Byla e2A-1165-180/2016
Dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-539-252/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio vandenys“ dėl viešojo pirkimo sąlygų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. birželio 29 d. sprendimą atmesti pretenziją; pripažinti, kad viešojo pirkimo, kuriuo siekiama įsigyti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo ir rekonstrukcijos bei nuotekų valymo įrenginių statybos Šimonių miestelyje rangos darbus (toliau – pirkimas, konkursas), sąlygų 4.2.1 punktas bei 13.5 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 yra neteisėti ir pirkimo procedūras nutraukti.
 2. 2016 m. birželio 13 d. centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) atsakovė paskelbė apie pirkimą, o 2016 m. birželio 20 d. pateikė atsakymus į tiekėjų klausimus.
 3. Pirkimo sąlygų 4.2.1 punkte nustatytas minimalus kvalifikacijos reikalavimas, kad bet kuriuo atveju tiekėjas privalo turėti teisę atlikti geologinius arba topografinius tyrimus. Ieškovui neaišku, kodėl šių paslaugų negali suteikti subrangovai, nes pagal pirkimo sąlygų 5.4 punktą pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti tiekėjas, yra statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, lauko komunalinių vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbai. Pirkimo sąlygų 4.2.1 punktas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 24 straipsnio 9 dalies.
 4. Pirkimo sąlygų 13.5 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1, pagal kurį vertinama tiekėjo vidutinė metinė vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklos statinių ir/ar vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbų apyvarta per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas veiklą vykdė mažiau nei 5 finansinius metus). Ieškovas teigė, kad šis kriterijus diskriminuoja tiekėjus, nes neleidžia potencialiems dalyviams, sėkmingai gebantiems įvykdyti pirkimo sutartį, konkuruoti tarpusavyje lygiateisiais pagrindais. Toks reikalavimas ne tik riboja konkurenciją, bet yra neproporcingas pirkimo objektui, neskaidrus ir neleidžiantis pasiekti pirkimo tikslų. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustatė, kad pagrindiniai darbai yra statybinių konstrukcijų statyba, montavimas bei vandentiekio nuotekų tinklų statyba, tai tik šių darbų apimtys ir privalo būti vertinamos, skiriant P1 kriterijaus balus.
 5. 2016 m. birželio 29 d. pretenzija ieškovė ginčijo paminėtas pirkimo sąlygas, bet tos pačios dienos sprendimu pretenzija atmesta.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu ieškinio netenkino.
 2. Teismas nustatė, kad, tikslindama pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija 2016 m. birželio 20 d. atsakyme į tiekėjų klausimus nurodė, kad atitikimą pirkimo sąlygų 4.2.1 punkte nustatytam kvalifikacijos reikalavimui tiekėjas gali įrodinėti remdamasis ir kitų ūkio subjektų (subrangovų) pajėgumais. Tiekėjo teisę pasitelkti subrangovus nustato pirkimo sąlygų 5.4 punktas. Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) išvadoje teigiama, kad pirkimo sąlygose ir perkančiosios organizacijos paaiškinimuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad, pasitelkus subrangovus pirkimo sutarčiai vykdyti, tiekėjas privalo atlikti pagrindinius darbus. Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrįstai ginčija pirkimo sąlygų 4.2.1 punktą.
 3. VPT išvadoje teigiama, kad ieškovės ginčijamas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 yra susijęs su pirkimo objektu ir kad už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitiktį VPĮ reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Būtent ji sprendžia kokius kvalifikacinės atrankos kriterijus nustatyti viešojo pirkimo dokumentuose.
 4. Teismas nesutiko su ieškovės pozicija, kad pirkimo sąlygų 13.5 punkte nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 – nesąžiningas. Tiekėjas, kuris turėjo daugiau sutarčių šiame kriterijuje nurodytiems darbams atlikti, nepriklausomai kokio ilgio buvo nutiesti tinklai, turės didesnę kvalifikaciją nei tiekėjas, kuris atliko vienkartinį tokį užsakymą, nors nutiestų nuotekų vamzdynai siekia ir kelis kilometrus ar skirti aptarnauti didesnį kiekį asmenų. Teismas atmetė ieškovės argumentus, kad kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 nesisieja su pirkimo sąlygų 5.4 punkte nustatytais pagrindiniais darbais. Perkančioji organizacija sprendžia, ar keliami atrankos kriterijai kvalifikacijai yra susiję su pirkimo objektu.
 5. Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrįstai kvestionuoja ginčo pirkimo vykdymą riboto konkurso būdu, nes perkančioji organizacija pati sprendžia, kokiu būdu vykdyti pirkimą. Pirkimu siekiami įsigyti darbai yra tiesiogiai susiję su žmonių aptarnavimu, jų galimybėmis naudoti tinkamos kokybės geriamą vandenį ir nuotekų sistemą, dėl to, vertinant darbus visuomeniniu požiūriu, jie yra svarbūs ir turi itin didelę reikšmę.
 6. Teismas nepasisakė dėl ieškovės dubliko argumentų, susijusių su pirkimo sąlygų 13.5 punkte nustatyto kvalifikacinės atrankos kriterijaus P2 pagrįstumu, nes ieškovė ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje reikalavimų dėl paminėtos sąlygos teisėtumo nekėlė.
 7. Teismas nesutiko su atsakovės pozicija, kad ieškovė netinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka – pateikė pretenziją dėl pirkimo sąlygų, praleidusi VPĮ nustatytą terminą. Nors pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2016 m. birželio 13 d., perkančioji organizacija jų patikslinimus (paaiškinimus) pateikė 2016 m. birželio 20 d. Aplinkybė, ar perkančiosios organizacijos pateikti paaiškinimai iš esmės keičia pirkimo sąlygas ar tik minimaliai, neturi reikšmės, nes terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada galutinai perkančioji organizacija išaiškino pirkimo sąlygas.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei nutraukti pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Kvalifikacinės atrankos kriterijumi P1 reikalaujama turėti kaip įmanoma didesnę apyvartą, vykdant darbus atitinkamos paskirties statiniuose. Kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 nėra susijęs su pirkimo objektu, nes ne gautos pajamos iš tam tikrų atliktų darbų, o atlikti darbai, jų pakartotinumas ir atlikimo kokybė įrodo tiekėjo kvalifikaciją vykdyti perkamus darbus.
 2. Ginčo kvalifikacinės atrankos kriterijus neleidžia įsitikinti, ar paraišką pateikęs tiekėjas yra patikimas ir pajėgus (turintis reikiamą patirtį) atlikti perkamus darbus.
 3. Atsikirsdama į ieškinio reikalavimus, perkančioji organizacija teigė, kad kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 nėra reikšmingas ir pirkimo laimėtoją lems kriterijus P2. Taigi iš esmės pati perkančioji organizacija pripažino, kad yra nustačiusi nereikalingą, konkurenciją ribojantį reikalavimą, kuris nesuteikia jokios informacijos apie pasiūlymą teikiančio tiekėjo kvalifikaciją.
 4. Suteikiant tiekėjams balus pagal ginčo kvalifikacinės atrankos kriterijų, balai bus skiriami net ir tiems tiekėjams, kurie bus atlikę nuotekų valyklos statinių ir/ar vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbus, nors tokie darbai nėra įtraukti į pirkimo sąlygų 5.4 punkte nustatytų pagrindinių darbų, kuriuos turi atlikti tiekėjas, sąrašą. Pirkimo sąlygų 13.7 punktas nustato, kad suteikiant balus pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 bus vertinami tik tiekėjo duomenys, paraiškoje nurodytų subrangovų patirtis nepridedama. Taigi viena vertus, perkančioji organizacija nurodo, kad tiekėjui nuotekų valyklos statyti nereikės, nes ją statyti galės jo pasitelktas subrangovas, bet vertinant tiekėjų kvalifikaciją, daugiau balų gaus tas tiekėjas, kuris statė tiek lauko komunalinius tinklus, tiek valyklas, tiek nusodintuvus. Jeigu perkančioji organizacija nusprendė, kad pagrindiniai darbai yra statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, tai tik šių darbų apimtys ir privalo būti vertinamos skiriant kriterijaus P1 balus, nes tik tokiu būdu bus užtikrinama visų tiekėjų lygiateisiška konkurencija.
 5. Pretenzijoje kvalifikacinės atrankos kriterijus P2 nebuvo ginčijamas, tačiau jeigu teismas būtų vertinęs kvalifikacinės atrankos kriterijuje P1 nustatytų statinių grupių atitikimą darbams, kuriuos reikalaujama atlikti tiekėjo savo jėgomis ir šių abiejų reikalavimų atitikimą viešųjų pirkimų principams, tai teismas ex officio galėjo spręsti dėl kriterijaus P2 teisėtumo. Pastarajame kriterijuje tiekėjų vertinimui taip pat nustatyti objektai, kuriuose tiekėjas neprivalo turėti patirties tam, kad atliktų pagrindinius pirkimo sąlygose nustatytus darbus, todėl ir kriterijus P2 turėtų būti patikslintas, atsisakant statinių grupės – nuotekų valyklos statiniai ir/ar vandenviečių statiniai ir nusodintuvai, nes darbus šiuose statiniuose pagal pirkimo sąlygas gali vykdyti ir subrangovai.
 6. Teigdamas, kad perkančioji organizacija yra laisva pasirinkti pirkimo būdą, teismas pernelyg laisvai interpretavo VPĮ ir suteikė perkančiajai organizacijai iš esmės visus įgaliojimus spręsti kokį pirkimo būdą taikyti ir kokį pirkimą laikyti ypatingai svarbiu. Pirkimo būdo parinkimas turi būti pagrįstas ir objektyviai pateisinamas bei atitikti viešųjų pirkimų principus. Ginčo atveju pirkimo objektas nėra ypatingai didelės apimties, todėl riboti konkurenciją daugiau, nei to reikalauja VPĮ, yra neteisinga. Atsakovė pasirinktą riboto konkurso būdą grindė tuo, kad pirkimas svarbus bendruomenei, tačiau nepateikė jokių tokią ypatingą svarbą patvirtinančių įrodymų. Kiekvienas viešasis pirkimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, todėl tik ypatingais atvejais didesnis konkurencijos ribojimas gali būti pateisinamas. Ginčo atveju nėra jokių ypatingų aplinkybių, kuriomis perkančioji organizacija galėtų pagrįsti pirkimo vykdymą riboto konkurso būdu.
 1. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė – UAB „Kupiškio vandenys“, prašo skundą atmesti, paskirti ieškovei 2 896 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos sumos priteisiant atsakovei. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė praleido terminą skųsti kvalifikacinės atrankos kriterijus. Apie pirkimą buvo paskelbta 2016 m. birželio 13 d. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą kvalifikacinės atrankos kriterijai galėjo būti apskųsti ne vėliau kaip 2016 m. birželio 20 d. Ieškovė pretenziją pateikė 2016 m. birželio 29 d. ir praleido terminą pateikti pretenziją. Šis terminas neatnaujintas, ir ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas. Teismas be pagrindo ieškovei atnaujino procesinius terminus. Remiantis teismo pateiktais motyvais, pretenzijos pateikimo terminas atsinaujina savaime, kai pateikiamas bet koks paklausimas dėl pirkimo sąlygų. Dėl tokio aiškinimo VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas terminas nebetenka prasmės. Pretenzijos pateikimo terminas turėtų būti atnaujinamas, jei perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimu išplečia, susiaurina ar pakeičia konkrečios pirkimo sąlygos turinį ir terminas turėtų būti atnaujinamas tik tai konkrečiai pirkimo sąlygai apskųsti. Praleistas terminas negali būti laikomas atnaujintu, kai perkančioji organizacija pateikia nuorodą į konkrečią pirkimo sąlygą, nekeisdama jos turinio.
 2. Kvalifikacinės atrankos kriterijai yra aiškūs, nediskriminuoja tiekėjų, nes juose nurodyti objektai sutampa/yra panašūs perkamiems darbams. Nustatyti kriterijai sudaro kvalifikacinės atrankos kriterijų sistemą ir parodo tiekėjų atliktų panašių ar tapačių darbų apimtį. Kuo nurodytų darbų apyvarta ir sutarčių skaičius bus didesnis, tuo daugiau tokių darbų bus atlikęs tiekėjas.
 3. Ieškovė ginčijo tik vieną kvalifikacinės atrankos kriterijų ir visiškai neatsižvelgė į tai, kaip kriterijai koreliuoja vienas su kitu ir padeda visapusiškai įvertinti tiekėjo pajėgumą.
 4. Perkančioji organizacija niekada neteigė, kad kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 yra nesvarbus. Jei šis kriterijus būtų nereikšmingas, jis nebūtų nustatytas pirkimo sąlygose.
 5. Ieškovės prielaida, kad visi su vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimu susiję darbai yra pagrindiniai, o visi darbai, susiję su nuotekų valyklų statyba, nėra priskiriami pagrindiniams darbams, neatitinka teisės aktuose nustatytų darbų klasifikavimo ir pobūdžio. Pirkimo sąlygų 5.4 punkte nurodyti pagrindiniai darbai apibūdinti vadovaujantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 3 priedu, kurio 1.1.2 punktas nustato, kad statybinės konstrukcijos – gelžbetonio, betono, metalo, mūro ir pan. konstrukcijos. Pirkimo sąlygose nurodyti gelžbetoniniai šuliniai, talpos, grindų ir įrengimų pamatai, reaktoriai, nusodintuvai turės būti įrengti iš gelžbetoninių elementų ir bus nuotekų valymo įrenginių statinių konstrukcijų elementai. Taigi subrangovas neturės teisės atlikti visų nurodytų nuotekų valyklos statybos darbų, nes šie darbai priskirtini statybinių konstrukcijų statybai ir montavimui, t. y. pagrindiniams darbams.
 6. Pirkimo objektas apima ne tik vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, o yra sudėtinis, todėl kvalifikacinės atrankos balai suteikiami ne tik už atliktus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, bet ir už nuotekų valyklų bei vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbus. Priešingu atveju, būtų neįvertinta tiekėjų kvalifikacija nuotekų valyklų ir vandenviečių statinių bei nusodintuvų statyboje, nors šie darbai aiškiai susiję su perkamu objektu.
 7. Kvalifikacinės atrankos kriterijus P2, pasirinktas pirkimo vykdymo būdas nebuvo ginčijami ikiteismine tvarka, todėl su jais susijusių skundo argumentų nagrinėjimas prieštarautų CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktui, 423³ straipsnio 3 daliai, VPĮ 93 straipsnio 3 daliai bei kasacinio teismo praktikai, suformuotai 2011 m. liepos 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.). Nei absoliučių, nei kitokių civilinio proceso bei materialiosios teisės normų pažeidimų, dėl kurių skundžiamą teismo sprendimą reikėtų panaikinti ar pakeisti, nėra.
 2. Atsakovė – UAB „Kupiškio vandenys“, riboto konkurso būdu ketina įsigyti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo ir rekonstrukcijos bei nuotekų valymo įrenginių statybos Šimonių miestelyje rangos darbus. Ginčas byloje kilo dėl pirkimo sąlygų, nustatančių minimalų kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams (ūkio subjektų grupės nariams, subrangovams) (pirkimo sąlygų 4.2.1 p.), kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 (pirkimo sąlygų 13.5 p.), teisėtumo. Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovė UAB „Gensera“ apeliaciniame skunde neskundė teismo sprendimo dėl pirkimo sąlygų 4.2.1 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo teisėtumo. Byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų ir dėl to teismo sprendimas dėl pirkimo sąlygų 4.2.1 punkto teisėtumo ir pagrįstumo nenagrinėjamas. Peržengti apeliacinio skundo ribų nėra pagrindo (CPK 320 str.).
 3. Viešųjų pirkimų tikslui (vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas) pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o tai pasiekiama skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatant minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Nors perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau ši teisė nėra neribota, t. y., įgyvendindama šią teisę, perkančioji organizacija neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 2 d.).
 4. Ieškovė (apeliantė) ginčija pirkimo sąlygų 13.5 punkte nustatyto kvalifikacinės atrankos kriterijaus P1 (duomenų apie tiekėjo vidutinę metinę vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, nuotekų valyklos statinių ir/ar vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbų apyvartą per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos, jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus, vertinimą), teisėtumą. Šio kvalifikacinės atrankos kriterijaus lyginamasis svoris – 20 procentų. 80 procentų skirta kriterijui P2.
 5. Nustatyti tiekėjų atrankos kvalifikacinius kriterijus ir pagal juos vykdyti tiekėjų atranką – perkančiosios organizacijos pareiga (VPĮ 2 str. 14 d., 24 str. 2 d. 2, 3 p., 32 str.). Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad ginčijamas kvalifikacinės atrankos kriterijus nesusijęs su pirkimo objektu. Apeliantė nepagrįstai neigia tiekėjo pajėgumo atlikti pirkimo objektą sudarančius darbus kvalifikacijos vertinimą pagal analogiškų ar panašių pirkimo objektų darbų vertę. Bylos duomenys leidžia teigti, kad atsakovė pirko visuomenei reikšmingo objekto statybos darbus, susijusius su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu ir valymu, ir siekė atrinkti kuo aukštesnės kvalifikacijos tiekėją, nustatydama gana griežtus tiekėjų atrankos kriterijus. Tai patvirtina ir atsakovė. VPĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad su per paskutiniuosius penkerius metus atliktų darbų sąrašu turi būti patektos ir pažymos, kuriuose, be kitų komponentų, būtų nurodyta ir darbų vertė. Taigi, reikalavimas nurodyti atliktų darbų vertę nėra betikslis – tai vienas iš tikėjo profesinė pajėgumą įrodančių kriterijų. Įvertinus pirkimo objekto reikšmę, perkančioji organizacija turėjo pagrindą išskirti nurodytų atliktų statybos darbų vidutinę metinę apyvartą per paskutiniuosius penkerius metus. Nepagrįstas apeliantės teiginys, kad šis kriterijus neįrodo tikėjo atliktų darbų kokybės. Iš konkurso sąlygų 13.5 punkto P2 kriterijaus akivaizdu, kad vienas iš vertinimo kriterijų yra ir per paskutinius penkerius metus atlikti apibrėžti statybos darbai ir jų kokybė ir šio kvalifikacijos atrankos kriterijaus lyginamasis svoris yra didžiausias – 0,80, kai paminėtos darbų apyvartos kriterijaus vertinimo lyginamasis svoris – tik 0,20. Atliktų darbų vertė betarpiškai susijusi su atliktų darbų pobūdžiu ir apimtimi ir jos negalima nei eliminuoti, nei ignoruoti. Kadangi perkančioji organizacija siekė įsigyti visuomenei reikšmingą kokybišką daiktą, o šį tikslą gali įgyvendinti, sutartį įvykdyti tinkamai kuo aukštesnės kvalifikacijos tiekėjas, tiekėjų atliktų darbų vidutinės metinės apyvartos vertinimo išskyrimas pateisinamas. Nors pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų lyginamąjį svorį ginčo kvalifikacinės atrankos kriterijus yra mažiau reikšmingas nei kriterijus P2, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad kriterijus P1 perkančiajai organizacijai nėra svarbus. Sutiktina su atsakove, kad abu kvalifikacinės atrankos kriterijai koreliuoja vienas su kitu, parodo tiekėjų atliktų panašių ar tapačių darbų apimtį, todėl padeda visapusiškai įvertinti tiekėjo pajėgumą.
 6. Apeliantė teigia, kad balai pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 bus suteikiami ir tiems tiekėjams, kurie atlikę nuotekų valyklos statinių ir/ar vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbus, nors tokie darbai nepriskirti prie pagrindinių darbų, nustatytų pirkimo sąlygų 5.4 punkte. Apeliantės teigimu, tik pagrindinių darbų apimtys turėtų būti vertinamos skiriant ginčo kvalifikacinės atrankos kriterijaus balus. Tuo labiau kad, suteikiant tiekėjams balus pagal kvalifikacinės atrankos kriterijus, subrangovų/subtiekėjų patirtis nepridedama.
 7. Pirkimo sąlygų 5.4 punktas nustato, kad pagrindinius darbus: statybinių konstrukcijų statybą ir montavimą, lauko komunalinių vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimo darbus privalo atlikti pats tiekėjas. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo 1.1.2 punktas nustato, kad statybinės konstrukcijos – gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų medžiagų konstrukcijos. Pirkimo dokumentų III skyriaus 1.1.2 skyriuje, be kitų darbų, numatyta įrengti 10 m³ atvežtinių nuotekų talpą (2 p.), pastatyti lengvų konstrukcijų orapūčių pastatą, kuriame turi būti elektros įvado ir automatikos valdymo patalpa (6 p.), įrengti mažiausiai dvi lygiagrečias biologinio valymo technologines linijas (9 p.), įrengti antrinius nusodintuvus (11 p.); 2.3.3.1 skyriuje nustatyta, kad nuotekų valyklos teritorijoje planuojama atvežtų nuotekų priėmimo talpa iš asenizacinių mašinų su gelžbetonio šulinyje esančiomis nešmenų sulaikymo rankinėmis grotomis; planuojama 10 m³ gelžbetoninė talpa; 3.2.2 skyriuje nurodyta, kad technologinis pastatas turi būti lengvų surenkamų konstrukcijų; grindys pamatai ir pamatai po įrengimais turi būti betoniniai ar surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų. Perkančiosios organizacijos 2016 m. birželio 22 d. pateiktame atsakyme į tiekėjų paklausimus nurodyta, kad biologiniai reaktoriai, antriniai nusodintuvai turi būti iš gelžbetonio. Nurodytos teisės akto bei pirkimo dokumentų nuostatos patvirtina, kad nuotekų valyklos statinių ir/ar vandenviečių statinių ir nusodintuvų statybos darbai yra susiję su pagrindiniais pirkimo darbais (pirkimo sąlygų 5.4 p.) ir dalį šių darbų – nuotekų valymo statinių konstrukcinių elementų (gelžbetoninių šulinių, talpų, grindų, įrengimų pamatų, reaktorių, nusodintuvų) statybą, turės atlikti pats tiekėjas. Įvertinus tai, kad kvalifikacinės atrankos tikslas yra atrinkti kuo aukštesnės kvalifikacijos tiekėją, aplinkybė, kad maža dalis kvalifikacinės atrankos kriterijumi P1 vertintinų darbų nėra susijusi su pagrindiniais pirkimo darbais, nesudaro pagrindo teigti apie nepagrįstą tiekėjų konkurencijos ribojimą. Apeliantė nepateikė įrodymų, kaip ginčijama sąlyga (13.5 (P1 kriterijus) ribojama tiekėjų konkurencija, kad sąlygos parengtos proteguojant išskirtinai vieną tiekėją.
 8. Aplinkybė, kad tam tikro tiekėjo, ar asmens, pageidavusio dalyvauti konkurse, turimi kvalifikaciniai pajėgumui neatitiko nustatytųjų, nėra pagrindas pripažinti, kad atitinkamas kvalifikacinės atrankos kriterijus yra diskriminacinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008
 9. Apeliantė skunde iš esmės neneigia, kad ikiteismine ginčo sprendimo tvarka neginčijo kvalifikacinės atrankos kriterijaus P2 ir pirkimo vykdymo riboto konkurso būdu, tačiau teigia, kad teismas dėl šių aplinkybių turėjo spręsti ex officio.
 10. Nustatęs, kad dėl kvalifikacinės atrankos kriterijus P2 nebuvo ginčo ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, tokia sąlyga nebuvo ginčijama ir ieškinyje, teismas neturėjo pagrindo peržengti reikalavimo ribų. Apeliacinės instancijos tesimas taip pat neturi pagrindo spręsti dėl sąlygų P2 kvalifikacinės atrankos kriterijaus teisėtumo savo iniciatyva, nes nėra tokiam vertinimui būtino akivaizdaus neteisėtumo požymių, o apeliantės teiginiai apie paminėtos sąlygos neteisėtumą tik prielaidų pobūdžio (CPK 177, 178 str.). Be to, apie abiejų kriterijų sąveiką ir jų reikšmę pasisakyta šios nutarties 19-21 punktuose. Aktyvus teismo vaidmuo viešųjų pirkimų ginčuose negali būti aiškinamas taip, kad peržiūros institucijos kiekvieną kartą privalėtų nuodugniai išnagrinėti kiekvieną ieškovo nemotyvuotą abejonę, deklaratyvius argumentus, nes tai suponuotų piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, ginčo nagrinėjimo nepagrįsto užtęsimo ir ikiteisminės ginčo stadijos reikšmės nuvertinimo grėsmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015).
 11. Ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, taikomos tiekėjams, reiškiantiems reikalavimus teismui, teisinio reglamentavimo ir teismo pareigos ex officio spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių sisteminis taikymas suponuoja tai, kad ir tuo atveju, kai tiekėjas teisme pareiškia reikalavimus, kurie nebuvo nagrinėjimo dalykas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tokie reikalavimai turėtų būti nagrinėjami teisme tik teismui pripažinus perkančiosios organizacijos, tikėtina, teisei priešingo elgesio akivaizdumą.
 12. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, byloje nenustatyta perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros veiksmingumo principo pažeidimų ir teisinio pagrindo nagrinėti ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje nepareikštų reikalavimų, nes nėra pagrindo pripažinti perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumą.
 13. Nors apeliantas nei ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje, nei ieškinyje teismui neskundė perkančiosios organizacijos pasirinkto pirkimo būdo – riboto konkurso, pirmosios instancijos teismas, nors neturėjo tam nei teisinio, nei faktinio pagrindų, dėl to pasisakė, padaręs pagrįstą išvadą, kad pasirinkti tokį pirkimo būdą atsakovė turėjo teisę. Byloje nenustatyta, kad dėl perkančiosios organizacijos pasirinkto pirkimo būdo apeliantė neturėjo galimybės pasinaudoti peržiūros procedūra, ji (procedūra) buvo praktiškai neįmanoma ar labai sudėtinga, kad dėl to apeliantei buvo apribota teisė įgyvendinti pažeistų teisių gynybą, kad ji, kaip uolus, rūpestingas ir pakankamai informuotas tiekėjas, negalėjo suprasti pirkimo sąlygų turinio, pasirinkto pirkimo būdo ir ginčyti jas VPĮ nustatyta tvarka ir terminais. Kokį viešojo pirkimo vykdymo būdą pasirinkti bei kokius kvalifikacinės atrankos kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgusi į pirkimo objektą, jo pobūdį, apimtį. Ribotas konkursas, kaip ir atviras konkursas, priskiriami prie pagrindinių pirkimo būdų, taikytinų visais atvejais (VPĮ 2 str. 1, 26 d., 42 str. 1 d. ir 2 d. 1 p.). VPĮ jokių išimčių dėl šių būdų (atviro ar riboto) pasirinkimo nenustato.
 14. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, kad apeliantė nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme, t. y. praleido terminą pretenzijai dėl konkurso sąlygų 4.2.1 punkto ir 13.5 punkto P1 kriterijaus paduoti, dėl to ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtu. Su tuo sutikti nėra pagrindo. Iš pretenzijos ir atsakovės atsakymo į ją turinio akivaizdu, kad perkančioji organizacija, nors ir konstatavo, kad terminas pretenzijai paduoti praleistas, tačiau pretenzijos tuo pagrindu nagrinėti neatsisakė – ją išnagrinėjo ir priėmė motyvuotą sprendimą (VPĮ 941 str.). Tokia situacija leido pirmosios instancijos teismui padaryti išvadą, kad terminas pretenzijai paduoti buvo atnaujintas. Apeliacinės instancijos teismas vertinti šios situacijos kitaip neturi pagrindo.
 15. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti – teisiškai nėra reikšmingi.
 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

6Dėl baudos skyrimo

 1. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skirti ieškovei 2 896 Eur baudą, pusę šios sumos priteisiant jai (atsakovei), už tai, kad, atsakovės įsitikinimu, ieškovė ginčą inicijavo nesilaikydama ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, ieškinyje pateikė melagingos ir klaidinančios informacijos, siekdama vilkinti pirkimo procedūras.
 2. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To pateis straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą.
 3. Ieškinio, apeliacinio skundo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galima pažeistų teisių gynimo bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma. Tam, kad būtų pagrindas konstatuoti piktnaudžiavimą šia teise, turi būti nustatytas aiškiai nepagrįstas šios teisės įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju spręsti apie akivaizdų ieškinio, apeliacinio skundo nepagrįstumą nėra; atsakovės teiginiai neįrodyti, grindžiami prielaida, dėl to nėra pagrindo konstatuoti ieškovės piktnaudžiavimą teise ir taikyti CPK 95straipsnyje nustatytas sankcijas.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai