Byla 2-36-233/2012
Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo pagal ieškovo V. D. ieškinį, atsakovė R. D., atsakovės R. D. priešieškinį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, institucijos teikiančios išvadą byloje-Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant Larisai Vizbarienei, dalyvaujant ieškovui V. D., jo atstovei adv. Rasai Čibirienei, atsakovės atstovui adv. Sergejui Korznikovui, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei J. M. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo pagal ieškovo V. D. ieškinį, atsakovė R. D., atsakovės R. D. priešieškinį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, institucijos teikiančios išvadą byloje-Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktuose ieškiniuose (b.l.16-17,112-113) nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad santuoka su atsakove nutraukta teismo sprendimu. Po santuokos nutraukimo vaikai A. D. gim. ( - ) ir sūnus E. D. gim. ( - ) liko gyventi su atsakove, teismo sprendimu vaikų gyvenamoji vieta nebuvo nustatyta. Nurodo, kad iš jo sūnaus E. išlaikymui 2000 05 02 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimu buvo priteisti alimentai po ¼ dydžio visų rūšių pajamų, bet ne mažiau 1MGL dydžio kas mėnesį iki sūnaus E. pilnametystės, o 2001m.Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimu ir išlaikymas A. po 100 Lt kas mėnesį , šią sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją iki jos pilnametystės. Nurodo, kad priteistas iš jo vaikams išlaikymas buvo išieškomas iš jo darbo užmokesčio. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu iš palies pakeitė savo pirminius reikalavimus, pasikeitus aplinkybėms dėl sūnaus E. gyvenamosios vietos, t.y. nuo 2012m.vasario 6d. sūnui E. taip pat apsigyvenus su ieškovu, dukra A. su ieškovu gyvena nuo 2011m.rugpjūčio mėnesio. Kaip paaiškino teismo posėdyje ieškovas, vaikus į savo gyvenamą vietą parsivežė 2011m. rugpjūtį P. seniūnijos socialinės darbuotojos prašymu, nes atsakovė girtuokliavo ir vaikų neprižiūrėjo, vaikams gyventi kartu su atsakove sąlygų nėra. Nurodo, kad jis gyvena kartu su G. S., kuri turi du vaikus, jai priklausančiame gyvenamame name. Visi vaikai tarpusavyje sutaria, A. ir E. sutaria ir su jo drauge G., ypač artimas ryšys su A. Patikslintame ieškinyje(b.l.112-113) nurodo, kad dukrai A. apsigyvenus su juo, atsakovė už du mėnesius sugrąžinusi A. teiktą išlaikymą. Nurodo, kad būtiniems vaikų poreikiams kas mėnesį reikėtų ne mažesnės kaip 400 Lt sumos kiekvienam, reikalavimus dėl išlaikymo vaikams priteisimo teikia atsižvelgdamas į atsakovės turtinę padėtį. Prašo teismą: nustatyti vaikų E. D. gim. ( - ) ir A. D. gim. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą su juo, V. D., pavedant jam vaikų faktinę globą ir jų turto tvarkymą uzufrukto teise iki jų pilnametystės; priteisti iš atsakovės R. D. išlaikymą vaikams E. D., gim. ( - ) ir A. D. gim. ( - ), gyv. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200Lt kas mėnesį kiekvienam nuo 2012 02 06 iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedant šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise V. D.; priteisti iš atsakovės R. D. 600Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai A. D. gim. ( - ) už laikotarpį nuo 2011 11 01 iki 2012 02 06. Pateiktą atsakovės priešieškinį prašo atmesti.

3Atsakovė R. D. pateikė priešieškinį (b.l.63-64) prašydama nustatyti vaikų E. D. ir A. D. gyvenamą vietą su ja, pavedant jai vaikų faktinę globą ir jų turto tvarkymą uzufrukto teise, pakeisti 2000 05 20 Rokiškio rajono apylinkės teismo nutarimą civilinėje byloje Nr.2-525/200 ir 2001 10 01 Rokiškio rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr.2-898-2001 ir priteisti išlaikymą iš V. D. sūnaus E. išlaikymui periodinėmis išmokomis po 300Lt kas mėnesį, dukters A. išlaikymui po 200Lt kas mėnesį, šias sumas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Priešieškinyje nurodoma, kad ieškovo reikalavimai išskirti brolį ir seserį neatitinka vaikų interesų, dukra gyvenanti pas ieškovą, nes jis neleidęs dukrai grįžti pas ją. Nurodo, su vaikais gyvenanti nuomojamame bute, yra įrašyta pirmuoju numeriu į eilę socialiniam būstui gauti, tuo būtų pagerintos vaikų gyvenimo sąlygos. Reikalavimus dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo teikia atsižvelgiant į išaugusius vaikų poreikius.

4Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Atsakovės atstovas teismo posėdyje nurodė, kad atsižvelgiant į vaikų išsakytą nuomonę dėl jų gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimą palieka spręsti teismui. Sprendžiant pateiktus reikalavimus dėl išlaikymo iš atsakovės vaikams priteisimo, atkreipia dėmesį į tai, kad E. D. su tėvu gyvena tik nuo š.m. vasario 6d., iki tol jis gyveno su motina ir buvo jos išlaikomas, todėl nėra pagrindo skaičiuoti išlaikymo įsiskolinimą A. ieškovo prašomu laikotarpiu nuo 2011 11 01 iki 2012 02 06. Nustatant priteistino išlaikymo dydį prašo atsižvelgti į atsakovės turtinę padėtį, tai, kad ji yra tik iš dalies darbinga, socialiai remtina.

5Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovės priešieškinys atmestinas.

6Teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma: liudytojų K. R., dirbančios P. seniūnijoje socialine darbuotoja parodymais(b.l.107-108), kad atsakovė girtauja, kartu su alkoholiu vartoja psichotropinius vaistus, gydytis atsisako ir nerodo jokių pastangų savo elgesį pakeisti; iš dalies liudytojos G. S., gyvenančios kartu su ieškovu faktinėje santuokoje parodymais (b..106), kad atvykus pas atsakovę pasiimti vaikų atostogoms, kaimynai sakydavo, kad vaikus pasiimti visam laikui, nes motina girtauja, vaikai būdavo labai skurdžiai aprengti, iš vėlesnių pokalbių su A. susidarė nuomonę, kad jie kartais nebūdavo ir pavalgę, po to, kai prieš praėjusių metų rugsėjo 1-ąją atsakovė buvo iššokusi pro langą ir susižalojusi, A. vaizduotėje likę neigiami prisiminimai, baimė, dėl ko ji nenori kol kas bendrauti su mama , tačiau bendrauja mielai su savo pilnamečiu broliu E. Z., labai gerai sutaria ir su ja ir su jos vaikais (konfliktų su vaikais nebuvo ir gyvenant kartu kurį laiką jų šeimoje E.) ir ji sutinka, kad ieškovo vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškovu; liudytojo E. Z. duoti parodymai 2012 02 27 teismo posėdyje, kad atsakovė dėl girtavimo gautus pinigus išleisdavo cigaretėms, alkoholiui, todėl pusę savo gaunamų pajamų jis turėdavo skirti broliui su sese išlaikyti, pirkdavo jiems drabužius, per tą laiką, kai E. gyveno kartu su juo, motina juo nesidomėjo ir jokio išlaikymo neteikė; Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados(b.l.31-32, 85-87) ir atstovės teismo posėdyje išsakyti argumentai, palaikantys duotas rašytines išvadas; iš dalies gauti duomenys iš VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro(b.l.111) apie atsakovės sveikatos būklę, vaikų A. ir E. išsakyta nuomonė ir jų nurodyti argumentai dėl jų gyvenamosios vietos nustatymo kartu su tėčiu ,rodo, kad atsakovė dėl piktnaudžiavimo alkoholiu neužtikrino tinkamos vaikų priežiūros ir šiuo metu, vaikų gyvenamoji vieta su ja negali būti nustatyta, nes tai neatitiktų nei vaikų norų, nei jų teisėtų interesų turėti tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas, todėl pateiktas atsakovės priešieškinys netenkintinas.

7Teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma: liudytojos G. S. duoti parodymai, vaikų A. ir E. išsakyta nuomonė dėl gyvenimo sąlygų jiems gyvenant su tėčiu ieškovu V. D. ir jų teigiama nuomonė dėl tėčio draugės G., jos ir jos vaikų draugiškų tarpusavio santykių jų atžvilgiu, L. rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktos išvados dėl tinkamų gyvenimo ir buities sąlygų vaikams ieškovo šeimoje( b.l.28-29,92-93), L. rajono savivaldybės ( - ) gimnazijos A. D. charakteristikoje nurodytos aplinkybės, patvirtina, kad ieškovas turi tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas, kurias užtikrina ir kartu su juo gyvenantiems vaikams, tinkamai vaikais rūpinasi, kas rodo ieškovo reikalavimo dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su juo pagrįstumą. Dėl išdėstyto, A. D., a.k( - ), gim. ( - ) ir E. D., a.k( - ), gim. ( - ) nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su ieškovu V. D., a.k( - ), pavedant jam faktinę vaikų globą ir jų turto tvarkymą uzufrukto teise iki jų pilnametystės ( CK 3.174str., 3.190str.).

8Rokiškio rajono apylinkės teismo 2000 05 02 nutarimu, civilinėje byloje Nr.2-525/2000(b.l.6) nutarta išieškoti iš V. D., gim. ( - ) Rokiškio m. alimentai R. D., sūnaus E. gim. ( - ) išlaikymui po ¼ dydžio visų rūšių uždarbio(pajamų), bet ne mažiau 1 MGL kas mėnesį nuo 2000 04 20 iki sūnaus E. pilnametystės.

9Rokiškio rajono apylinkės teismo 2001 10 01 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-898/2001 patenkinus R. D. ieškinį, priteistas jai išlaikymas dukrai A., a.k( - ) iš tėvo V. D. po 100 kas mėnesį, indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka iki A. pilnametystės(b.l.9).

10Uždaros akcinės bendrovės ( - ) pažyma(b.l.19) patvirtina, kad iš V. D. atlyginimo yra išieškomi alimentai R. D.

11Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 02 09 nutartimi, patenkinus ieškovo prašymą ir teismo iniciatyva nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones: nuo 2012 02 06, sustabdyti išlaikymo išieškojimą iš ieškovo V. D., a.k( - ) pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2000 05 02 nutarimą, civilinėje byloje Nr.2-525/2000, kuriuo priteistas išlaikymas sūnui E. gim. ( - ) ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2001 10 01 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-898/2001, kuriuo priteistas išlaikymas dukrai A., a.k. ( - ) ir jų pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus; iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, vaikų A. D., a.k( - ), gim. ( - ) ir E. D., a.k( - ), gim. ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su jų tėvu, V. D., a.k( - ), kuriam pavesti faktinę vaikų globą ir teisę tvarkyti vaikų turtą uzufrukto teise; priteisti iš atsakovės R. D., a.k( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) laikiną išlaikymą vaikams A. D., a.k( - ), gim. ( - ) ir E. D., a.k( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo 2012 02 06 iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo (b.l.45-47).

12Tenkinant ieškovo reikalavimą dėl vaikų A. D. ir E. D. nuolatinės gyvenamosios vietos nustatymo kartu su juo, teisminio nagrinėjimo metu esant surinktiems įrodymams, kurių atsakovė nenuginčijo, kad A. nuo 2011m.rugpjūčio mėnesio, o sūnus E. nuo 2012m.vasario 6d. kartu su ieškovu faktiškai gyvena ir yra jo išlaikomi, nuo 2012 02 06 nutrauktinas išlaikymo išieškojimas iš ieškovo V. D. pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2000 05 02 nutarimą, civilinėje byloje Nr.2-525/2000, kuriuo priteistas išlaikymas sūnui E. gim. ( - ) ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2001 10 01 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-898/2001, kuriuo priteistas išlaikymas dukrai A., a.k. ( - ) ir jų pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus, nes laikytina, kad išnyko pagrindas, kuriam esant išlaikymas iš ieškovo vaikams buvo priteistas. Pagal CK 3.194 str. išlaikymas nepilnamečiams vaikams yra priteisiamas jei vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

13Teisminio nagrinėjimo surinktų įrodymų visuma laikytina įrodytu, kad atsakovė, ieškovo prašomu priteisti vaikams A. ir E. išlaikymą laikotarpiu (A. nuo 2011 11 01, E. nuo 2012 02 06) neteikė vaikams materialinio išlaikymo, todėl jai atsiranda minėtu įstatymu numatyta pareiga tokį išlaikymą teikti nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos (CK 3.200str. ). Atsakovės atstovo argumentai, kad ieškovas prašantis priteisti dukrai A. iš atsakovės išlaikymo įsiskolinimą laikotarpiu 2011 11 01 iki 2012 02 06 nepagrįstai, nes tuo metu sūnus E. gyvenęs su atsakove, ką galima laikyti šalių susitarimu kiekvienam tuo laikotarpiui išlaikant su juo gyvenusį vaiką, prieštarauja teisminio nagrinėjimo metu surinktiems įrodymams. Ieškovas nurodė, kad abiems vaikams teismo sprendimais priteistas išlaikymas iš jo darbo užmokesčio yra išieškomas , tačiau pripažino, kad už 2 mėnesius, nuo dukros A. su juo apsigyvenimo pradžios, atsakovė yra grąžinusi po 150 Lt jo sumokėto vaikams išlaikymo ir dėl to jis trumpinantis nurodomą įsiskolinimo laikotarpį už kurį prašo priteisti iš atsakovės išlaikymo įsiskolinimą. Tuo tarpu atsakovė ar jos atstovas nepateikė jokių įrodymų, kad laikotarpiu nuo 2011 11 01 iki 2012 02 06 atsakovė negavo teismo sprendimu priteisto išlaikymo sūnui E. iš ieškovo.

14CK 3.192 str. nustatyta, kad priteistino išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvai, įstatyminę asmeninę pareigą išlaikyti savo vaikus privalo įgyvendinti sąžiningai, nepiktnaudžiauti CK 3.192straipsnio 2 dalyje įtvirtintu proporcingumo principu ir dirbtinai nebloginti savo turtinės padėties, įstatyminė tėvų pareiga išlaikyti vaiką suponuoja pareigą teikti įrodymus apie realią jų turtinę padėtį, šios kategorijos bylose turtinės padėties įrodinėjimo pareigą turi abu tėvai.

15Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas turi žemės ūkio technikos, du lengvuosius automobilius (b.l.20-21).Ieškovo gaunamas pajamas sudaro darbo užmokestis UAB ( - ), kurio vidutinis mėnesis dydis , neatskaičius mokesčių -1548 Lt (b.l. 46,48).

16Atsakovės R. D. vardu yra užregistruoti du lengvieji automobiliai, kuriems uždėtas areštas (b.l.35), jai nuosavybės teise priklauso 1/10 dalis pastato-tvarto, esančio ( - ) ir ½ dalis buto, esančio ( - ) ( b.l. 36-42). Atsakovės gaunamas pajamas sudaro 231, 08 Lt netekto darbingumo pensija (b.l. 44-45), iki 2011 11 01 jai buvo mokama socialinė pašalpa po 467,03 Lt (b.l. 66), ar vėlesniu laikotarpiu atsakovė gavo socialinę pašalpą, atsakovė duomenų nepateikė. Iš pateiktos darbingumo lygio nustatymo pažymos (b.67) matyti, kad atsakovė yra iš dalies darbinga, darbingumo lygis- 50 procentų nustatytas nuo 2011 01 05 iki 2013 01 09.

17Teisminio nagrinėjimo metu surinkti įrodymai rodo, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunkesnė, jos gaunamos pajamos mažesnės, tačiau ne tik dėl objektyvių priežasčių, t.y. atsakovės sveikatos būklės, bet ir dėl subjektyvių priežasčių- atsakovės netinkamo požiūrio į savo sveikatos būklę, girtavimo, kas neabejotinai rodo jos kaltę.

18Nustatant priteistino nepilnamečiam vaikui išlaikymo dydį, laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 3.3 str. 1 d.), kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgia į vaiko interesus, o būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai ne tik maistui, aprangai, būstui, sveikatai, tačiau ir poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam vaiko ugdymui.

19Ieškovo teikiamas reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo vaikams A. ir E. periodinėmis išmokomis po 200 Lt kas mėnesį kiekvienam iki jų pilnametystės laikytinas visiškai pagrįstu, atitinka teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus apie tėvų turtinę padėtį ir nepažeidžia įstatymu įtvirtinto proporcingumo principo. Ieškovas, teikdamas reikalavimą dėl jo prašomo priteisti vaikams išlaikymo dydžio, aiškiai atsižvelgia į tai, kad jo gaunamos pajamos yra didesnės ir prisiima teikti didesnę vaikams reikalingo išlaikymo dalį, kuri reikalinga vaikams atsižvelgiant į jų poreikius atsižvelgiant į kiekvieno iš jų amžių.

20Atsižvelgtina ir į tai, kad 2006 12 19 priimtas Vaikų išlaikymo fondo įstatymas, įsigaliojęs nuo 2008 01 01(Žin., 2006, Nr.144-5464), kurio paskirtis užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą, numato, kad vaikų išlaikymo fondo išmokos vienam vaikui per mėnesį yra ne didesnės negu 1,5 MGL dydžio. Tokia minėto įstatymo nuostata dėl maksimalios vaikui valstybės teiktinos socialinės paramos, skolininkui neteikiant išlaikymo, bei formuojama teismų praktika, kad teikiamo vaikui išlaikymo dydis turi būti orientuotas į nustatytą minimalią mėnesinę algą , leidžia daryti išvadą, kad priteistino išlaikymo dydis kiekvienam vaikui , negali būti mažesnis, negu valstybės numatyta teikti iš minėto fondo maksimali socialinė išmoka , nes priešingas vertinimas iškreiptų Vaikų išlaikymo fondo įstatymo paskirtį, nurodytą įstatymo 1 straipsnyje, pažeistų vaikų teisę į valstybės jiems garantuojamą socialinę apsaugą gauti išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo pagal minėtą įstatymą, prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams(LR CK 1.5str.).

21Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus , priteistinas iš atsakovės R. D. išlaikymas vaikams E. D., gim. ( - ) ir A. D. gim. ( - ), gyv. ( - ) periodinėmis išmokomis po 200Lt kas mėnesį kiekvienam nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 2012 03 01 iki jų pilnametystės( nuo 2012 02 06 iki teismo sprendimo priėmimo tokio pat dydžio laikinas išlaikymas buvo priteistas teismo 2012 02 09 nutartimi), išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, pavedant šias lėšas tvarkyti uzufrukto teise iki vaikų pilnametystės V. D. Šioje dalyje teismo sprendimas vykdytinas skubiai (CK 3.192, 3.185, 3.190str., CPK 282str.2d.1p.).

22Priteistinas iš atsakovės R. D. 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai A. D. gim. ( - ) už laikotarpį nuo 2011 11 01 iki 2012 02 06 (CK 3.200 str.).

23Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 256Lt žyminio mokesčio(b.l.18), turėjo 200Lt atstovavimo išlaidų(b.l.96), kurios tenkinant ieškovo ieškinį visiškai, priteistinos iš atsakovės, ieškovo naudai(CPK 93str.1d.).Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos- 65,60Lt, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, lieka valstybei, kadangi atsakovė R. D. Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2011 12 09 sprendimu(b.l.55) yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

24Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,263-265, 269str.teismas

Nutarė

25ieškovo V. D. ieškinį patenkinti visiškai, atsakovės R. D. priešieškinį atmesti.

26Nustatyti vaikų E. D. gim. ( - ) ir A. D. gim. ( - ) nuolatinę gyvenamąją vietą su ieškovu V. D., a.k( - ), pavedant jam vaikų faktinę globą ir jų turto tvarkymą uzufrukto teise iki vaikų pilnametystės.

27Priteisti iš atsakovės R. D., a.k( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ) išlaikymą vaikams E. D., gim. ( - ), a.k( - ) ir A. D. gim. ( - ), a.k( - ), gyvenantiems ( - ) periodinėmis išmokomis po 200Lt kas mėnesį kiekvienam nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, t.y. 2012 m.kovo 1d. iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Šioje dalyje teismo sprendimą vykdyti skubiai.

28Priteisti iš atsakovės R. D. 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai A. D. gim. ( - ) už laikotarpį nuo 2011 11 01 iki 2012 02 06.

29Nuo 2012 02 06 nutraukti išlaikymo išieškojimą iš ieškovo V. D., a.k. a.k( - ) pagal Rokiškio rajono apylinkės teismo 2000 05 02 nutarimą, civilinėje byloje Nr.2-525/2000, kuriuo priteistas išlaikymas sūnui E. gim. ( - ) ir Rokiškio rajono apylinkės teismo 2001 10 01 sprendimą civilinėje byloje Nr.2-898/2001, kuriuo priteistas išlaikymas dukrai A., a.k. ( - ), ir jų pagrindu išduotus vykdomuosius dokumentus.

30Priteisti iš atsakovės R. D. ieškovui V. D. 456Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktuose ieškiniuose (b.l.16-17,112-113) nurodė ir teismo... 3. Atsakovė R. D. pateikė priešieškinį (b.l.63-64) prašydama nustatyti... 4. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko. Atsakovės atstovas teismo posėdyje... 5. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, atsakovės priešieškinys... 6. Teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma: liudytojų K. R.,... 7. Teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų visuma: liudytojos G. S. duoti... 8. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2000 05 02 nutarimu, civilinėje byloje... 9. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2001 10 01 sprendimu civilinėje byloje... 10. Uždaros akcinės bendrovės ( - ) pažyma(b.l.19) patvirtina, kad iš V. D.... 11. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2012 02 09 nutartimi, patenkinus ieškovo... 12. Tenkinant ieškovo reikalavimą dėl vaikų A. D. ir E. D. nuolatinės... 13. Teisminio nagrinėjimo surinktų įrodymų visuma laikytina įrodytu, kad... 14. CK 3.192 str. nustatyta, kad priteistino išlaikymo dydis turi būti... 15. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas turi žemės ūkio... 16. Atsakovės R. D. vardu yra užregistruoti du lengvieji automobiliai, kuriems... 17. Teisminio nagrinėjimo metu surinkti įrodymai rodo, kad atsakovės turtinė... 18. Nustatant priteistino nepilnamečiam vaikui išlaikymo dydį, laikomasi... 19. Ieškovo teikiamas reikalavimas dėl išlaikymo priteisimo vaikams A. ir E.... 20. Atsižvelgtina ir į tai, kad 2006 12 19 priimtas Vaikų išlaikymo fondo... 21. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus , priteistinas iš... 22. Priteistinas iš atsakovės R. D. 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai A. D.... 23. Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 256Lt žyminio mokesčio(b.l.18),... 24. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 25. ieškovo V. D. ieškinį patenkinti visiškai, atsakovės R. D. priešieškinį... 26. Nustatyti vaikų E. D. gim. ( - ) ir A. D. gim. ( - ) nuolatinę gyvenamąją... 27. Priteisti iš atsakovės R. D., a.k( - ) gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji... 28. Priteisti iš atsakovės R. D. 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai A. D.... 29. Nuo 2012 02 06 nutraukti išlaikymo išieškojimą iš ieškovo V. D., a.k.... 30. Priteisti iš atsakovės R. D. ieškovui V. D. 456Lt jo turėtų bylinėjimosi... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...