Byla B2-573-601/2014
Dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutuojančios UAB ,,Augus Jovaras“ bankroto bylą,

Nustatė

2Bankrutavusios UAB ,,Augus Jovaras“ administratorė J. S. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant viešai specialiame interneto tinklalapyje.

4Administratoriaus prašymas pagrįstas, todėl tenkintinas.

5Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi UAB „Augus Jovaras“ iškelta bankroto byla. 2013 m. kovo 25 d. nutartimi taikytas supaprastintas bankroto procesas ir patvirtintas kreditorių sąrašas su jų finansiniais reikalavimais. 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Iškėlus bankroto bylą patvirtinti šie kreditoriniai reikalavimai: T. K. – 1 092 Lt; V. B. – 2 696,91 Lt; V. B. 827,23 Lt; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos – 76 354,97 Lt; VSDFV Alytaus skyriaus – 13 071,01 Lt; UAB ,,Infomedia“ – 590 Lt; V. J. – 18 809,59 Lt; A. J. – 6 000 Lt; Antstolės A. K. – 1 374 Lt. Bankroto bylos eigoje iš dalies atsiskaityta Garantinio fondo lėšomis su pirmos eilės kreditoriais. Tikslintas VMI prie FM kreditorinis reikalavimas 182 986,95 Lt sumai, į kreditorių sąrašą įtrauktas VĮ Turto bankas su 3 918,51 Lt dydžio kreditoriniu reikalavimui. Iš viso liko nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 227 447,60 Lt.

7Kaip matyti, iš viso bankroto eigoje piniginių įplaukų suma sudarė 13 706,91 Lt. Pagal balansą administratorei buvo perduota 821 Lt ir transporto priemonė – priekaba. Priekaba 2014-02-04 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 1 parduota už 7 500 Lt sumą. Iš Garantinio fondo darbuotojams išmokėta 3 918,51 Lt. Balanse nebuvo atvaizduotos 362 Lt suma. Administravimo išlaidos sudaro 9 788 Lt (teismas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą 10 000 Lt), kurios panaudotos taip: 7 000 Lt apmokėta darbo užmokestis administratorei, 500 Lt pagal patvirtintą sąmatą buhalterinėms paslaugoms, 500 Lt pagal patvirtintą sąmatą sumokėtą už archyvo sutvarkymą – 500 Lt ir 1 788,40 Lt kitos išlaido (elektros, pašto, kanceliarinės, kelionės bilietai, skelbimai).

8Administratorė pateikė teismui tvirtinti BUAB ,,Augus Jovaras“ likvidacinį balansą, iš kurio matyti, kad BUAB ,,Augus Jovaras“ jokio turto ir piniginių lėšų neturi, jokios veiklos nevykdo, įmonėje darbuotojai nedirba ir dėl to apmokėti likusius kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių. Taip pat administratorius pateikė Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2014 m. vasario 13 d. pažymą Nr. (2.32)-V2-243, iš kurios nustatyta, kad BUAB ,,Augus Jovaras” su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

9Esant šioms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, CPK 259, 260, 270 ir 279 straipsniais,

Nutarė

11Patvirtinti UAB ,,Augus Jovaras“ 2014 m. vasario 28 d. likvidacinį balansą.

12Pripažinti bankrutavusios UAB ,,Augus Jovaras“ (j. a. k. ( - ), reg. adresas Mačiūnų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav.) veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai