Byla T-833-229/2018
Dėl jam paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės patikslinimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Bilevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. A., asmens kodas ( - ) prašymą dėl jam paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės patikslinimo.

2Teismas

Nustatė

3Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu S. A. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 2 dalyje, 187 straipsnio 3 dalyje, ir jam paskirta galutinė bausmė – 60 parų areštas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsniu, ši teismo paskirta bausmė subendrinta su Panevėžio apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nuosprendžiu paskirta bausme, iš dalies bausmes sudedant, ir paskirta galutinė bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 1 mėnesiui, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 9 punktais, atidėtas 2 metams, įpareigojant jį pradėti dirbti arba mokytis ir nebendrauti su S. Š. bei E. Š..

4Panevėžio miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 18 d. nutartimi nuspręsta panaikinti nuteistajam Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą ir pasiųsti jį atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą ir neatliktą 1 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. kovo 21 d. nuosprendžiu S. A. pripažintas kaltu, padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, bausmę atliekant pataisos namuose. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, nuosprendžiu priimtas sprendimas paskirtą bausmę subendrinti su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu paskirta bausme, iš dalies bausmes sudedant, ir S. A. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 3 mėnesiams. Taip pat teismas priėmė sprendimą, vadovaujantis BK 66 straipsnio 1, 2 dalimis, į bausmės laiką įskaityti S. A. laikinajame sulaikyme išbūtą laiką, o jam ikiteisminio tyrimo metu paskirtas kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumento paėmimą ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, palikti galioti iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. balandžio 18 d.

6Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose 2018 m. liepos 25 d. gautas nuteistojo S. A. prašymas, kuriuo prašoma teismo įskaityti į jam minėtu teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę jo atliktos bausmės laiką nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. iki 2018 m. kovo 21 d..

7Prašymas netenkinamas.

8BK 64 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu nuteistasis, neatlikęs paskirtos bausmės, padaro naują nusikalstamą veiką arba naują nusikalstamą veiką bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padaro asmuo, kuriam bausmės vykdymas atidėtas, teismas, paskyręs bausmę už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, bausmes subendrina. Skirdamas subendrintą bausmę, teismas gali bausmes visiškai ar iš dalies sudėti. Tuo tarpu šios straipsnio 3 dalyje numatyta, kad kai bausmės iš dalies sudedamos, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedama neatliktos bausmės dalis. Taigi, šios aiškiai išdėstytos imperatyvios BK nuostatos įpareigoja teismą, prieš subendrinant skirtingais teismo nuosprendžiais paskirtas bausmes šiame BK straipsnyje nustatyta tvarka, bausmes iš dalies sudedant, nustatyti tikslų neatliktos bausmės dalį, kuri vėliau yra pridedama prie nauju teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės.

9Nagrinėjamu atveju Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. kovo 21 d. nuosprendžiu tai ir buvo padaryta, kadangi vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, šiuo teismo nuosprendžiu priimtas sprendimas paskirtą bausmę subendrinti su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 23 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, t. y. nuspręsta prie vėlesniu teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės pridėti nuteistojo neatliktos bausmės dalį, todėl prie vėlesniu teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės buvo pridėta tik 3 mėnesių teismo anksčiau paskirtos ir neatliktos terminuoto laisvės atėmimo bausmės dalis iš tuo metu buvusios daugiau nei 5 mėnesių neatliktos terminuoto laisvės atėmimo bausmės dalies). Toks teismo sprendimas atitinka minėtas BK 64 straipsnio nuostatas, o nusteistojo prašymas pakartotinai įskaityti į naujai jam paskirtą bausmę jo atliktos bausmės dalį iki naujai priimto teismo nuosprendžio yra nepagrįstas ir net prieštarauja minėtų BK nuostatų taikymui. Todėl esant nurodytoms aplinkybėms, tenkinti nuteistojo S. A. prašymo nėra pagrindo.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 361 ir 362 straipsniais,

Nutarė

11Nuteistojo S. A. prašymą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus.