Byla N2-16903-642/2011
Dėl nepilnamečio vaiko rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Vitai Diekontienei ir Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei Aldonai Venckaitienei, suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ atstovui Arvydui Viržintui, suinteresuoto asmens BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovei Ritai Bratėnaitei- Vitkienei, suinteresuotiems asmenims L. K. ir L. T., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. K., Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centrui ir L. T., dėl nepilnamečio vaiko rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti suinteresuotą asmenį L. K. iš nepilnamečio vaiko L. T. rūpintojo pareigų, paskirti nepilnamečio vaiko L. T. rūpintoju Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, nepilnamečio vaiko L. T. rūpybos vietą nustatyti Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (b. l. 3, 4). Pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti, paaiškino, jog Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ paskyrimas nepilnamečio vaiko L. T. rūpintoju, labiausiai atitinka šio nepilnamečio vaiko interesus.

3Suinteresuotas asmuo Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepimu į pareiškimą su pareiškimo reikalavimais sutiko. Šio suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdžio metu prašė tenkinti pareiškimą.

4Suinteresuotas asmuo L. K. paaiškino, kad nebepajėgia būti nepilnamečio vaiko L. T. rūpintoju, nebegali padaryti vaikui jokios įtakos.

5Suinteresuoto asmens BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovė su pareiškimu sutiko.

6Nepilnametis vaikas L. T. paaiškino, kad neklausydavo savo dėdės rūpintojo L. K., be to, apsisprendė gyventi Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, kur gyvena ir jos brolis.

7Byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog 2011 m. liepos 27 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. ( - ) neterminuotai apribota suinteresuoto asmens nepilnamečio vaiko L. T. motinos D. T. ir tėvo V. T. valdžia nepilnamečiui vaikui L. T.. Tuo pačiu sprendimu teismas nustatė suinteresuoto asmens nepilnamečio vaiko L. T. globą, globėju paskyrė suinteresuotą asmenį L. K.. (b. l. 20, 21). 2011m. rugsėjo 26 d. suinteresuotas asmuo L. K. pateikė pareiškėjui prašymą, kuriuo prašė atleisti jį iš globėjo pareigų, kadangi nepilnametis vaikas L. T. netinkamai elgiasi, o į globėjo įspėjimus nereaguoja. 2011m. rugsėjo 30 d. pareiškėjo sprendimu L. T. laikinai apgyvendinta BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centre (b.l.26).

8Siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti nepilnamečio vaiko teises ir interesus bei atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, teisingumo ir protingumo kriterijus, darytina išvada, kad nepilnamečio vaiko L. T. interesai nebus pažeisti, jeigu ja rūpinsis institucija - Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis, 3.248, 3.249, 3.250, 3.251, 3.252, 3.253, 3.256, 3.257, 3.263, 3.264, 3.265 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 491, 494, 496,497, 498, 499, 500, 502, 503, 504 straipsniai).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 491, 494, 496,497, 498, 499, 500, 502, 503, 504 straipsniais,

Nutarė

10visiškai tenkinti pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinio departamento vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. K., Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“, BĮ Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės centrui ir L. T., dėl nepilnamečio vaiko rūpintojo ir rūpybos vietos pakeitimo.

11Atleisti suinteresuotą asmenį – L. K. nuo nepilnamečio vaiko L. T. globėjo pareigų.

12Nustatyti nepilnamečiui vaikui L. T. nuolatinę rūpybą.

13Paskirti suinteresuotą asmenį Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ nepilnamečio vaiko L. T. rūpintoju.

14Nustatyti nepilnamečio vaiko L. T. rūpybos vietą rūpintojo suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „Rytas“ buveinės vietoje.

15Paskirti suinteresuotą asmenį rūpintoją Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio vaiko L. T. pinigines lėšas iki jos pilnametystės.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai