Byla S-1039-858/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Š. Č. skundą atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei „Čelta“, uždarajai akcinei bendrovei „Sraidanta“ ir G. T. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo Š. Č. skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos sprendimą ir išnagrinėti jo prašymą, atmetė kaip nepagrįstą.

5Byloje 2013 m. spalio 30 d. buvo gautas trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Čelta“ apeliacinis skundas, kuris buvo išnagrinėtas ir 2014 m. kovo 12 d. priimta nutartis administracinėje byloje Nr. A525-807/2014.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ 2015 m. lapkričio 13 d. (pagal išsiuntimo spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą, prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8II.

9Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti pareiškėjo skundo (prašymo) atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. ABTĮ 133 straipsnyje numatyta, kad apeliacinis procesas vyksta pagal tas pačias taisykles kaip ir procesas pirmosios instancijos teisme, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.

10Iš byloje esančių duomenų matyti, jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą UAB „Čelta“ apskundė dar 2013 m. spalio 30 d. (t. II, b. l. 26-32). Jo apeliacinis skundas išnagrinėtas ir nutartis administracinėje byloje Nr. A525-807/2014 priimta 2014 m. kovo 12 d. (t. II, b. l. 97-104). Pažymėtina, kad sutinkamai su ABTĮ 145 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, nutarimas ar nutartis įsiteisėja priėmimo dieną ir kasacine tvarka neskundžiami.

11Įvertinus byloje surinktus duomenis matyti, jog UAB „Čelta“ tuo pačiu pagrindu skundžia tą patį Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimą, dėl kurio jau yra priimta galutinė ir neskundžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad 2015 m. lapkričio 13 d. pateiktas trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinis skundas yra skundas byloje, kurioje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Todėl UAB „Čelta“ apeliacinis skundas yra nepriimamas ir kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 133 straipsniu ir 134 straipsnio 6 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

13Atsisakyti priimti uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai