Byla 2A-61-260/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė), Raimondo Buzelio (pranešėjas) ir Leono Jachimavičiaus, sekretoriaujant Danutei Nekraševičienei, dalyvaujant ieškovės Marijampolės savivaldybės atstovei A. G., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ atstovui K. L. P., nedalyvaujant atsakovei D. C., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ ir išvadą byloje teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės D. C. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1846-571/2014 pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovei D. C. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės butų ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“, išvadą byloje teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė ieškinyje (b.l. 2–4) prašė nutraukti 2011 m. balandžio 20 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir D. C., ir iškeldinti atsakovę D. C. iš gyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Nurodė, kad dviejų kambarių 35,37 kv.m bendro naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. 2011 m. kovo 30 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nurodyta gyvenamoji patalpa suteikta atsakovei, su atsakove 2011 m. balandžio 20 d. sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Kartu su atsakove nuomojamoje patalpoje apsigyveno jos nepilnametė dukra D. C., gim. (duomenys neskelbtini), kurios gyvenamoji vieta Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu pakeista ir nustatyta su jos tėvu R. D.. Nurodytose patalpose atsakovės dukra negyvena ir bute jokių vaikų nėra. Atsakovės skola už buto nuomą ir suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo iki 2014 m. kovo mėnesio yra 412,98 Eur (1 425,94 Lt). Atsakovė taip pat netinkamai vykdė pareigą atsiskaityti už jos nuomojamai patalpai suteiktą šilumos energiją ir kitas paslaugas, ir yra skolinga UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ 1 228,94 Eur (4 243,27 Lt). UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2013 m. balandžio 9 d. įspėjimu informavo atsakovę, kad ji, nemokėdama buto nuompinigių ir mokesčių už komunalines paslaugas, pažeidžia nuomos sutarties nuostatas, todėl nesumokėjus mokesčių kreipsis į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir atsakovės iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 23–24) su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė nemoka nuomos mokesčio, mokesčių už bendrosios nuosavybės administravimą, komunalines paslaugas, namo techninę priežiūrą. Atsakovės skola 2014 m. kovo 31 d. yra 595,78 Eur (2 057,11 Lt). Atsakovė neteisėtu neveikimu pažeidžia nuomos sutarties nuostatas.

6Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ atsiliepime į ieškinį (b.l. 35–36) nurodė sutinkantis su ieškiniu, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė nereguliariai moka už suteiktas paslaugas, todėl 2014 m. balandžio 1 d. trečiajam asmeniui yra skolinga 1 403,14 Eur (4 844,77 Lt) be palūkanų ir antstolio išlaidų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu (b.l. 73–76) ieškinį tenkino, nutraukė 2011 m. balandžio 20 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, sudarytą tarp UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir D. C., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini), iškeldino atsakovę D. C. iš gyvenamosios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), nesuteikiant jai kitos gyvenamosios patalpos, ir priteisė iš atsakovės D. C. valstybei 41,71 Eur (144 Lt) žyminį mokestį bei 3,48 Eur (12 Lt) teismo turėtas pašto išlaidas. Teismas nustatė, kad dviejų kambarių 35,37 kv.m bendrojo naudingo ploto gyvenamoji patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2011 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl gyvenamojo ploto bendrabutyje suteikimo“ atsakovei suteikė minėtą gyvenamąją patalpą, su atsakove 2011 m. balandžio 20 d. sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis. Kartu su atsakove nuomojamoje patalpoje apsigyveno jos dukra D. C., gim. (duomenys neskelbtini), tačiau Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) nepilnametės D. D., atsakovės dukros, gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu R. D.. Šiuo metu patalpose, esančiose (duomenys neskelbtini), mergaitė negyvena ir jokių vaiko daiktų bute nėra. Teismas nustatė, kad atsakovės skola UAB „Marijampolės butų ūkis“ už laikotarpį nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio iki 2014 metų kovo mėnesio yra 412,98 Eur (1 425,94 Lt), UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ atsakovės skola 2014 m. kovo 1 d. yra 1 228,94 Eur (4 243,27 Lt). UAB „Marijampolės butų ūkis“ 2013 m. balandžio 9 d. įspėjimu Nr. l-203-(2.3) „Dėl nuomos sutarties nutraukimo“ informavo atsakovę, kad ji pažeidžia nuomos sutarties nuostatas, nes nemoka buto nuompinigių ir mokesčių už komunalinius patarnavimus, taip pat įspėjo atsakovę apie tai, kad ir toliau nemokant mokesčių bus kreiptasi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos patalpos. Teismas, nustatęs, kad atsakovė už buto nuomą ir komunalinius mokesčius nemoka jau ilgą laiką, kad yra susidariusios didelės skolos, pripažino, kad atsakovė piktnaudžiauja savo teisėmis ir nevykdo pareigų, taip savo veiksmais pažeidžia esmines nuomos sutarties sąlygas. Teismas sutiko su ieškovės nurodytais argumentais, kad, atsižvelgiant į socialinio teisingumo, asmens lygiateisiškumo principus, esant socialinio būsto trūkumui ir neiškeldinus asmenų, pažeidžiančių nuomos sutarties sąlygas, nėra užtikrinami asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą ir laukiančių eilėje šį būstą išsinuomoti, teisės ir teisėti interesai, todėl ieškinį kaip pagrįstą ir įrodytą tenkino.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniame skunde (b.l. 78–79) atsakovė prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į tai, kad skolos susidarė dėl svarbių priežasčių – atsakovės sveikatos problemų ir bedarbystės. Atsakovė dėl sveikatos problemų ilgą laiką buvo nedarbinga, nedirbo, nuo 2014 metų balandžio mėnesio yra registruota darbo biržoje. Atsakovei teko pragyventi iš socialinės pašalpos, kurios dydis buvo 86,89 Eur (300 Lt), ir iš kurios 34,75 Eur (120 Lt) atskaičiuodavo skoloms UAB „Butų ūkis“ ir UAB „Sūduvos vandenys“ padengti.
  2. Teismas civilinę bylą išnagrinėjo atsakovei nedalyvaujant. Bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė gulėjo ligoninėje, apie bylos nagrinėjimą neturėjo galimybės sužinoti, todėl neturėjo ir galimybės pateikti duomenų apie ilgalaikį sveikatos sutrikimą.
  3. Kadangi atsakovė gyvena viena, ieškovė gali suteikti atsakovei mažesnę gyvenamąją patalpą, už kurią reikėtų mokėti mažesnius nuomos mokesčius bei mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas.

11Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 89–92) prašė apeliacinį skundą atmesti ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovės apeliacinio skundo argumentai nėra pagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovė tik vieną kartą (2012 m. rugsėjo mėnesį) yra sumokėjusi 28,96 Eur (100 Lt) ir savo pareigų tinkamai daugiau nevykdė. Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 11 straipsnio 3 dalis nustato, kad savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sąrašus. Minėtame įstatyme nenumatyta kito socialinio būsto suteikimo galimybė tais atvejais, kai nuomininkas nesilaiko pareigos mokėti nuomos ir kitus mokesčius. Savivaldybė, vykdanti šią socialinę funkciją, nuomininkams praradus teisę į socialinį būstą, privalo teikti prioritetą asmenims, laukiantiems eilėje būstui išsinuomoti, o ne tiems nuomininkams, kurie nesilaiko nuomos sutarčių sąlygų, todėl apeliantė nepagrįstai teigia, kad jai galėtų būti suteikta mažesnė gyvenamoji patalpa. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad jai nebuvo žinoma apie bylos nagrinėjimą. Teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartyje yra nurodęs, kad atsakovė atsisakė priimti teismo jai siųstus procesinius dokumentus, nepateikė atsiliepimo į ieškinį, o be to, atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti ir viešo paskelbimo būdu.

12Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 86–87) prašė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė nemoka nuomos mokesčio, mokesčių už bendrosios nuosavybės administravimą, komunalines paslaugas, namo techninę priežiūrą ir atsakovės skola trečiajam asmeniui 2014 m. liepos 31 d. yra 616,62 Eur (2 129,06 Lt). Atsakovei tinkamai nevykdant pareigos mokėti mokesčius, ji pažeidė nuomos sutarties sąlygas.

13Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimo, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

16Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo buvo patenkintas ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinys atsakovei D. C. dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinio skundo, atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį keisti ar naikinti remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

17Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. balandžio 20 d. Marijampolės rajono savivaldybės taryba, atstovaujama UAB „Marijampolės butų ūkis“, ir D. C. 2011 m. kovo 30 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 29-365-(28) (b.l. 5–8, 13), pagal kurią atsakovei už užmokestį laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui buvo suteikta Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausanti 2 kambarių 35,37 kv.m ploto tinkama gyvenamoji patalpa, esanti (duomenys neskelbtini), o atsakovė įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Ginčo dėl to, kad atsakovei pagal sutartį buvo perduota nurodyta gyvenamoji patalpa, byloje nekilo. Pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nuomininkė, t. y. atsakovė įsipareigojo gyvenamosios patalpos nuomos mokestį mokėti kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito po išgyvento mėnesio 25 kalendorinės dienos (sutarties 7 punktas). Atsakovė taip pat įsipareigojo Vyriausybės nustatyta tvarka atskirai mokėti mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendrojo naudojimo patalpas, teritorijos valymą ir kitas) iki pirmiau nurodyto termino (sutarties 8 punktas). Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis buvo sudaryta neterminuotam laikui įtvirtinant sutartyje galimybę nuomotojui nutraukti neterminuotą sutartį tuo atveju, jei nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nesumoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas (sutarties 13.1 ir 17 punktai). 2013 m. balandžio 9 d. įspėjimu (b.l. 9) atsakovė buvo įspėta dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir jos iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos tuo atveju, jei ji iki 2013 m. gegužės 9 d. nesumokės skolos, susidariusios atsakovei nemokant buto nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas. Atsakovė su minėtu įspėjimu yra supažindinta, tačiau, kaip matyti iš bylos duomenų (b.l. 10, 14, 25, 37–48), atsakovė laiku ir tinkamai pareigos mokėti mokesčius už buto nuomą ir komunalines paslaugas nevykdė. Ieškovė, remdamasi nuomos sutarties sąlygų pažeidimu, t. y. atsakovei nuolat, ne mažiau kaip tris mėnesius nemokant buto nuompinigių ir mokesčių už komunalines paslaugas, kreipėsi į teismą dėl nuomos sutarties, sudarytos su atsakove nutraukimo, ir atsakovės iškeldinimo iš nuomojamos gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį tenkino, tačiau atsakovė apeliaciniame skunde ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą teigdama, jog ji nuomos mokesčio bei mokesčių už komunalines paslaugas negalėjo laiku ir tinkamai mokėti dėl savo sveikatos būklės ir turtinės padėties, o be to, ieškovė gali pasiūlyti atsakovei mažesnę gyvenamąją patalpą, kas lemtų mažesnį nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas.

18Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininkės iškeldinimo šiai laiku nesumokėjus nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčių.

19Asmenų teisė išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, taikant savivaldybių reguliuojamus nuomos mokesčio tarifus, yra viena iš valstybės savo piliečiams teikiamų paramos formų. Asmens teisė į savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų gyvenamųjų patalpų nuomą turi specifinę socialinę prigimtį, nes tai yra valstybės paramos mažas pajamas turintiems asmenims (šeimoms) forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-501/2009; 2010 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2010; kt.). Nurodytu teisiniu reguliavimu siekiama įgyvendinti konstitucinį socialinio solidarumo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2011), pagal kurį, kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarime, Lietuvos valstybė, būdama socialiai orientuota, turi konstitucinę priedermę ir privalo prisiimti tam tikrų įsipareigojimų vykdymo naštą. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad socialinio solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. birželio 7 d. nutarimai), o socialinė parama neturi sudaryti prielaidų asmeniui pačiam nesiekti didesnių pajamų, savo pastangomis neieškoti galimybių užtikrinti sau ir savo šeimai žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, ji neturi virsti privilegija (Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai).

20Kasacinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad socialinio būsto nuomos sutarčiai taikomos griežtesnės nutraukimo sąlygos; vienašalis gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimas nuomotojo reikalavimu galimas tik esant įstatyme nustatytiems pagrindams, turi būti atsižvelgiama į sutarties sudarymo momentą ir sutartyje nustatytas sąlygas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukiama tik teismo tvarka (CK 6.610 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2011). Viena iš CK 6.611 straipsnyje išvardytų alternatyvių sąlygų, kurioms esant nuomos sutartis gali būti nutraukiama, yra nuomininko nuolatinis (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato ilgesnio termino) nemokėjimas buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas. Tokiu atveju nuomos sutartis gali būti nutraukiama ir asmenys iškeldinami nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad nuomojant socialinį būstą ši CK norma turi būti aiškinama sistemiškai su Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatyme (Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas) (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2015 m. sausio 1 d.) įtvirtintu reguliavimu, prioritetą teikiant viešosios teisės normoms, t. y. minėto įstatymo 11 straipsnyje įtvirtintos garantijos taikomos prioritetiškai prieš CK normas, o šios taikomos tiek, kiek aptariamų socialinio būsto nuomos santykių nereglamentuoja viešosios teisės normos (CK 1.1 str. 2 d.). Įstatyme įtvirtintos garantijos socialinio būsto nuomininkams suponuoja tai, kad jeigu nuomininkas (jo šeimos narys) atitinka minėto įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas sąlygas (t. y. nuomininko (jo šeimos nario) pajamos ir turtas neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių ir jei kuris nors iš šių asmenų yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje bedarbiu arba yra pripažintas nedarbingu), socialinio būsto nuomos sutartis negali būti nutraukiama vien konstatavus faktą, kad nuomininkas nemokėjo buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2011). Minėtos garantijos dėl socialinio būsto nuomos sutarties nenutraukimo gali būti taikomos tik tais atvejais, kai būsto nuomininkas yra materialiai nepajėgus dėl pateisinamų priežasčių (neturi pakankamai turto ir (ar) pajamų bei yra darbingas, bet negauna darbo ir yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, arba netekęs darbingumo ir kt.). Ar priežastys, dėl kurių socialinio būsto nuomininkas nemoka nuomos mokesčio, yra pateisinamos, sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2011).

21Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo dėl jos pažeidimo kontekste Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. sausio 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012 pažymėjo, kad už pažeidimą griežčiausiai taikomą teisinę priemonę – būsto netekimą – teismas taiko individualiai, taigi teismas turi diskrecijos teisę taikyti šią priemonę ar ne, kartu įvertindamas galimybes taikyti kitus prievolinės teisės pažeidimų pašalinimo būdus, pavyzdžiui, nustatyti terminą, per kurį laiką pažeidimas turi būti pašalintas, prievolės įvykdymą išdėstyti dalimis ir kt. (CK 6.38 straipsnis, 6.39–6.40 straipsniai); taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad sprendžiant tokio pobūdžio ginčus turi būti vertinamas tokios teisinės priemonės proporcingumas padarytam pažeidimui, taip pat sutarties nutraukimo neigiami padariniai kartu su teisės į būstą ribojimo pagrįstumu ir teisėtumu.

22Sprendžiant klausimą dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, būtina atsižvelgti į kiekvienoje byloje nustatytas konkrečias faktines aplinkybes: asmenų apsigyvenimo socialiniame būste aplinkybes, laikotarpį, kurį asmenys gyvena socialiniame būste, jų elgesį (nuomos, komunalinių mokesčių mokėjimas ir pan.), turtinę padėtį, galimybes jiems apsirūpinti gyvenamuoju būstu, socialinio būsto savininko (valdytojo) elgesį ir pan. Teismo apsisprendimą kiekvienu atveju gali nulemti atitinkamos aplinkybės, iš kurių pažymėtina, ar pažeidimu taip pažeidžiamos nuomotojo teisės, kad jų gynyba galima tik sutarties nutraukimu, o ne nuomininko teisės į būstą išsaugojimu. Tam turi reikšmės nuomininko ryšio su ginčo patalpa teisėtumas, trukmė, priežastys, kodėl buvo padaryta sutarties pažeidimų, veiksmai, kurių ėmėsi nuomininkas tam, jog sumokėtų nuompinigius ir (ar) komunalinius mokesčius (pvz., pateikė prašymą juos sumažinti, atidėti) ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-110/2012).

23Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė teisėtai apsigyveno ginčo gyvenamojoje patalpoje 2011 m. balandžio 20 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pagrindu, taigi gyvenamojoje patalpoje, esančioje (duomenys neskelbtini), atsakovė gyvena trumpiau nei keturis metus. Atsakovė apeliaciniame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų dėl susidariusių įsiskolinimų jai ilgą laiko tarpą nemokant mokesčių už buto nuomą ir komunalines paslaugas, tačiau teigia, kad ji mokesčių nemokėjo dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių, t. y. dėl jos sunkios sveikatos būklės ir turtinės padėties. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą kiekviena iš šalių privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.), tačiau atsakovė net ir tuomet, kai apeliacinės instancijos teismas atidėjo bylos nagrinėjimą pasiūlydamas atsakovei pateikti duomenis ir juos patvirtinančius įrodymus apie jos sveikatos būklę bei turtinę padėtį viso gyvenamosios patalpos nuomos sutarties galiojimo metu, nepateikė įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, jog atsakovė prievolių pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutartį negalėjo vykdyti dėl objektyvių ir pateisinamų priežasčių. Atsakovės teismui pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovei nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo paskirta socialinė pašalpa ir 2014 m. balandžio – birželio mėnesiais jai buvo išmokėta 86,89 Eur (300 Lt), o 2014 m. liepos - gruodžio mėnesiais – 101,37 Eur (350 Lt) kas mėnesį socialinė pašalpa (b.l. 100). Remiantis atsakovės pateiktais duomenimis taip pat nustatyta, kad atsakovė nuo 2014 m. kovo 19 d. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d. gydėsi ir turėjo nedarbingumo pažymą, kad ji gydėsi stacionare nuo 2013 m. lapkričio 5 d. iki 2013 m. gruodžio 16 d. (b.l. 103), tačiau nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovė savo įsipareigojimų pagal 2011 m. balandžio 20 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nuo pat šios sutarties sudarymo momento negalėjo įvykdyti dėl savo ligos ar nedarbingumo. Byloje nėra duomenų, kurie leistų daryti išvadą apie tai, kad atsakovė skolos susidarymo metu buvo pripažinta nedarbinga ar kad buvo registruota darbo biržoje, tokių duomenų apie atsakovę nėra ir bylos nagrinėjimo teisme metu. Teisėjų kolegijos manymu, byloje esantys duomenys leidžia manyti, jog pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovė piktnaudžiauja savo teisėmis ir nevykdo pareigų pažeisdama sutarties nuostatas, yra pagrįsta. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė už šilumos energiją ir karštą vandenį nuo pat gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo dienos už šilumos energiją ir karštą vandenį iš viso yra mokėjusi tik 7 kartus ir tai tik iš karto po nuomos sutarties sudarymo (b.l. 37–48). Paskutinis apmokėjimas atliktas 2012 m. sausio 13 d. Atsakovės skola už šilumos energiją 2014 m. balandžio 1 d. UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ yra 1 365,33 Eur (4 714,20 Lt). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad skola iš atsakovės yra priteista ir teismo sprendimais (b.l. 10), tačiau net ir po jų priėmimo duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovė ėmėsi priemonių sumažinti įsiskolinimą ar tinkamai ir laiku mokėjo mokesčius, nėra. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė mokesčius už buto nuomą, administravimą, laiptinės ir teritorijos valymą, eksploatacines išlaidas per laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio mokėjo tik vieną kartą – 2012 m. rugsėjo mėnesį ir esant 211,76 Eur (731,17 Lt) skolai sumokėjo 28,96 Eur (100 Lt). Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų daugiau mokėjusi nurodytus mokesčius, byloje nėra. Pažymėtina, kad atsakovei ginčo gyvenamoji patalpa buvo skirta kartu su jos nepilnamete dukra D. C., tačiau bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. sausio 10 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. (duomenys neskelbtini) (b.l. 15–18) minėtos nepilnametės gyvenamoji vieta buvo nustatyta su jos tėvu R. D.. Minėtame teismo sprendime nustatyta, kad atsakovė girtauja, veda netvarkingą gyvenimo būdą, jos šeima buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, kas tik sudaro pagrindą manyti, kad atsakovė laiku ir tinkamai sutartinių įsipareigojimų pagal gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nevykdo ne dėl nuo jos valios nepriklausančių objektyvių priežasčių (sveikatos būklės ir turtinės padėties), o dėl savo kaltės, kadangi savo veiksmais ar neveikimu (netinkamu gyvenimo būdu, girtavimu) sąlygojo neigiamų padarinių atsiradimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nenustatyta priežasčių, kurios galėtų būti laikomos pateisinančiomis nuomos mokesčio ir mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas nemokėjimą. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų ėmusis veiksmų jos turtinei padėčiai pakeisti, kad būtų kreipusis į ieškovę ar trečiuosius asmenis dėl mokesčių mokėjimo atidėjimo ar susidariusių skolų išdėstymo, kad būtų inicijavusi nuomojamos gyvenamosios patalpos pakeitimą į mažesnio ploto gyvenamąją patalpą, kas, visų bylos aplinkybių kontekste, leidžia daryti išvadą, jog atsakovė jai teikiama valstybės socialine parama piktnaudžiauja, sąmoningai vengia užsitikrinti savo jėgomis materialinį minimumą, kuris būtų pakankamas ir nuomos bei kitiems mokesčiams sumokėti. Teisėjų kolegijos manymu, nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą netaikyti griežčiausios už pažeidimą taikomos teisinės priemonės – būsto netekimo, tokia priemonė yra proporcinga ir pagrįsta nagrinėjamu atveju, todėl sprendžia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį ir nusprendęs nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį nutarė atsakovę iškeldinti nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

24Teisėjų kolegija nepagrįstu laiko apeliacinio skundo argumentą, kad atsakovei nebuvo žinoma apie bylos nagrinėjimą, dėl ko ji negalėjo laiku ir tinkamai pateikti įrodymų, patvirtinančių tiek jos sveikatos būklę, tiek ir jos turtinę padėtį, o teismas bylą išnagrinėjo jai nedalyvaujant. Pirmiausia paminėtina, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas atidėdamas bylos nagrinėjimą sudarė sąlygas atsakovei pateikti visus jos atsikirtimus į ieškinį ir apeliacinio skundo argumentus patvirtinančius įrodymus, priimdamas procesinį sprendimą juos įvertino, todėl negalima pripažinti atsakovės teisės į teisingą teismą pažeidimo. Be to, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei procesiniai dokumentai (teismo pranešimas, ieškinys ir jo priedai) buvo siųsti ieškinyje nurodytu atsakovės gyvenamosios vietos adresu – (duomenys neskelbtini), tačiau grąžinti teismui neįteikti, kadangi atsakovė atsisakė priimti teismo siunčiamus procesinius dokumentus (b.l. 52). Remiantis CPK 124 straipsnio 2 dalimi laikytina, kad atsakovei procesiniai dokumentai buvo įteikti tinkamai ir jai turėjo būti žinoma apie nagrinėjamą civilinę bylą. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, neapžeidė procesinių teisės normų, reglamentuojančių byloje dalyvaujančių asmenų informavimo apie teismo posėdžio datą ir laiką nuostatų, kadangi atsakovei teismo šaukimas į 2014 m. birželio 9 d. vykusį teismo posėdį įteiktas viešo paskelbimo būdu (b.l. 66–68). Atsakovė neginčija procesinių dokumentų (teismo šaukimo) įteikimo jai viešo paskelbimo būdu pagrįstumo ir teisėtumo, todėl atsakovei esant informuotai apie teismo posėdžio datą ir vietą, negalima pripažinti, kad teismas civilinę bylą išnagrinėjo apie ją neinformavęs atsakovės.

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Apeliacinį skundą atmesti.

28Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė ieškinyje (b.l. 2–4) prašė nutraukti 2011 m. balandžio 20 d.... 5. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 20 d. sprendimu (b.l.... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniame skunde (b.l. 78–79) atsakovė prašo panaikinti Marijampolės... 11. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 89–92) prašė apeliacinį... 12. Trečiasis asmuo UAB „Marijampolės butų ūkis“ atsiliepime į apeliacinį... 13. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 16. Apeliaciniu skundu yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 17. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. balandžio 20 d.... 18. Nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs dėl socialinio būsto nuomos... 19. Asmenų teisė išsinuomoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, taikant... 20. Kasacinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, kad socialinio būsto... 21. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo dėl jos pažeidimo kontekste... 22. Sprendžiant klausimą dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, būtina... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė teisėtai apsigyveno ginčo... 24. Teisėjų kolegija nepagrįstu laiko apeliacinio skundo argumentą, kad... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia,... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Apeliacinį skundą atmesti.... 28. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 20 d. sprendimą...