Byla 2S-1842-798/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ prašymą (išieškotojai UAB „Draugų studija“, UAB „Skolvalda“, skolininkai – UAB „Ignika“, K. A., V. S.) dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas BUAB „Sapnų sala“ kreipėsi į teismą, prašydamas išnagrinėti skundus antstoliui D. K.: dėl 2012-06-12 patvarkymo dėl skubaus nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl 2012-06-12 turto aprašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl 2012-06-12 priverstinio patekimo į patalpas akto vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl 2012-06-13 turto aprašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl 2012-06-13 patvarkymo dėl nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo, dėl 2012-06-13 priverstinio patekimo į patalpas akto vykdomojoje byloje Nr. ( - ), dėl 2012-06-21 patvarkymo dėl 2012-06-15 skundo nagrinėjimo, dėl antstolio veiksmų; nustačius, kad antstolio veiksmai turi nusikalstamos veikos požymių, pranešti Vilniaus apygardos Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio veiksmų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas skundžia antstolio D. K. veiksmus, t. y. 2012-07-17 patvarkymą, kuriuo antstolis priėmė pareiškėjo skundus, tačiau atidėjo jų nagrinėjimą iki Vilniaus apygardos teismas grąžins antstoliui vykdomąją bylą Nr. ( - ). Pareiškėjas nesilaikė įstatyme nustatytos tvarkos skundams dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo, t. y. nesikreipė su konkrečiu skundu į antstolį D. K., todėl teismas, vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 3 p. bei 510 str. 2 d., skundą atsisakė priimti.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Pareiškėjas BUAB „Sapnų sala“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti, CPK nustatyta tvarka kreiptis dėl Vilniaus m. 2 apylinkės teismo civilinių bylų Nr. 2-8671-833/2012 ir Nr. 2-8468-433/2012 sujungimo ir klausimo išsprendimo iš esmės. Nurodė, kad pareiškėjas, nesutikdamas su antstolio D. K. veiksmais (antstoliui priėmus skundus, tačiau atidėjus jų nagrinėjimą) ir pasinaudodamas teise į teisminę gynybą kreipėsi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą su prašymu priimti ir žodinio proceso tvarka nagrinėti pareiškėjo skundus antstoliui. Teismas klaidingai įvertinęs pareiškėjo prašymą, atsisakė priimti skundą dėl antstolio veiksmų, nors buvo pateiktas prašymas. Nurodė, jog pareiškėjo žiniomis, vykdomosios bylos originalas iš Vilniaus apygardos teismo antstoliui D. K. buvo išsiųstas 2012-07-16, o to paties teismo nutartis dėl vykdymo veiksmų išaiškinimo priimta 2012-07-12, tačiau antstoliui skundų neišnagrinėjus, buvo kreiptasi į Vilniaus m. 2 apylinkės teismą su prašymu priimti skundus ir juos išnagrinėti. Nors CPK nereglamentuoja situacijos dėl skundo padavimo tiesiogiai teismui, kai antstolis nepagrįstai nepriima patvarkymo, kuriuo atsisakoma arba sutinkama patenkinti suinteresuoto asmens skundą, tačiau remdamasis teisės į teisminę gynybą principu, pareiškėjas teikė prašymą manydamas, jog tokiu kaip nagrinėjamu atveju dėl neteisėto ir galimai nusikalstamo antstolio neveikimo pareiškėjo teisė į pažeistų interesų gynybą negalėjo būti paneigta, o jo skundai, teikiami tiesiogiai teismui, turėtų būti priimami ir išnagrinėjami. Nurodė, jog BUAB „Sapnų sala“ bankroto administratorius sužinojo, jog Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2012-08-17 priėmė nutartį civilinėje byloje, kuria nutarė antstolio D. K. teismui persiųstus tuos pačius pareiškėjo skundus, kurių nagrinėjimą antstolis nepagrįstai buvo atidėjęs, atmesti. Nors skundžiama Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-08-20 nutartis priimta pagal tuos pačius pareiškėjo pateiktus skundus, kurie antstolio persiųsti ir išnagrinėti kitoje civilinėje byloje, tačiau tai klausimui dėl skundžiamos 2012-08-20 nutarties teisėtumo reikšmės neturi. Pareiškėjas pateikdamas prašymą priimti skundus nagrinėti nežinojo, jog antstolis juos atsisakė tenkinti ir persiuntė teismui. Nurodė, jog teismui nebuvo skundžiamas 2012-07-17 patvarkymas. Skundą dėl šio patvarkymo pareiškėjas pateikė antstoliui. Nurodė, kad antstolis D. K. per CPK 510 str. nustatytą 5 darbo dienų terminą nepriėmė nei patvarkymų tenkinti pareiškėjo skundus, nei atsisakyti juos tenkinti, nei persiuntė vykdomąją bylą apylinkės teismui. Skundai Vilniaus m. 2 apylinkės teisme gauti tik 2012-08-02, t. y. praėjus 22 dienoms nuo skundų antstoliui pateikimo. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-08-20 nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina ir yra pagrindas klausimą spręsti iš esmės, sujungiant civilinę bylą Nr. 2-8671-833/2012 kartu su byla Nr. 2-8468-433/2012.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

9teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkinamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ prašymą kaip pateiktą nesilaikant tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

13Teisė kreiptis į teismą realizuojama CPK bei kitų įstatymų nustatyta tvarka. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu asmuo turi laikytis įstatyme nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, kurias teismas, gavęs ieškinį, privalo aiškintis ex officio. Ieškinio (nagrinėjamu atveju prašymo) priėmimo ir bylos iškėlimo teisme terminai ir tvarka, atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, taip pat bylos iškėlimo ir atsisakymo priimti ieškinį teisiniai padariniai nustatyti CPK 137 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuoti pagrindai, kuriuos nustatęs teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Vienas jų – kai suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

14CPK 510 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per šio Kodekso 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Pažymėtina, kad CPK 510 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, įpareigojanti skundą dėl antstolio veiksmų pirmiausia pateikti skundžiamus veiksmus atlikusiam antstoliui, nėra savitikslė. Jos tikslas yra pasiekti, kad kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą.

15Bylos medžiaga nustatyta, kad apeliantas BUAB „Sapnų sala“, nesutikdamas su antstolio D. K. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atliekamais veiksmais, 2012 m. liepos 11 d. pateikė antstoliui skundus dėl (1) 2012-06-12 patvarkymo, (2) 2012-06-12 turto aprašo, (3) 2012-06-12 priverstinio patekimo į patalpas akto, (4) 2012-06-13 turto aprašo, (5) 2012-06-13 patvarkymo dėl nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo, (6) 2012-06-13 priverstinio patekimo į patalpas akto, (7) 2012-06-21 patvarkymo. Antstolis D. K., gavęs šiuos skundus, 2012 m. liepos 17 d. priėmė patvarkymą, kuriuo priėmė pareiškėjo skundus ir jų nagrinėjimą atidėjo iki Vilniaus apygardos teismas grąžins vykdomąją bylą Nr. ( - ) (b.l. 22). Apelianto teigimu, antstoliui nepriėmus nei vieno iš CPK 510 str. 2 d. numatytų patvarkymų nustatytu terminu, jis įgijo teisę tiesiogiai kreiptis į teismą dėl antstolio veiksmų. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantas, turėjo pateikti antstoliui skundą dėl 2012 m. liepos 17 d. patvarkymo, kuriuo pareiškėjo skundų nagrinėjimas buvo atidėtas. Kaip minėta, CPK 510 str. 2 d. nuostatos nėra savitikslės, jų tikslas yra pasiekti, kad per nustatytą terminą ginčas dėl antstolio veiksmų būtų išspręstas nepasiekus teismo. Nagrinėjamu atveju šis tikslas nebuvo pasiektas, kadangi antstolis apelianto 2012 m. liepos 11 d. skundų per nustatytą 5 darbo dienų terminą nepatenkino. Antstoliui per nustatytą terminą taip pat nepriėmus patvarkymo skundus atmesti ir nepersiuntus jų kartu su vykdomąją byla teismui, apeliantas įgijo teisę dėl antstolio veiksmų kreiptis į teismą tiesiogiai (CPK 5 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas sutinka, jog aiškinimas, kad apeliantas tokios teisės neįgijo ir privalėjo skųsti 2012 m. liepos 17 d. patvarkymą, kuriuo skundų nagrinėjimas buvo atidėtas, nepagrįstai riboja asmens teisę į teisminę gynybą.

16Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apylinkės teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo prašymą kaip pateiktą nesilaikant tai bylų kategorijai nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, netinkamai taikė skundo dėl antstolio veiksmų padavimo tvarką reglamentuojančias teisės normas, todėl nutartis naikintina.

17Kita vertus, tiek iš apelianto atskirajame skunde nurodytų aplinkybių, tiek iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teisme 2012-08-02 buvo gauti antstolio D. K. persiųsti BUAB „Sapnų sala“ skundai, kurių nagrinėjimą antstolis 2012 m. liepos 17 d. patvarkymu buvo atidėjęs ir dėl kurių nagrinėjimo pareiškėjas yra pateikęs prašymą šioje byloje. Nustatyta, kad Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8468-433/2012 pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundus dėl antstolio veiksmų atmetė. Esant tokioms aplinkybėms, byla grąžintina pirmosios instancijos teismui prašymo priėmimui spręsti iš naujo.

18Apelianto prašymas dėl civilinių bylų sujungimo nespęstinas, nes pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo ar teismų žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai jose nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

19Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

20Pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirąjį skundą tenkinti.

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti. Grąžinti bylą tam pačiam pirmosios instancijos teismui prašymo priėmimui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai