Byla 2-414-660/2012
Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia

1Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė,

2sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,

3dalyvaujant ieškovams E. K., O. K., jo atstovei advokatei Reginai Kazlauskienei, atsakovei G. V., jos atstovei advokatei Rasai Užkuraitienei, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biuro atstovams Jūratei Taraškevičienei, G. L., vertėjui E. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų E. K., O. K. ieškinį atsakovams G. V., Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurui dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, ir

Nustatė

5Ieškovai kreipėsi į teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydami pripažinti niekiniais ir negaliojančiais:

61) 2009 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto Civilinės metrikacijos biurui paduotą “Prašymą Apskaityti Santuoką”, sudarytą 2009 m. rugpjūčio 30 d. Kauno Stačiatikių Apreiškimo Parapijoje, tarp V. K. ir G. V.;

72) Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2009 m. rugsėjo 2 d. Apskaitytos Santuokos Sudarymo įrašą Nr. 1752 tarp V. K. ir G. V.;

83) santuokos liudijimą tarp V. K. ir G. V., išduotą 2009-09-02 Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro.

9Priteisti ieškovui E. K. iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovų atstovė advokatė Regina Kazlauskienė palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus, prašė tenkinti. Paaiškino, kad ieškovai prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais prašymą civilinės metrikacijos biurui apskaityti santuoką, apskaitytos santuokos sudarytą įrašą ir santuokos liudijimą dėl to, kad tuo metu, kai buvo šie dokumentai rašomi, V. K. buvo miręs ir jis nei vieno iš tų dokumentų nepasirašė ir nei dėl vieno iš tų dokumentų savo valios neišreiškė. Pagal CK 3.42 str. 4 d. ieškinio senatis netaikoma, jeigu ieškinys yra pareikštas ir reikalaujama pripažinti santuoką negaliojančia kitais pagrindais. Šiuo atveju ieškinys pareikštas kitais pagrindais. Pagal CK 1.114 str. ieškovai turi teisę į ieškinį, kadangi jiems pereina civilinės turtinės ir neturtinės teisės pagal paveldėjimą (CK 2.24 str.). 2009-08-30 apie 17-18 val. buvo sudaryta bažnytinė santuoka tarp V. K. ir G. V. gydymo įstaigos palatoje. Sudarant šią santuoką, sveikatos pažymėjimas nebuvo pateiktas, gydytojas prie santuokos sudarymo nedalyvavo ir gydytojo leidimo nebuvo duota. 2009-08-31 apie 11 val. V. K. mirė. 2009-09-01 atsakovė su prašymu apskaityti santuoką kreipėsi į civilinės metrikacijos biurą. Užpildžiusi prašymą, atsakovė pasirašė viena, pateikė negaliojantį V. K. pasą, kadangi po mirties pasas netenka juridinės galios. 2009-09-02 Kauno miesto CMB atliko santuokos sudarymo įrašą tarp V. K. ir G. V., kuriame parašas yra vienos atsakovės. 2009-09-02 buvo išduotas santuokos liudijimas. V. K. negalėjo sudaryti tos santuokos, kadangi jis buvo kritinės sveikatos būsenoje jau nuo 2009-08-20 dienos, kada jis buvo paguldytas į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, nesuprato kas su juo vyksta ir kas yra daroma, jis savo veiksmų negalėjo suprasti jau nuo 2009-08-25. Kadangi santykiai buvo itin blogi jiems gyvenant, tai ieškovai mano, kad šios santuokos sudarymas būtų jų tėvo atminimo paniekinimas. Pagal CK 3.13 str., jeigu santuoka sudaryta ne laisva valia, ji su trūkumais, ji turi būti pripažinta negaliojančia. Pagal CK 3.37 str. santuoka sudaryta priešingai sutuoktinio valiai arba su trūkumais turi būti pripažinta negaliojančia. Santuoka yra dvišalis sandoris, todėl abiejų šalių valia turi būti išreikšta. Nesant V. K. valios išreiškimo sudaryti santuoką ir ją apskaityti, ji turėtų būti pripažinta negaliojanti. CMB darbuotoja, priėmusi prašymą ir įregistravusi šią santuoką, pažeidė Civilinės metrikacijos Taisyklių 8, 17, 59, 73, 75, 76 straipsnių reikalavimus.

11Ieškovas E. K. ieškinį palaikė, prašė tenkinti. Bažnytinę santuoką ir civilinę santuoką prašė pripažinti negaliojančiomis, kadangi bažnytinė santuoka buvo sudaryta, kai jo tėvas V. K. buvo komos būsenoje. Civilinė santuoka buvo įregistruota po jo tėvo mirties praėjus 2 dienom. Apie tai, kad bažnytinė santuoka yra įregistruota, sužinojo 2009 metų gruodžio mėnesį.

12Atsakovės atstovė advokatė Rasa Užkuraitienė paaiškino, kad su patikslintu ieškiniu atsakovė G. V. nesutinka, ieškinys yra atmestinas atsiliepime nurodytais pagrindais, t.y. taikant senatį. Ieškovų pagrindinis argumentas, kad buvo pažeistas CK 3.13 str., t.y. kad santuoka sudaryta ne laisva valia. Nors ir nurodė, kad ieškinys yra pareikštas kitu pagrindu, t.y. 1.81 str., t.y. kai sandoris prieštarauja gerai moralei, tačiau šiuo pagrindu visiškai nebuvo pasisakyta ir nenurodyta, kuo pasireiškia prieštaravimas sandorio - santuokos sudarymas gerai moralei. CK 3.42 str. 2 d. numato, kad pagrindu, numatytu CK 3.13 str., reikalavimą galima pareikšti per 1 metus nuo to laiko, kai buvo sužinotos aplinkybės, kad santuoka sudaryta ne laisva valia. Jeigu ir laikyti, kad ieškovai turi reikalavimo teisę, tai ieškovas E. K. nurodė, kad apie tai, kad santuoka sudaryta, jis sužinojo 2009 metų gruodžio mėnesį. Į teismą kreipėsi tik 2011 metais. Taigi yra žymiai praleistas 1 metų terminas reikšti reikalavimą todėl, kad santuoka sudaryta ne laisva valia ir todėl reikalavimas turėtų būti tuo pagrindu atmestinas. Ieškovo atstovės argumentas, kad sutinkamai su CK 3.42 str. 4 d. kitiems pagrindams netaikytina ieškinio senatis yra nepagrįstas, kadangi kitų pagrindų byloje nebuvo nurodyta. Vien tas pagrindas, kad nurodoma ieškinyje ir pasisakyme vienu žodžiu, kad santuoka prieštarauja gerai moralei ir viešajai tvarkai, neduoda pagrindo minėtą santuoką pripažinti negaliojančia. Dėl ieškovų reikalavimo teisės - nesutinka su ieškovų nuomone, kad reikalavimo teisė ieškovams yra numatyta CK 1.114 str. Ieškovai netinkamai aiškina šią materialinę teisės normą, kadangi minėtos normos 2 d. nustato, kad asmeninės turtinės teisės gali būti perduodamos ar paveldimos tik įstatymų nustatytais atvejais. Nagrinėjant šią bylą iš prijungtos civilinės bylos dėl testamento pripažinimo negaliojančiu matyti, kad paveldimos teisės yra pagal teisės normas, reglamentuojančias paveldėjimą. Iš prijungtos bylos matyti, kad įpėdinė pagal testamentą šioje byloje yra G. V.. CK 5.2 str. nustato, kad pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu. Kadangi yra priimtas Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas, kuris yra paliktas galioti Kauno apygardos teismo nutartimi, kurioje testamentas nėra pripažintas negaliojančiu ir yra galiojantis, todėl tai neįrodinėjama nagrinėjamoje byloje. Todėl ieškovai nėra įpėdiniai šioje byloje ir jie negali perimti asmeninių teisių, t.y. jie negali ginčyti sudarytos santuokos. CK 3.40 str. 1 d. nustato, kad santuoką pripažinti negaliojančia ieškinyje nurodytu pagrindu (kad ne laisva valia) galima tik pagal sutuoktinio ieškinį, t.y. ieškovai neturi teisės reikšti ieškinį dėl minėtos santuokos pripažinimo negaliojančia. Argumentai apie tariamą garbę ir orumą yra visiškai nesusiję su nagrinėjama byla, kadangi garbė ir orumas reglamentuoja gynimą visiškai kitokių teisinių santykių. Santuokos pripažinimą negaliojančia reglamentuoja specialios normos ir aiškinimai, kad santuoka gali būti pripažinta negaliojančia tuo pagrindu kaip žeminanti velionio V. K. garbę ir orumą, yra visiškai netinkamas materialinių teisės normų taikymas, kadangi to pagrindo negali būti, nes santuokos pripažinimą negaliojančia reglamentuoja speciali teisės norma - CK 3.40 str. Apie tariamą valios neišreiškimą, ieškinio teiginius ieškovas įrodinėja 2010-03-19 Garmaus medicininių tyrimų biuro teismo specialisto konsultacine išvada. Kauno rajono apylinkės teismo sprendime 2010-05-18, kur byla buvo nagrinėta tarp tų pačių šalių dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, yra padaryta išvada, kad minėta išvada negali būti laikoma tinkamu įrodymu, kad V. K. 2009-08-25 nesuprato savo veiksmų. Tai, kad velionis V. K. suprato savo veiksmus, yra įrodyta teismo psichiatrinės ekspertizės aktu. Ieškovo atstovės aiškinimai, kad buvo pažeista santuokos sudarymo tvarka, t.y. nebuvo gydytojo pažymos, yra visiškai nepagrįsti, kadangi ieškovo atstovė savo argumentų pagrindimui šioje dalyje rėmėsi materialinėmis teisės normomis, kurios reglamentuoja civilinės santuokos sudarymą, o ne bažnytinės santuokos sudarymą. Nepagrįsti ir argumentai dėl to, kad nėra V. K. parašo prašyme įregistruoti santuoką, kadangi tuo atveju, kai yra sudaroma bažnytinė santuoka, tai ne šalys turėtų pranešti CM skyriuje apie santuokos sudarymą, o bažnytinė konfesija, kurioje buvo sudaryta tokia santuoka.

13Atsakovė G. V. su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko. Paaiškino, kad su V. K. pragyveno daugiau nei 20 metų, jį prižiūrėjo, gamino maistą, vaistus leido ir skalbė. Jis visą gyvenimą norėjo su ja susituokti ir visi tai žinojo. Iš pradžių ji nenorėjo, bet vėliau nutarė įvykdyti paskutinę jo valią, tuo metu V. K. buvo gydomas nuo galvos vėžio. Abu nutarė susituokti. Bažnytinę santuoką sudarė 2009-08-30. Po 12-tos valandos su šventiku nuvažiavo į ligoninę, šventikas paklausė ar vyras sutinka tuoktis, vyras linktelėjo galva, jis negalėjo daug kalbėti, linkčiojo galva. Sutuokimo metu dalyvavo 2 liudytojos - G. P. ir R. K.. V. K. pasirašyti jau negalėjo, o ji pasirašė ligoninėje bažnytinį dokumentą, kad apeigos įvyko, su kuriuo ji 2009-08-31 nuėjo į cerkvę ir užregistravo knygoje. Po to ieškovas paėmė tėvą iš ligoninės ir ji jo ieškojo kitose ligoninėse, bet nerado. 2009-09-01 nuėjo į CMB, kur iš jos paėmė dokumentus ir liepė ateiti rugsėjo 2 d. 2009-09-02 CMB jai davė užpildyti kažkokius dokumentus, reikėjo pildyti lietuvių kalba. Kadangi nemokėjo rašyti, tai paprašė svetimų žmonių užpildyti. Padavė dokumentus darbuotojai ir jai buvo išduotas santuokos liudijimas. Vyras mirė 2009-08-31, apie tai sužinojo 2009-09-02 iš savo draugių.

14Atsakovo Kauno miesto CMB atstovas G. L. su ieškiniu nesutiko, prašė atmesti. Paaiškino, kad CMB pagrindinė funkcija – civilinės būklės aktų registracija. Į įstaigą kreipėsi atsakovė, pateikė raštišką prašymą, nustatytos formos bažnyčios liudijimą, abiejų sutuoktinių pasus. Sutikrinus asmens tapatybės dokumentus Gyventojų registre abu piliečiai buvo gyvi. Jeigu pilietis būtų miręs, įtraukiant įrašą į Gyventojų registrą, pasirodo perspėjimas, kad pilietis yra miręs. Tokiu atveju, jeigu pilietis yra miręs, santuoka į apskaitą nėra įtraukiama. Gyventojų registre V. K. nebuvo įregistruotas kaip miręs, Karmėlavos seniūnas, įregistravęs jo mirtį, tokio įrašo neperdavė Kauno rajono CMS. Kadangi į Gyventojų registrą duomenys buvo perduodami neoperatyviai ir nesavalaikiai, vėluodavo mirties įrašų suvedimas į Gyventojų registrą, šis įrašas registre atsirado apie rugsėjo vidurį, kuomet pilietis jau buvo miręs apie 2 savaites. Šios aplinkybės CMB darbuotojams nebuvo žinomos ir jie atliko savo funkcijas. Dėl bažnytinės santuokos dokumento CMB laikosi nuostatos, kad jokių dirbtinų kliūčių interesantams negali būti daroma. Jeigu pilietis atėjo su pasu ir su tvarkingu bažnytiniu liudijimu, privalo priimti prašymą. Prašyme yra tik G. V. parašas, nes bažnytinę santuoką įtraukiant į apskaitą užtenka vieno sutuoktinio parašo, kadangi respublikoje yra daug atvejų, kuomet žmonės susituokia bažnyčioje, kreipiasi po vieną į įstaigą, o kitas iš sutuoktinių dirba, išvykęs į komandiruotę, išvykęs į karinę tarnybą, sunkiai serga ir pan.

15Atsakovo Kauno miesto CMB atstovė Jūratė Taraškevičienė paaiškino, kad G. V. atvyko su bažnytinės santuokos liudijimu, savo asmens dokumentu ir su vyro asmens dokumentu – pasu. Patikrinus registre, įvedus vyro paso duomenis, jie buvo galiojantys, jos paso duomenys buvo galiojantys. Pasas nustoja galioti tada, kai tik seniūnas įregistruoja mirtį, sukuria mirties įrašą. Atsakovė viena užpildė prašymą, kas yra nedraudžiama. V. K. parašo ten nėra, tik parašyti jo vardas ir pavardė, prašymą pasirašė tik atsakovė. Kadangi pagal V. K. asmens kodą jis buvo gyvas, buvo sukurtas santuokos sudarymo įrašas, išduotas santuokos liudijimas.

16Liudytoja S. J. paaiškino, kad nuo 1973 metų pažįsta atsakovę, gyveno kaimynystėje. Atsakovė su V. K. gyveno apie 20 metų, jų santykiai buvo blogi, tačiau jie vis tiek gyveno, kadangi butas buvo bendras. Pastaruosius metus panašu, kad jie negyveno kaip šeima, nes jis sirgo, o ji dirbo, išvažiuodavo pirmadienį ir grįždavo penktadienį ar šeštadienį.

17Liudytoja A. L. paaiškino, kad V. K. gyveno su sugyventine G. V., tačiau jis jau seniai buvo atsiskyręs nuo jos, jie buvo pasidalinę butą. Jis buvo žmogus visai netikintis. Jis buvo ligonis, o ji jo neprižiūrėjo, prie laidotuvių neprisidėjo.

18Ieškinys tenkintinas.

19Šalių, liudytojų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 30 d. Stačiatikių Apreiškimo parapijos šventikas Igoris Rinkevič ligoninėje sutuokė V. K. su atsakove G. V. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (b.l. 7).

20Iš mirties liudijimo, serija AA Nr. 564096, kuris išduotas Kauno rajono savivaldybės administracijos Karmėlavos seniūnijos 2009-09-01, nustatyta, kad V. K. mirė 2009 m. rugpjūčio 31 d., įrašas apie tai mirties metrikų knygoje įrašytas 2009-09-01, įrašo Nr. 36 (b.l. 12).

212009 m. rugsėjo 1 d. atsakovė kreipėsi į Kauno miesto Civilinės metrikacijos biurą su prašymu apskaityti V. K. ir G. V. santuoką, sudarytą 2009-08-30 Kauno Stačiatikių Apreiškimo parapijoje (b.l. 9).

22Kauno miesto civilinės metrikacijos biuras 2009-09-02 įtraukė V. K. ir G. V. santuoka į apskaitą, apie tai buvo sudarytas įrašas Nr. 1752 (b.l. 10) ir išdavė atsakovei santuokos liudijimą, serija AA Nr. 299571, kuriame nurodyta, kad V. K. ir G. V. susituokė 2009-08-30, įrašas apie tai santuokos metrikų knygoje įrašytas 2009-09-02, įrašo Nr. 1752, registracijos vieta Kauno Stačiatikių Apreiškimo parapija (b.l. 11).

23Ieškovai ginčija bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimo į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje teisėtumą.

24Aplinkybė, kad prašymą apskaityti santuoką pasirašė tik atsakovė, savaime nesudaro pagrindo pripažinti prašymą apskaityti santuoką negaliojančiu ir niekiniu, kadangi pagal CK 3.304 str. 1 d. apie bažnytinės santuokos sudarymą per dešimt dienų po santuokos sudarymo privalo pranešti civilinės metrikacijos įstaigai atitinkamos religinės organizacijos įgaliotas asmuo, o ne santuoką sudarę asmenys. Santuoka laikoma sudaryta nuo jos įregistravimo bažnyčios nustatyta tvarka (CK 3.304 str. 2 d.).

25Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios nustatyta tvarka, įrašo santuokos įrašą ir išduoda santuokos liudijimą pagal CK 3.303 str. 2, 3 ir 4 dalyse nustatytas taisykles tuo atveju, jeigu yra laikytasi šio kodekso 3.12–3.17 str. reikalavimų. Tokiu atveju santuoka laikoma sudaryta nuo jos įregistravimo bažnyčios nustatyta tvarka dienos (CK 3.304 str. 2 d.).

26Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos biuras, patikrinęs Gyventojų registro duomenis, kuriame V. K. nebuvo įregistruotas kaip miręs, sudarytą santuoką apskaitė ir išdavė atsakovei santuokos liudijimą.

27Ieškovų argumentai apie tai, kad pagal CK 3.21 str. nuostatą yra atliekamas sveikatos tikrinimas asmenų norinčių susituokti, tačiau V. K. sveikata patikrinta nebuvo ir sveikatos dokumentas neišduotas, todėl šventiko Igorio Rinkevič bažnytinės santuokos sudarymas prieštarauja CK 3.13, 3.21 straipsnių nuostatoms bei Kaliningrado Vyskupystės Bažnytinio teismo išaiškinimui ir yra neteisėtas, atmestini kaip nepagrįsti, kadangi CK 3.21 str. 1 d. nuostata taikoma asmenims, padavusiems prašymą įregistruoti santuoką ir ji nėra imperatyvaus pobūdžio, joje numatyta, kad civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnai pasiūlo pasitikrinti sveikatą. Be to, šio straipsnio 2 dalis nustato, kad sveikatos dokumento nepateikimas nėra kliūtis įregistruoti santuoką.

28Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos nutraukimo ir santuokos pripažinimo negaliojančia klausimą gali spręsti tik bažnyčios institucijos, nes bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka teismo sprendimu nenutraukiama (Konstitucijos 6 straipsnis, 38 straipsnio 4 dalis, 43 straipsnio 4 dalis).

29Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, kad V. K. dėl sunkios ligos ir sveikatos būklės nesuprato ir negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės, ieškovai kreipėsi į aukštesnę stačiatikių religinę instituciją.

30Atsižvelgiant į tai, teismas nepasisako dėl ieškovų nurodytų argumentų apie V. K. galimybę santuokos sudarymo metu suprasti savo veiksmų reikšmę, pagrįstumo.

31Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1R-160 patvirtintų Civilinės metrikacijos taisyklių 74 straipsnis numato, kad kai vienas iš sutuoktinių, sudariusių po 2001 m. liepos 1 d. bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką, yra miręs, tokia santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.

32Kaip minėta, atsakovė su V. K. susituokė bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka 2009-08-30. V. K. mirė 2009-08-31, todėl atsakovės ir V. K. santuoka neturėjo būti įtraukiama civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą. Tačiau dėl Karmėlavos seniūno neoperatyvaus duomenų apie V. K. mirtį perdavimo Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinei bazei, santuokos įtraukimo į apskaitą metu civilinės metrikacijos biuro darbuotojams nebuvo žinoma apie V. K. mirtį, todėl 2009-09-02 buvo sudarytas santuokos tarp V. K. ir G. V. įrašas ir išduotas santuokos liudijimas.

332001 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos paso įstatymo Nr. IX-590 6 str. numato, kad pasas negalioja pasibaigus jo galiojimo laikui, paskelbus jį negaliojančiu ar piliečiui mirus. Taigi, kartu su atsakovės G. V. prašymu apskaityti santuoką civilinės metrikacijos biurui buvo pateiktas negaliojantis V. K. pasas.

34Civilinės būklės aktų įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka (CK 3.286 str. 1 d.).

35Nustačius, jog sudaryta santuoka įtraukta į civilinės metrikacijos įstaigos apskaitą po vieno iš sutuoktinių – V. K. – mirties, pažeidžiant Civilinės metrikacijos taisykles, santuokos įtraukimas į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje turi būti panaikinamas, įpareigojant civilinės metrikacijos biurą panaikinti prašymą apskaityti santuoką, santuokos sudarymo įrašą ir santuokos liudijimą.

36Kadangi ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu bažnytinės santuokos įtraukimą į apskaitą Civilinės metrikacijos biure, o ne pripažinti negaliojančia bažnytinę santuoką, todėl atsakovės prašymas taikyti ieškinio senatį pagal CK 3.42 str. 2 d. yra nepagrįstas.

37Iš atsakovės ieškovui E. K. priteistina 140,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 93 str.) (b.l. 6, 35).

38Iš atsakovės valstybei priteistina 33,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.).

39Išlaidos advokato pagalbai apmokėti ieškovui iš atsakovės nepriteistinos, kadangi iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nebuvo pateiktas prašymas dėl jų priteisimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu (CPK 98 str. 1 d.).

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str.,

Nutarė

41Ieškinį tenkinti visiškai.

42Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos biurą panaikinti:

432009 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto Civilinės metrikacijos biurui paduotą prašymą apskaityti santuoką, sudarytą 2009 m. rugpjūčio 30 d. Kauno Stačiatikių Apreiškimo Parapijoje, tarp V. K. ir G. V.;

44Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2009 m. rugsėjo 2 d. apskaitytos santuokos sudarymo įrašą Nr. ( - ) tarp V. K. ir G. V.;

45santuokos tarp V. K. ir G. V. liudijimą, serija AA Nr. ( - ), išduotą 2009-09-02 Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro.

46Priteisti iš G. V., a.k. ( - ) ieškovui E. K., a.k. ( - ) 140,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Priteisti iš G. V., a.k. ( - ) valstybei, 33,64 Lt (trisdešimt tris litus 64 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - VMI, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

48Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Kauno rajono apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė,... 2. sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei,... 3. dalyvaujant ieškovams E. K., O. K., jo atstovei advokatei Reginai... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų E.... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydami... 6. 1) 2009 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto Civilinės metrikacijos biurui paduotą... 7. 2) Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2009 m. rugsėjo 2 d.... 8. 3) santuokos liudijimą tarp V. K. ir G. V., išduotą 2009-09-02 Kauno miesto... 9. Priteisti ieškovui E. K. iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.... 10. Ieškovų atstovė advokatė Regina Kazlauskienė palaikė patikslinto... 11. Ieškovas E. K. ieškinį palaikė, prašė tenkinti. Bažnytinę santuoką ir... 12. Atsakovės atstovė advokatė Rasa Užkuraitienė paaiškino, kad su... 13. Atsakovė G. V. su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko. Paaiškino,... 14. Atsakovo Kauno miesto CMB atstovas G. L. su ieškiniu nesutiko, prašė... 15. Atsakovo Kauno miesto CMB atstovė Jūratė Taraškevičienė paaiškino, kad... 16. Liudytoja S. J. paaiškino, kad nuo 1973 metų pažįsta atsakovę, gyveno... 17. Liudytoja A. L. paaiškino, kad V. K. gyveno su sugyventine G. V., tačiau jis... 18. Ieškinys tenkintinas.... 19. Šalių, liudytojų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais... 20. Iš mirties liudijimo, serija AA Nr. 564096, kuris išduotas Kauno rajono... 21. 2009 m. rugsėjo 1 d. atsakovė kreipėsi į Kauno miesto Civilinės... 22. Kauno miesto civilinės metrikacijos biuras 2009-09-02 įtraukė V. K. ir G. V.... 23. Ieškovai ginčija bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos... 24. Aplinkybė, kad prašymą apskaityti santuoką pasirašė tik atsakovė,... 25. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi pranešimą apie santuokos sudarymą... 26. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos... 27. Ieškovų argumentai apie tai, kad pagal CK 3.21 str. nuostatą yra atliekamas... 28. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos nutraukimo ir... 29. Dėl santuokos pripažinimo negaliojančia tuo pagrindu, kad V. K. dėl sunkios... 30. Atsižvelgiant į tai, teismas nepasisako dėl ieškovų nurodytų argumentų... 31. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.... 32. Kaip minėta, atsakovė su V. K. susituokė bažnyčios (konfesijų) nustatyta... 33. 2001 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos paso įstatymo Nr. IX-590 6 str.... 34. Civilinės būklės aktų įrašai gali būti nuginčyti tik teismo tvarka (CK... 35. Nustačius, jog sudaryta santuoka įtraukta į civilinės metrikacijos... 36. Kadangi ieškovai prašė pripažinti negaliojančiu bažnytinės santuokos... 37. Iš atsakovės ieškovui E. K. priteistina 140,00 Lt sumokėto žyminio... 38. Iš atsakovės valstybei priteistina 33,64 Lt išlaidų, susijusių su... 39. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti ieškovui iš atsakovės nepriteistinos,... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str.,... 41. Ieškinį tenkinti visiškai.... 42. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos... 43. 2009 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto Civilinės metrikacijos biurui paduotą... 44. Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 2009 m. rugsėjo 2 d.... 45. santuokos tarp V. K. ir G. V. liudijimą, serija AA Nr. ( - ), išduotą... 46. Priteisti iš G. V., a.k. ( - ) ieškovui E. K., a.k. ( - ) 140,00 Lt (vieną... 47. Priteisti iš G. V., a.k. ( - ) valstybei, 33,64 Lt (trisdešimt tris litus 64... 48. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...