Byla B2-1189-357/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Avat“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Financeline“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Avat“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2014-11-27 gautas pareiškėjos UAB „Financeline“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Avat“. Pareiškime nurodoma, kad atsakovė UAB „Avat“ yra nemoki, jos skola pareiškėjai pareiškimo padavimo dienai sudaro 653.261,48 Lt: 617.000,00 Lt įsiskolinimas ir 36.261,48 Lt palūkanos. Bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „MAGNATUM“ (1-6 b. l.).

3Pareiškimas tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų.

5Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovė UAB „Avat“ kartu su atsiliepimu pateikė UAB „Avat“ finansinę būklę nurodančius dokumentus. Atsiliepime atsakovė nurodo, kad gamybinė ūkinė veikla nepradėta, šiuo metų įmonė neturi galimybės įvykdyti pareiškėjos finansinio reikalavimo (59-60 b. l.). Iš UAB „Avat“ 2014 m. lapkričio 26 d. balanso matyti, kad nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso sudaro 962.646,00 Lt, 2013 m. sudarė 1.312.041,00 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 662.572,00 Lt, 2013 m. sudarė 97.133,00 Lt (70-71 b. l.). Iš 2014 m. lapkričio 26 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad UAB „Avat“ nuostoliai sudaro 330.682,00 Lt, 2013 m. sudarė 63.380,00 Lt (72 b. l.). Akivaizdu, kad UAB „Avat“ finansinė padėtis per metus ženkliai pablogėjo. Teismas vertina, kad pateikti duomenys patvirtina UAB „Avat“ nemokumą.

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

8Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

9Byloje gautas pareiškėjos siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „MAGNATUM“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (49 b.l.).

10Teismas vertina, kad atsižvelgus į siūlomo bankroto administratoriaus užimtumą, patirtį, tikslinga UAB „Avat“ bankroto administratoriumi skirti UAB „MAGNATUM“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA196) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

11Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 4 p., 5 str. 1 d. 3 p., 8 str., 9 str. 5 d., 10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

13

  1. Iškelti bankroto bylą UAB „Avat“ (įmonės kodas 302597419, buveinė – Akmenės r. sav., Akmenės III k., Varveklių g. 7).
  2. Bankrutuojančios UAB „Avat“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „MAGNATUM“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA196) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).
  3. Areštuoti UAB „Avat“ (įmonės kodas 302597419) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  4. Uždrausti UAB „Avat“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.
  5. Nustatyti UAB „Avat“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.
  6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
  7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.
  8. UAB „Avat“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.
  9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Avat“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

14Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai