Byla 2-2696/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto lyderiai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1088-278/2011 pagal kreditorės J. V. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys A. K., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, akcinė bendrovė Turto bankas, Lamees Trading Limited, uždaroji akcinė bendrovė „Golden capital“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovui UAB „Kavaska“ iškėlė bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto lyderiai“.

5Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi UAB „Kavaska“ pripažino bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto.

62011 m. rugpjūčio 16 d. įvyko BUAB „Kavaska” kreditorių komiteto posėdis, kuriame kreditorių komitetas Nutarė 1. Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d.; 2. Patvirtinti taikos sutarties sąlygas civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011 ir įpareigoti administratorių ją pasirašyti; 3. Skirti administratoriui už gerą darbą papildomai vienkartinę 30 proc. nuo viso realizuoto neįkeisto turto premiją.

7Kreditorė J. V. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimus negaliojančiais. Pažymėjo, jog pareiškėja su kitais 7 pirmos eilės kreditoriais kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą su prašymu patikrinti administratoriaus veiklą ir kompetenciją, jo ryšius su trečios eilės kreditoriais, bei 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto susirinkimo teisėtumą ir skaidrumą. Nurodė, jog administratoriaus ataskaitoje skelbiama informacija apie tai, kad su visais darbuotojais yra atsiskaityta – neteisinga. Teigė, jog šiai dienai yra 21 pirmos eilės kreditorius, su kuriais nėra pilnai atsiskaityta. Nesutiko su taikos sutarties sąlygomis, teigdama, kad jos yra nenaudingos pirmos ir antros eilės kreditoriams. Teigė, kad BUAB „Kavaska“, pasirašydama taikos sutartį, atsisako galimybės teismo keliu atgauti turtą, pripažįstant perleidimo sandorius negaliojančiais, kuriuo galėtų būti patenkinti pirmos ir antros eilės kreditorių reikalavimai. Tokios sutarties pasirašymas, kreditorės nuomone, naudingas tik trečiosios eilės kreditoriui Lamees Trading Limited, kuris taikos pasirašymo atveju neatlygintinai naudosis žemės sklypu. Pabrėžė, jog premijos skyrimas administratoriui, kurio kompetencija ir veiksmų skaidrumas jau antrą kartą yra skundžiami Įmonių bankroto valdymo departamentui, ir iki kol nėra atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais, prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams. Kartu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti skundžiamų nutarimų galiojimą: netvirtinti administratoriaus veiklos už laikotarpį nuo 2011 m. balandžio 18 d. iki 2011 m. rugpjūčio 16 d., netvirtinti taikos sutarties sąlygų, neišmokėti administratoriui premijos iki įsiteisės teismo nutartis pagal skundą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi patenkino kreditorės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio priimtų nutarimų vykdymą iki įsiteisės sprendimas dėl J. V. skundo. Teismas, atsižvelgdamas į pareiškėjos skunde nurodytos argumentus, padarė išvadą,m kad patvirtinus taikos sutartį bei išmokėjus administratoriui premiją, skundo patenkinimo atveju procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas ir tokiu būdu galimai būtų pažeisti įmonės kreditorių interesai.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu BUAB „Kavaska“ administratorius UAB „Bankroto lyderiai“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos 2011 m. rugsėjo 19 d. teismo nutarties dalį, kuria sustabdytas kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011-04-18 iki 2011-08-16, ir nutarimo, kuriuo patvirtintos taikos sutarties sąlygos, vykdymas. Nurodo, jog viena iš sąlygų, taikant laikinąsias apsaugos, yra priemonių taikymo realumas, jų įmanomumas. Mano, jog administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas negali būti stabdomas, kadangi jis nereikalauja įvykdymo ir yra įvykęs. Taip pat pažymi, jog taikos sutartis 2011 m. rugsėjo 6 d. civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011 jau pasirašyta, t.y. nutarimas įvykdytas iki skundžiamos nutarties priėmimo. Teigia, jog abu juridiniai faktai yra įvykę anksčiau, nei teismas skundžiama nutartimi nustatė apribojimus, todėl pritaikytos priemonės šioje dalyje negali būti įgyvendinamos ir neatitinka įmanomumo kriterijaus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė J. V. prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutartį. Teigia, kad nutartis yra teisėta ir ją priimdamas teismas ėmėsi būtinų priemonių kreditorių interesams apsaugoti. Kreditorės teigimu, administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyti neteisingi duomenys, todėl nutarimas ją patvirtinti yra neteisėtas ir naikintinas. Taikos sutarties sąlygos tenkina išimtinai trečiosios eilės kreditoriaus Lamees Trading Limited interesus, sutartis nenaudinga pirmos ir antros eilės kreditoriams.

13BUAB „Kavaska“ kreditorius trečiasis asmuo UAB „Golden capital“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, jog su atskiruoju skundu sutinka.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios nuostatos taip pat taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

16Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Nagrinėjamu atveju atsakovą atstovaujantis bankroto administratorius skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtų nutarimų – Nr. 1, kuriuo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, ir Nr. 2, kuriuo patvirtintos taikos sutarties sąlygos ir administratorius įpareigotas ją pasirašyti, vykdymas. Apelianto teigimu, minėti juridiniai faktai įvyko anksčiau, nei teismas skundžiama nutartimi nustatė apribojimus, todėl pritaikytos priemonės negali būti realiai įgyvendintos.

18Teisėjų kolegija, susipažinus su byloje esančia medžiaga, nustatė, kad administratoriaus veiklos ataskaita ir taikos sutarties sąlygos buvo patvirtintos atitinkamai 2011 m. rugpjūčio 16 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d., dar iki pareiškėjai kreipiantis į teismą (2011 m. rugsėjo 14 d.) (98-99, 117, 121-123, b. l.). Taigi, šie juridiniai faktai jau įvyko, dėl ko prašomos laikinosios apsaugos priemonės – draudimo vykdyti kreditorių komiteto posėdžio nutarimus Nr. 1 ir Nr. 2 – taikymas yra realiai neįmanomas. Teisėjų kolegija pažymi, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio (skundo) reikalavimais, kurių taikymas yra realiai įmanomas ir kurių netaikius, yra reali grėsmė, kad būsimo teismo procesinio sprendimo (nutarties), kuria būtų patenkintas skundas ir skundžiami nutarimai pripažinti negaliojančiais, vykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Pažymėtina, kad toks nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, vykdymo nereikalauja ir ginčas dėl jo teisėtumo bei pagrįstumo gali būti sprendžiamas be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. rugsėjo 6 d. pasirašytą taikos sutartį, kurios sąlygos buvo patvirtintos skundžiamame kreditorių komiteto posėdyje, Panevėžio apygardos teismas 2011 m. spalio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011 atsisakė patvirtinti. Taigi, pasirašyta taikos sutartis liko nerealizuota ir ginčas dėl sandorio, kurį savo skunde nurodė kreditorė, toliau nagrinėjamas teisme.

19Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai nustatė laikinųjų apsaugos priemonių klausimo išsprendimui svarbias aplinkybes ir netinkamai nustatė taikytinų laikinosios apsaugos priemonių mastą, tuo pažeisdamas CPK normas ir šis pažeidimas yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti, panaikinant skundžiamos nutarties dalį, kuria buvo nutarta sustabdyti BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio priimtų nutarimų Nr. 1 ir Nr. 2 vykdymą, o kitą teismo nutarties dalį paliekant nepakeistą (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 4 p., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

21Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį.

22Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį, kuria buvo nutarta sustabdyti BUAB „Kavaska“ 2011 m. rugpjūčio 16 d. kreditorių komiteto posėdžio priimtų nutarimų - Nr. 1 dėl administratoriaus veikslo ataskaitos tvirtinimo už laikotarpį nuo 2011-04-18 iki 2011-08-16 ir Nr. 2 dėl taikos sutarties sąlygų patvirtinimo civilinėje byloje Nr. 2-198-212/2011, nagrinėjamoje Panevėžio apygardos teisme, vykdymą.

23Kitą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

24Nutarties nuorašą išsiųsti vykdyti viešo registro tvarkytojui

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. vasario 5 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi UAB... 6. 2011 m. rugpjūčio 16 d. įvyko BUAB „Kavaska” kreditorių komiteto... 7. Kreditorė J. V. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti 2011 m.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartimi patenkino... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu BUAB „Kavaska“ administratorius UAB „Bankroto... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė J. V. prašo atskirąjį skundą... 13. BUAB „Kavaska“ kreditorius trečiasis asmuo UAB „Golden capital“... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 16. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovą atstovaujantis bankroto administratorius... 18. Teisėjų kolegija, susipažinus su byloje esančia medžiaga, nustatė, kad... 19. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu, teisėjų... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį.... 22. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį,... 23. Kitą Panevėžio apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutarties dalį... 24. Nutarties nuorašą išsiųsti vykdyti viešo registro tvarkytojui...