Byla 2S-1821-173/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Marijampolės savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal Marijampolės savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotiems asmenimis Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijai dėl statinių pripažinimo bešeimininkiu turtu,

Nustatė

3

4pareiškėja Marijampolės savivaldybės administracija pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė pripažinti bešeimininkiu turtu: a) daugiabutį gyvenamąjį namą (nebaigtą statyti), b) ūkinio pastato pamatus, ir c) ūkinio pastato pamatus, esančius Juozapavičiaus g., Liudvinavo miestelyje, Marijampolėje, bei perduoti juos savivaldybės nuosavybėn. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 10 d. nutartimi nustatė pareiškėjai 14 dienų terminą pateikti teismui prašomų pripažinti bešeimininkiais statinių kadastrinių matavimų bylas, kad pagal jiems suteiktą unikalų numerį būtų galima patikrinti jo savininkus, bei įpareigojo pareiškėją įtraukti dalyvauti byloje žemės sklypo, kuriame yra minimi statiniai, savininką. Šalindamas trūkumus, pareiškėjas pateikė patikslintą pareiškimą, kuriame dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu įtraukė žemės sklypų formavimą kuruojančią Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (prašomų pripažinti bešeimininkiais statinių buvimo vietoje suformuotų žemės sklypų neįregistruota). Kadastrinių matavimų bylų, prašomų pripažinti bešeimininkiais statinių nestačiusi, nerekonstravusi ar kitaip nepertvarkiusi, pareiškėja nepateikė, nes statinių kadastriniai matavimai atliekami tik atlikus minimus (statybos) veiksmus ar statinius kitaip pertvarkius (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 punktas).

5Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 9 d. nutartimi pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžintinu. Teismas konstatavo, jog Marijampolės savivaldybės administracijai neatlikus prašomų pripažinti bešeimininkiais statinių kadastrinių matavimų, pastariesiems esant neįregistruotiems, neįmanoma nustatyti suinteresuotų byloje asmenų rato bei viešame registre įregistruoti juridinio fakto apie civilinės bylos dėl registruojamo turto teisinio statuso iškėlimo (CK 4.253 str. 6 p.).

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodoma, jog Turto apskaitos aktas yra pagrindinis juridinis dokumentas, teikiamas teismui prašant pripažinti statinį bešeimininkiu ir jį perduoti savivaldybės nuosavybėn. Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 patvirtintų Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių (toliau – Taisyklių) 41.2 punktas įtvirtina mokesčių inspekcijos pareigą įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre. Tuo tarpu Taisyklių 6 punktas numato, kad jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip, mokesčių inspekcija apskaito tik tokį valstybės nuosavybėn perduotiną turtą, kuris yra realizuotinas. Tuo atveju, jeigu mokesčių inspekcija neapskaito valstybės nuosavybėn perduotino nerealizuotino turto, tokį valstybės nuosavybėn perduotiną nerealizuotiną turtą privalo apskaityti kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Mokesčių inspekcijos pateiktoje 2009 m. kovo 17 d. išvadoje Nr. (12.8-09)-R5-354 daugiabutis gyvenamasis namas pripažintas nerealizuotinu, todėl remiantis Taisyklių 35 p. 2 d. įtvirtinta nuostata - nerealizuotini statiniai Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

7Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. DI-449 nereikalauja tiksliai identifikuoti nekilnojamąjį daiktą. Jeigu pareiškėjas priimtų sprendimą kreiptis dėl aptariamo turto kadastrinių matavimų bylos suformavimo, nepaisant to fakto, kad jis tokios teisės neturi, kadastro duomenų tvarkytojas užsakymo atlikti negalėtų, nes viena iš reikalingos informacijos dalių, siekiant suformuoti kadastrinių matavimų bylą, yra duomenų (dokumentų) apie statybos pradžios ir pabaigos metus pateikimas. Šią sąlygą įtvirtina Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, 107.4 punktas.

8Atskirasis skundas tenkintinas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Pagal CK 4.57 straipsnio pirmosios dalies nuostatas bešeimininkiu laikomas daiktas, kuris neturi savo savininko arba kurio savininkas nežinomas. Bešeimininkio daikto išaiškinimo ir apskaitos tvarką nustato Vyriausybė (CK 4.85 str. 2 d.). Iš Marijampolės apskrities VMI 2009 m. kovo 17 d. Išvados dėl statinio apskaitymo ir Marijampolės savivaldybės administracijos 2009 m. kovo 30 d. sudaryto Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi) sąrašo Nr. ŪL-456-(12.15.) matyti, kad prašomas pripažinti bešeimininkiu daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Juozapavičiaus g., Liudvinavo miestelyje, Marijampolėje, yra nebaigtas statyti, apleistas, netinkamas eksploatuoti, nerealizuotinas, netinkamas parduoti (pagal tiesioginę paskirtį), neįregistruotas, todėl apskrities mokesčių administratoriaus neapskaitytas.

10Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449, nereikalauja tiksliai identifikuoti nekilnojamąjį daiktą. Šių normų paskirtis - turto apskaita, kurios tikslas - bešeimininkio daikto išaiškinimas, nesukuriant besąlyginės prielaidos daikto pripažinimui bešeimininkiu.

11Taisyklių 26.1 punkte numatyta, kad tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas neįregistruotas, nurodomi jį identifikuojantys požymiai ir šis turtas įvertinamas rinkos kaina. Be to, Taisyklių 35 punkto 2 dalis numato, kad savivaldybių vykdomosios institucijos dėl jų apskaitytų statinių pripažinimo bešeimininkiais ir perdavimo savivaldybės nuosavybėn kreipiasi į teismą, pateikdamos jam prašymą (pareiškimą), statinio apskaitos aktą, skelbimus apie statinio savininko paiešką ir kitus dokumentus apie statinį, jeigu institucija jų turi. Dėl to, kolegija konstatuoja, jog nustatydamas pareiškimo trūkumus, apylinkės teismas nepagrįstai pareikalavo pateikti statinių kadastrinių matavimų bylas arba neteisingai sprendė, apie savivaldybės administracijos institucijos pareigą kadastrinius matavimus atlikti. Kiti, prašomus pripažinti bešeimininkiais, daiktus identifikuojantys požymiai (charakterizuojantys duomenys), kolegijos nuomone, galės būti nustatyti bylos nagrinėjimu metu (pvz. išreikalavus statinių inventorizacines bylas ir/ar archyvo duomenis apie ginčo dalyką). Kadangi laikydamas pareiškimą nepaduotu dėl faktiškai neegzistuojančių jo trūkumų, pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesinių dokumentų priėmimą reglamentuojančias teisės normas, skundžiama nutartis panaikintina.

12Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

13atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartį ir pareiškimo priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai