Byla 2-65-399/2011
Dėl taikos sutarties tvirtinimo (LR CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka)

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė dalyvaujant pareiškėjai V. V., pareiškėjo M. D. atstovui advokato padėjėjui L.Ramanauskui, institucijos teikiančios išvadą atstovui V.Zabilevičiui žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo (LR CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka) ir

Nustatė

2Pareiškėjai M. D., atstovas pagal įstatymą G. D. ir V. V. pateikė prašymą kuriuo prašo patvirtinti taikos sutartį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo supaprastinto proceso tvarka.

3Šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį nesant iškeltos civilinės bylos teisme kai yra bendras jų prašymas , išreikšta abiejų šalių suderinta valia, kai nėra ginčo dėl taikos sutarties sąlygų bei teisminio taikos sutarties tvirtinimo. Teismas pateiktą taikos sutartį tvirtina tik tuo atveju jeigu dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų ir nėra kitų aplinkybių dėl kurių negalima tvirtinti taikos sutarties.

4Pareiškėjo M. D. atstovas advokato padėjėjas L.Ramanauskas prašo netvirtinti taikos sutarties ir prašymą palikti nenagrinėtu, kadangi V. V. jau atlygino visą 25.000,00 Lt turtinę ir neturtinę žalą dėl kurios atlyginimo buvo sudaryta taikos sutartis.

5Pareiškėja V. V. patvirtino, kad yra sumokėjusi M. D. visą sutartą taikos sutartimi 25.000,00 litų sumą ir sutinka, kad taikos sutartis būtų netvirtinama.

6Institucijos teikiančios išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas Vaidas Zabilevičius paaiškino, kad pagrindo tvirtinti pateiktą taikos sutartį faktiškai neliko, V. V. sumokėjus visą aptartą taikos sutartyje žalos atlyginimo 25.000,00 litų sumą ir mano, kad nepilnamečio M. D. interesai nebus pažeisti netvirtinant pateiktos taikos sutarties.

7Prašymas tvirtinti taikos sutartį netenkinamas ir taikos sutartį atsisakoma tvirtinti, nes nėra suderintos abiejų pareiškėjų valios teismo posėdžio metu pateiktą sutartį tvirtinti. Iš pateiktų teismo posėdžio metu „Swedbank“ išrašų matyti, kad V. V. pervedė į G. D. (M. D. tėvo) sąskaitą 2010-12-29, 10.000,00 litų ir 2010-12-21 – 15.000,00 litų turtinės ir neturtinės žalos, tai yra viso sumokėjo 25.000,00 litų, būtent tokią sumą kuri yra aptarta taikos sutartyje pateiktoje teismui tvirtinti ir tai reiškia, kad taikos sutarties sąlygos jau įvykdytos iki jos tvirtinimo.

8Susitaikymo ir atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimai sprendžiami LR BK 38 str. nustatyta tvarka ir dėl tokių sąlygų buvimo/nebuvimo teismas civilinio proceso tvarka nesprendžia.

9Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 18 str., 49 str.,50 str. 140 str. 3 d., 582 str. str. 290 str. teismas

Nutarė

10Atsisakyti tvirtinti pareiškėjų M. D. ir V. V. taikos sutartį dėl turtinės ir neturtinės žalos 25.000,00 litų atlyginimo.

11Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos, tačiau atsisakymas (taikos sutarties netvirtinimas) neatima iš pareiškėjų teisės, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai