Byla B2-2605-173/2013
Dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau-UAB) „Vardona“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2013-07-10, priimto nutarimo 3 klausimu pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundą dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau-UAB) „Vardona“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2013-07-10, priimto nutarimo 3 klausimu pripažinimo negaliojančiu

Nustatė

2Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pateikė teismui skundą dėl bendrovės „Vardona“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2013-07-10, priimto nutarimo 3 klausimu pripažinimo negaliojančiu. Prašoma pripažinti neteisėtu, negaliojančiu ir panaikinti UAB „Vardona“ 2013-07-10 kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu (Dėl UAB „Vardona“ bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka) priimtą nutarimą.

3Nurodo, kad kreditorius Fondo valdybos Kauno skyrius nesutinka su kreditorių susirinkime priimtu nutarimu trečiu darbotvarkės klausimu „Dėl UAB „Vardona“ bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka“, kuriuo buvo nutarta įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, UAB „Vardona“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka. Teigia, kad kreditorių susirinkimo nutarimas UAB „Vardona“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka pažeidžia ĮBĮ nuostatas, neatitinka ĮBĮ 12 str. nurodytų reikalavimų, nes iš UAB „Vardona“ yra vykdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus. Be to, kreditorių balsavusių 2013-07-10 susirinkime už UAB „Vardona“ bankroto iškėlimą ne teismo tvarka, balsų nepakako, kadangi „už“ balsavo 52,77 % nuo visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Tuo tarpu ĮBĮ nuostata nustato, kad turi balsuoti ne mažiau kaip 75 %.

4Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus teigimu yra nepraleistas ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti, nes kreditorių susirinkimo protokolas Fondo valdybos Kauno skyriuje gautas 2013-09-27.

5UAB „Vardona“ prašo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundo netenkinti ir pripažinti galiojančiu UAB „Vardona“ 2013-07-10 kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu. Nurodo, kad restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo teisę reglamentuoja LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas, o ne LR Įmonių bankroto įstatymas, kuriuo remiamasi pateikiant skundą. Skundas paduotas praėjus ĮRĮ 24 str. 1 d. 7 p. nustatytam 14 dienų apskundimo terminui. Apie priimtą nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu pareiškėjas sužinojo 201-07-10, nes dalyvavo restruktūrizuojamos UAB „Vardona“ kreditorių susirinkime. Be to, atsakovas 2013-07-19 visiems restruktūrizuojamos UAB „Vardona“ kreditoriams, tame tarpe ir pareiškėjui, registruota siunta, išsiuntė 2013-07-10 kreditorių susirinkimo protokolą. Siunta pareiškėjui įteikta 2013-07-23. Tai patvirtina išrašas iš Lietuvos pašto siuntų paieškos duomenų bazės. Kauno apygardos teismo 2013-09-12 nutartimi nutraukė UAB „Vardona“ restruktūrizavimo bylą. Kai pareiškėjas pateikė skundą, ši nutartis jau buvo įsiteisėjusi. UAB „Vardona“ restruktūrizavimo procesas yra nutrūkę, įmonė įgijusi bankrutuojančios įmonės statusą, todėl 2013-07-10 kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu pripažinimas negaliojančiu, nesukurs jokių teisinių pasekmių. Nepagrįstas skundo argumentas, kad buvo pažeistos ĮBĮ 12 str. 1 d. nuostatos. LR ĮRĮ 8 str. 1 d. 3 p. nustato, kad įsiteisėjus nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, stabdomas išieškojimas iš įmonės pagal vykdomuosius dokumentus ir antstolis arešto bei vykdomuosius dokumentus perduoda bylą nagrinėjančiam teismui. UAB „Vardona“ restruktūrizavimo procese visos vykdomosios bylos buvo sustabdytos, todėl kreditoriams priimant 2013-7-10 nutarimą nebuvo iš įmonės išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų vykdomuosius dokumentus. Nutarimas nutraukti restruktūrizavimo procesą ir pradėti įmonės bankroto neteismine tvarka procesą, priimtas vadovaujantis proceso operatyvumo, ekonomiškumo ir proceso dalyvių teisėtų lūkesčių principu. Nutarimas priimtas absoliučia balsų dauguma. Nutarimas priimtas reikiama ĮBĮ 12 sr. 4 d. nustatyta balsų kvota. Ne ir jei būtų sumažintas kreditoriaus AB DN banko finansinis reikalavimas 1 200 000 Lt suma, balsavusių už nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų skaičius sudarytų 75,74 proc. visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų.

6Skundas atmestinas.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 24 straipsnyje reglamentuojamos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės. Nustatyta, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą kreditoriai turi teisę ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose, skųsti susirinkimo nutarimus ir kt. Šio straipsnio 7 punkte nustatyta, kad kreditorius apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus gali per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Vardona“ iškelta restruktūrizavimo byla (t. 2, b.l. 94-97). UAB „Vardona“ administratorius pranešė, kad 2013-07-10 įvykęs RUAB „Vardona“ kreditorių susirinkimas nepritarė įmonės restruktūrizavimo planui, įpareigojo administratorių pateikti prašymą teismui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Vykdydamas nurodytus kreditorių susirinkimo nutarimus RUAB „Vardona“ administratorius kreipėsi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Kauno apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi nutraukė uždarosios akcinės bendrovės „Vardona“ restruktūrizavimo bylą. Ši teismo nutartis apskųsta nebuvo todėl įsiteisėjo. Skundas dėl RUAB „Vardona“ kreditorių susirinkimo, įvykusio 2013-07-10, priimto nutarimo 3 klausimu pripažinimo negaliojančiu pateiktas kuomet yra įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas, kuriuo nutrauktos bendrovės restruktūrizavimo procedūros.

8Kaip jau nurodyta restruktūrizuojamos įmonės kreditorius apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus gali per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus. Skundžiamas RUAB „Vardona“ kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas 2013-07-10. Apie kreditorių susirinkimą pareiškėjas žinojo, balsavo raštu dėl jo nutarimų. Skundas teismui paduotas 2013-10-10. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad įmonės kreditoriams, tame tarpe ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriui, registruota pašto siunta 2013-07-19 išsiųstas skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimų protokolas (siuntos registracijos Nr. ( - )). Siunta pareiškėjui įteikta 2013-07-23. Įvertinus nurodytas aplinkybes nėra pagrindo teigti, kad kreditorius apie 2013-07-10 kreditorių susirinkimo protokolas gautas tik 2013-09-27. Teismui nepateikta tai patvirtinančių įrodymų. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, kad skundas paduotas praleidus ĮRĮ 24 str. 7 p. nustatytą 14 dienų terminą pateikti teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

9Iš RUAB „Vardona“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2013-07-10 , matyti, kad byloje yra patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 3 957 845,87 Lt sumai. Susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma yra 3 653 848,10 Lt ir tai sudaro 92,31 proc. visų teismo patvirtintų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Pareiškėjo skunde teigiama, kad kreditoriaus AB DnB bankas finansinis reikalavimas 2013-07-10 dienai turėjo būti sumažintas 1 200 000 Lt suma. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad tuomet tokia suma turėtų būti sumažinta ir bendra RUAB „Vardona“ kreditorių finansinių reikalavimų suma, patvirtinta teismo ir ši suma būtų 2 757 845,87 Lt. Nuo 2 757 845,87 Lt sumos reikėtų skaičiuoti kokią dalį/procentą sudaro kiekvieno iš kreditorių, balsavusių susirinkime, patvirtinta kreditorinio reikalavimo suma ir ar buvo reikiamas kvorumas balsų skundžiamam nutarimui priimti. Kaip nurodyta skunde „už“ trečiuoju darbotvarkės klausimu balsavo UAB „Spalvų sala“, UAB „Transrifus“, AB „Kauno energija“, AB DnB bankas. Nuo bendros 2 757 845,87 Lt sumos UAB „Spalvų sala“ reikalavimas sudarytų 3,54 proc., UAB „Transrifus“-1,78 proc., AB „Kauno energija“-2,74 proc., AB DnB bankas-67,65 proc. Viso 75,72 proc arba 2 088 766,22 Lt. Ir tai sudarytų daugiau kaip ¾ visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundo, pareiškėjas perskaičiuoja tik kokį procentą iš visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos sudarytų AB DnB bankas reikalavimas, tačiau neperskaičiuoja kitų kreditorių reikalavimų sumos, be to, skaičiavimai atliekami nuo nesumažintos bendros teismo nutartimis patvirtintos kreditorių finansinių reikalavimų sumos.

10Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad RUAB „Vardona“ kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus skundas atmestinas.

11Pažymėtina, kad kreditorius savo teises ginti gali vykdant bankroto procesą ne teismo tvarka, vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 straipsniu, įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 7 punktu,

Nutarė

13Skundą atmesti.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos Respublikos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai