Byla 1A-182-361-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Zigmo Pociaus, teisėjų Lino Pauliukėno ir Daliaus Jocio, sekretoriaujant Ainai Kuprijanovienei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, gynėjui advokatei Monikai Motiejauskienei, nuteistajam A. Š. , viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Š. ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 01 nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 2 d. ir nuteistas dviejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3A. Š. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į patalpą:

42005 m. iš rugpjūčio 2 d. į 3 d., nakties metu, tikslus laikas nenustatytas, su savimi atsineštu peiliu atrakino garažo, esančio ( - ) durų vidinę spyną, įsibrovė į R. B. priklausančio garažo vidų ir iš jo pagrobė: 2 vnt. padangų "Michelin", kurių l vnt. vertė 500 Lt., bendros 1000 litų vertės, įvairių automobilinių detalių bendros 1000 litų vertės, automobilinį starterį "Boch" 3500 litų vertės, 5 įpakavimus sulčių "Ladoria" stikliniuose buteliuose bendros 600 litų vertės, 120 vnt. 0,125 l talpos sulčių stikliniuose buteliuose, bendros 120 litų vertės. Tokiu būdu įsibraudamas į patalpą, pagrobė svetimo turto, priklausančio R. B. už 6220 Lt.

5Apeliaciniame skunde nuteistasis A. Š. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 01 nuosprendį ir paskirtą bausmę sušvelninti. Nurodo, kad iš karto prisipažino padaręs aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, gailisi dėl šio poelgio, turi mažametę dukrą, kurią reikia išlaikyti.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde prokuroras prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario l d. nuosprendį pakeisti: A. Š. paskirtą laisvės atėmimo bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose. Išbraukti iš nuosprendžio rezoliucinės dalies sakinio dalį, kuria nustatyta, kad bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

7Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas A. Š. pripažinęs kaltu ir paskyręs jam laisvės atėmimo bausmę nenustatė bausmės atlikimo vietos. LR BK 50 str. 3 d. numato, kad laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą parenka teismas. Tai jis daro atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą. Todėl atsižvelgiant į tai, kad A. Š. nuteistas už tyčinį apysunkį nusikaltimą, bei į tai, kad nekartą teistas už analogiškas veikas ir jau atlikinėjęs laisvės atėmimo bausmes paskirtoji laisvės atėmimo bausmė nustatytina atlikti pataisos namuose.

8Toliau apeliaciniame skunde prokuroras pažymi, kad nors šis klausimas galėjo būti išspręstas nepradėjus apeliacinio proceso, o nuosprendžio vykdymo metu kylančių neaiškumų pašalinimo tvarka (LR BPK 361 - 362 str.), tačiau nuosprendis keistinas ir dėl kito pažeidimo. Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodė, kad bausmės pradžia skaičiuotina nuo nuosprendžio paskelbimo dienos. Bausmė negali būti pradėta vykdyti nuo nuosprendžio priėmimo dienos, kadangi nuosprendis nebuvo įsiteisėjęs. LR BPK 335 str. numatyta, kad pateikiamas vykdyti ir vykdomas tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis. LR BVK 66 str. l d. numatyta, kad po nuosprendžio įsiteisėjimo nuteistasis, kuriam paskirta laisvės atėmimo bausmė, suimamas. Šios įstatymų normos leidžia daryti išvadą, kad laisvės atėmimo bausmės pradžia yra nuteistojo suėmimo momentas po nuosprendžio įsiteisėjimo ir pateikimo vykdyti. Todėl teismas nepagrįstai nuosprendyje nustatė kitokią, nei numatyta įstatymu, bausmės vykdymo tvarką ir bausmės terminų skaičiavimą. Nuosprendis galėtų būti pradėtas vykdyti kita tvarka, tačiau taip pat numatyta įstatymu, kai nuteistajam iki įsiteisės nuosprendis paskiriama kardomoji priemonė - suėmimas. Šiuo atveju suėmimo laikas įskaitomas į bausmės laiką (LR BK 66 str.) ir tada bausmės pradžia gali būti ankščiau nei nuosprendis įsiteisėja. Tačiau šioje byloje A. Š. kardomoji priemonė suėmimas paskirta nebuvo, jos iki įsiteisės nuosprendis nepaskyrė teismas (LR BPK 307 str. l d. 6 p.), todėl nebuvo pagrindo bausmės pradžios skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo, nes nuteistasis pagal šį nuosprendį paskirtos laisvės atėmimo bausmės neatlieka. Jis yra baigęs atlikti bausmę paskirtą 2006 02 02 nuosprendžiu su kuria yra subendrinta skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė. Todėl įstatymų nuostatoms prieštaraujantis sprendimas dėl bausmės pradžios skaičiavimo naikintinas.

9Teismo posėdyje prokurorė prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti, o nuteistojo apeliacinį skundą atmesti, nuteistojo gynėja prašė A. Š. apeliacinį skundą tenkinti, o prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

10Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 4 p.), nuteistojo A. Š. apeliacinis skundas atmestinas.

11Dėl nuteistojo skundo.

12Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo kaltės. Pats apeliantas kaltu prisipažino iš dalies. Padaryta veika nėra laikoma sunkia, tačiau tai tyčinė, savanaudiška veika, žala neatlyginta. A. Š. anksčiau septynis kartus teistas, iš jų ne kartą už nusikaltimus nuosavybei, nusikalstamas veikas daro nuolat, teistumui neišnykus padarė naują tyčinį apysunkį nusikaltimą nuosavybei. Šie duomenys leidžia pagrįstai teigti, kad A. Š. jokių išvadų iš ankstesnių teistumų nepadarė, nesistengia rasti teisėtą pragyvenimo šaltinį ir keisti nusikalstamą gyvenimo būdą, stoti į dorą ir sąžiningą gyvenimo kelią. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas nuteistajam mažesnę negu straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą nustatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis bausmę (2 metus), tokį savo sprendimą nuosprendyje pakankamai išsamiai argumentavo. Kolegija su šiais apylinkės teismo argumentais sutinka. Švelninti bausmę nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

13Dėl prokuroro skundo.

14Teismas nenustatęs laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos bei nurodęs paskirtos bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos netinkamai išsprendė kitus nuosprendžio klausimus (LR BPK 328 str. 4p.), todėl nuosprendis keistinas.

15Vadovaujantis LR BPK 336 str. 1 d. pirmos instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja, jei pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui jis nėra apskųstas. Kardomoji priemonė suėmimas A. Š. šioje byloje paskirta nebuvo, jos nepaskyrė ir teismas paskelbdamas nuosprendį, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 01 nuosprendis, kuriuo yra nuspręsta nuteistajam bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos keistinas.

16Tačiau prokuroras prašydamas išbraukti iš nuosprendžio rezoliucinės dalies sakinio dalį, kuria nustatyta, kad bausmės pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, visai nenurodė, nuo kada jis siūlo skaičiuoti bausmės pradžią, tuo įnešdamas dar didesnę painiavą, Kadangi nuosprendis įsiteisėja nuo apeliacinės instancijos teismo nutarties paskelbimo dienos, bausmės atlikimo pradžia skaičiuotina nuo 2007 04 19. Kartu atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad A. Š. buvo nuteistas pagal BK 178 str. 2 d. ir kitu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 05 nuosprendžiu laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams ( bylos sujungtos nebuvo). Bausmių vykdymo metu nuosprendžiais paskirtos bausmės turėtų būti subendrintos, įskaitant į subendrintos bausmės atlikimo laiką jau atliktas bausmes ir kardomąjį kalinimą.

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 01 nuosprendį pakeisti.

19A. Š. nustatyti paskirtą bausmę atlikti pataisos namuose.

20Pakeisti nuosprendžio dalį dėl bausmės atlikimo pradžios ir bausmės atlikimo pradžią A. Š. skaičiuoti nuo 2007 04 19.

21Nuteistojo A. Š. apeliacinį skundą atmesti.

22Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. A. Š. nuteistas už tai, kad pagrobė svetimą turtą, įsibraudamas į... 4. 2005 m. iš rugpjūčio 2 d. į 3 d., nakties metu, tikslus laikas... 5. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. Š. prašo pakeisti Klaipėdos miesto... 6. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliaciniame skunde prokuroras... 7. Prokuroras apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas A. Š. pripažinęs kaltu... 8. Toliau apeliaciniame skunde prokuroras pažymi, kad nors šis klausimas galėjo... 9. Teismo posėdyje prokurorė prašė prokuratūros apeliacinį skundą tenkinti,... 10. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas tenkintinas iš... 11. Dėl nuteistojo skundo.... 12. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 13. Dėl prokuroro skundo.... 14. Teismas nenustatęs laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos bei nurodęs... 15. Vadovaujantis LR BPK 336 str. 1 d. pirmos instancijos teismo nuosprendis... 16. Tačiau prokuroras prašydamas išbraukti iš nuosprendžio rezoliucinės... 17. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 02 01 nuosprendį pakeisti.... 19. A. Š. nustatyti paskirtą bausmę atlikti pataisos namuose.... 20. Pakeisti nuosprendžio dalį dėl bausmės atlikimo pradžios ir bausmės... 21. Nuteistojo A. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....