Byla eB2-2035-480/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Remilgė“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Remilgė“,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Remilgė“. Ieškovas nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 59608,53 Eur, atsakovės skola Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. IV ketvirčio, pasikeitus įmonės akcininkui ir vadovui. Paskutinį kartą įmokos gautos 2013-11-04. Sprendimai dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka 2014-03-19 ir 2014-06-17 perduoti vykdyti antstoliui. Antstolis į Fondo biudžeto sąskaitą iki 2015-05-06 lėšų nepervedė. Atsakovė VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014 m. nepateikė, transporto priemonių neturi, nuosavybės teise turi vandentiekio liniją, kurios vertė 2296,69 Eur (7930 Lt), todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2015-06-02 nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Remilgė“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti ieškinyje nurodytu atsakovės buveinės adresu, taip pat atsakovės įmonės registracijos adresu grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė“. Procesiniai dokumentai siųsti įmonės vadovui VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu, tačiau dokumentų atsakovės vadovas teismui nepateikė, taip pat negauta duomenų apie procesinių dokumentų įteikimą. Teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, atsižvelgiant į tai, kad teismas bankroto byloje turi būti aktyvus bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Remilgė“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis UAB „Remilgė“ įregistruota 1998-01-26, bendrovės vadovas nuo 2014-01-30 yra A. R.. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai šiai įstaigai už 2014 m. nepateikti. Iš UAB „Remilgė“ VĮ Registrų centrui pateikto balanso, sudaryto 2013-12-31, nustatyta, kad į įmonės balansą įrašyto trumpalaikio turto vertė sudarė 125 062,85 Eur (431 817,00 Lt - pinigai ir pinigų ekvivalentai). Ilgalaikio turto įmonė neturėjo. 2013-12-31 balanso duomenimis per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 30 973,12 Eur (106944,00 Lt). VSDFV 2015-07-08 viešai skelbiamais duomenimis įmonėje dirba 2 darbuotojai. Skola ieškovui VSDFV Kauno skyriui sudaro 59 608,53 Eur. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis 2015-07-08 deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma sudaro 181 573,46 Eur. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Remilgė“ nuosavybės teise priklauso vandentiekio linija – vandentiekio tinklai, vertė 2296,69 Eur (7930 Lt), kuri yra areštuota. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi.

7Nustačius, kad atsakovė UAB „Remilgė“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, įmonė nekilnojamojo turto neturi, atsakovės administracijos vadovas nevykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė teismui aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę, įvertinus įmonės 2013-12-31 balanso duomenis, skolos ieškovui VSDFV Kauno skyriui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM sumą (241 181,99 Eur) darytina išvada, jog UAB „Remilgė“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. UAB „Remilgė“ administratoriumi skirtinas UAB „Debitus“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus UAB „Remilgė“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Remilgė“ (j. a. k. 135101921, registracijos adresas: ( - )) bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Remilgė“ bankroto administratoriumi UAB „Debitus“, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA-004.

13Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Remilgė“ (j. a. k. 135101921, registracijos adresas: ( - )) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Remilgė“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

17Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai