Byla e2A-124-569/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. V. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Brigvija“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto vizija“ ieškinį atsakovei J. V. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Brigvija“ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bankroto vizija“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės J. V. 1 532,24 Eur padarytos žalos, 5 proc. dydžio procesines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Brigvija“ iškėlus bankroto bylą, bankroto administratorius patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius ir nustatė, kad pagal 2017 m. lapkričio 15 d. sudarytą įmonės balansą įmonės turto didžiąją dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 1 528,00 Eur. Ši suma yra gautina suma iš atskaitingo asmens J. V.. Atsakovė, kaip atskaitingas asmuo skolinga įmonei 1 532,24 Eur. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72.

8Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. spalio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino: priteisė iš atsakovės J. V. ieškovei bankrutavusiai UAB „Brigvija“ 1 532,24 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 532,24 Eur sumą, skaičiuojamą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017-06-21, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; priteisė iš atsakovės J. V. valstybei 34,00 Eur žyminį mokestį ir 3,34 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

93.

10Teismas, atsižvelgęs į nustatytas ir atsakovės nepaneigtas aplinkybes, kad įmonės pajamos buvo apskaitomos tik per kasos aparatą, į tai, kad įmonėje nebuvo tarpinio žmogaus, kuris vestų kasą ir į ją įneštų ar išimtų pinigus, o viską darė atsakovė – įmonės ( - ) J. V., sprendė, kad atsakovė J. V., kaip įmonės ( - ), netinkamai organizavo finansinę apyskaitą ir dėl to negalima nustatyti, kur yra turtas –1 532,24 Eur piniginės lėšos.

114.

12Teismas sprendė, jog aplinkybes, kad atsakovė netinkamai ir atmestinai organizavo jos vadovaujamos įmonės apskaitą, patvirtina ir jos pačios duoti paaiškinimai 2018 m. rugsėjo 20 d. vykusio teismo posėdžio metu.

135.

14Teismas darė išvadą, kad atsakovė, kaip bendrovės vadovė, tinkamai neužtikrino įmonės buhalterinių dokumentų tvarkymo, kas vertintina kaip žalos bendrovei padarymas. Teismas sprendė, kad atsakovė kaltės prezumpcijos nepaneigė, todėl ieškovės reikalavimą pripažino pagrįstu ir tenkintinu visiškai.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

166.

17Apeliaciniu skundu atsakovė J. V. prašo: atnaujinti iš dalies įrodymų tyrimą byloje ir išreikalauti duomenis iš UAB „Maxima.Lt“ apie tai, ar bankrutavusi UAB „Brigvija“ yra jai skolinga, ar ne, kada buvo sumokėta 495,07 Eur skola; panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą ir ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, netinkamai taikė ir aiškino Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.248 str. 1 d., CK 6.246, 6.247, 6.249 str., nuostatas. Teismas be pagrindo perkėlė atsakovei įrodinėjimo pareigą, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė, kaip vadovė, netinkamai organizavo finansinę apskaitą ir tuo pagrindu nepagrįstai pritaikė įstatymo išimtį, leidžiančią perkelti įrodinėjimo naštą.

206.2.

21Ieškovė teismui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad būtent atsakovė, J. V., buvo užvaldžiusi ieškovės nurodytą sumą, nes tokių dokumentų nebuvo ir negalėjo būti, tačiau teismas ir nereikalavo jų pateikti. Ieškovė nepaaiškino ir negalėjo paaiškinti teismui, iš kur tokios sumos susidarė, kodėl suma buvo sumažinta ir kodėl būtent toks ieškinio reikalavimas pareikštas. Jokių dokumentų pagrindžiančių konkretų ieškinio reikalavimą ir kodėl jis būtent tokio dydžio, ieškovė teismui nepateikė, o teismas ir nesiaiškino šių aplinkybių.

226.3.

23Teismas sprendime nurodė, kad atsakovė, kaip įmonės vadovė pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d., nes ji yra atsakinga kaip vadovė už tinkamą apskaitos organizavimą, tačiau teismas nepaaiškino ir nemotyvavo, kaip atsakovė šį įstatymą pažeidė.

246.4.

25Teismas neatsižvelgė į tai, koks įmonės turtas buvo perduotas bankroto administratoriui ir iš ieškovės nepareikalavo jokių dokumentų, kas buvo atlikta su tuo turtu, nors turto likučiai, atlikti mokėjimai, sudaro didelę pinigų sumą.

266.5.

27Ieškovė privalėjo įrodyti tris būtiniausias civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus atsakovės, kaip atstovės veiksmus, bendrovei padarytos žalos faktą ir priežastinį neteisėtų veiksmų bei žalos ryšį (CPK 178 str.), tačiau to nepadarė, o teismas ir nereikalavo. Nagrinėjamu atveju nebuvo įrodytos civilinės atsakomybės kilimo sąlygos ir todėl ieškovės ieškinys tenkintas nepagrįstai.

287.

29Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė bankrutavusi UAB „Brigvija“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą palikti galioti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

307.1.

31Nagrinėjamu atveju atsakovė yra skolinga bankrutavusiai UAB „Brigvija”, nes ji kaip atskaitingas asmuo, iš įmonės gavo pinigines lėšas, atsakovė atsiskaičiusi su ūkio subjektais, arba gyventojais, pateikia įmonės buhalterijai pinigų sumokėjimą įrodančius dokumentus, kurie įtraukiami į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atsakovė nepateikė pateisinančių dokumentų, kur buvo panaudota jai perėjusi įmonės piniginių lėšų sumą, todėl įmonei liko skolinga 1 532,24 Eur. Atsakovės skolą įrodo ieškovės pateikti rašytiniai dokumentai, 2017 m. lapkričio 15 d. sudarytas įmonės balansas įmonės turto didžiąją dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 1 528,00 Eur, remiantis balanso smulkesne detalizacija matyti, kad tai yra gautina suma iš atskaitingo asmens J. V.. Taip pat, kad atsakovė skolinga įmonei, įrodo 2017 m. lapkričio 15 d. avanso apyskaita, kurioje matyti, kad įmonei skolos likutis – 1 532,24 Eur. Tiek įmonės balansas, tiek avanso apyskaita pasirašyta atsakovės ir įmonės buvusios buhalterės D. P..

327.2.

33Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama, todėl ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

347.3.

35Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė nesilaikant minėtų įstatymų, nes nėra duomenų, kad atsakovei nuosavybei perėjusi pinigų suma būtų pagrįsta kokiais dokumentais iš, kurių būtų galima daryti išvadą, kad 1 532,24 Eur suma buvo panaudota įmonės reikmėms ar grąžinta į įmonės kasą ar banko sąskaitą.

367.4.

37Atsakovės padaryta žala įmonei yra 1 532,24 Eur, nes ši pinigų suma neperduota bankroto administratoriui, negrąžinta įmonei bei nepanaudota įmonės reikmėms tenkinti.

387.5.

39Atsakovės neteisėti veiksmai (galimai įmonės piniginių lėšų pasisavinimas), padarė žalą kreditorių finansiniams interesams bei pačiai bendrovei, jeigu atsakovė nebūtų panaudojusi įmonės lėšų galimai asmeniniams poreikiams tenkinti, bei įnešusi į įmonės banko sąskaitą ar kasą pinigus, būtų buvę galima iš šių piniginių lėšų tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, todėl yra priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.

40Teismas

41k o n s t a t u o ja :

42IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

438.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

459.

46Byloje kilo ginčas įmonės vadovo civilinės atsakomybės.

4710.

48Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Brigvija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“. Byloje nėra ginčo, kad atsakovė J. V. iki bankroto bylos UAB „Brigvija“ iškėlimo buvo įmonės ( - ). Iš UAB „Brigvija“ 2017 m. lapkričio 15 d. avanso apyskaitos nustatyta, kad 2017-11-01 UAB „Brigvija“ buvo 1899,43 Eur grynųjų pinigų, per 2017 m. lapkričio mėnesį išleista 382,49 Eur, 2017-11-15 likutis 1532,24 Eur, minėta apyskaita pasirašyta atsakingo asmens, t. y. atsakovės J. V. ir buhalterės D. P.. Byloje nėra ginčo, kad įmonėje su pinigų kasa dirbo atsakovė, t.y. įnešdavo pinigus ir juos išimdavo. Kadangi iškėlus bankroto bylą bankroto administratoriui nebuvo perduoti 1532,24 Eur sumą pateisinantys dokumentai, jis kreipėsi su ieškiniu atsakovei dėl žalos atlyginimo.

4911.

50Apeliantės prašymu apeliacinės instancijos teismas išreikalavo įrodymus – UAB Maxima LT pranešimą ir mokėjimo nurodymus. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą, todėl pagal teismo nutartį išreikalauti įrodymai priimami ir vertinami kartu su kitais įrodymais, esančiais byloje.

5112.

52CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymas, steigimo dokumentai ar sutartis nenustato kitaip. Juridinio asmens valdymo organo nario civilinę atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio nuostatas lemia jo pareiga veikti išimtinai juridinio asmens interesais.

5313.

54Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Atsakovas, t. y. bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166-421/2015).

5514.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015).

5715.

58Bendrovės vadovo pareiga rūpintis įmonės finansine atskaitomybe nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 4 punktuose, Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnyje. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šių įstatymų pažeidimas yra neteisėtas veiksmas, už kurį vadovui taikoma civilinė atsakomybė, jei nustatomos visos civilinės atsakomybės sąlygos.

5916.

60Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įpareigoja į apskaitą įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija). Šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį, kuris leidžia ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrįsti su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais (2001 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. IX-574 redakcija).

6117.

62Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 179 4 punktu pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį, taip pat ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį. Bylos nagrinėjimo metu liudytoja D. P., kuri dirbo įmonėje buhaltere, nurodė, kad išimant iš kasos pinigus įmonėje buvo surašoma avansinė apyskaita, po to pateikiami išlaidas pateisinantys dokumentai. Liudytoja patvirtino, kad jos sudarytoje 2017-11-15 avanso apyskaitoje matyti, kad 2017-11-01 pas vadovę buvo 1899,43 Eur grynųjų pinigų, per 2017 m. lapkričio mėnesį išleista 382,49 Eur, 2017-11-15 likutis yra 1532,24 Eur.

6318.

64Apeliante skunde nurodė, kad ieškovė teismui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad būtent ji užvaldė prašomą priteisti žalos sumą, nes tokių dokumentų nebuvo ir negalėjo būti, o teismas ir nereikalavo jų pateikti. Apeliantės teigimu pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atsakovė, kaip įmonės vadovė pažeidė buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d., nes ji yra atsakinga kaip vadovė už tinkamą apskaitos organizavimą, bet nepaaiškino ir nemotyvavo, kaip atsakovė šį įstatymą pažeidė. Tačiau tokie atsakovės argumentai, apeliacinio teismo nuomone, yra teisiškai nepagrįsti.

6519.

66Nagrinėjamu atveju aplinkybė, ar atsakovė pasisavino minėtus pinigus, nebuvo nustatoma, tačiau ji ir nėra reikšminga, nes atsakovei, kaip buvusiai įmonės vadovei, atsakomybę CK 2.87 straipsnio 7 dalies pagrindu užtraukia vien faktas, kad dėl jos aplaidumo negalima nustatyti, kur pinigai yra. Kaip jau buvo minėta, nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl atsakovė, siekdama išvengti civilinės atsakomybės ir remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų paneigti šią prezumpciją

6720.

68Atsakovė, siekdama paneigti šią prezumpciją, nurodė, kad iš paimtų iš kasos pinigų 495,07 Eur sumokėjo UAB Maxima LT, mokėjimas galėjo būti padarytas jau po bankroto bylos iškėlimo, tačiau ji neturi galimybės pateikti tokių įrodymų. Atsakovės prašymu apeliacinis teismas išreikalavo iš UAB Maxima LT duomenis apie UAB ,,Brigvija‘‘ atliktus mokėjimus. Iš pateiktų mokėjimo nurodymų nustatyta, kad UAB ,,Brigvija‘‘ yra sumokėjusi UAB Maxima LT 368,66 Eur, paskutinis pavedimas buvo padarytas 2018-08-08. Todėl gauti įrodymai nepatvirtina atsakovės nurodytų aplinkybių, kad prašomos priteisti žalos dalį sudaro jos sumokėta skola UAB Maxima LT. Pranešime taip pat nurodyta, kad nėra galimybės tiksliai identifikuoti ieškovės nurodytos 495,07 Eur skolą, nes tam reikalinga tiksli data, kurią ši skola susidarė. Nors pranešime nurodyta, kad UAB Maxima LT ieškovė yra neskolinga, šios aplinkybės nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

6921.

70Apeliantė skunde nurodė, kad ieškovė nepaaiškino, kodėl prašo priteisti mažesnį žalos atlyginimą, nei jos debitorinė skola. Tačiau iš bylos duomenų matyti, kad ieškovės reikalavimas yra pareikštas atsižvelgiant į įmonės buhalterinius dokumentus, patvirtinančius lėšų išėmimą iš kasos – avansinę apyskaitą, pasirašytą pačios atsakovės, o ne grindžiamas atsakovės nurodyta debitorine skola.

7122.

72Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakoja priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7323.

74Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidos, atmetus atsakovės apeliacinį skundą, jai neatlyginamos ir nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis), o ieškovė apie patirtas bylinėjimosi išlaidas duomenų nepateikė.

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

76Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

77Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB)... 7. 2.... 8. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. spalio 10 d. sprendimu... 9. 3.... 10. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas ir atsakovės nepaneigtas aplinkybes, kad... 11. 4.... 12. Teismas sprendė, jog aplinkybes, kad atsakovė netinkamai ir atmestinai... 13. 5.... 14. Teismas darė išvadą, kad atsakovė, kaip bendrovės vadovė, tinkamai... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 16. 6.... 17. Apeliaciniu skundu atsakovė J. V. prašo: atnaujinti iš dalies įrodymų... 18. 6.1.... 19. Teismas neteisingai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, netinkamai... 20. 6.2.... 21. Ieškovė teismui nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad būtent... 22. 6.3.... 23. Teismas sprendime nurodė, kad atsakovė, kaip įmonės vadovė pažeidė... 24. 6.4.... 25. Teismas neatsižvelgė į tai, koks įmonės turtas buvo perduotas bankroto... 26. 6.5.... 27. Ieškovė privalėjo įrodyti tris būtiniausias civilinės atsakomybės... 28. 7.... 29. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė bankrutavusi UAB „Brigvija“... 30. 7.1.... 31. Nagrinėjamu atveju atsakovė yra skolinga bankrutavusiai UAB „Brigvija”,... 32. 7.2.... 33. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 34. 7.3.... 35. Atsakovės neteisėti veiksmai pasireiškė nesilaikant minėtų įstatymų,... 36. 7.4.... 37. Atsakovės padaryta žala įmonei yra 1 532,24 Eur, nes ši pinigų suma... 38. 7.5.... 39. Atsakovės neteisėti veiksmai (galimai įmonės piniginių lėšų... 40. Teismas... 41. k o n s t a t u o ja :... 42. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 43. 8.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 45. 9.... 46. Byloje kilo ginčas įmonės vadovo civilinės atsakomybės.... 47. 10.... 48. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 30 d.... 49. 11.... 50. Apeliantės prašymu apeliacinės instancijos teismas išreikalavo įrodymus... 51. 12.... 52. CK 2.87 straipsnio 7 dalis nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys,... 53. 13.... 54. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 55. 14.... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 57. 15.... 58. Bendrovės vadovo pareiga rūpintis įmonės finansine atskaitomybe nustatyta... 59. 16.... 60. Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įpareigoja į apskaitą... 61. 17.... 62. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo... 63. 18.... 64. Apeliante skunde nurodė, kad ieškovė teismui nepateikė jokių dokumentų,... 65. 19.... 66. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, ar atsakovė pasisavino minėtus pinigus,... 67. 20.... 68. Atsakovė, siekdama paneigti šią prezumpciją, nurodė, kad iš paimtų iš... 69. 21.... 70. Apeliantė skunde nurodė, kad ieškovė nepaaiškino, kodėl prašo priteisti... 71. 22.... 72. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kiti apeliacinio skundo argumentai... 73. 23.... 74. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 76. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. spalio 10 d. sprendimą... 77. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....