Byla e2S-1298-524/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Klaipėdos Transekspedicija“ atstovo advokato padėjėjo G. D. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Klaipėdos transekspedicija“ patikslintą ieškinį atsakovėms UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, Tokio Marine Kiln Group Limited dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ ir pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Klaipėdos transekspedicija“, Tokio Marine Kiln Group Limited, ir

Nustatė

2

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-05-30 nutartimi paskyrė ieškovės UAB „Klaipėdos Transekspedicija“ atstovui advokato padėjėjui G. D. 100 Eur dydžio baudą už civilinės bylos proceso vilkinimą ir piktnaudžiavimą procesu. Teismas nustatė, kad teismo 2016-05-11 nutartimi ieškovei buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Kadangi ieškovė turi veda bylą per atstovą, todėl minėta nutartis 2016-05-12 buvo išsiųsta ieškovės atstovui advokato padėjėjui G. D. per EPP. Teismas sprendė, kad ieškovė teismo 2016-05-11 nutartimi nustatytų ieškinio trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino dėl to, kad ieškovės atstovas pažeidė pareigą laiku ir tinkamai domėtis bylos eiga bei priimtais procesiniais dokumentais, laiku neinformavo ieškovės apie minėtą teismo nutartį.
 2. Ieškovės atstovas advokato padėjėjas G. D. 2016-06-14 pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui prašymą panaikinti paskirtą baudą arba sumažinti ją iki 30 Eur. Nurodė, kad jis laikotarpiu nuo 2016-05-11 iki 2016-05-23 atostogavo, buvo išvykęs iš Lietuvos, pagrįstai tikėjosi, kad įjungus savo Gmail paskyroje autoatsakiklį, EPP paskyroje fiksuosis visi pranešimai dėl informavimo apie atostogų laiką ir teismas tokią informaciją matys. Nurodė, kad nesiekė vilkinti proceso ir nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.
 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-06-17 nutartimi ieškovės atstovo prašymo dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo netenkino. Teismas pažymėjo, kad ieškovės atstovas teismo apie savo suplanuotas atostogas neinformavo, nepateikė prašymo jo atostogų metų procesinius dokumentus siųsti tiesiogiai ieškovei, todėl turėjo pareigą laiku ir tinkamai domėtis bylos eiga bei priimtais procesiniais dokumentais. Taip pat pažymėjo, kad ieškovo atstovas, pateikdamas patikslintą ieškinį su jo vertimu į anglų kalbą, o patikslinto ieškinio priedų neišversdamas, galėjo pagrįstai tikėtis, kad teismas jį įpareigos tai padaryti, vadovaudamasis CPK 113 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Sprendė, kad atstovo nurodomos aplinkybės apie įjungtą autoatsakiklį nepaneigia jo pareigos siekti greito ir savalaikio bylos proceso. Paaiškino, kad teismas procesinius dokumentus siunčia per Elektroninių paslaugų portalą, kuris neveikia kaip elektroninis paštas ir atgal siunčiamų elektroninių laiškų nepriima. Konstatavo, kad minėtą aplinkybę ieškovės atstovas, kaip advokato padėjėjas, privalo ir turėjo žinoti, nes susikurdamas paskyrą VEP posistemėje su jos taisyklėmis buvo supažindintas. Sprendė, kad aplinkybė, jog advokato padėjėjas, išvykdamas atostogų, įjungė elektroninio pašto autoatsakiklį, gali būti pateisinama tik jo bendravimo su klientais ar kitais asmenimis kontekste, bet ne gaunant teismo procesinius dokumentus.
 4. Ieškovės UAB „Klaipėdos Transekspedicija“ atstovas advokato padėjėjas G. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo pastabomis dėl atstovo galimybių prieš atostogų laiką informuoti teismą apie suplanuotas atostogas, prašymų teikimo dėl procesinio dokumentų siuntimo tiesiogiai ieškovei, galimybės tikrintis EPP paskyrą atostogų metu ir t.t. Teigia, kad teismo įpareigojimų įvykdymas buvo praleistas nesiekiant vilkinti proceso, o dėl to, kad pagrįstai tikėjosi, jog apeliantui savo GMAIL paskyroje įjungus autoatsakiklį, EPP paskyroje fiksuosis visi pranešimai dėl informavimo apie atostogų laiką ir teismas, matydamas pranešimus, paskirs kitą laiką.

3Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis).
 2. Civilinio proceso paskirtis yra užtikrinti greitą ir teisingą civilinės teisės reguliuojamų santykių srityje kylančių ginčų išsprendimą. Ši teisė laiduojama ir ieškovui, ir atsakovui, taip pat kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims. Laikydamiesi šių principinių nuostatų visi dalyvaujantys byloje asmenys, siekdami nepažeisti kitų, ypač priešingus interesus turinčių asmenų teisių ir interesų, privalo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai (LR CPK 7 straipsnio 2 dalis), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (LR CPK 8 straipsnis). Taip yra užtikrinamas civilinio proceso tikslų įgyvendinimas, atskleidžiamas vienas iš svarbiausių procesinių teisių paskirties aspektų – garantuoti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą.
 3. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas LR CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenimis, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik LR CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (LR CPK 106 straipsnio 1 dalis).
 4. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas baudą apeliantui paskyrė už tai, kad jis pažeidė pareigą laiku ir tinkamai domėtis bylos eiga bei priimtais procesiniais dokumentais, laiku neinformavo ieškovės apie minėtą teismo nutartį, nebendradarbiavo su teismu. Apeliantas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka, teigia, kad pagrįstai tikėjosi, jog savo GMAIL paskyroje įjungus autoatsakiklį, EPP paskyroje fiksuosis visi pranešimai dėl informavimo apie atostogų laiką ir teismas, matydamas pranešimus, paskirs kitą laiką. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apelianto atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.
 5. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad apeliantas yra savo srities (teisės) profesionalas. Lietuvos Advokatūros tinklapio duomenimis advokato padėjėju G. D. dirba nuo 2007 m. Atstovaudamas ieškovės interesus civilinėje byloje teisme, apeliantas privalo išmanyti taisykles, reglamentuojančias civilinį procesą. Dėl to sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pateikdamas patikslintą ieškinį su jo vertimu į anglų kalbą, o patikslinto ieškinio priedų neišversdamas, apeliantas galėjo pagrįstai tikėtis, kad teismas jį gali įpareigoti tai padaryti, vadovaudamasis CPK 113 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Rūpindamasis savo atstovaujamosios interesais bei siekdamas, kad nagrinėjama civilinė byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, apeliantas privalėjo (privalo) domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Teikdamas procesinį dokumentą, kuris neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų, t.y. turi trūkumų, apeliantas turėjo suvokti, kad šiuos trūkumus jam galbūt bus nurodyta taisyti. Taigi, net galimybė, jog egzistuoja minėto pobūdžio aplinkybės tikimybė, apeliantas, išvykdamas atostogauti ir savo teisių ir pareigų kitam asmeniui neperdavęs, žinodamas, kad pagal CPK 118 str. 1 d. su byla susiję procesiniai dokumentai bus įteikiami tik jam, turėjo pasirūpinti, kad galimi teismo procesiniai dokumentai, nustatyti įpareigojimai, būtų įteikiami ir įvykdomi nepriklausomai nuo apelianto atostogų, kurios (atostogos) proceso vilkinimą pateisinama priežastimi šiuo atveju nelaikytinos. Advokato padėjėjui prisiėmus teises ir pareigas pagal atstovavimo sutartį, jis tuo pačiu įgijo teises ir pareigas, numatytas civilinį procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose, todėl jomis (teisėmis ir pareigomis) privalo naudotis tinkamai, netrukdyti teismui siekti civilinio proceso tikslų, o prisidėti prie jų užtikrinimo. Spręstina, kad apeliantas, neinformavęs atstovaujamojo ir teismo apie savo išvykimą, įjungdamas atsakiklį savo asmeninėje GMAIL paskyroje, nepagrįstai tikėjosi, jog bylos nagrinėjimas dėl to nebus užvilkintas. Kadangi teismų konstatuota, kad dėl minėtų apelianto veiksmų nepagrįstai buvo užvilkintas civilinės bylos nagrinėjimas, apelianto nurodytos aplinkybės dėl netrukdomo poilsio ir įjungto atsakiklio nelaikytini baudos sumažinimo pagrindais, todėl nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais.
 6. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.
 7. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

4Vadovaudamasis LR CPK 335–339 str., teismas

Nutarė

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-17 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai