Byla e2-29964-871/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum” ieškinį atsakovui T. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 202,73 EUR negrąžinto kredito, 98,49 EUR palūkanų, 83,19 EUR delspinigių, 4,05 EUR sutarties sudarymo mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2013-08-09 jis su atsakovu nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP131834, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 202,73 EUR kreditą 360 d. terminui, o atsakovas kreditą įsipareigojo grąžinti sutartu laiku bei mokėti 83,24 proc. metines palūkanas. Atsakovas neįvykdė savo prievolių, t.y. negrąžino viso kredito nustatytu terminu, palūkanų nemokėjo, todėl liko skolingas ieškovui 202,73 EUR negrąžinto kredito, 98,49 EUR palūkanų, 83,19 EUR delspinigių, 4,05 EUR sutarties sudarymo mokesčio.

4Atsakovui T. M. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), ir 2016-07-05 įkeikti atsakovo motinai. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 123 str. 3 d., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013-08-09 ieškovas su atsakovu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP131834, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 202,73 EUR kreditą 360 dienų terminui, o atsakovas kreditą kartu su palūkanomis įsipareigojo grąžinti per 360 dienų. Atsakovas neįvykdė savo prievolės t.y. negrąžino kredito per sutartyje nustatytą 360 dienų terminą. Duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui skolą, byloje nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.881 str. 1 d. numatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Atsakovas kredito sutartį vykdė netinkamai, todėl remiantis CK 6.881 str. 1 d., iš jo priteistina 202,73 EUR negrąžinto kredito, 98,49 EUR palūkanų, 4,05 EUR sutarties sudarymo mokesčio.

9CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.3. punkte numatyta, kad atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 83,19 EUR delspinigius, paskaičiuotus taikant 0,05 proc. delspinigių normą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 83,19 EUR delspinigių už laikotarpį nuo 2014-08-05 iki 2016-01-31 yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.).

10CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 388,46 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2016-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 15,00 EUR žyminio mokesčio (LR CPK 79 str., 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo T. M., a.k. ( - ) 202,73 EUR (du šimtus du eurus, 73 ct) negrąžinto kredito, 98,49 EUR (devyniasdešimt aštuonis eurus, 49 ct) palūkanų, 83,19 EUR (aštuoniasdešimt tris eurus, 19 ct) delspinigių, 4,05 EUR (keturis eurus, 05 ct) sutarties sudarymo mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 388,46 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 EUR (penkiolika eurų, 00 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Nordecum”, į.k. 302535232, naudai.

16Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

18Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

19Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai