms istatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, todel sudarytos žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartys pripažintinos negaliojanciomis.

18Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo gražinti kitai sandorio šaliai visa, ka yra gavusi pagal sandori (restitucija), o kai negalima gražinti to, ka yra gavusi natura – atlyginti to verte pinigais (LR CK 1.80 str. 2 dalis). Pripažinus žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartis negaliojanciomis, taikytina restitucija-ieškovei S. G. natura gražintini žemes sklypai.

19Ieškove paduodama ieškini sumokejo 2251 Lt žyminio mokescio (5, 106 b. l.), o nuo likusios žyminio mokescio sumokejimo dalies ieškove buvo atleista. Iš atsakovu ieškovei priteistinas 2251 Lt žyminis mokestis, o kita dalis žyminio dalis (12 757 Lt) priteistina valstybei (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).Taip pat iš atsakovu priteistinos procesiniu dokumentu siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. ).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

21Ieškini tenkinti.

22Pripažinti negaliojanciomis nuo ju sudarymo momento šias žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas tarp K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas"

23- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 31 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

24- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 20,6 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

25- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 7,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

26- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 26,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

27- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 12,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti;

28- 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 43,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )), esancio( - ), pirkimo-pardavimo sutarti.

29Taikyti restitucija natura, gražinti ieškoves S. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) nuosavyben šiuos žemes sklypus .

30Priteisti ieškovei S. G. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) iš atsakovo K. J. (a.k ( - ) adresas( - )) ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas" (buveine P.Vileišio g. 4/Laisves g. 9, Mažeikiai) po 1125,50 Lt (viena tukstanti šimta dvidešimt penkis litus 50 ct) žyminio mokescio.

31Priteisti valstybei iš atsakovu K. J. ir UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas" po 6 378,50 Lt (po šešis tukstancius tris šimtus septyniasdešimt aštuonis litus 50 ct.)žyminio mokescio ir po 11,63 Lt. (po vienuolika litu 63 ct.) procesiniu dokumentu siuntimo išlaidas.

32Atsakovai negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Šiauliu apygardos teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

33Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiauliu apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiauliu apygardos teismo teiseja Laisve Aleknaviciene, rašytinio proceso... 2. Ieškove, pateikusi ieškini, praše priimti sprendima už akiu, jei atsakovai... 3. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 31 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 4. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 20,6 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 5. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 7,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 6. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 26,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 7. Ieškove nurode, kad 2005 m. gegužes men. 24 d. K. J.... 8. Telšiu apskrities viršininko 2008 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. ( - ) jai... 9. 2008 m. spalio 29 d. K. J. su atsakovu UAB „Tikvaldos... 10. Atsakovas UAB „Tikvaldos nekilnojamasis turtas“ yra ieškoves igaliotinio... 11. Procesiniai dokumentai atsakovams K. J. ir UAB „Tikvaldos... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Iš teismui pateiktu irodymu matyti, kad 2005 m. gegužes 24 d. Igaliojimu... 14. Iš byloje pateikto LR Juridiniu asmenu registro išplestinio išrašo su... 15. Nors žemes sklypu pirkimo-pardavimo sutartyse nurodyta, kad igaliotinis 16. Prieš tai nurodytos aplinkybes rodo, kad atsakovas K. J.,... 17. Atsakovas K. J. savo veiksmais pažeide imperatyvias... 18. Kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo gražinti kitai sandorio... 19. Ieškove paduodama ieškini sumokejo 2251 Lt žyminio mokescio (5, 106 b. l.),... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.,... 21. Ieškini tenkinti.... 22. Pripažinti negaliojanciomis nuo ju sudarymo momento šias žemes sklypu... 23. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 31 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 24. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 20,6 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 25. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 7,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 26. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 26,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 27. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 12,4 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 28. - 2008 m. spalio 29 d. sudaryta 43,5 ha žemes sklypo (unikalus Nr. ( - )),... 29. Taikyti restitucija natura, gražinti ieškoves S. (asmens kodas 30. Priteisti ieškovei S. G. (asmens kodas 31. Priteisti valstybei iš atsakovu K. J. ir UAB „Tikvaldos... 32. Atsakovai negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 33. Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti...