Byla 2-62-302/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Aleksandrui Gogolev,

4atsakovo atsakovei adv. padėjėjai Aušrinei Amšiejūtei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi taikos sutarties tvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Elga“ ieškinį atsakovui AB EMPOWER dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Elga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB EMPOWER, prašydamas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 1 354 001,35 Lt skolos, 26 853,32 Lt, 8,06 Lt procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovas AB EMPOWER pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

8Teismo posėdžio metu šalys pateikė prašymą patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

9Prašymas tenkintinas.

10Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi taikos sutarties sąlygos imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja, šalių ir trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų nepažeidžia, šalims yra žinomos procesinės taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės (CPK 42 str. 1-2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šalys pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį joje numatytomis sąlygomis, tokiu būdu ginčą išspręsdamos taikiai, todėl vadovaujantis CPK 87 str. 2 d. ieškovui, sumokėjusiam už ieškinį 17 809 Lt, grąžinama iš valstybės biudžeto 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 13 357 Lt (CPK 87 str. 2 d.).

12Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo areštuoti skolininkui (atsakovui) UAB „EMPOWER“ priklausantys nekilnojamieji, kilnojamieji daiktai, piniginės lėšos ir (arba) turtinės teisės, priklausantys skolininkui ir esantys pas skolininką arba trečiuosius asmenis, 1 324 656,26 Lt (milijono trijų šimtų dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt šešių litų 26 ct) sumai. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šalys taikos sutartimi susitarė, kad atsakovo piniginių prievolių ieškovui įvykdymo užtikrinimui yra įkeičiamas atsakovo kilnojamasis turtas, kurio sąrašas pridedamas prie šios sutarties, paliekant jį valdyti ir juo naudotis atsakovui bei jo neapdraudžiant, toks šalių susitarimas neprieštarauja materialinės bei procesinės teisės normoms, todėl sprendžia, kad yra pagrindas pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones leidžiant atsakovui AB EMPOWER įkeisti jam nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą, tame tarpe nurodytą įkeičiamo turto sąraše, pridėtame prie 2013-01-28 taikos sutarties ieškovo UAB „Elga“ naudai (CPK 148 str.).

13Teismas sprendžia, kad yra pagrindas leisti nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo vykdyti skubiai atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas taikos sutarties sąlygas bei laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus (CPK 152 str. 2 d.).

14Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, 37,43 Lt, priteistinos iš atsakovo vadovaujantis tarp šalių sudarytos taikos sutarties sąlygomis (CPK 94, 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87, 290, 291 str. 1 d., 294 str. 1 d. teismas,

Nutarė

16patvirtinti tarp šalių atsakovo AB „EMPOWER“, juridinio asmens kodas 111728584, reg. buveinė Motorų g. 4, LT-02190 Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT60 7044 0600 0115 1669, AB SEB bankas, banko kodas 70440, atstovaujamo generalinio direktoriaus V. B., veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Atsakovas“) ir ieškovo UAB „Elga“, juridinio asmens kodas 144749778, reg. buveinė Pramonės g. 12, 78150 Šiauliai, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT29 7300 0101 1413 2256, bankas „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, atstovaujamo generalinio direktoriaus R. V., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Ieškovas“), sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

 1. Atsakovas pripažįsta, kad gavo iš Ieškovo prekes ir paslaugas, už kurias buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros: 2011.10.20 ELŠ0026608, 2011.11.10 ELŠ0026841, 2011.11.11 ELŠ0026845, 2011.11.24 ELŠ0027294, 2011.11.28 ELŠ0027339, 2011.12.13 ELŠ0027552, 2011.12.30 ELŠ0027719, 2011.12.20 ELŠ0027641, 2011.12.20 ELU0008858, 2011.12.20 ELU0008859, 2011.12.21 ELŠ0027651, 2011.12.21 ELŠ0027654, 2011.12.21 ELU0008866, 2011.12.23 ELU0008876, 2012.01.03 ELŠ0027729, 2012.01.03 ELŠ0027730, 2012.01.09 ELU0008889, 2012.01.10 ELU0008890, 2012.02.14 ELŠ0028030, 2012.02.21 ELŠ0028067, 2012.01.23 ELŠ0027949, 2012.01.30 ELŠ0027996, 2012-02-15 ELŠ0028041, 2012-02-28 ELU0008946, 2012-03-21 ELU0008984, 2012-03-21 ELU0008985, 2012-03-21 ELU0008986, 2012-04-13 ELŠ0028506; 2012.10.08 ELU0009587; 2012.11.06 ELU0009620; 2012.11.22 ELU0009671. Atsakovas neturi jokių pretenzijų Ieškovui dėl perduotų prekių ir suteiktų paslaugų, įskaitant bet neapsiribojant dėl prekių ir paslaugų kiekio, kokybės, komplektiškumo, pristatymo ar atlikimo savalaikiškumo, tačiau tai nepašalina Ieškovo pareigos tinkamai įvykdyti garantinius įsipareigojimus. Atsakovo skola šios sutarties sudarymo dienai pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras yra 1 605 098,76 Lt (vienas milijonas šeši šimtai penki tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni litai ir 76 ct);
 2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 1 605 098,76 Lt (vieno milijono šeši šimtai penkių tūkstančių devyniasdešimt aštuonių litų ir 76 ct.) dydžio skolą, 25 proc. negrąžintino žyminio mokesčio, t.y. 4 452 Lt (keturis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt du litus), 18 150 Lt (aštuoniolika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt litų) Ieškovo išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei mokėti Ieškovui 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo Atsakovo nesumokėtos sumos iki visiško atsiskaitymo, kurios yra įskaitytos į žemiau išdėstytus periodinius mokėjimus Ieškovui, t.y. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui viso 1 777 799,95 Lt (vieną milijoną septynis šimtus septyniasdešimt septynis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 95 ct) (toliau – bendra pinigų suma) šia tvarka ir terminais:
  1. iki 2013-01-31 dienos – 83 111,08 Lt;
  2. iki 2013-02-28 dienos – 83 387,85 Lt;
  3. iki 2013-03-29 dienos – 83 289,40 Lt;
  4. iki 2013-04-30 dienos – 83 643,70 Lt;
  5. iki 2013-05-31 dienos – 105 619,54 Lt;
  6. iki 2013-06-28 dienos – 81 988,62 Lt;
  7. iki 2013-07-31 dienos – 82 645,74 Lt;
  8. iki 2013-08-30 dienos – 81 666,79 Lt;
  9. iki 2013-09-27 dienos – 80 939,19 Lt;

172.10. iki 2013-10-31 dienos – 81 572,83 Lt;

182.11. iki 2013-11-29 dienos – 80 390,99 Lt;

192.12. iki 2013-12-31 dienos – 849 544,21 Lt.

202.13. Šalys susitaria, kad Atsakovas turi teisę padengti skolą anksčiau, nei taikos sutarties 2 punkte nustatytais terminais. Tokiu atveju Atsakovo mokėtinos palūkanos proporcingai mažinamos, t.y. Atsakovas už nepanaudotą skolos atidėjimo laikotarpį palūkanų nemoka.

 1. Mokėjimai turi būti atlikti į Ieškovo sąskaitą banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT29 7300 0101 1413 2256, arba kitą Ieškovo sąskaitą, arba grynais pinigais į Ieškovo kasą.
 2. Ieškovas atsisako ieškinio reikalavimų dėl 75 proc. žyminio mokesčio bei procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo priteisimo.
 3. Šalys susitaria, kad taikos sutarties 2 punkte numatyta skolos grąžinimo tvarka ir terminai, 9-10 punktuose numatyta turto įkeitimo tvarka ir terminai yra esminės sutarties sąlygos.
 4. Jei Atsakovas vėluoja įvykdyti Sutarties 2 punktą (bet kurį papunktį) daugiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Atsakovas privalo sumokėti Ieškovui 5 (penkių) procentų dydžio baudą nuo likusios nesumokėtos pinigų sumos.
 5. Atsakovui vėluojant įvykdyti šios sutarties 2 punktą (bet kurį papunktį) daugiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, mokėjimų atidėjimo terminai netenka galios, o Ieškovas be atskiro perspėjimo Atsakovui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos pinigų sumos ir Sutarties 6 punkte nurodytos baudos išieškojimo.
 6. Šalys susitaria, kad teismo pašto išlaidas apmoka Atsakovas.
 7. Šalys susitaria, kad Atsakovo piniginių prievolių Ieškovui įvykdymo užtikrinimui yra įkeičiamas Atsakovo kilnojamasis turtas, kurio sąrašas pridedamas prie šios sutarties, paliekant jį valdyti ir juo naudotis Atsakovui bei jo neapdraudžiant.
 8. Šalių susitarimu Atsakovo turto įkeitimas turi būti įformintas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties ir nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo įsiteisėjimo dienos pas Atsakovo pasirinktą notarą. Terminas Atsakovo turtui įkeisti gali būti pratęsiamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu. Visas išlaidas, susijusias su Atsakovo turto įkeitimo įforminimu, apmoka Atsakovas.
 9. Šalių susitarimu, mažėjant šios Sutarties 2 punkte nurodytam skolos dydžiui ne mažesne, nei šiame punkte nurodyta suma, atitinkama suma šiame punkte nustatyta tvarka mažėja ir įkeisto Atsakovo kilnojamojo turto įkeitimo mastas. Šalys susitaria, kad Atsakovui padengus ne mažiau kaip 200 000,00 Lt skolos ir pateikus rašytinį prašymą Ieškovui, Ieškovas turi per 5 (penkias) darbo dienas teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti Atsakovo kilnojamojo turto dalies, viršijančios likusios nesumokėtos skolos dydį, įkeitimo ir jį teisiškai įforminti. Po dalies įkeitimo atsisakymo kitą kartą kreiptis į Ieškovą dėl įkeitimo atsisakymo Atsakovas įgyja teisę tik po to, kai padengiama dar ne mažiau kaip 200 000 Lt skolos po paskutinio įkeitimo dalies atsisakymo. Visas išlaidas, susijusias su įkeitimo dalies atsisakymu ir perregistravimu (išskyrus išlaidas advokato pagalbai) moka Atsakovas.
 10. Atsakovui dėl savo kaltės neįkeitus turto kaip nurodyta Sutarties 9-10 punktuose, pinigų mokėjimų atidėjimo terminai netenka galios, o Ieškovas be atskiro perspėjimo Atsakovui įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos Sutarties 2 punkte nurodytos bendros pinigų sumos ir Sutarties 6 punkte nurodytos baudos išieškojimo.
 11. Atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki Atsakovas atliks turto įkeitimą kaip nurodyta Sutarties 9-10 punktuose. Ši Sutartis kartu yra ir bendras šalių prašymas teismui pakeisti taikomas laikinąsias apsaugos priemones, nedraudžiant Atsakovui įkeisti jam nuosavybės teise priklausančio turto Ieškovo naudai, ir leisti minėtą nutartį vykdyti skubiai. Tuo atveju, jei dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo reikėtų atlikti papildomus veiksmus, Ieškovas juos įsipareigoja atlikti per 3 (dienas) nuo tokių veiksmų atlikimo atsiradimo būtinybės.
 12. Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.
 13. Sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymo saugomų interesų.
 14. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, Civilinio kodekso 6.985 straipsnio (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas), Civilinio proceso kodekso 294 str. 2 dalies (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama) Civilinio proceso kodekso 584 str. 1 d. 4 punkto (vykdytini dokumentai yra teismo patvirtintos taikos sutartys) turinys“.

21Civilinę bylą Nr. 2-62-302/2013 nutraukti.

22Pakeisti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant atsakovui AB EMPOWER įkeisti jam nuosavybės teise areštuotą priklausantį kilnojamąjį turtą, tame tarpe nurodytą įkeičiamo turto sąraše, pridėtame prie 2013-01-28 taikos sutarties ieškovo UAB „Elga“ naudai.

23Grąžinti UAB „Elga“ 13 357 Lt sumokėto žyminio mokesčio iš valstybės biudžeto.

24Priteisti iš AB EMPOWER 37,43 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (įmokos kodas 5660).

25Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo vykdoma skubiai.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Romualda Janovičienė,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Aleksandrui Gogolev,... 4. atsakovo atsakovei adv. padėjėjai Aušrinei Amšiejūtei,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi taikos... 6. Ieškovas UAB „Elga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB... 7. Atsakovas AB EMPOWER pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu šalys pateikė prašymą patvirtinti tarp jų sudarytą... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. Šalių pateikta taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina, kadangi... 11. Atsižvelgiant į tai, kad šalys pateikė prašymą patvirtinti taikos... 12. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartimi... 13. Teismas sprendžia, kad yra pagrindas leisti nutarties dalį dėl laikinųjų... 14. Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 87, 290, 291 str. 1 d., 294 str. 1 d.... 16. patvirtinti tarp šalių atsakovo AB „EMPOWER“, juridinio asmens kodas... 17. 2.10. iki 2013-10-31 dienos – 81 572,83 Lt;... 18. 2.11. iki 2013-11-29 dienos – 80 390,99 Lt;... 19. 2.12. iki 2013-12-31 dienos – 849 544,21 Lt.... 20. 2.13. Šalys susitaria, kad Atsakovas turi teisę padengti skolą anksčiau,... 21. Civilinę bylą Nr. 2-62-302/2013 nutraukti.... 22. Pakeisti Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d.... 23. Grąžinti UAB „Elga“ 13 357 Lt sumokėto žyminio mokesčio iš valstybės... 24. Priteisti iš AB EMPOWER 37,43 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (įmokos... 25. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo vykdoma skubiai.... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...