Byla e2VP-6976-861/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – BAB bankas „Snoras“, R. B., antstolis V. D

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ pareiškimą dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys – BAB bankas „Snoras“, R. B., antstolis V. D.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu vykdymo procese pakeisti išieškotoją iš BAB bankas „Snoras“ į UAB „Baltijos kredito sprendimai“. Nurodė, jog pagal pradinio išieškotojo prašymą antstolis V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0047/13/02144 pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-10270-110/2013. Paaiškino, kad pradinis išieškotojas BAB bankas „Snoras“ ir UAB „Baltijos kredito sprendimai“ 2015-07-31 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią BAB bankas „Snoras“ perleido savo turimas reikalavimo teises į skolininkę pareiškėjui. Pažymėjo, jog apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkė buvo informuota pranešimu.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 596 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais. Pirmosios instancijos teismas antstolio ar suinteresuoto asmens prašymą pakeisti vykdymo procese išieškotoją nagrinėja tik tada, kai byla jau yra galutinai išspręsta ir teisių perėmimas vyksta vykdymo proceso metu. Pakeisti išieškotoją vykdymo procese yra pagrindas tik tuo atveju, jeigu teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas jo prašymas, nustato, jog kitam asmeniui iš tikrųjų perėjo išieškotojo materialinės subjektinės teisės, nes būtent subjektinių teisių parėmimas materialinėje teisėje yra pagrindas perimti ir procesines teises.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą pakeisti išieškotoją vykdymo procese grindžia 2015-07-31 sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, kuria pirminis kreditorius BAB bankas „Snoras“ perleido naujajam kreditoriui UAB „Baltijos kredito sprendimai“ reikalavimo teisę į skolos ir su ja susijusių mokėjimų išieškojimą iš skolininkės R. B.. Apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkė buvo informuota pranešimu. Antstolis V. D. vykdo vykdomąją bylą Nr. 0047/13/02144 pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-10270-110/2013.

6Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nagrinėjamu atveju reikalavimas dėl skolos ir su ja susijusių mokėjimų išieškojimo iš skolininkės R. B. pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-10270-110/2013, išduotą Vilniaus miesto apylinkės teismo dėl skolos ir su ja susijusių mokėjimų išieškojimo nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, neprieštarauja įstatymams. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes yra pagrindas tenkinti pareiškėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą bei pakeisti vykdymo procese išieškotoją BAB bankas „Snoras“ jo teisių perėmėju UAB „Baltijos kredito sprendimai“.

7Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 str. 2d.).

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48, 290 – 292, 593 ir 596 straipsniais, teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti.

10Pakeisti pradinį išieškotoją BAB bankas „Snoras“, į. k. 112025973, išieškotoju UAB „Baltijos kredito sprendimai“, į. k. 303939377, vykdomojoje byloje Nr. 0047/13/02144.

11Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai