Byla 2S-2097-577/2014
Dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. J. atskirąjį skundu dėl apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal skolininko R. J. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų, suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolio V. M. kontoroje pagal 2009-11-11 išduotą Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009 vykdomas 17,00 Lt skolos išieškojimas iš skolininko R. J. valstybės naudai.

5Skolininkas R. J. pateikė skundą dėl vykdomojoje byloje antstolio priimto patvarkymo, kuriame nurodė, kad antstolis, vykdydamas skolos išieškojimą, neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, nes asmeniui, kurio naudai priimtas sprendimas, buvo suteikta valstybės garantuojama ir 100 procentų apmokama teisinė pagalba, todėl prašė vykdomąją bylą nutraukti. Taip pat skolininkas pažymėjo, kad antstolis nepateikė detalaus vykdymo išlaidų paskaičiavimo, todėl jis nesupranta, kodėl nustatytos būtent tokio dydžio vykdymo išlaidos.

6Antstolis V. M. 2014-04-09 patvarkymu su skolininko R. J. skundu nesutiko, nurodė, kad prieš priimant vykdyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009 patikrino ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti, o nenustačius kliūčių vykdomajam dokumentui priimti, buvo užvesta vykdomoji byla, skolininkui išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti teismo sprendimą ir siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas. Pažymėjo, kad minėti dokumentai skolininkui buvo įteikti 2014-03-27 asmeniškai. Taip pat antstolis nurodė, kad vykdymo išlaidos paskaičiuotos teisėtai ir pagrįstai vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – CPK) bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normomis. Antstolio nuomone, skolininko skunde nurodyti argumentai yra nepagrįsti, teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą patvarkymą nėra, todėl skundas buvo atmestas ir klausimas perduotas spręsti teismui.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi skolininko R. J. skundą dėl antstolio V. M. veiksmų atmetė. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad vykdymo procesą reglamentuojančios CPK nuostatos nenumato antstoliui pareigos priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti įvertinti ir jo teisėtumą. Pažymėjo, kad 2009-08-19 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas sprendimu iš R. J. valstybei priteisė 17 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, minėtas sprendimas yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas. Įvertinęs vykdomosios bylos medžiagą, pirmos instancijos teismas nenustatė akivaizdžių kliūčių priimti vykdyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009, todėl sprendė, jog vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti ir vykdymo veiksmai pradėti pagrįstai. Teismas nurodė, kad tiek raginimas įvykdyti teismo sprendimą, tiek tolesni veiksmai vykdymo procese buvo atliekami laikantis CPK nustatytos vykdymo proceso tvarkos, todėl skolininko teisių ir interesų nepažeidė. Taip pat pirmos instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju antstolio nurodytos išieškotinos vykdymo išlaidos turėtų būti laikomos pagrįstomis, nes jos buvo nustatytos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėjas R. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį. Apelianto nuomone, antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išduotą 2009-11-11 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4274-653/2009 dėl 17 Lt išieškojimo iš jo valstybės naudai, nes 2009-06-10 sprendimu Nr. (1.27.)-S-1326-09 jam buvo suteikta antrinė teisinė pagalba atleidžiant nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

13Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, teisėtumas ir pagrįstumas.

17Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-08-19 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas sprendimu iš R. J. valstybei priteisė 17 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (v. b. l. 1). 2009-12-29 patvarkymu antstolis V. M. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009 vykdyti priėmė (v. b. l. 4), skolininkui buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 4), raginimas per 10 dienų nuo jo gavimo dienos sumokėti skolą ir padengti vykdymo išlaidas (v. b. l. 3) ir siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas (v. b. l. 2). Siunčiami dokumentai skolininkui pasirašytinai buvo įteikti tik 2014-03-27 (v. b. l. 29). 2014-04-07 skolininkas pateikė skundą dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir neteisėto vykdymo išlaidų išieškojimo (v. b. l. 34). Esminis skolininko argumentas, kuriuo grindžiami jo skundai yra tas, kad antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą, išduotą 2009-11-11 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4274-653/2009 dėl 17 Lt išieškojimo iš jo valstybės naudai, nes jam toje byloje buvo suteikta antrinė teisinė pagalba atleidžiant jį nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

18Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 str. 1 d., CPK 585 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju antstolis, atlikdamas jam įstatymų leidėjo nustatytas pareigas, vykdo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009 dėl 17 Lt išieškojimo iš skolininko. Kaip ir pažymėjo pirmos instancijos teismas, Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-08-19 sprendimas, kurio pagrindu yra išduotas minėtas vykdomasis raštas, yra įsiteisėjęs, todėl turi būti vykdomas (CPK 18 str.). Apeliantui išaiškintina, kad antstolis neturi teisės spręsti vykdomojo rašto teisėtumo klausimo. Kasacinės instancijos teismas yra pasisakęs, kad antstolis, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti ne vykdomojo dokumento teisėtumą, o tai, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). Aplinkybių, kurias antstolis turi patikrinti, sąrašą numato CPK 651 straipsnio 2 dalis. Sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad įvertinus vykdomosios bylos medžiagą, nenustatyta akivaizdžių kliūčių, kodėl antstolis turėjo atsisakyti priimti vykdyti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-4274-653/2009, todėl pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, jog vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti ir vykdymo veiksmai buvo pradėti pagrįstai. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ir antstolio nurodytos išieškotinos vykdymo išlaidos yra tinkamai nustatytos laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 1 lentelėje nustatytų vykdymo išlaidų dydžių, todėl laikytinos pagrįstomis.

19Įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį, todėl skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Antstolio V. M. kontoroje pagal 2009-11-11 išduotą Vilniaus miesto 3... 5. Skolininkas R. J. pateikė skundą dėl vykdomojoje byloje antstolio priimto... 6. Antstolis V. M. 2014-04-09 patvarkymu su skolininko R. J. skundu nesutiko,... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi skolininko... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėjas R. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos... 17. Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-08-19 Vilniaus miesto 3... 18. Nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė... 19. Įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 21. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 13 d. nutartį palikti...