Byla 2-5149-797/2015
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daugiabučio gyvenamojo namo Kviečių g. 56 savininkų bendrijos ieškinį atsakovei I. P. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3264,14 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei ieškinys su priedais įteikti tinkamai, 2015-06-22 viešo paskelbimo būdu, tačiau ji per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas Daugiabučio gyvenamojo namo Kviečių g. 56 savininkų bendrija administruoja daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį adresu ( - ) (7-14 b. l.). Ieškovo pagrindinis veiklos uždavinys - įgyvendinti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (bendrijos įstatų 9 p.). A. I. P. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (60-61 b. l.). Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog 2007-07-15 įvykusiame ieškovo neeiliniame narių susirinkime buvo nuspręsta dėl perskaičiuoto ir pakoreguoto namo renovacijos investicinio projekto pristatymo, dėl projekto 10 proc. įnašo surinkimo ir panaudojimo tvarkos, dėl projekto finansavimo tvarkos ir panaudojimo tvarkos, (23-25, 26-27, 28, 29 b. l.). 2007-09-19 įvykusiame neeiliniame susirinkime nutarta pasirinkti renovacijos darbams atlikti darbų rangovą (33-34, 35-37 b. l.). 2008-08-03 įvykusiame neeiliniame susirinkime ieškovas nutarė imti paskolą ir sudaryti sutartį su banku kreditui gauti, banko prašyti kredito atsiskaityti su darbų rangovais už atliktus namo renovacijos darbus (39-40, 41 b. l.). 2008 m. rugsėjo 8 d. ieškovas sudarė kreditavimo sutartį Nr. KS/206 su banku, kuria įsipareigojo, kad gautą 28962,00 Eur (100000 Lt) kreditą grąžins iki 2018-08-05 (42-53 b. l.). Iš 2015-04-07 pažymos matyti, jog atsakovė, kaip buto savininkė, nemoka ieškovui už komunalinius patarnavimus, namo modernizavimo (renovacijos) darbus, įskaitant ir bendrijos sumokėtas įmokas bei palūkanas bankui, todėl atsakovė yra skolinga ieškovui 3264,14 Eur (22 b. l.). Ieškovas nuo 2012-03-14 ne kartą įspėjo atsakovę dėl skolos už komunalinius bendrijos mokesčius bei namo modernizavimo darbus grąžinimo, tačiau atsakovė į ieškovo pranešimus nereagavo ir skolos nesumokėjo (54-59 b. l.).

6Pagal CK 4.72 str. bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.75 str. 1 d.). Bendraturčių nuosavybės teisės į bendrą objektą įgyvendinimas apima ir jų tarpusavio pareigų, susijusių su tuo objektu, vykdymą. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 str. 3 d.). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą (toliau - DNSBĮ) (2001-10-09 įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 3 str. 1 d. daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors pagal DNSBĮ 3 str. 1 d. bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 str. 6 d.), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis Kviečių g. 56-14, Šiauliuose. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reguliavimą, atsakovei kilo prievolė apmokėti ieškovui už komunalinius patarnavimus bei namo modernizavimo (renovacijos) darbus, todėl iš jos ieškovui priteistina 3264,14 Eur skola.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3264,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-05-18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 80,00 Eur išlaidų procesinių dokumentų parengimui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 88 str., 93 str. 1 d., 62-63, 64 b. l.) ir 96,00 Eur žyminis mokestis valstybei, nes ieškovas nuo žyminio mokėjimo atleistas (DNSBĮ 23 str. 3 d., CPK 83 str. 1 d. 14 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovės I. P. ieškovui Daugiabučio gyvenamojo namo Kviečių g. 56 savininkų bendrijai 3264,14 Eur (trijų tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt keturių eurų, 14 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3264,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-05-18, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 80,00 Eur (aštuoniasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

12Priteisti iš atsakovės I. P. valstybei 96,00 Eur (devyniasdešimt šešių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 287 str. 2 d. ir 3 d. nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai