Byla 2-1963-810/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2dalyvaujant pareiškėjui M. Č.,

3pareiškėjai S. Č.,

4supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu pagal M. Č. ir S. Č. pareiškimą, ir

Nustatė

6pareiškėjai M. Č. ir S. Č. prašo nutraukti santuoką, sudarytą 1999-10-02 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 568 ir patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią jie sudarė.

7Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad nebegyvena santuokinio gyvenimo ir nebeveda bendro ūkio, santuoka faktiškai yra iširusi. Teigia, kad santuoka iširo dėl skirtingo požiūrio į gyvenimą, susiklosčiusių problemų sprendimą, bendro ūkio tvarkymą. Abu įsitikinę, kad toliau gyventi kartu ir išsaugoti šeimą nėra galimybės, susitaikymo laikotarpis nereikalingas. Santuokoje gimę nepilnamečiai vaikai G. Č. ir M. Č.. Vaikų gyvenamosios vietos, auklėjimo, vaikų ir tarpusavio išlaikymo, pavardžių, turto padalijimo bei kt. klausimai aptarti santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje. Santuokos metu įgyto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto padalinimo klausimai taip pat aptarti santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje.

8Pareiškėjai teismo posėdžio metu prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutikimu palaikė, prašė jį tenkinti ir patvirtinti sudarytą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

9Pareiškėjų prašymas tenkintinas.

10Iš bylos duomenų matyti, kad sutuoktinių santuokinis ir šeiminis gyvenimas nutrūkęs, jie nebetvarko bendro ūkio ir nebegyvena santuokinio gyvenimo. Laikytina, kad šeima yra iširusi. Šalys gera valia susitarė dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jų sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis atitinka pareiškėjų interesus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51 str. numatytas sąlygas, tai yra nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau kaip vieneri metai, abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, jie yra visiškai veiksnūs, nurodė priežastis, dėl kurių iširo santuoka, taip pat susitarė dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo, savo pavardžių po santuokos nutraukimo, todėl santuoka nutrauktina ir sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.51, 3.53 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 259-260 str., 263str., 265 str., 270 str., 307 str. 1 d., 538-541 str., teismas

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Nutraukti M. Č., a.k. ( - ), ir S. Č., a.k. ( - ), santuoką, įregistruotą 1999-10-12 Šiaulių miesto civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 568, pareiškėjams paliekant santuokines pavardes: Č., Č..

14Patvirtinti M. Č., a.k. ( - ), ir S. Č., a.k. ( - ), 2011-04-01 sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tokiomis sąlygomis:

151. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abi yra darbingos, neturi sveikatos sutrikimų, galinčių įtakoti būtinybę aptarti tarpusavio išlaikymo klausimus, susitaria, kad viena iš kitos nereikalaus ir nemokės kompensacijų, pašalpų ar kitų mokėjimų viena kitos išlaikymui.

162. Šalys susitaria, kad nuolatinė dukterų G. Č., a.k. ( - ), ir M. Č., a.k. ( - ), gyvenamoji vieta bus kartu su mama S. Č..

173. Šalys turi lygias teises ir pareigas rūpintis vaikais ir jų laisvalaikiu. Tiek vienas, tiek kitas sutuoktinis turi teisę skyrium ar kartu praleisti su vaikais laisvadienius ir/ar atostogas. Šia sutartimi preziumuojama, kad šalių teisės praleisti laisvadienius ir/ar atostogas yra lygios laiko atžvilgiu.

184. Tėvai privalo prieš vieną mėnesį suderinti savo laisvadienių ir/ar atostogų bei susitikimų su vaikais laiką bei vietą. Pasikeitus bet kurio iš tėvų gyvenamajai vietai, telefono numeriui, šis privalo nedelsiant pranešti apie tai kitam iš tėvų. Pareiga įrodyti, jog informavimo prievolė buvo įvykdyta tinkamai, tenka informavimo prievolę turėjusiai šaliai.

195. Nei vienas iš tėvų negali daryti jokių niekuo nepagrįstų kliūčių matytis ir bendrauti su dukromis tiek jų gyvenamojoje vietoje, tiek bet kur kitur. Tačiau tėvai turėtų organizuoti susitikimus su vaiku, atsižvelgdami į realias savo galimybes bei į paties vaiko poreikius bei norus.

206. Visus ginčus, kurie ateityje gali kilti dėl dalyvavimo vaikų auklėjime, šalys susitaria spręsti dalyvaujant vaiko teisių apsaugos institucijos atstovams. Ginčų išspręsti tokiu būdu nepavykus, jie sprendžiami valstybės, kurioje faktiškai gyvena vaikai, nustatyta tvarka.

217. Šalys prisidės prie vaikų išlaikymo, atsižvelgdamos į vaikų poreikius ir savo galimybes.

228. Šia sutartimi šalys susitaria, kad M. Č.:

23a) dukters G. Č., a.k. ( - ), išlaikymui mokės po 250,00 litų kiekvieną mėnesį nuo 2011-03-01 iki vaiko pilnametystės.

24b) dukters M. Č., a.k. ( - ), išlaikymui mokės po 250,00 litų kiekvieną mėnesį nuo 2011-03-01 iki vaiko pilnametystės.

259.

26S. Č. dukterų G. Č., a.k. ( - ), ir M. Č., a.k. ( - ), išlaikymui kiekvieną mėnesį iki vaikų pilnametystės iš savo asmeninio turto ir pajamų papildomai skirs tiek lėšų, kiek bus būtina, siekiant visiškai patenkinti nepilnamečių vaikų kasdienius poreikius (šiai dienai tai sudarytų po 250,00 litų/mėn. kiekvienam vaikui).

2710.

28Vaikų išlaikymui mokamus pinigus uzufrukto teise tvarkys S. Č., a.k. ( - ).

2911.

30S. Č. vaikų išlaikymui skirtus pinigus privalo naudoti išimtinai vaikų poreikių tenkinimui.

3112.

32Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įsigijo ir/ar užgyveno šį nekilnojamąjį turtą: Butas/Patalpa (61.77 kv. m. bendro ploto, su rūsiu 2.79 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - )), esantis adresu ( - ).

3313. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įsigijo ir/ar užgyveno šį kilnojamąjį turtą: transporto priemonė AUDI 100, valst. Nr. ( - ), VIN Nr. ( - ).

3414. Šalys pareiškia, kad kito santuokoje įgyto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertingų daiktų neturi.

3515. Sutuoktiniai turi finansinių įsipareigojimų AB bankas „Swedbank" apie 1170,00 litų.

3616. Šalys pareiškia, kad kitų kreditorių neturi.

3717. Šalys susitaria taip pasidalinti jų bendrojoje nuosavybėje turimą turtą:

3818.1. M. Č. nuosavybėn atitenka šis turtas:

39a) 1/2 dalis buto/patalpos (61.77 kv. m. bendro ploto, su rūsiu 2.79 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - )), esančio adresu Gegužių g. 27-51, Šiauliai.

40b) transporto priemonė AUDI 100, valst. Nr. ( - ), VIN Nr. ( - ).

4117.2. S. Č. nuosavybėn atitenka šis turtas:

42a) 1/2 dalis buto/patalpos (61.77 kv. m. bendro ploto, su rūsiu 2.79 kv. m. ploto, unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ).

4318. M. Č. iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto vykdys finansinius įsipareigojimus AB bankas „Swedbank" pagal su šia bendrovę sudarytas sutartis, jose numatytomis sąlygomis ir tvarka.

4419. Šalys pareiškia, kad pretenzijų dėl turto pasidalijimo būdo šiuo metu nereiškia ir ateityje nereikš, taip pat, kad vienas kitam netrukdys ir savo veiksmais ar neveikimu nedarys kliūčių nurodytu ir atitenkančiu turtu naudotis, disponuoti ar jį valdyti, ir kilus būtinybei suteiks visus tam reikalingus sutikimus, leidimus ir/ar atliks kitus įstatymų/teisės norminių aktų numatytus reikalavimus.

4520.

46Šalys susitaria, kad šią sutartį vykdys sąžiningai ir tinkamai.

4721.

48Esant bet kokioms kliūtims tinkamai vykdyti šią sutartį, šalys įsipareigoja viena kitą apie tai informuoti ir imtis priemonių kuo skubiau iškilusias kliūtis pašalinti.

4922. Visi šia sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

5023.

51Visas su santuokos nutraukimu galinčias atsirasti išlaidas įsipareigoja padengti šalys lygiomis dalimis.

52Grąžinti pareiškėjai S. Č., a.k. ( - ), 66,00 Lt (šešiasdešimt šešių litų) žyminį mokestį, kurio sumokėjimas patvirtintas 2011-03-07 mokėjimo kvitu Nr. 2011030700379215 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

53Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

54Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės metrikacijos skyriui – santuokos nutraukimui užregistruoti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. dalyvaujant pareiškėjui M. Č.,... 3. pareiškėjai S. Č.,... 4. supaprastinto žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl... 6. pareiškėjai M. Č. ir S. Č.... 7. Pareiškėjai pareiškime nurodė, kad nebegyvena santuokinio gyvenimo ir... 8. Pareiškėjai teismo posėdžio metu prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru... 9. Pareiškėjų prašymas tenkintinas.... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad sutuoktinių santuokinis ir šeiminis gyvenimas... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str., 259-260... 12. prašymą tenkinti.... 13. Nutraukti M. Č., a.k. ( - ), ir 14. Patvirtinti M. Č., a.k. ( - ), ir... 15. 1. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad šios sutarties sudarymo metu abi yra... 16. 2. Šalys susitaria, kad nuolatinė dukterų G. Č., a.k.... 17. 3. Šalys turi lygias teises ir pareigas rūpintis vaikais ir jų laisvalaikiu.... 18. 4. Tėvai privalo prieš vieną mėnesį suderinti savo laisvadienių ir/ar... 19. 5. Nei vienas iš tėvų negali daryti jokių niekuo nepagrįstų kliūčių... 20. 6. Visus ginčus, kurie ateityje gali kilti dėl dalyvavimo vaikų auklėjime,... 21. 7. Šalys prisidės prie vaikų išlaikymo, atsižvelgdamos į vaikų poreikius... 22. 8. Šia sutartimi šalys susitaria, kad M. Č.:... 23. a) dukters G. Č., a.k. ( - ),... 24. b) dukters M. Č., a.k. ( - ),... 25. 9.... 26. S. Č. dukterų G. Č., a.k. 27. 10.... 28. Vaikų išlaikymui mokamus pinigus uzufrukto teise tvarkys S.... 29. 11.... 30. S. Č. vaikų išlaikymui skirtus pinigus privalo naudoti... 31. 12.... 32. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įsigijo ir/ar... 33. 13. Sutuoktiniai patvirtina, kad santuokos metu iš bendrų lėšų įsigijo... 34. 14. Šalys pareiškia, kad kito santuokoje įgyto kilnojamojo ir nekilnojamojo... 35. 15. Sutuoktiniai turi finansinių įsipareigojimų AB bankas „Swedbank"... 36. 16. Šalys pareiškia, kad kitų kreditorių neturi.... 37. 17. Šalys susitaria taip pasidalinti jų bendrojoje nuosavybėje turimą... 38. 18.1. M. Č. nuosavybėn atitenka šis turtas:... 39. a) 1/2 dalis buto/patalpos (61.77 kv. m. bendro ploto, su rūsiu 2.79... 40. b) transporto priemonė AUDI 100, valst. Nr. ( - ), VIN... 41. 17.2. S. Č. nuosavybėn atitenka šis turtas:... 42. a) 1/2 dalis buto/patalpos (61.77 kv. m. bendro ploto, su rūsiu 2.79 kv. m.... 43. 18. M. Č. iš jam asmeninės nuosavybės teise... 44. 19. Šalys pareiškia, kad pretenzijų dėl turto pasidalijimo būdo šiuo metu... 45. 20.... 46. Šalys susitaria, kad šią sutartį vykdys sąžiningai ir tinkamai.... 47. 21.... 48. Esant bet kokioms kliūtims tinkamai vykdyti šią sutartį, šalys... 49. 22. Visi šia sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai reglamentuojami... 50. 23.... 51. Visas su santuokos nutraukimu galinčias atsirasti išlaidas įsipareigoja... 52. Grąžinti pareiškėjai S. Č., a.k. (... 53. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių... 54. Sprendimo nuorašą per 3 dienas nuo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės...