Byla 2A-761-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Henricho Jaglinskio (pranešėjas), kolegijos teisėjų

2Jadvygos Mardosevič, Loretos Lipnickienės, sekretoriaujant

3Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant atsakovui Deimantui Kalinauskui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo D. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB banko SNORAS ieškinį atsakovui Deimantui Kalinauskui dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6Ieškovas AB bankas SNORAS 2009 m. liepos 24 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo D. K. 21994,56 Lt skolos, 8 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 660 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2006 m. kovo 23 d. sudarė paskolos sutartį Nr.035-13903-200, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 40000 Lt paskola. Paskolą atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2011 m. kovo 3 d. Atsakovas netinkamai vykdė įsipareigojimus pagal šią sutartį, todėl ieškovas, įspėjęs atsakovą dėl įsipareigojimų nevykdymo, 2009 m. liepos 13 d. vienašališkai nutraukė paskolos sutartį prieš terminą. Atsakovo skola ieškovui sudaro: 20629,72 Lt negrąžintos paskolos, 761,73 Lt nesumokėtų palūkanų, 597,11 Lt delspinigių, 6 Lt komisinio mokesčio už pranešimų apie skolą siuntimą, viso – 21994,56 Lt.

7Atsakovas D. K. su ieškiniu sutiko iš dalies: atsakovas sutiko su 20629,72 Lt negrąžintos skolos priteisimu, tačiau nesutiko su ieškovo reikalavimais priteisti 761,73 Lt nesumokėtų palūkanų ir 597,11Lt delspinigių, kadangi jie yra aiškiai per dideli. Atsakovas nurodė, kad jis dėl pasikeitusios ekonominės padėties nesugebėjo laiku ir tinkamai atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas sumažinti palūkanas, bet bankas į tai nereagavo. Banko pateikta skaičiuotė yra netiksli, kadangi ne visi skaičiai sutampa, ieškinio suma viršija skaičiuotėje esančią skolos sumą. Atsakovas taipogi prašė teismo atidėti skolos mokėjimą.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo D. K. ieškovo AB banko SNORAS naudai 21994,53Lt skolą bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009 m. liepos 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 660Lt žyminio mokesčio, ieškinį kitoje dalyje atmetė. Teismas nustatė, jog atsakovas netinkamai vykdė prievoles pagal paskolos sutartį, kadangi negrąžino paskolos, kuri sudaro 20629,72 Lt. Ši suma yra pagrįsta skolos skaičiuote (jos detalizavimu), todėl teismas ją priteisė ieškovui iš atsakovo. Ieškovui iš atsakovo teismas taip pat priteisė 761,68 Lt nesumokėtų palūkanų, 551,84 Lt nesumokėtų delspinigių už paskolą, 45,30 Lt nesumokėtų delspinigių už palūkanas ir 6 Lt komisinio mokesčio už pranešimų apie skolą siuntimą. Procesines palūkanas teismas sumažino iki 5 proc., atsižvelgęs į tai, jog atsakovas dalį paskolos yra sumokėjęs, bei į tai, kad sutarties tarp šalių 20 p. numatytos 8 proc. dydžio metinės palūkanos tuo atveju, jeigu bankas kreipiasi į teismą dėl bet kurios sumos pagal sutartį išieškojimo, prieštarauja CK 6.37 ir 6.210 straipsnių nuostatoms. Teismas netenkino atsakovo prašymo dėl skolos mokėjimo atidėjimo, nurodydamas, jog atsakovas nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2009 m. liepos 24 d., iki teismo sprendimo priėmimo dienos nėra sumokėjęs ieškovui jokių įmokų, skolos suma yra didelė, pagrindo atidėti mokėjimus nėra.

9Apeliaciniu skundu atsakovas D. K. prašo sprendimą pakeisti: priteisti atsakovui iš ieškovo 20629,72 Lt negrąžintos paskolos, o kitoje dalyje ieškinį atmesti, teismo sprendimo vykdymą atidedant vienerių metų laikotarpiui. Nurodo, jog prisiimdamas įsipareigojimus, atsakovas tinkamai įvertino savo finansinę padėtį, ilgą laiką tinkamai mokėjo įmokas, grąžino daugiau nei pusę kredito. Atsakovas negalėjo nuspėti ir įvertinti kaip rizikos faktorių pasaulinę ekonominė krizę, kuri turėjo įtakos ir finansinei krizei Lietuvoje. Objektyviai įvertindamas savo finansine galimybes, atsakovas prašė teismo atidėti sprendimo vykdymą vieneriems metams, tačiau teismas šio prašymo netenkino dėl to, jog skolos suma yra didelė. Tačiau byloje teismo nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kas garantuoja teismo sprendimo įvykdymą. Įmokos suma, kuri susidėjo iš kredito dalies ir priskaičiuotų palūkanų, mokėjimo dieną buvo nurašoma didesnė nei sutartyje numatyta 745 Lt suma. Pagal CK 6.888 straipsnio 1 dalį, jeigu sutartyje nėra numatytos CK 6.887 straipsnio 3 dalyje nurodytos privalomos jos sąlygos arba sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti, kredito gavėjas turi teisę sutarties atsisakyti. Dėl to atsakovas turi kreditą grąžinti, bet jis neprivalo mokėti sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų mokesčių.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB bankas SNORAS prašo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog tokios aplinkybės kaip laikinas darbo netekimas, darbo pajamų sumažėjimas yra įprasti kasdieniai reiškiniai rinkos sąlygomis ir apdairus, protingas žmogus privalo sutarties sudarymo metu numatyti tokių aplinkybių atsiradimo galimybę bei imtis veiksmų, kurie sumažintų šių aplinkybių poveikį. Jei ieškovas bus priverstas kreiptis į antstolį dėl tolimesnio priverstinio skolos išieškojimo, atsakovui bus užtikrintas įstatyme nustatyto dydžio darbo užmokesčio išmokėjimas (CPK 736 str.). Apeliantas turi ir kitų nepadengtų įsiskolinimų kitiems kreditoriams. Apeliantas ilgą laiką nepadengė įsiskolinimo net ir po paskolos sutarties nutraukimo, nepateikė jokių įrodymų, kad, atidėjus sprendimo vykdymą, jo finansinė padėtis po vienerių metų iš esmės pasikeis, todėl ieškovas neturi pagrindo tikėti, kad jo įsipareigojimai bus vykdomi ateityje.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo D. K. apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui pakeisti ar panaikinti.

13Apeliantas tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismui teigė, kad jis neprivalo mokėti šalių sudarytoje paskolos sutartyje Nr.035-13903-200 nustatytų palūkanų, kadangi šios sutarties 3.2 punkte nurodyta, jog įmokos suma, kuri susideda iš kredito dalies ir priskaičiuotų palūkanų, yra 745 Lt, tačiau bankas mokėjimo dieną nuo atsakovo sąskaitos nurašydavo visuomet didesnę sumą. Paskolos sutartyje esant nurodytai klaidingai informacijai, atsakovas pagal CK 6.888 straipsnio pirmąją dalį gali atsisakyti sutarties ir neprivalo mokėti sutartyje nustatytų palūkanų. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto teiginiais.

14Vartojimo kredito sutarties turinio reikalavimai yra nurodyti CK 6.887 straipsnyje, kurio trečiojoje dalyje, be kitų reikalavimų, numatyta, jog sutartyje turi būti nurodyta kredito grąžinimo terminas arba, jeigu kreditas turi būti grąžinamas dalinėmis įmokomis, - kiekvienos įmokos suma ir mokėjimo laikas (CK 6.887 str. 3 d. 3 p.). Šalių 2006 m. kovo 23 d. sudarytos paskolos sutarties Nr.035-13903-200 3.2 punkte buvo nustatytas paskolos gražinimo grafikas – atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą dalimis, pradedant 2006 m. spalio 3 d., kas mėnesį, kiekvieno mėnesio 3 dieną grąžinti 745 Lt, likusią sumą grąžinant 2011 m. kovo 3 d. Apeliantas teigia, kad šioje sąlygoje 745 Lt įmokos suma apėmė ne tik grąžintino kredito dalį, bet ir palūkanas. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto teiginiais. Nors ieškovas ieškinyje ir nurodė, jog 745 Lt įmoka apėmė tiek grąžintino kredito dalį, tiek ir palūkanas, tačiau iš vėlesnių ieškovo paaiškinimų (b.l. 66-70) ir iš šalių sudarytos sutarties (b.l. 5-8) turinio matyti, kad 3.2 punkte numatytos įmokos suma paskaičiuotų palūkanų neapėmė.

15Atsakovo pareiga mokėti palūkanas buvo numatyta paskolos sutarties 4.1 punkte, pagal kurį palūkanos buvo skaičiuojamos kiekvieną kalendorinę dieną už skirtumą tarp paskolos sumos ir kortelės sąskaitos likučio, be to šiame punkte buvo numatyta ir skirtinga palūkanų norma, priklausoma nuo panaudotos paskolos sumos. Taigi už paskolą mokėtinos palūkanos nebuvo fiksuotos ir vienodos kiekvieną mėnesį, todėl kas mėnesį mokamos įmokos suma iš esmės ir negalėjo būti nustatyta konkrečia pinigų suma. Kolegijos vertinimu, apeliantas nepagrįstai teigia, jog ši paskolos sutarties sąlyga yra klaidinanti ir kad sutartyje nėra numatytos visos jos privalomos sąlygos. Pagal CK 6.887 straipsnio trečiąją dalį dalinio kredito grąžinimo suma neprivalo būti nurodyta kartu su palūkanomis. Šalių sudarytoje paskolos sutartyje aptarta tiek kredito suma, tiek metinė kredito grąžinimo norma, tiek palūkanų norma, mokesčiai bei kitos su kredito gavimu bei naudojimu susijusios kredito gavėjo išlaidos, tiek kredito grąžinimo terminas, kiekvienos įmokos suma ir įmokos mokėjimo laikas bei kitos sąlygos. Tokiu būdu teisėjų kolegija neturi pagrindo daryti išvadą, jog šalių 2006 m. kovo 23 d. paskolos sutartyje Nr.035-13903-200 buvo nurodyta klaidinga informacija, kad sutarties 3.2 punkte numatyta 745 Lt suma apėmė ne tik grąžintino kredito dalį, bet ir palūkanas. Grąžintino kredito dalis 750 Lt ir atitinkamai priskaičiuotos palūkanos buvo nurašomos nuo atsakovo sąskaitos atsiskaitymo dieną, kas iš esmės atitiko šalių sudarytos sutarties sąlygas.

16Antrasis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad teismas nepagrįstai neatidėjo sprendimo vykdymo vieneriems metams, kadangi atsakovas dėl savo sunkios turtinės padėties negali sumokėti iš karto visos priteistos sumos ieškovui. Tačiau teisėjų kolegija ir šiuos apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

17Pagal CPK 284 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą turi būti atsižvelgta į tai, jog šalių ginčas dėl teisės yra užbaigtas ir ieškovo teisė patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja vykdytinumo savybę - jis turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o atsisakius sprendimą įvykdyti geruoju, gali būti vykdomas priverstinai. Todėl įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas yra išimtinė galimybė, suteiktina tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl sunkios atsakovo turtinės padėties ar kitų ypatingai svarbių aplinkybių. Aiškinant CPK 284 straipsnio pirmosios dalies normą, turi būti atsižvelgta į sisteminius šios normos ryšius su kitomis civilinio proceso normomis. Dėl to sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, turi būti atsižvelgta į tai, ar, atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai.

18Apeliantas prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo vieneriems metams grindė sunkia savo turtine padėtimi – kad atsakovo pajamos bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu buvo 456 Lt. Tačiau vien ta aplinkybė, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovo turtinė padėtis buvo sunki, nesudaro pagrindo atidėti teismo sprendimo vykdymą, kadangi, kaip teisingai nurodė ieškovas atsileipime į apeliacinį skundą, laikinas darbo netekimas, darbo pajamų sumažėjimas yra įprasti kasdieniai reiškiniai rinkos sąlygomis ir apdairus, protingas žmogus privalo sutarties sudarymo metu numatyti tokių aplinkybių atsiradimo galimybę bei imtis veiksmų, kurie sumažintų šių aplinkybių poveikį. Jokių duomenų, kad atsakovas bandė pakeisti savo situaciją ir susirasti geriau apmokamą darbą, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė. Jau minėta, jog vertinant, ar yra pagrindas atidėti sprendimo vykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į kitas aplinkybes, ne tik į atsakovo turtinę padėtį. Nagrinėjamu atveju civilinės bylos duomenys – kad atsakovas turėjo neįvykdytų įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams (b.l. 94), sudarė pagrindą abejoti, kad atsakovas, praėjus metams, įvykdys teismo sprendimą. Tokią abejonę dar labiau sustiprina apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie atsakovo finansinius įsipareigojimus bei areštuotą turtą (b.l. 162-167). Be to, kolegija pažymi, jog nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo iki šios nutarties priėmimo praėjo beveik vieneri metai, todėl teismo sprendimo atidėjimas dar vieneriems metams neproporcingai pažeistų ieškovo teisėtus lūkesčius, o patenkinimas pirmosios instancijos teismui pateikto prašymo (atidėti teismo sprendimo vykdymą iki 2011 m. leipos 19 d.) nebetektų prasmės.

19Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

21Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo D. K. valstybei priteistina 7,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo D. K. (asmens kodas ( - ) gyvenančio Vydūno g. 20-40, Vilniuje) valstybei 7,70 Lt (septynis litus ir septyniasdešimt centų) pašto išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Jadvygos Mardosevič, Loretos Lipnickienės, sekretoriaujant... 3. Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant atsakovui Deimantui Kalinauskui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. Ieškovas AB bankas SNORAS 2009 m. liepos 24 d. kreipėsi į teismą su... 7. Atsakovas D. K. su ieškiniu sutiko iš dalies: atsakovas sutiko su 20629,72 Lt... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas D. K. prašo sprendimą pakeisti: priteisti... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB bankas SNORAS prašo sprendimą... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 13. Apeliantas tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teismui teigė, kad... 14. Vartojimo kredito sutarties turinio reikalavimai yra nurodyti CK 6.887... 15. Atsakovo pareiga mokėti palūkanas buvo numatyta paskolos sutarties 4.1... 16. Antrasis atsakovo apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad teismas... 17. Pagal CPK 284 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, teismas turi teisę... 18. Apeliantas prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo vieneriems metams... 19. Kiti atsakovo apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 21. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo D. K. valstybei priteistina 7,70 Lt... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovo D. K. (asmens kodas ( - ) gyvenančio Vydūno g. 20-40,...