Byla 2-2327-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, nedalyvaujant ieškovo atstovui ir atsakovui, išnagrinėjęs ieškovo UADB „Seesam Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Bervokė“ dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UADB „Seesam Lietuva“ ieškinyje nurodė, kad 2010-01-15 su atsakovu sudarė draudimo sutartį Nr. 270/0060265/2010, kuria ieškovas įsipareigojo suteikti draudimo apsaugą, o atsakovas – mokėti draudimo įmokas, iš viso 2450 Lt. Sutartis galiojo visą joje numatytą laikotarpį – nuo 2010-01-30 iki 2011-01-30. Paskutinė draudimo įmoka, atsižvelgiant į draudimo polisą Nr. 270/0060256/2010 bei Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 6.5.2., turėjo būti sumokėta 2010-10-30, iki šiol atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 1837,50 Lt, todėl ieškovo netiesioginiai nuostoliai dėl atsakovo netinkamo sutartinių prievolių vykdymo yra 612,50 Lt. Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 6.5.4 punkte numatyta, kad jei draudimo įmoka ar jos dalis nesumokama laiku, draudikas turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Draudėjas turėjo prievolę 2010-10-30 sumokėti paskutiniąją draudimo įmoką. Draudimo sutartis galiojo iki 2011-01-30, atsakovo pradelstos dienos sudaro 30 d., todėl delspinigių suma yra 11,03 Lt. Prašo priteisti iš atsakovo 612,50 Lt netiesioginių nuostolių, 11,03 Lt delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 27 Lt bylinėjimosi išlaidų; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-07-14 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB ,,Bervokė“ (į.k. 110757686) ieškovui UADB „Seesam Lietuva“ (į.k. 111631975) 612,50 Lt (šešis šimtus dvylika litų 50 ct) nuostolių, 11,03 Lt (vienuolika litų 3 ct) delspinigių, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-07-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 27 Lt (dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovui nebuvo įteiktas preliminarus sprendimas, todėl byla nagrinėjama pagal bendrąsias ginčo taisykles.

5Ieškovo atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, gautas prašymas nagrinėti bylą nedalyvaujant ieškovo atstovui, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.). Atsiliepimo nepateikė.

7Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-07-14 preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o jei nurodymų nėra, - pagal paprastai reiškiamus reikalavimus ( LR CK 6.38 str.).CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurios asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.

9Byloje nustatyta, kad 2010-01-15 šalys sudarė Automobilių savanoriško draudimo sutartį (polisas Nr. 270 0060265/2010), pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti draudimo apsaugą automobiliui BMW 5, valst. Nr. ( - ) (nuo visų įvykių, išskyrus nedraudžiamuosius); jo vairuotojui bei keleiviams laikotarpiu nuo 2010-01-30 iki 2011-01-30; polise numatyta bendra draudimo įmoka 2450 Lt, kuri turėjo būti sumokėta dalimis, t.y. po 612,50 Lt 2010-02-04, 2010-04-30, 2010-07-30; 2010-10-30 (b.l. 3). Pagal Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 6.5.4 p., jei draudimo įmoka ar jos dalis nesumokama laiku, draudikas turi teisę reikalauti 0,02 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 5.6.1 p., draudimo sutartį nutraukus prieš terminą, draudikas visada turi teisę į įmokos dalį už draudimo sutarties galiojimo laikotarpį; likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu draudimo sutartis yra nutraukiama remiantis BDSS 5.4.2.1.-5.4.2.6. (b.l. 8-13). Poliso išklotinėje nurodyta, jog nuo pagal polisą Nr. 270 0060265; draudimo įmoka poliso galiojimo laikotarpiu – 2450 Lt; sumokėta 1837,50 Lt draudimo įmoka; skola nutraukimo dieną – 612,50 Lt (b.l. 4). Ieškovas taip pat pateikia delspinigių už nesumokėtą draudimo įmoką pagal draudimo sutartį 270/0060265 apskaičiavimą, kuriuo remiantis, delspinigių suma 11,03 Lt (b.l. 5). Draudimo sutarties tarp šalių galiojimo laikotarpiu, atsakovas ieškovui sumokėjo tik 1837,50 Lt, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė, ieškovo reikalavimas dėl 612,50 Lt netiesioginių nuostolių ir 11,03 Lt delspinigių priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas (LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str., 6.251 str.).

10Teismo nustatytų aplinkybių bei išdėstytų motyvų pagrindu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-07-14 preliminarus sprendimas, paliktinas nepakeistas (LR CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

11CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

12Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70 Lt žyminio mokesčio,192,72 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo spaudoje būdu (b.l. 26-33) ieškovui (CPK 88,93 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis LR CPK 93, 96, 185, 259-269, 270, 430 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo UAB ,,Bervokė“ (į.k. 110757686) ieškovui UADB „Seesam Lietuva“ (į.k. 111631975) 612,50 Lt (šešis šimtus dvylika litų 50 ct) nuostolių, 11,03 Lt (vienuolika litų 3 ct) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2011-07-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 262,72 Lt (du šimtus šešiasdešimt du litus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka skundžiamas į Vilniaus apygardos teismą per šį teismą.

Proceso dalyviai