Byla 2-2409-179/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) Š. S. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) K. G. atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) D. G. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) nedalyvaujant trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Programeta“ ieškinį atsakovui D. G. dėl skolos priteisimo už atliktus darbus ir

Nustatė

2Ieškovo UAB „Programeta“ atstovai nurodė, kad 2009-06-12d. tarp UAB „Programeta“ ir D. G. buvo sudaryta Sutartis dėl www.sonnerbank.lt internetinės svetainės sukūrimo. Ieškovas įsipareigojo suteikti užsakovui – atsakovui D. G., paslaugas – sukurti pilnai sukomplektuotą internetinę svetainę pagal sutarties priede Nr. 1 aprašytą dokumentaciją, o atsakovas įsipareigojo su ieškovu laiku ir nustatyta tvarka atsiskaityti už suteiktas paslaugas 5152,70 Lt (sutarties 1.1 p.). Sutartis dėl internetinės svetainės sukūrimo buvo pasirašyta naudojantis elektroniniais parašais.

3Ieškovas vykdydamas sutarties sąlygas atliko šiuos darbus: dizaino darbai-500 Lt, svetainės dizaino paveiksliuko karpymas į HTLM – 400 Lt, TVS instaliacija – 500 Lt, registracijos form (5 žingsniai) 400 Lt, logotipo sukūrimas 400 Lt, internetinis adresas www.sonnerbank.lt metams -25 Lt(atsakovo pageidavimu) nupirko internetinį adresą, kuriuo būtų patalpinta sukurta internetinė svetainė. Atliktų darbų suma be PVM sudaro 2225,00 Lt, o su PVM (19 proc.) sudaro 2647,75 Lt, kurio pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra. Atlikus pusę sutartimi sulygtų darbų ir negavę apmokėjimo už atliktus darbus ir vengdami didesnių nuostolių sustabdė darbus. Atliktai daliai darbų buvo surašytas Darbų perdavimo aktas ir išsiustas atsakovui, tačiau atsakovas vengdamas apmokėjimo ant akto nepasirašė. Už netinkamą prievolės įvykdymą atsakovas už metus laiko privalo sumokėti pagal sutartį 0,02 procentus delspinigių, kurie pagal paskaičiavimą sudaro 190,32 Lt.

4Prašo iš atsakovo priteisti 2647,75 Lt įsiskolinimą bei 190,32Lt delspinigių ir visas turėtas bylinėjimosi teismo išlaidas sumoje 436,00 Lt.

5Atsakovas ieškinio nepripažįsta ir prašo jį atmesti, nes ieškovas jo užsakytų internetinės svetainės paslaugų neperdavė, jo neapmokė darbu su svetaine, o tai prieštarauja įtvirtintam protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principui. Ieškovas jam sukūrė tik prieigą prie elektroninio pašto. Ant perdavimo dokumento nėra jo parašų, todėl skolos reikalavimas yra nepagrįstas.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių duomenų matyti, kad tarp šalių buvo susidarę prievoliniai teisiniai santykiai. Sutarties sudarymo faktą pagrindžia pateikta teismui pokalbių išklotinė iš Skype programos, kurioje atsakovas išsako savo detalius pageidavimus dėl internetinės svetainės dizaino, logotipo, parašo rezervuoti domeną www.sonnerbank.lt ir vietą serveryje (2009-05-28), taip pat išreiškia pageidavimą sudaryti sutartį naudojant elektroninius parašus (2009-06-12), išreikšdamas šį pageidavimą atsakovas identifikuoja save nurodydamas savo asmens kodą ( - ) (2009-06-12), taip pat patvirtina, kad sutartį pasirašė (2009-06-12), atsakovas patvirtina, jog vykdys visus įsipareigojimus pagal sutartį (2009-06-12), atsakovas prašė palaukti avanso ir nurodė rytojaus dieną padarysiantis pavedimą (b. l. 55-61). Ieškovo sukurti atsakovui internetinės svetainės atlikti darbai skaitmeninėje versijoje pateikti kompaktiniame diskelyje, kuris yra pridedamas prie bylos.

8Už ieškovo sukurtą internetinę svetainę ir atlikus dalį darbų pagal UAB „Programeta“ paslaugų valandinių įkainių sąrašą atsakovas yra skolingas ieškovui pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą (b.l. 29) 2647,75 Lt. Pagal sutarties 5.3.punktą vykdytojas turi teisę nutraukti Sutartį, reikalaudamas apmokėti už faktiškai suteiktas paslaugas, jeigu vėluoja atlikti bet kokį apmokėjimą ilgiau kaip 20 darbo dienų. Atsakovas pagal sutartį pilnutinai nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos per 20 dienų su ieškovu turėjo atsiskaityti. Atsakovui geranoriškai nesumokėjus skolos iškyla prievolė šią skolą sumokėti teismine tvarka.

9LR CK 6.200 str. 1d. numatyta, kad sutarties šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.38 str. 1d. – jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Sutinkamai su CK 6.256 str.2d. numatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

11Ieškovo nurodyti 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra pagrįsti šalių susitarimu. Pagal paskaičiavimą delspinigių suma sudarytų už 6 mėnesius kaip nurodo ieškovas ne 190,32 Lt, o 95,31 Lt, kurie iš atsakovo įstatymo nustatytu atveju priteistini ieškovui (LR CK 6.73 str., 2d.,6.258 str. 3d.). Sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas dėl netesybų išieškojimo (LR CK 1.125 str. 5d.).

12Be to sutinkamai su LR CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. 1d.atsakovas už prievolės termino praleidimą, privalo mokėti ieškovui 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ryšium su bylos nagrinėjimu, kurios šalies naudai priimtas sprendimas turėtos proporcingai teismo išlaidos išieškotinos iš antros šalies (LR CPK 93 str., 98 str.).

14Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš D. G. a.k. ( - ) UAB „Programeta“ į.k. 301721547 du tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt septynis litus 75 centus (2647,75 Lt) skolą už atliktus darbus ir devyniasdešimt penkis litus 31 centą (95,31 Lt) delspinigių už uždelstą atsiskaityti laiką, viso 2743,06 Lt skolos ir priskaičiuotų delspinigių už atliktus darbus bei 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos t. y. nuo 2011-03-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 82.29 Lt ) sumokėto valstybei žyminio mokesčio ir 350 Lt turėtų išlaidų teisinei pagalbai apmokėti ir valstybei 21,40 Lt turėtų pašto išlaidų.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai