Byla 2A-421-524/2012
Dėl skolos priteisimo bei ieškovės UAB „Jongita“ ir atsakovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinius skundus dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimo civilinėje byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Erikos Misiūnienės, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės ir Rimvidos Zubernienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Jongita“ ieškinį atsakovui Tauragės apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, trečiajam asmeniui Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl skolos priteisimo bei ieškovės UAB „Jongita“ ir atsakovo Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato apeliacinius skundus dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimo civilinėje byloje ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 14758 Lt skolos, 6 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-10-16 tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl automobilių transportavimo iš įvykio vietos ir naudojimosi mokama transporto saugojimo aikštele. Sutarties galiojimo laikotarpiu ieškovas transportavo, saugojo ir administravo devynis atsakovo automobilius. Kiekvienu atveju nuvežus atsakovo nurodymu atitinkamą automobilį į mokamą saugojimo aikštelę tarp ieškovės ir atsakovo atsirado faktiniai pasaugos teisiniai santykiai.

3Tauragės rajono apylinkės teismas 2011-10-03 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovei 9355,70 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2009-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 280 Lt žyminio mokesčio, 315 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; valstybei – 8,82 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu; kitą ieškinio dalį atmetė; priteisė iš ieškovo valstybei 5,18 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Nurodė, kad tarp šalių buvo susiklosčiusi praktika, kuria remdamasis policijos komisariatas nemokėjo ieškovui už automobilių ir jų dalių saugojimą, kaip daiktinių įrodymų saugojimą pagal baudžiamąsias bylas. Atsakovas nesitarė su ieškove dėl paslaugų kainos. Teismas nustatė, kad dalis automobilių buvo saugoma kaip daiktiniai įrodymai, todėl šią ieškinio dalį atmetė. Teismo nuomone, teisės aktai nustato pareigą atsakovei atlyginti ieškovės naudai saugojimo ir laikymo išlaidas už teismų sprendimais konfiskuotas šešias transporto priemones. Dėl šių aplinkybių ieškovei priteisė transporto priemonių saugojimo išlaidas nuo sprendimų konfiskuoti automobilius įsiteisėjimo dienos iki jų perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai, t. y. kai automobiliai tapo valstybės nuosavybe.

4Ieškovė apeliaciniu skundu prašo pakeisti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimą – ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 14758 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas priteisdamas šešių automobilių saugojimo išlaidas padarė skaičiavimo klaidą ir priteisė ieškovei 434,34 Lt per mažai. Teigia, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas neprivalo atlyginti saugojimo ir transportavimo išlaidų nuo pristatymo į ieškovės aikštelę iki sprendimo konfiskuoti transporto priemones įsiteisėjimo dienos. Teismo išvada, kad šias išlaidas turi atlyginti transporto priemonės savininkas, nepagrįsta. Teigia, kad policija, vykdydama jai pavestas funkcijas, paėmė transporto priemones iš jų savininkų, pavedė jas saugoti ieškovei, o vėliau visos šešios transporto priemonės buvo konfiskuotos ir tapo valstybės turtu. Teigia, kad visas saugojimo išlaidas, tarp jų ir transportavimo, nuo pat transporto priemonių pastatymo į ieškovės aikštelę iki jų perdavimo VMI privalo atlyginti atsakovas. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė 3540 Lt sumos. paaiškina, kad trys automobiliai buvo saugomi pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų sprendimus, todėl atsakovas privalo ieškovei atlyginti šių automobilių saugojimo išlaidas. Nurodė, kad atsakovas apmokėdavo automobilių saugojimo išlaidas, kurias atsisakydavo atlyginti transporto priemonių savininkai, tarp šalių ginčo dėl paslaugų įkainių niekuomet nebūdavo. Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė 1428 Lt sumos.

5Atsakovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-11-03 sprendimo dalį dėl 9355,70 Lt priteisimo ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodė, kad pasaugos kaina viršija automobilių vertę. Atsakovo nuomone, automobilio TOYOTA PREVIA pasauga buvo nemokama, nes buvo vykdoma pagal sutarties 1.4 p., t. y. kaip daiktinis įrodymas pagal baudžiamąsias bylas. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai už šio automobilio saugojimą priteisė 1350 Lt. Paaiškina, kad konfiskuoti automobiliai valstybės nuosavybe tapo nuo nuosprendžio ir nutarimų skirti administracines nuobaudas įsiteisėjimo momento, o pareiga rūpintis valstybė turtu priklauso Valstybinei mokesčių inspekcijai. Dėl šių priežasčių teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovės 9355,70 Lt transporto priemonių saugojimo išlaidų už laikotarpį nuo sprendimų konfiskuoti automobilius įsiteisėjimo.

6Ieškovė atsiliepimu prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovė atsiliepimu prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

82007-10-16 šalys sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo transportuoti transporto priemones po autoįvykių, saugoti policijos darbuotojų laikinai sulaikytas transporto priemones bei teikti papildomas paslaugas, suderinus su komisariato vadovybe. Šios sutarties 1.3p. buvo nustatyta, kad už paminėtas paslaugas imamas mokestis iš transporto priemonių savininkų įmonės nustatytais tarifais,o 1.4 punkte nustatyta, kad automobilių ir jų dalių saugojimas kaip daiktinis įrodymas baudžiamosiose bylose nemokamas. LR CK 6.840 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, jeigu pasaugos sutartis yra atlygintinė, davėjas privalo sumokėti saugotojui atlyginimą pasibaigus saugojimui. Ieškovė – juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas pajamų siekimas (t.1, b. l. 7). Taigi ieškovė, teikdama saugojimo paslaugas, siekė gauti atitinkamas pajamas ir byloje esančios ieškovės ir atsakovės sudarytos pasaugos sutartys patvirtina, kad ieškovė teikdavo atlygintines pasaugos paslaugas. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, kad ieškovė teikė atlygintines pasaugos paslaugas ir turi teisę gauti atlyginimą už jai perduotų tabako gaminių saugojimą (CK 6.840 str. 1 d.). Ieškovė vykdydama sutartinę prievolę, kylančią iš su policijos komisariatu sudarytos pasaugos sutarties, veikė savo ir policijos komisariato interesais. Be to, pasaugos sutarties pagrindu atsirado ne tik ieškovės ir policijos komisariato santykiai, bet buvo sudaryta sutartis trečiojo asmens naudai, nes joje įtvirtinta transporto priemonės savininko pareiga sumokėti už transporto priemonės saugojimą bei kitų paslaugų suteikimą (transportavimą, administravimą). Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad tokios kategorijos bylose laikinai sulaikytų ir saugomų transporto priemonių išlaidas padengia fiziniai asmenys - transporto priemonių savininkai. Šioje byloje pagrindinis ginčas kyla tarp institucijų - kas turi atlyginti ieškovui paminėtas išlaidas: ar Valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiklą šioje srityje reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintos Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės, ar Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kurio veiklą šioje srityje reguliuoja Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 5-V-599 redakcija patvirtinta Paimto, konfiskuoto turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukcija, kurios 37 p. nustato, kad saugant ne policijos įstaigos paimtas, konfiskuotas transporto priemones arba transporto priemones, į kurias laikinai apribotos nuosavybės teisės ar kurios yra pripažintos daiktiniais įrodymais, policijos įstaigos vadovas, esant tam tikslui skirtiems asignavimams, sudaro pasaugos sutartį su įmone, teikiančia turto saugojimo ir laikymo paslaugas. Todėl akivaizdu, jog ši instrukcija nukreipia į šalių sudarytą sutartį. Paminėtos sutarties nuostatos nustatė, jog už ieškovo suteiktas pareigas sumoka daikto savininkas. Šioje byloje nustatyta, jog automobiliai, išvardyti ieškinio pareiškime (t.1, b. l. 28), išskyrus automobilius ,,Jaguar‘‘, VAZ 2013, ,,Renault Espace‘‘, yra konfiskuoti, todėl yra valstybės nuosavybė. Tik automobilių, išvardytų pažymoje (t.1, b.l.55), yra kitas teisinis režimas, nes jie yra daiktiniai įrodymai baudžiamojoje byloje. Todėl šioje byloje atsakovais turėtų būti valstybė ir automobilių ,,Jaguar‘‘, VAZ 2013, ,,Renault Espace‘‘ savininkai. Pirmosios instancijos teismas nesiūlė ieškovui pakeisti netinkamo atsakovo ir nepaaiškino netinkamos šalies nepakeitimo procesinių pasekmių. Šį procesinės teisės pažeidimą teisėjų kolegija vertina kaip nulėmusį neteisingą bylos išnagrinėjimą iš esmės, todėl tai yra pagrindas panaikinti skundžiamus teismų sprendimus (CPK 359 straipsnio 3 dalis, 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Civilinio proceso normos išaiškintos ir pritaikytos netinkamai. Tinkamo atsakovo neįtraukimas į bylą lėmė tai, kad nebuvo atskleista bylos esmė ir priimtas neteisėtas teismo sprendimas. Pagal CPK 51 str. 4 d. valstybei atstovauja Vyriausybė. Valstybė pati yra juridinis asmuo (Civilinio kodekso 2.35 str. 1 d.), tačiau įgyja teises, prisiima pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas valstybės valdymo institucijas (Civilinio kodekso 2.36 str. 2 d.).Valstybės kaip ypatingo juridinio asmens specifika lemia tai, kad valstybė pati negali vesti bylos teisme, o privalo būti atstovaujama atitinkamų institucijų. Tačiau būdama šalimi civiliniame procese, valstybė išsaugo dispozityvumo principo suteikiamą galimybę pasirinkti, kas bus jos atstovas byloje. CK 2.36 str. 1d. nustatyta, kad valstybė yra civilinių teisinių santykių dalyvė lygiais pagrindais, kaip ir kiti dalyviai, todėl ji , o ne Valstybinė mokesčių inspekcija yra konfiskuotų automobilių savininkė ir kaip juridinis asmuo turi būti įtraukta į bylos nagrinėjimą ir paskirti atstovauti šioje byloje jos įgaliotą instituciją.

9Byloje vyksta ginčas ir dėl automobilių Renault Espace, valst. Nr. ( - ) VAZ 2103, valst. Nr. ( - ) ,,Jaguar‘‘, valst. Nr. ( - ), kurie buvo kaip daiktiniai įrodymai baudžiamosiose bylose. Pagal paminėtos sutarties 1.4p. tokių automobilių saugojimas nemokamas, tačiau ieškovė prašė priteisti po 476 Lt už tokių automobilių transportavimą ir administravimą, todėl šių automobilių savininkai turi būti įtraukti į bylos nagrinėjimą, nes už sutarties 1.2 p. išvardytas paslaugas pagal paminėtą sutartį turėjo sumokėti transporto priemonių savininkai.

10Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris pagal ieškinį gali atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį atsakovą kitu tinkamu atsakovu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-04-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-186/2001) yra išaiškinęs, kad pirmosios instancijos teismas neturi apsiriboti vien gramatiniu CPK 45 straipsnio 1 ir 3 dalių aiškinimu, o vadovaudamasis CPK 7 straipsnyje įtvirtintais proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, CPK 45 str., 230 str.1 d., 243 str., privalo išaiškinti šalims teisę pakeisti netinkamą atsakovą bei išaiškinti šalies nepakeitimo procesinius padarinius. Kai teismas to nepadaro, manoma, jog padarytas esminis teisės normų pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-120/2009).

11Paminėtais motyvais skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir ieškovei pasiūlytina į bylos nagrinėjimą įtraukti Lietuvos valstybę bei automobilių ,,Renault Espace‘‘, valst. Nr. ( - ) VAZ 2103, valst. Nr. ( - ) ,,Jaguar‘‘, valst. Nr. ( - ), savininkus (CPK 326 str. 1d. 4p. 329 str. 1d.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsnio 1, 2 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

13Tauragės rajono apylinkės teismo 2011-10-03 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai