Byla B2-3387-413/2011
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo VSDFV Alytaus skyriaus pareiškimą atsakovei restruktūrizuojamai

2UAB „Elektrotinklas“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

3pareiškėjas prašo iškelti atsakovei UAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2011 m. spalio 18 d. yra 167 013,43 Lt, iš jų 160 570,75 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 6 442,68 Lt delspinigių. 94 364,88 Lt yra patvirtintas finansinis reikalavimas UAB „Elektrotinklas“ restruktūrizavimo byloje ir 72 648,55 Lt einamųjų mokėjimų skola, iš jų 71 486,44 Lt valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų ir 1 162,11 delspinigių. Alytaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos turimais duomenimis, įsiskolinimas valstybės ir savivaldybės biudžetams 2011 m. rugsėjo 15 dienai yra 93 966,62 Lt, iš jų 80 935,51 Lt patvirtintas finansinis reikalavimas atsakovo restruktūrizavimo byloje ir 13 031,11 Lt einamųjų mokesčių mokestinė nepriemoka. Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondui įsiskolinimas susidarė nuo 2011 m. gegužės mėnesio ir pastoviai didėjo. Pareiškėjo nuomone, atsakovas yra nemokus, todėl jam turi būti iškelta bankroto byla.

4Atsisakytina kelti bankroto bylą.

5Lietuvoje bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 1 str. 1 d.). Sisteminė šiuose įstatymuose įtvirtintų normų analizė leidžia spręsti, kad įmonės nemokumo procese siekiama dviejų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties. Dar daugiau, greitas ir koncentruotas likvidacinio tikslo vyravimas bankroto procese sudaro prielaidas teisiniam netikrumui atsirasti. Todėl bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki.

6ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punkte numatyta, kad teismas atsisako iškelti bankroto bylą, jeigu įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 28 straipsnyje yra nustatyti pagrindai, kuriais remiantis gali būti nutraukta restruktūrizavimo byla. Vienas iš pagrindų, kada gali būti nutraukta restruktūrizavimo byla, kai restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. To paties straipsnio 2 dalis nustato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų LR ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo LR ĮBĮ nustatyta tvarka. Šios nuostatos užtikrina reabilitacinio tikslo prioritetą nemokaus skolininko likvidavimo tikslo atžvilgiu, kai įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartis c.b. Nr. 2-727/2011). ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 7 punktas nustato, jog restruktūrizavimo administratorius privalo informuoti teismą, kreditorių, įmonės dalyvių, savininkų arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų susirinkimą ar kreditorių komitetą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreditorių susirinkimo pritarimu (ĮRĮ 25 str. 1 d. 8 p.) kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

7Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi atsakovei yra iškelta restruktūrizavimo byla Nr. B2-1351-173/2011. Nutartis įsiteisėjo 2010 m. gruodžio 22 d. 2011 m. kovo 9 d. nutartimi buvo patvirtintas kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe ir VSDFV Alytaus skyriaus finansinis reikalavimas 94 364,88 Lt sumai. 2011 m. birželio 17 d. nutartimi patvirtintas restruktūrizavimo planas. Iš bylos Nr. B2-1351-173/2011 proceso matyti, kad UAB „Elektrotinklas“ restruktūrizavimo byla yra nagrinėjama, sprendžiami kreditorių reikalavimų tikslinimo bei kiti klausimai – iki šiol restruktūrizavimo proceso metu nebuvo nustatyta aplinkybių, galinčių būti pagrindu nutraukti restruktūrizavimo bylą ir iškelti atsakovei bankroto bylą.

8Kai įmonei yra iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizuojamos įmonės kreditorius, visų pirma, turi stengtis savo kreditorinį reikalavimą patenkinti restruktūrizavimo byloje, nes tik tokiu būdu būtų realizuotas ĮBĮ ir ĮRĮ nuostatose numatytas reabilitacinio tikslo prioritetas nemokaus skolininko likvidavimo tikslo atžvilgiu. Tai lemia, kad ieškovas savo patikslintą kreditorinį reikalavimą turėtų reikšti UAB „Elektrotinklas“ restruktūrizavimo byloje (t. y. įgyvendinant restruktūrizavimo planą) ir, tik nepavykus patenkinti savo kreditorinio reikalavimo restruktūrizavimo byloje, kreditorius įgytų galimybę kreiptis į restruktūrizavimo administratorių, kad būtų sušauktas kreditorių susirinkimas ir sprendžiamas klausimas dėl kreipimosi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ir dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Elektrotinklas“.

9Išnagrinėjus pareiškime nurodytas aplinkybes, pagrindų iškelti atsakovei UAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą nenustatyta, todėl atsakovei kelti bankroto bylą atsisakytina (LR CPK 185 straipsnis). Išaiškintina, kad ieškovas ĮRĮ 23 straipsnio 7 dalies pagrindu, turi teisę kreiptis į restruktūrizavimo bylą nagrinėjantį teismą, kad būtų patikslintas jo finansinis reikalavimas, arba inicijuoti restruktūrizavimo bylos nutraukimą.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,

Nutarė

11atsisakyti kelti atsakovei UAB „Elektrotinklas“ bankroto bylą.

12Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

13Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai