Byla 2VP-22419-859/2017
Dėl baudos skyrimo skolininkui A. B., išieškotojas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs antstolio R. V. pareiškimą dėl baudos skyrimo skolininkui A. B., išieškotojas Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“.

3Teismas

Nustatė

4Antstolis pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo skirti baudą A. B. už antstolio reikalavimų nevykdymą. Nurodo, kad antstolis vykdo Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2121 dėl skolos išieškojimo iš A. B. išieškotojo Kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Vykdant vykdomuosius dokumentus, 2017 m. kovo 17 d. buvo surašytas reikalavimas skolininkui, kuris įpareigojo skolininką per penkias darbo dienas pristatyti įkeistą turtą. 2017 m. balandžio 4 d. minėtas reikalavimas buvo įteiktas skolininkui. Skolininkas antstolio reikalavimo neįvykdė.

5Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 3 dalis).

6Prašymas tenkintinas.

7Antstolis, atlikdamas savo funkcijas, turi teisę gauti reikalingus duomenis ir dokumentus apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus jo funkcijoms atlikti (Antstolių įstatymo 22 straipsnio 1 dalis).

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnis nustato, kad antstolio reikalavimai yra privalomi ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus rajono 3-ojo notarų biuro išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2121 dėl skolos išieškojimo iš A. B. išieškotojo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai. Vykdant vykdomuosius dokumentus, 2017 m. kovo 17 d. buvo surašytas reikalavimas skolininkui, kuris įpareigojo skolininką per penkias darbo dienas pristatyti antstoliui sutartine hipoteka Nr. 01220110013235 įkeistą turtą (b. l. 2). 2017 m. balandžio 4 d. minėtas reikalavimas buvo įteiktas skolininkui (b. l. 3). Antstolis nurodė, jog skolininkas antstolio reikalavimo neįvykdė. Byloje nėra duomenų apie tai, kad skolininkas būtų pateikęs duomenys dėl kokių priežasčių nėra vykdomas antstolio reikalavimas.

10Šie bylos aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina antstolio pareiškime nurodytas aplinkybes, kad skolininkas, CPK 123 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gavęs antstolio reikalavimą, nuo 2017 m. balandžio 4 d. nevykdė privalomo antstolio 2017 m. kovo 17 d. reikalavimo pristatyti įkeistą turtą bei nenurodė aiškių priežasčių, kodėl nevykdomas antstolio reikalavimas. Todėl laikytina, kad antstolio reikalavimas nevykdytas be svarbių priežasčių.

11Dėl nustatyto teismas sprendžia, kad antstolio pareiškimas yra pagrįstas (CPK 585 straipsnis).

12CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Skiriamos baudos, kaip procesinės sankcijos, vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti. Tačiau, spręsdamas dėl šiuo konkrečiu atveju skirtinos baudos dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį. Teismas, įvertinęs išieškotinos sumos dydį, pažeidimo pobūdį ir trukmę, atsižvelgdamas į tai, kad antstolio reikalavimas pristatyti įkeistą turtą nebuvo įvykdytas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalimis), antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo tenkina ir A. B. skiria 200 € baudą (paskaičiuota bendra suma iki nutarties priėmimo dienos) (CPK 585 straipsnio 2 ir 3 dalys).

13Asmeniui, kuriam skiriama bauda, išaiškintina, kad bauda išieškoma valstybės naudai, o baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimą (CPK 585 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 585 straipsniu teismas

Nutarė

15Antstolio R. V. prašymą tenkinti.

16A. B., a. k. ( - ) skirti 200 € (dviejų šimtų eurų) baudą už antstolio R. V. reikalavimo nevykdymą.

17Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j.a.k. 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 6800.

18Išaiškinti A. B., a. k. ( - ) kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai