Byla 2S-197-450/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – T. A., UAB „Vakas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakas“, atsakovo UAB „Grižlita LT“ bei pareiškėjo V. R. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarčių, kuriomis prašymai dėl teismo sprendimo pakeitimo bei įtraukimo trečiuoju asmeniu atmesti, civilinėje byloje pagal ieškovo BAB banko ,,Snoras“ ieškinį atsakovams BUAB ,,Remada“, UAB ,,Grižlita LT“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys – T. A., UAB „Vakas“, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BAB bankas „Snoras“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiomis 2012 m. vasario 7 d. Akcijų pasirašymo sutartį, sudarytą tarp RUAB ,,Remada“ ir UAB ,,Grižlita LT“, bei 2013 m. sausio 7 d. Akcijų pasirašymo sutartį, sudarytą tarp RUAB ,,Remada“ ir UAB ,,Grižlita LT“, taip pat prašė taikyti restituciją, įpareigojant UAB ,,Grižlita LT“ grąžinti perleistus statinius RUAB ,,Remada“, o RUAB ,,Remada“ – grąžinti įsigytų akcijų kainą, bei priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Tuo atveju, jeigu teismas laikytų, jog 2012 m. vasario 7 d. Akcijų pasirašymo sutarties atžvilgiu BAB bankas ,,Snoras“ praleido senaties terminą, ieškovas prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu c. b. Nr. 2-398-861/2014 ieškinį patenkino ir pripažino negaliojančiomis 2012 m. vasario 7 d. ir 2013 m. sausio 7 d. atsakovų RUAB „Remada“ ir UAB „Grižlita LT“ sudarytas Akcijų pasirašymo sutartis nuo jų sudarymo momento bei taikė restituciją ir įpareigojo UAB „Grižlita LT“ grąžinti RUAB „Remada“ 2012 m. vasario 7 d. ir 2013 m. sausio 7 d. Akcijų pasirašymo sutartimis perleistus statinius, o RUAB „Remada“ įpareigojo grąžinti UAB „Grižlita LT“ įsigytų akcijų kainą.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi c. b. Nr. 2A-296-661/2015 Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą paliko nepakeistą.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Vakas“ kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą šioje civilinėje byloje, panaikinti 2014 m. kovo 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, remdamasis CPK 366 str. 1 d. 7 p. nurodytu pagrindu, nes sprendime teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ar pareigų.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 8 d. nutartimi nutarė pareiškėjo UAB „Vakas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje ir įtraukė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu UAB „Vakas“, nurodydamas, jog aplinkybė, kad UAB „Grižlita LT” teismo sprendimo pagrindu neteko nuosavybės teise valdytų ginčo statinių ir jai nebus realiai grąžintos piniginės lėšos už perleistas akcijas, būtų turėjusi įtakos UAB „Vakas“ ir kitiems asmenims, priimant sprendimą dėl bendrovės akcijų įsigijimo, todėl neįtraukus UAB „Vakas“ į civilinės bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą, buvo pažeisti įstatymo saugomi pareiškėjo interesai ir teisės, t. y. teisė būti išklausytam, o tai galėjo turėti įtakos ir jo materialiųjų interesų pažeidimui.

10Trečiasis asmuo UAB „Vakas“ nurodė, jog panaikinus akcijų pasirašymo sutartis bei pritaikius restituciją, buvo pažeistos jo, įgijusio akcijas už piniginį atlygį, materialinės teisės bei interesai, kadangi, pritaikius restituciją ir įpareigojus grąžinti nekilnojamąjį turtą, įsigytos akcijos tapo bevertės, nes iš esmės visą UAB „Grižlita LT“ akcijų vertę sudarė jos nuosavybės teise turėtas nekilnojamasis turtas, todėl teismo sprendimu grąžinus BUAB „Remada“ ginčo statinius, pastaroji bendrovė praturtėjo dvigubai: už pareiškėjui perleistas akcijas gavo pinigines lėšas bei restitucijos pagrindu faktiškai atgavo ginčo statinius, o piniginės lėšos, priteistos UAB „Grižlita LT“ naudai iš BUAB „Remada“ restitucijos pagrindu, bendrovei realiai grąžintos nebus, nes UAB „Grižlita LT“ turės stoti į BUAB „Remada“ kreditorių eilę su trečios eilės reikalavimu. UAB „Vakas“, įsigydamas UAB „Grižlita LT“ akcijas, tikėjosi vystyti nekilnojamojo turto verslą bei už įsigytas akcijas sumokėjo pinigines lėšas, o liko su beverčiu turtu, t. y. investavo pinigines lėšas, kurios nei jiems, nei UAB „Grižlita LT“ nebus grąžintos. Dėl teismo sprendimu taikyto restitucijos būdo UAB „Grižlita LT“ padėtis nepagrįstai bei nesąžiningai pablogėjo taip pažeidžiant esmines restitucijos taikymo taisykles, grįstas šalių grąžinimu į iki pažeidimo buvusią padėtį. Priimant apeliacinės instancijos teismo nutartį, atsakovas UAB „Remada“ jau buvo bankrutuojantis, todėl jau tuomet buvo akivaizdu, kad pasirinktas restitucijos būdas yra netinkamas, todėl net ir pripažinus akcijų pirkimo sandorius negaliojančiais, restitucija neturėjo būti taikyta. Be to, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartyje nustatyti faktai negali būti laikomi prejudiciniais pareiškėjo atžvilgiu, kadangi pareiškėjas toje civilinėje byloje nedalyvavo, todėl ieškovo teiginiai apie egzistuojančius prejudicinius faktus yra nepagrįsti.

11Ieškovas BAB bankas ,,Snoras“ nurodė, jog teismo sprendime nebuvo pasisakyta dėl būtent materialiųjų UAB „Vakas“ teisių ir pareigų, kadangi byloje nebuvo sprendžiama nei dėl sutarties, kuria UAB „Vakas“ įsigijo UAB „Grižlita LT“ akcijas, teisėtumo ir/ar teisinės galios, nei jokių kitų UAB „Vakas“ suteikiamų turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų pasikeitimo. Bendrovė yra privatus juridinis asmuo, kurio turtas atskiras nuo akcininkų turto, todėl bendrovės akcininkai turi tik tokias teises, kokias jiems suteikia akcijos. Be to, UAB „Vakas“ nenurodė, dėl kokių materialinių teisinių pagrindų turėtų būti priimtas kitoks sprendimas, pakartojant ginčo procesą. Teismo sprendimu panaikinti sandoriai pažeidė imperatyvias įstatymų nuostatas, t. y. CK 6.394 str., taip pat Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, todėl restitucija buvo pritaikyta teisingai. Kitokios restitucijos taikyti nebuvo galima, nes panaikinus sandorį ab initio restitucija turi būti dvišalė, priešingu atveju viena iš sandorio šalių gautų tai, ko ir tikėjosi iš neteisėto sandorio, t. y. ginčo statinius. Trečiasis asmuo UAB „Vakas“ renkasi netinkamą savo teisių gynimo būdą, nes atnaujinus bylą ir išreikalavus papildomus įrodymus paaiškėjo, kad UAB „Vakas“ nebuvo UAB „Grižlita LT“ akcininku bylos nagrinėjimo metu, todėl teismų priimtais sprendimai nebuvo pažeistos UAB „Vakas“ teisės ir teisėti interesai, nebuvo pasisakyta dėl jo teisių, taigi, teismų sprendimai neturėtų būti pakeisti. UAB „Vakas“, teigdamas, kaip turėtų būti taikoma restitucija, vadovaujasi teismų praktika viešųjų pirkimų bylose, kai paslaugos asmenims jau buvo suteiktos, o šiuo atveju ratio decidendi visiškai nesutampa.

12Atsakovas BUAB ,,Remada“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Nemokumo sprendimai“, nurodė, jog sutinka su UAB „Vakas“ argumentais, kad priimtu teismo sprendimu galėjo būti pažeistos į bylą neįtraukto asmens UAB „Vakas“ teisės ir teisėti interesai, tačiau, įvertinus proceso atnaujinimo instituto, kaip ekstraordinarinio bei išimtinės proceso stadijos tikslus, mano, jog UAB „Vakas“ neįrodė pagrindo abejoti byloje priimtų sprendimų teisėtumu bei pagrįstumu, t. y. UAB „Vakas“ nepagrindė, kad jį įtraukus į bylą, galėjo būti priimti kitokie teismų sprendimai. UAB „Vakas“ taip pat nepagrindė, kodėl turėtų būti taikomas būtent jo nurodomas restitucijos būdas.

13Atsakovas UAB ,,Grižlita LT“ sutiko su trečiojo asmens UAB „Vakas“ pozicija dėl neįtrauktų asmenų teisių bei interesų pažeidimo, t. y. jog aplinkybės, kad bendrovė neteko nuosavybės teise valdytų ginčo statinių bei jai nebus grąžintos piniginės lėšos už perleistas akcijas, būtų turėjusios įtakos asmenims priimant sprendimą dėl bendrovės akcijų įsigijimo. Taip pat priimtu teismo sprendimu nebuvo pasiektas restitucijos tikslas, kas sąlygojo sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų pažeidimą. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad išimtiniais atvejais, netgi pripažinus ginčo sandorį negaliojančiu, restitucija gali būti netaikoma, o būtent tokios aplinkybės yra šioje civilinėje byloje, kurioje nebuvo vertinamos restitucijos taikymo būdo bei apimties tikslingumas bei teisėtumas, o būtent taikyta abipusė restitucija ir pažeidė UAB „Vakas“ teises bei teisėtus interesus.

14Teisme 2016 m. spalio 20 d. buvo gautas pareiškėjo V. R. prašymas įtraukti jį į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, ir nustatyti terminą pateikti atsiliepimą dėl byloje keliamų reikalavimų. Prašymas motyvuojamas tuo, kad pareiškėjas yra UAB „Grižlita LT“ akcininkas, nuosavybės teise turintis 728 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, todėl, įvertinus tai, jog Vilniaus apygardos teismo nutartyje atnaujinti procesą buvo konstatuota, kad priimti teismų sprendimai turėjo įtakos vieno iš UAB „Grižlita LT“ akcininko teisėms bei interesams, vadinasi civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas turės įtakos ir pareiškėjo, kaip UAB „Grižlita LT“ akcininko, teisėms bei teisėtiems interesams.

15II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą dėl teismo sprendimo pakeitimo atmetė bei priteisė ieškovui BAB bankui ,,Snoras“ iš trečiojo asmens UAB „Vakas“ 598,40 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakas“ iš esmės neginčija priimtų teismo sprendimų pagrįstumo dalyje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tačiau kvestionuoja teismų taikytos restitucijos pagrįstumą ir laikosi pozicijos, jog teismui panaikinus akcijų pasirašymo sutartis bei pritaikius restituciją, buvo pažeistos į bylą neįtrauktų asmenų, įgijusių akcijas už piniginį atlygį, materialinės teisės bei interesai, kadangi, pritaikius restituciją ir įpareigojus grąžinti nekilnojamąjį turtą, įsigytos akcijos tapo bevertės. Be to, dėl teismų sprendimais taikytos restitucijos, atsakovo BUAB „Remada“ padėtis nepagrįstai pagerėjo, kitos šalies, t. y. UAB „Grižlita LT“ – nepagrįstai bei nesąžiningai pablogėjo.

18Nagrinėjamu atveju teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu pripažino negaliojančiomis 2012 m. vasario 7 d. ir 2013 m. sausio 7 d. atsakovų RUAB „Remada“ ir UAB „Grižlita LT“ sudarytas Akcijų pasirašymo sutartis CK 6.66 ir CK 1.80 str. pagrindais, taigi, sudaryti sandoriai yra niekiniai ir negalioja, o teismo taikyta restitucija yra šių sandorių negaliojimo pasekmė. Teismas išimtinais atvejais gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, tačiau šioje civilinėje byloje, teismo vertinimu, nėra pagrindo taikyti išimties iš bendros restitucijos taikymo taisyklės, nes priešingu atveju nebūtų pasiektas rezultatas, kurio buvo siekiama ginčijant imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančius, t. y. niekinius sandorius. Pažymėjo, jog panaikinus sandorį ab initio restitucija turi būti dvišalė, priešingu atveju viena iš sandorio šalių gautų tai, ko ir tikėjosi iš neteisėto sandorio.

19Teismas sprendė, jog įvertinus teismo pritaikytos restitucijos būdą, jos apimties tikslingumą bei teisėtumą, šioje civilinėje byloje restitucijos tikslas buvo pasiektas, teismas nenustatė aplinkybių, kad restitucijos taikymas prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajam interesui. Atkreipė dėmesį, jog trečiasis asmuo UAB „Vakas“, nesutikdamas su byloje taikyta restitucija, vadovaujasi teismų praktika viešųjų pirkimų bylose. Šiuo atveju ginčas kyla iš privatinių teisinių santykių, bylų ratio decidendi nesutampa, todėl teismas kritiškai vertino trečiojo asmens UAB „Vakas“ nurodytą teismų praktiką, spręsdamas šioje byloje kilusį ginčą dėl tinkamo restitucijos taikymo būdo pasirinkimo.

20Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, jog UAB „Vakas“ nuosavybės teisę į UAB „Grižlita LT“ akcijas įgijo 2015 m. liepos 3 d., apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria buvo paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, buvo priimta 2015 m. sausio 29 d., taigi, nėra pagrindo teigti, jog priimti teismų sprendimai pažeidė trečiojo asmens UAB „Vakas“ teises ir teisėtus interesus. Teismas sutiko su ieškovo atstovės argumentais, kad aplinkybė, jog atsakovui BUAB „Remada“ iškelta bankroto byla, nereiškia, jog šis atsakovas nepagrįstai praturtėjo, kadangi iškėlus įmonei bankroto bylą pradedamos taikyti Įmonių bankroto įstatymo normos. Šioje stadijoje nėra aišku, ar bus patenkintas UAB „Grižlita LT“ reikalavimas gauti ginčo statinių vertę BUAB „Remada“ bankroto byloje, todėl teismui nebuvo pagrindo konstatuoti, jog restitucijos taikymas lėmė nepagrįstą BUAB „Remada“ praturtėjimą ir kad teismo pritaikytos restitucijos būdas turėtų būti vertinamas kaip nepagrįstas praturtėjimas BUAB „Remada“ bankroto bylos kontekste. Tai, kad UAB „Grižlita LT“ turės stoti į BUAB „Remada“ kreditorių eilę su trečios eilės reikalavimu BUAB „Remada“ bankroto byloje, negali būti vertinama kaip trečiojo asmens UAB „Vakas“ materialiųjų teisių pažeidimu, nes, kaip jau buvo minėta, įmonei iškėlus bankroto bylą, kreditorinių reikalavimų patenkinimas (kreditorių eiliškumas) reglamentuojamas Įmonių bankroto įstatymo normų. Taigi, įstatymo sureguliuota situacija negali būti laikoma trečiojo asmens UAB „Vakas“ teisių pažeidimu, o trečiasis asmuo UAB „Vakas“ negali turėti prioritetinių teisių kitų BUAB „Remada“ kreditorių atžvilgiu. Be to, teismo vertinimu, vien UAB „Vakas“ nurodoma aplinkybė, jog jis liko su beverčiu turtu, taip pat nesudaro pagrindo teismui konstatuoti UAB „Vakas“ materialiųjų teisių pažeidimo, kadangi trečiasis asmuo, įvertinus tai, kad akcijas įsigijo po apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo nagrinėjamoje civilinėje byloje, veikdamas kaip verslininkas, prisiima su tokia veikla susijusią riziką.

21Teismas dėl nustatytų aplinkybių ir vadovaudamasis aukščiau paminėtais pagrindais trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-398-861/2014 ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, netenkino (CPK 371 str. 1 d. 1 p.).

22Teismas, remdamasis CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015-03-20 galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 p. įtvirtintais kriterijais, atsižvelgdamas į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, ieškovo atstovės galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį, ieškovui BAB bankui ,,Snoras“ iš trečiojo asmens UAB „Vakas“ priteisė iš viso 598,40 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (187,00 Eur + 261,80 Eur + 149,60 Eur), o remdamasi CPK 150 str. 2 d., atmetus trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą dėl teismo sprendimo pakeitimo, laikinasiąs apsaugos priemones, taikytas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi, paliko galioti iki teismo nutarties įsiteisėjimo.

23Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo V. R. prašymą įtraukti į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atmetė.

24Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nutarties priėmimo metu civilinė byla proceso atnaujinimo pagrindais apibrėžtose ribose yra išnagrinėta ir byloje priimta nutartis atmesti prašymą dėl teismo sprendimo pakeitimo, laikė, kad nėra pagrindo įtraukti į bylos nagrinėjimą pareiškėjo V. R.. Teismas pažymėjo, jog procesas šioje civilinėje byloje buvo atnaujintas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi. Išnagrinėjus bylą pakartotinai teismas konstatavo, jog nėra pagrindų panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimo šioje civilinėje byloje. Be to, teismas 2016 m. spalio 19 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, A. G. ir V. R..

25III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

26Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakas“ prašo panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo BAB banko SNORAS ieškinį atmesti.

27Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

281) Dėl restitucijos taikymo būdo bei apimties. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir nepasisakė dėl argumentų, kad CK 6.145 str. 2 d. pagrindu egzistavo sąlygos netaikyti restitucijos, kadangi dėl pritaikytos restitucijos vienos iš šalių - BUAB „Remada“ padėtis nesąžiningai pagerėjo (bendrovė dvigubai praturtėjo, gavusi tiek pinigines lėšas už perleistas UAB „Grižlita LT“ akcijas, tiek, teismams taikius restituciją, atgavusi ginčo statinius), tuo tarpu UAB „Grižlita LT“ padėtis atitinkamai pablogėjo - bendrovei restitucijos pagrindu priteistos piniginės lėšos realiai grąžintos niekada nebus.

292) Aplinkybė, kad iki šiol kasacinis teismas nėra nagrinėjęs faktinėmis aplinkybėmis panašaus ginčo, kuriame būtų pasisakęs dėl restitucijos netaikymo, neleidžia teigti, jog UAB „Vakas“ dėstoma pozicija, grindžiama kasacinio teismo praktika bei galiojančia CK norma, yra nepagrįsta.

303) Dėl įsiteisėjusia teismo nutartimi konstatuotų aplinkybių. Įsiteisėjusia 2016 m. gegužės 10 d. apeliacinės instancijos teismo nutartimi yra konstatuota, jog „nagrinėjamu atveju neįtraukus pareiškėjo į civilinės bylos, kurioje prašoma atnaujinti procesą, nagrinėjimą, buvo pažeisti įstatymo saugomi pareiškėjo interesai ir teisės. Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, jog „nėra pagrindo teigti, jog priimti teismų sprendimai pažeidė trečiojo asmens UAB „ Vakas “ teises ir teisėtus interesus “.

314) Bankroto byla UAB „Remada“ buvo iškelta 2014 m. rugpjūčio 28 d., tad priimant 2015 m. sausio 26 d. apeliacinės instancijos teismo nutartį, atsakovas BUAB „Remada“ jau buvo bankrutuojantis, taigi buvo akivaizdu, jog pasirinkto restitucijos būdo taikymas yra neįmanomas.

325) Dėl kitų ginčui reikšmingų aplinkybių. Atmetus UAB „Vakas“ prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjus bylą iš esmės UAB „Vakas“ ir jo atstovui nedalyvaujant, buvo pažeista UAB „Vakas“ teisė būti išklausytam, taip pat teisė turėti profesionalų atstovą byloje. Sutartį su profesionaliu atstovu UAB „Vakas“ sudarė 2016 m. spalio 19 d., bet dėl didelės bylos apimties, taip pat atstovo užimtumo, atstovas 2016 m. spalio 20 d. posėdyje dalyvauti negalėjo, dėl ko bendrovė pateikė prašymą bylos nagrinėjimą atidėti vėlesnei datai. Be to, BAB bankas Snoras taip pat keitė atstovą ir jam buvo sudarytos tokios galimybės, kas laikytina diskriminacinėmis sąlygomis UAB „Vakas“ atžvilgiu.

336) 2016 m. spalio 27 d. buvo pateiktas pareiškimas dėl teisėjos J. V. nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo, tačiau nelaukiant jo išnagrinėjimo, civilinė byla buvo išnagrinėta ir byloje buvo priimtas ir paskelbtas procesinis sprendimas.

347) Nors teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartyje nurodo, jog akcininko V. R. prašymas buvo pateiktas po 2016 m. spalio 20 d. vykusio teismo posėdžio, UAB „Grižlita LT“ akcininkas patvirtino UAB „Vakas“, kad prašymas buvo užregistruotas teisme maždaug 35 - 40 min. iki 2016 m. spalio 20 d. numatyto teismo posėdžio, taigi dar iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tikintis, kad teismo posėdžio metu prašymas bus išnagrinėtas.

35Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Grižlita LT“ prašo panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo arba panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo BAB banko SNORAS ieškinį atmesti.

36Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

371) Pirmosios instancijos teismas skubotai bei formaliai išnagrinėjo UAB „Vakas“ prašymą panaikinti ankstesnius teismų sprendimus, neįsigilino į bylos esmę ir skundžiamoje nutartyje nemotyvavo, kodėl yra atmetami UAB „Vakas“ argumentai dėl pagrindo netaikyti restitucijos CK 6.145 str. 2 d. pagrindu.

38Atsiliepimuose į atskiruosius skundus atsakovas BUAB „Remada“ prašo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakas“ bei atsakovo UAB „Grižlita LT“ atskiruosius skundus atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

39Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

401) Trečiasis asmuo niekaip nepagrindė savo pozicijos dėl restitucijos netaikymo. Nurodyta teismų praktika yra suformuota viešųjų pirkimų bylose, t. y. bylose, kuriose paslaugos ginčo nagrinėjimo metu jau buvo suteiktos ir restitucijos taikymas buvo negalimas, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo remtis minėta teismo praktika.

412) Pirmosios instancijos teismas atmetė trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą pakeisti priimtus teismų sprendimus, nusprendęs, jog UAB „Vakas“ neįrodė egzistuojant pagrindą nagrinėjamoje byloje netaikyti restitucijos.

423) Atsakovas UAB „Grižlita“ atskirajame skunde pateikė tik subjektyvią bei nemotyvuotą poziciją dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo, dėl ko atsakovas neįvykdė CPK 178 str. įtvirtintos pareigos ir neįrodė savo pozicijos.

43Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas BUAB bankas „Snoras“ prašo trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakas“ bei atsakovo UAB „Grižlita LT“ atskiruosius skundus atmesti bei iš UAB „Vakas“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.

44Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

451) Šiuo atveju Banko ginčyti sandoriai pripažinti negaliojančiais ab initio. Tai atvejais, kai su nekilnojamuoju turtu susijęs sandoris pripažįstamas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento turi būti taikoma dvišalė restitucija. Priešingu atveju viena iš sandorio šalių (Grižlita) gautų iš neteisėtu pripažinto sandorio tai, ką ir tikėjosi gauti, t. y. ginčo nekilnojamąjį turtą. Tokiu atveju ieškinio tikslai nebūtų pasiekti ir teisingumas nebūtų įgyvendintas. Taigi grįžimas į status quo ne tik įmanomas, bet ir būtinas sandoriuose dėl nekilnojamųjų daiktu perleidimo, nes tai, kas buvo perleista privalo (ir gali) būti grąžinta.

462) Šalių grąžinti į pradinę padėtį negalima tais atvejais, kai negaliojančio sandorio pagrindu buvo perduotas ne nekilnojamasis turtas, o suteiktos paslaugos arba atliktas darbas. Tuomet neįmanoma grąžinti prievolės įvykdymo, susijusio su žmogaus veikla. Todėl jeigu pagal turinį pripažinti sandorio negaliojančiu nuo sandorio sudarymo momento negalima, jis gali būti pripažintas negaliojančiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo ir turi būti sprendžiamas tarpusavio atsiskaitymo klausimas. Vakas nurodytų civilinių bylų ir šios bylos ratio decidendi nesutampa, kadangi šiose bylose būtent ir buvo nagrinėtos tokios situacijos, kai restitucijos objektu yra jau suteiktos paslaugos, kurių neįmanoma grąžinti. Dėl šios priežasties minėtomis bylomis šioje byloje negalima vadovautis. Šio ginčo atveju negalima pakeisti restitucijos būdo ir vietoj nekilnojamojo turto priteisti Remada pinigines lėšas, kadangi tokiu atveju Grižlita gautų iš neteisėtu pripažinto sandorio tai, ką ir tikėjosi gauti - ginčo nekilnojamąjį turtą.

473) Aplinkybė, kad Remada buvo iškelta bankroto byla ir kreditorių reikalavimai bus tenkinami laikantis ĮBĮ nustatytos tvarkos, nereiškia, kad Remada praturtėjo du kartus. Grižlita neprarado reikalavimo teisių į Remada, dėl Grižlita reikalavimo bus sprendžiama laikantis kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos įtvirtintos ĮBĮ. Jeigu Vakas mano, kad įsigijo bevertes akcijas, jis pretenzijas turėtų reikšti tam asmeniui iš kurio įsigijo akcijas, o ne reikalauti peržiūrėti teismo sprendimus, keisti restitucijos būdą šioje byloje.

484) Nei Nutartimi, priimta 2015 m. sausio 29 d., nei Sprendimu, priimtu 2014 m. kovo 24 d. negalėjo būti ir nebuvo: i) pasisakyta dėl Vakas teisių ar jo pareigų; ii) sukurta Vakas teisių ar pareigų; iii) Vakas teisių ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo (CPK 365 str. 1 d.), nes Vakas akcininku tapo po Nutarties priėmimo. Taigi Vakas negalėjo būti įtrauktas į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nes jis nebuvo Grižlita akcininku bylos nagrinėjimo teisme metu. Tai patvirtino VĮ RC duomenų apie Grižlita dalyvius išrašas, pagal kurį Vakas nuosavybės teisę į akcijas įgijo 2015 m. liepos 3 d.

495) Prašymą atnaujinti procesą pateikė tik Vakas; kiti Vakas nurodomi Grižlita akcininkai prašymo atnaujinti procesą CPK 368 str. įtvirtintais terminais nepateikė, teismai jų prašymų nenagrinėjo. Vien ta aplinkybė, kad Vakas minimi fiziniai asmenys taip pat yra Grižlita akcininkai, nereiškia, kad dėl jų materialiųjų teisių ir pareigų teismai pasisakė Sprendime ir Nutartyje. Teismas nagrinėjantis prašymą atnaujinti procesą, kiekvienu konkrečiu atveju vertina ar sprendimu pasisakyta dėl konkretaus, prašymą teikiančio asmens, teisių ir pareigų, o ne dėl visų asmenų, kurių teisėms ir pareigoms galimai galėjo turėti įtakos būsimas teismo sprendimas.

506) Teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino Vakas prašymo atidėti teismo posėdį: i) byla atnaujinta prieš daugiau nei 6 mėn., todėl Vakas turėjo galimybę susirasti atstovą ir ja tinkamai nepasinaudojo; ii) Vakas nesidomėjo bylos eiga ir dėl savo neveikimo nerealizavo teisės būti išklausytam. Be to, Vakas savo argumentus buvo išdėstęs prašyme atnaujinti procesą, atskirajame skunde, teismas šiuos argumentus įvertino ir dėl jų pasisakė ginčijamoje nutartyje.

51Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, T. A. prašo UAB „Grižlita“ “atskirąjį skundą tenkinti.

52Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

531) Sutinka su UAB „Grižlita“ pozicija, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo formaliai ir skubotai. Teismas nemotyvavo kodėl atmeta argumentus, pagrįstus aktualia teismų praktika, dėl restitucijos netaikymo.

54Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti 2016 m. spalio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir prašymą tenkinti – įtraukti V. R. į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

55Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

561) Pareiškėjas prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė 2016 m. spalio 20 d. likus maždaug 30-40 min. iki teismo posėdžio pradžios, tačiau nepaisant to, jo prašymas nebuvo išnagrinėtas 2016 m. spalio 20 d. posėdyje, o nutartis, kuria nutarta jo prašymą atmesti, priimta 2016 m. spalio 27 d.

57Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Remada“ prašo pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

58Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:

591) Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad jis prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu pateikė iki 2016 m. spalio 20 d.

60Ieškovas BAB bankas ,,Snoras“, atsakovas UAB ,,Grižlita LT“, tretieji asmenys T. A. bei UAB „Vakas“ atsiliepimų į pareiškėjo V. R. atskirąjį skundą nepateikė.

61IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

62Atskirieji skundai netenkintini.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

64Absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 str.).

65Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties, kuria prašymas dėl teismo sprendimo pakeitimo atmestas.

66Dėl restitucijos ribų. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje pripažįstama, kad restitucija (lot. restitutio – grąžinimas į ankstesnę padėtį) yra civilinės teisės gynybos būdas, kai šaliai grąžinama tai, ką jį perdavė kitai šaliai, o iš nepagrįstai įgijusios šalies išieškoma tai, ką jį perdavusi kitai šaliai. Taigi restitucija yra šalių grąžinimas į status quo (CK 1.138 str. 2 p., 6.145 str. 1 d.). Tai reiškia, kad pripažinus sandorį negaliojančiu kiekviena iš sandorio šalių privalo grąžinti antrajai šaliai viską, ką yra gavusi pagal sandorį. Taip yra sugrįžtama į ankstesnę padėtį, buvusią iki teisės pažeidimo. Įstatyme nustatyta galimybė teismui išimtiniais atvejais restitucijos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str. 2 d.). Faktinė padėtis, kuriai esant įstatyme teismui suteikiama galimybė restitucijos netaikyti, turi būti išimtinė bei teismo tinkamai argumentuota.

67Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu pripažino negaliojančiomis 2012 m. vasario 7 d. ir 2013 m. sausio 7 d. atsakovų RUAB „Remada“ ir UAB „Grižlita LT“ sudarytas Akcijų pasirašymo sutartis CK 6.66 str. ir CK 1.80 str. pagrindais, t. y. sandoriai panaikinti ab initio. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 24 d. sprendimą paliko nepakeistą. Byloje ginčo dėl minėtų teismų sprendimų dalyje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais iš esmės nėra, tačiau apeliantai nesutinka su teismų taikyta dvišale restitucija. Apeliantai UAB „Vakas“ ir UAB „Grižlita LT“ apeliaciniuose skunduose nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino argumentų dėl pagrindo netaikyti restitucijos CK 6.145 str. 2 d. pagrindu, kadangi dėl pritaikytos restitucijos vienos iš šalių - BUAB „Remada“ padėtis nesąžiningai pagerėjo (bendrovė dvigubai praturtėjo, gavusi tiek pinigines lėšas už perleistas UAB „Grižlita LT“ akcijas, tiek, teismams taikius restituciją, atgavusi ginčo statinius), tuo tarpu UAB „Grižlita LT“ padėtis atitinkamai pablogėjo - bendrovei restitucijos pagrindu priteistos piniginės lėšos realiai grąžintos niekada nebus.

68Vertindamas šiuos argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK 6.145 str. 2 d. nustatyta, jog išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų. Apelianto UAB „Vakas“ argumentas, kad UAB „Grižlita LT“ tapus bankrutuojančios įmonės kreditoriumi ir dalyvaujant bankroto procedūroje kaip trečiosios eilės kreditoriui, tikėtina, jis priteistų piniginių lėšų neatgaus, nesudaro pagrindo netaikyti restitucijos. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, kad trečiasis asmuo UAB „Vakas“ nuosavybės teisę į UAB „Grižlita LT“ akcijas įgijo 2015 m. liepos 3 d., t. y. po apeliacinės instancijos teismo nutarties, kuria buvo paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, 2015 m. sausio 29 d. priėmimo, todėl veikdamas kaip verslininkas turėjo prisiimti su restitucijos rizika susijusius padarinius. Antra, šioje situacijoje netaikius dvišalės restitucijos ir palikus nekilnojamuosius daiktus atsakovui UAB „Grižlita LT“, būtų pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, kurio turi būti laikomasi tuo atveju, kai skolininkui BUAB „Remada“ iškeliama bankroto byla, nes atsakovas UAB „Grižlita LT“ galimai įgytų pranašumą prieš kitus kreditorius. Trečia, tai, kad atsakovas UAB „Grižlita LT“ bus / gali būti įtrauktas į BUAB „Remada“ trečios eilės kreditorių sąrašą nepažeidžia jo teisių, tuo labiau nesuponuoja prielaidos, kad restitucija šioje byloje netaikytina bei nesudaro pagrindo konstatuoti, kad dėl restitucijos taikymo atsakovo padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogės, o BUAB „Remada“ atitinkamai pagerės. Dėl nurodytų argumentų nėra pagrindo konstatuoti, kad negalima taikyti dvišalės restitucijos, nes dėl to apelianto UAB „Grižlita LT“ padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų.

69Apelianto UAB „Vakas“ teigimu, pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į jo nurodytą kasacinio teismo praktiką dėl dvišalės restitucijos netaikymo, tačiau pažymėtina, kad apelianto nurodytų bylų faktinės aplinkybės (ratio decidenti) esmingai skirtingos nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių; apelianto minimose bylose buvo nagrinėtos tokios situacijos, kai restitucijos objektu yra jau suteiktos paslaugos, kurių neįmanoma grąžinti, o ne kai negaliojančio sandorio pagrindu buvo perduotas nekilnojamasis turtas. Kaip teisingai nurodo ieškovas, šio ginčo atveju negalima pakeisti restitucijos būdo ir vietoj nekilnojamojo turto priteisti BUAB „Remada“ pinigines lėšas, kadangi tokiu atveju UAB „Grižlita LT“ gautų iš neteisėtu pripažinto sandorio tai, ką ir tikėjosi gauti - ginčo nekilnojamąjį turtą.

70Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliacinių skundų argumentai, kuriais faktiškai reikalaujama, neginčijant priimtų teismo sprendimo pagrįstumo dalyje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, netaikyti dvišalės restitucijos, nepagrįsti.

71Dėl kitų ginčui reikšmingų aplinkybių. Apeliantas UAB „Vakas“ nurodo, kad atmetus jo prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjus bylą iš esmės UAB „Vakas“ ir jo atstovui nedalyvaujant, buvo pažeista UAB „Vakas“ teisė būti išklausytam, taip pat teisė turėti profesionalų atstovą byloje, tačiau apeliacinės instancijos teismas tokius argumentus vertina kritiškai. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi atnaujintas procesas nagrinėjamoje byloje, o 2016 m. birželio 1 d. nutartimi paskirtas teismo posėdis 2016 m. liepos 11 d. bei UAB „Vakas“ nustatytas terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, tačiau UAB „Vakas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir į teismo posėdį neatvyko. UAB „Vakas“ atstovas taip pat neatvyko ir į vėlesnius teismo posėdžius (2016 m. rugsėjo 14 d. bei 2016 m. spalio 20 d.) ir nors 2016 m. spalio 20 d. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį vėlesnei datai, tačiau esant aukščiau nustatytoms faktinėms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto prašymą ir išnagrinėjo bylą iš esmės, nes UAB „Vakas“ turėjo pakankamai ilgą laiką susirasti savo atstovą. Be to, iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas vertino UAB „Vakas“ argumentus, išdėstytus prašyme atnaujinti procesą, atskirajame skunde bei kituose procesiniuose dokumentuose.

72Dėl apelianto UAB „Vakas“ argumentų, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą buvo šališkas, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas ir pareiškiamas prieš pradedant nagrinėti bylą iš esmės, vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kada pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino vėliau (CPK 68 str. 2 d.). Be to, pareiškimas dėl nušalinimo gali būti pareikštas tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 str. nustatytų pagrindų. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (LR CPK III dalis). Konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas vertina, kad apeliantas pareiškimą dėl teisėjos nušalinimo pateikė 2016 m. spalio 27 d., t. y. jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o iš pareiškimo turinio matyti, kad apelianto abejonės dėl bylą nagrinėjusios teisėjos šališkumo, iš esmės yra susijusios su procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu byloje. Taip pat kaip matyti iš bylos nagrinėjimo eigos, bylos nagrinėjimo metu apeliantui buvo leista pasinaudoti visomis jam suteiktomis įstatymu procesinėmis teisėmis, todėl apeliacinės instancijos teismas tokį apelianto elgesį, t. y. pareiškimo dėl teisėjos nušalinimo pateikimą jau po bylos iš esmės išnagrinėjimo pabaigos, vertina kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tačiau siekiant nebloginti apelianto padėties, baudos skyrimo klausimas nesvarstytinas.

73Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties, kuria prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu atmestas. Tretieji asmenys byloje dalyvauja dėl to, kad turi pagrįstą suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. bylos baigtis gali tiesiogiai arba netiesiogiai paveikti jų teises (CPK 46 str., 47 str.), todėl tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis.

74Nagrinėjamu atveju apeliantas V. R. nurodo, kad jis prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė 2016 m. spalio 20 d. likus maždaug 30-40 min. iki teismo posėdžio pradžios, tačiau nepaisant to, jo prašymas nebuvo išnagrinėtas 2016 m. spalio 20 d. posėdyje, o nutartis, kuria nutarta jo prašymą atmesti, priimta 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad prašymas pirmosios instancijos teisme gautas ir užregistruotas 2016 m. spalio 20 d. 14 val. 59 min., kai tuo tarpu teismo posėdis buvo pradėtas 13 val. 20 min., todėl apelianto argumentai, kad jis prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu pateikė likus maždaug 30-40 min. iki teismo posėdžio pradžios, atmestini kaip nepagrįsti. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 19 d. nutartimi, kurios apeliantas neskundė, atmetė trečiojo asmens UAB „Vakas“ prašymą įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis A. G. ir V. R., nurodydamas, kad peržiūrėdamas išnagrinėtą bylą teismas turi pareigą aiškintis, ar priimtas teismo sprendimas pažeidė būtent trečiojo asmens UAB „Vakas“ teises ar teisėtus interesus, o įtraukus į bylą kitus asmenis būtų peržengtos ribos, apibrėžtos konkrečiu proceso atnaujinimo pagrindu. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, apelianto V. R. argumentai jo nurodomų procesinių normų pažeidimo aspektais nėra pagrįsti.

75Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias restitucijos institutą bei trečiųjų asmenų įtraukimą, todėl priėmė teisėtas ir pagrįstas nutartis, kurias naikinti atskiruosiuose skunduose išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Dėl to atskirieji skundai atmestini, o skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutartys paliktinos nepakeistos (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

76Atsakovas BUAB „Remada“ prašė jo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau duomenų apie išlaidas nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidos jo naudai nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d.).

77Ieškovas likviduojamas AB bankas „Snoras“ prašė jo naudai priteisti 1266,20 Eur bylinėjimosi išlaidų iš UAB „Vakas“, patirtų už atsiliepimą į atskirąjį skundą surašymą, ir pateikė prašymą pagrindžiančius dokumentus, nurodydamas, kad didžioji dalis suteiktų teisinių paslaugų sudarė atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimas (1264,45 Eur) bei 1,75 Eur už NTR išrašą. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs ieškovo atstovo byloje parengto procesinio dokumento apimtį, byloje nagrinėjamų klausimų sudėtingumą bei teismų formuojamą praktiką šiais klausimais, taip pat atsižvelgęs į tai, kad apeliacinės instancijos teisme ieškovo interesus atstovauja tas pats atstovas, kuris atstovavo pirmosios instancijos teisme, todėl bylos aplinkybės jam buvo žinomos, vadinasi, ir darbo laiko sąnaudos neturėjo būti didesnės nei įprastinės tokio pobūdžio procesinio dokumento parengimui, bei remdamasis 2015 m. kovo 19 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius 2 p., 8.16 p., sprendžia, kad yra pagrindas bylinėjimosi išlaidas mažinti, priteisiant iš apelianto (trečiojo asmens) UAB „Vakas“ ieškovo naudai 200 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

78Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

79Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, kuriomis prašymai dėl teismo sprendimo pakeitimo bei įtraukimo trečiuoju asmeniu atmesti, palikti nepakeistas.

80Priteisti iš apelianto (trečiojo asmens) UAB „Vakas“ (į. k. 302864224) 200,00 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovo likviduojamo AB „Snoras“ (į. k.112025973), naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BAB bankas „Snoras“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu c. b. Nr.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 29 d. nutartimi c. b. Nr.... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Vakas“ kreipėsi į teismą su prašymu... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 8 d. nutartimi nutarė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 10 d. nutartimi atnaujino procesą... 10. Trečiasis asmuo UAB „Vakas“ nurodė, jog panaikinus akcijų pasirašymo... 11. Ieškovas BAB bankas ,,Snoras“ nurodė, jog teismo sprendime nebuvo... 12. Atsakovas BUAB ,,Remada“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 13. Atsakovas UAB ,,Grižlita LT“ sutiko su trečiojo asmens UAB „Vakas“... 14. Teisme 2016 m. spalio 20 d. buvo gautas pareiškėjo V. R. prašymas įtraukti... 15. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi trečiojo... 17. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakas“ iš esmės neginčija... 18. Nagrinėjamu atveju teismas 2014 m. kovo 24 d. sprendimu pripažino... 19. Teismas sprendė, jog įvertinus teismo pritaikytos restitucijos būdą, jos... 20. Teismas iš byloje esančių įrodymų nustatė, jog UAB „Vakas“... 21. Teismas dėl nustatytų aplinkybių ir vadovaudamasis aukščiau paminėtais... 22. Teismas, remdamasis CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijose dėl civilinėse bylose... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo... 24. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nutarties priėmimo metu civilinė byla... 25. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 26. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 27. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 28. 1) Dėl restitucijos taikymo būdo bei apimties. Pirmosios instancijos teismas... 29. 2) Aplinkybė, kad iki šiol kasacinis teismas nėra nagrinėjęs faktinėmis... 30. 3) Dėl įsiteisėjusia teismo nutartimi konstatuotų aplinkybių.... 31. 4) Bankroto byla UAB „Remada“ buvo iškelta 2014 m. rugpjūčio 28 d., tad... 32. 5) Dėl kitų ginčui reikšmingų aplinkybių. Atmetus UAB „Vakas“... 33. 6) 2016 m. spalio 27 d. buvo pateiktas pareiškimas dėl teisėjos J. V.... 34. 7) Nors teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartyje nurodo, jog akcininko V. R.... 35. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Grižlita LT“ prašo panaikinti 2016 m.... 36. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 37. 1) Pirmosios instancijos teismas skubotai bei formaliai išnagrinėjo UAB... 38. Atsiliepimuose į atskiruosius skundus atsakovas BUAB „Remada“ prašo... 39. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 40. 1) Trečiasis asmuo niekaip nepagrindė savo pozicijos dėl restitucijos... 41. 2) Pirmosios instancijos teismas atmetė trečiojo asmens UAB „Vakas“... 42. 3) Atsakovas UAB „Grižlita“ atskirajame skunde pateikė tik subjektyvią... 43. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas BUAB bankas „Snoras“ prašo... 44. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 45. 1) Šiuo atveju Banko ginčyti sandoriai pripažinti negaliojančiais ab... 46. 2) Šalių grąžinti į pradinę padėtį negalima tais atvejais, kai... 47. 3) Aplinkybė, kad Remada buvo iškelta bankroto byla ir kreditorių... 48. 4) Nei Nutartimi, priimta 2015 m. sausio 29 d., nei Sprendimu, priimtu 2014 m.... 49. 5) Prašymą atnaujinti procesą pateikė tik Vakas; kiti Vakas nurodomi... 50. 6) Teismas pagrįstai ir teisėtai netenkino Vakas prašymo atidėti teismo... 51. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis... 52. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 53. 1) Sutinka su UAB „Grižlita“ pozicija, kad pirmosios instancijos teismas... 54. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. R. prašo panaikinti 2016 m. spalio 27 d.... 55. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 56. 1) Pareiškėjas prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė 2016 m. spalio... 57. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Remada“ prašo... 58. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai:... 59. 1) Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, kad... 60. Ieškovas BAB bankas ,,Snoras“, atsakovas UAB ,,Grižlita LT“, tretieji... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 62. Atskirieji skundai netenkintini.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. Absoliučių skundžiamų teismo nutarčių negaliojimo pagrindų, numatytų... 65. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties, kuria... 66. Dėl restitucijos ribų. Teisės doktrinoje ir teismų praktikoje... 67. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo... 68. Vertindamas šiuos argumentus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CK... 69. Apelianto UAB „Vakas“ teigimu, pirmosios instancijos teismas taip pat... 70. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 71. Dėl kitų ginčui reikšmingų aplinkybių. Apeliantas UAB „Vakas“ nurodo,... 72. Dėl apelianto UAB „Vakas“ argumentų, kad pirmosios instancijos teismas... 73. Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarties, kuria... 74. Nagrinėjamu atveju apeliantas V. R. nurodo, kad jis prašymą įtraukti... 75. Remiantis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas prieina prie išvados,... 76. Atsakovas BUAB „Remada“ prašė jo naudai priteisti bylinėjimosi... 77. Ieškovas likviduojamas AB bankas „Snoras“ prašė jo naudai priteisti... 78. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 79. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, kuriomis... 80. Priteisti iš apelianto (trečiojo asmens) UAB „Vakas“ (į. k. 302864224)...