Byla AS-261-340-07
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ipareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio, Stasio Gagio (pranešejas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka nagrinejo pareiškejo A. K. atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužes 2 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo A. K. skunda del Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko ipareigojimo atlikti veiksmus.

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškejas A. K. padave Vilniaus apygardos administraciniam teismui skunda, kuriuo skunde Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko veiksmus (neveikima). Pareiškejas paaiškino, kad jis buvo pateikes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui 2006 m. rugpjucio 30 d. prašyma, kuriuo skunde Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko veiksmus (neveikima). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsejo 12 d. atsakyme nebuvo nurodyta, ar buvo teiseti Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko veiksmai (neveikimas). A. K. 2006 m. rugsejo 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui padave papildoma prašyma del Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko veiksmu (neveikimo). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas i 2006 m. rugsejo 26 d. pareiškejo prašyma atsake 2006 m. spalio 13 d. raštu Nr. 01-02-648, taciau, pareiškejo teigimu, šiame rašte buvo išdestyta tik bendro pobudžio informacija ir jis neturi jokio teisinio poveikio. Pareiškejo manymu, nepriimdamas teisinio poveikio turincio sprendimo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas piktnaudžiavo tarnyba ir neveike pagal istatymu reikalavimus. Todel pareiškejas skundu Vilniaus apygardos administraciniam teismui praše ipareigoti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininka veikti pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo istatymo normas ir, išnagrinejus pareiškejo 2006 m. rugpjucio 30 d. ir 2006 m. rugsejo 26 d. skundus, priimti teisine galia turinti sprendima.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužes 2 d. nutartimi atsisake priimti pareiškejo skunda pagal Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 37 str. 2 d. 2 p. Teismas nurode, kad ABTI 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog administraciniu teismu kompetencijai nepriskiriama tirti Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo nariu, Ministro Pirmininko, Vyriausybes (kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo teiseju veiklos, kitu teismu teiseju, taip pat prokuroru, ikiteisminio tyrimo pareigunu ir antstoliu procesiniu veiksmu, susijusiu su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu, taip pat sprendimu vykdymu. Teismas, vadovaudamasis ABTI 16 straipsnio 2 dalies nuostata, t. y. kad administraciniu teismu kompetencijai nepriskiriama tirti teiseju procesiniu veiksmu, susijusiu su teisingumo vykdymu, konstatavo, kad pareiškejo skundas yra nepriimtinas.

7III.

8Pareiškejas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužes 2 d. nutarti panaikinti ir gražinti pareiškejo skunda nagrineti pirmosios instancijos teismui. Pareiškejas nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo atsisakymas priimti pareiškejo skunda riboja jo, kaip Lietuvos piliecio, konstitucines teises apskusti pareiguno sprendima. Be to, pirmosios instancijos teismas teismo pirmininka nurodo kaip asmeni aukšciau istatymo, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos principams, kadangi prieš istatyma visi lygus. Pirmosios instancijos teismo nutartyje neteisingai taikoma ABTI 16 straipsnio 2 dalis, kadangi pareiškejas neskundžia pirmininko kaip teisejo ar jo kaip teisejo veiklos, o skundžia ji kaip pareiguna, vykdanti vidaus administravima, kaip teismo administracija ir kaip administracijos vadova. Teiseju kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Iš pareiškejo A. K. išdestytu aplinkybiu matyti, kad jis jau buvo viena karta apskundes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko veiksmus (neveikima), išnagrinejus pareiškejo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui pateiktus 2006 m. rugpjucio 30 d. ir 2006 m. rugsejo 26 d. skundus ir i juos atsakius 2006 m. spalio 13 d. raštu Nr. 01-02-468. Patikrinus Lietuvos teismu informacines sistemos „Liteko“ duomenis, nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo išnagrineta byla del sprendimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus, kurioje pareiškejas buvo A. K. , o atsakovas - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. ABTI 37 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad administracinis teismas atsisako priimti skunda, jeigu yra isiteisejes sprendimas, priimtas del ginco tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu. Siekiant nustatyta, ar anksciau išnagrinetas gincas ir šioje byloje nagrinejamas gincas nera tapatus, t. y. abu gincai nera tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu, yra butina iš Vilniaus apygardos administracinio teismo išreikalauti byla, kurioje buvo nagrinejamas ankstesnis A. K. skundas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkui, todel byla išreikalautina. Del išdestytu priežasciu bylos nagrinejimas atidetinas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 57 straipsnio 4 dalimi, 80 straipsnio 1-3 dalimis, 133 straipsniu, teiseju kolegija

Nutarė

11Ipareigoti Vilniaus apygardos administracini teisma iki 2007 m. spalio 4 d. pateikti teismui administracine byla Nr. I-5337-561/2007 del sprendimo panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus, kurioje pareiškejas yra A. K. ir atsakovas yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. Administracines bylos nagrinejima atideti iki iš Vilniaus apygardos administracinio teismo bus gauta reikalaujama byla. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai