Byla eB2-419-855/2019
Dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios individualios įmonės (toliau – BIĮ) „ASTAP Group“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bankroto Valdymas“ prašymą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto,

Nustatė

21. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 22 d. nutartimi IĮ „ASTAP Group“ iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo.

32. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtinta 600,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

43. 2019 m. sausio 11 d. nutartimi nutarta patvirtinti BIĮ „ASTAP Group“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Nutartis įsiteisėjo.

54. Bankroto administratorius prašo pripažinti įmonę bankrutavusia ir priimti nutartį dėl įmonės likvidavimo.

6Prašymas tenkintinas.

75. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo.

86. Nagrinėjamu atveju nepraėjus 3 mėnesių terminui nuo nutarties patvirtinti BIĮ „ASTAP Group“ kreditorių sąrašą ir kreditorinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos, administratorius kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti BIĮ „ASTAP Group“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Byloje pateiktas BIĮ „ASTAP Group“ 2019 m. vasario 19 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 įrodo, kad kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo vienintelis kreditorius, priėmė nutarimą nesudaryti taikos sutarties su BIĮ „ASTAP Group“ ir įpareigojo bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes bei kreditorių susirinkime išreikštą valią, įvertinus bankroto bylos aplinkybes bei taikos sutarties sudarymo galimybių nebuvimą, nesant galimybių atstatyti įmonės mokumą, teismas neturi pagrindo nepripažinti BIĮ „ASTAP Group“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsniu šis administratoriaus prašymas tenkintinas.

97. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos įmonė netenka teisės vykdyti ūkinę komercinę veiklą, be to likviduojama dėl bankroto įmonė gali sudaryti tik susijusius su įmonės veiklos nutraukimu arba teismo nutartyje likviduoti įmonę numatytus sandorius. ĮBĮ 30 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės likvidatoriaus funkcijas atlieka administratorius šio IBĮ nustatyta tvarka.

108. Nagrinėjamu atveju prašymo patikslinti kreditorinių reikalavimų sąrašą bankroto administratorius nepateikė, todėl jo tikslinti nėra pagrindo.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 30 straipsniu, teismas

Nutarė

12pripažinti bankrutuojančią individualią įmonę „ASTAP Group“ (į. k. 302649314) bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

13Įmonės likvidatoriaus funkciją ir veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 ir 32 straipsniuose, pavesti atlikti bankroto administratoriui UAB „Bankroto Valdymas“.

14Pavesti bankroto administratoriui su šia nutartimi supažindinti kreditorius, pateikiant teismui rašytinius įrodymus.

15Įpareigoti bankroto administratorių ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius informuoti teismą apie įmonės likvidavimo procese atliktus veiksmus.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai