Byla 2-18203-868/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vanda Višnevska, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 1 009,40 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopija ir pranešimai apie atsiliepimų į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus buvo įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnis), atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, neinformavo teismo apie negalėjimo pateikti atsiliepimą priežastis, atsiliepimo pateikimo terminas suėjo, todėl sprendimas priimtinas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad ieškovas teikė eksploatacines ir komunalines paslaugas butui, esančiam ( - ), Vilniuje, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovui. Iš teismui pateiktos skolų valdymo ataskaitos matyti, kad atsakovas už laikotarpiu nuo 2011-12-01 iki 2013-01-31 suteiktas paslaugas liko skolingas ieškovui 1009,40 Lt. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnyje yra įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo savo prievoles privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį skiria savivaldybės meras arba jo įgaliotas atstovas. Ieškovas 2012-09-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1852 buvo paskirtas gyvenamojo namo, esančio Viršuliškių g. 16, Vilniuje butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteistina 1009,40 Lt skola (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 1 ir 2 dalys).

8Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi bei 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminis mokestis, 3,00 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 181,50 Lt už teisines paslaugas, iš viso 256,50 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktai, 98 straipsnio 1 dalis).

10Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (3,86 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 285-288 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti ieškovui UAB ,,Viršuliškių būstas”, įmonės kodas 121446576, iš atsakovo V. D., gim. ( - ), gyv. ( - ), Vilniuje, 1 009,40 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-04-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 256,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai